Rüyada Kaplan görmek

Rüyada Kaplan görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Zalim yöneticiye, düşmanlığını gizlemeyen şerli kimseye, şerrrinden insanların çekindiği kişi yahut topluluğa, Kaplana binmek saltanata, etini yemek mal ve şerefe, onu öldürmek düşmanı kahretmeye, Kaplan avlamak fasık birinden menfaat elde etemeye, Kaplaan görmek günahlardan tövbe etmeye, değişik alanlarda bilgi sahibi insana delalet eder.


Molla Cami: Rüyada kaplan zalim bir devlet reisi veya güçlü bir düşmandır.Rüyada bir kaplan öldürdüğünü gören kimse, bir düşmanı kahreder. Kaplan eti yediğini gören kimse, mal ve şerefe nail olur. Kaplana bindiğini gören kimse, büyük saltanata nail olur. Kaplanın kendi üzerine bindiğini gören kimseye, amir tarafından bir zarar gelir. Kaplanla cima yaptığını gören kimse, zalim bir kavimden olan fasıka (günahkar) bir kadına musallat olur. Evinin içerisinde bir kaplanbulunduğunu gören kimsenin evine, fasık(günahkar) bir kimse hücum eder. Rüyada bir kaplan veya pars avladığını gören kimse, fasık bir adamdan menfaat elde eder. Bir kaplanın kendisini ısırdığını gören kimseye, ısırdığı miktarda bir zarar isabet eder. Kaplan erkek bir adama işarettir. Kaplankadına da işarettir. Kaplan hile sahibi bir kimsedir.


Nablusi: Rüyada kaplan zalim bir sultan veya kuvvetli aşikare bir düşmandır.
Rüyada bir kaplan öldürdüğünü gören kimse, bir' düşmanı kahreder. Kaplan eti yediğini gören kimse, mal ve şerefe naü olur. Kaplana bindiğini gören kimse, büyük saltanata nail olur. Kaplanın kendi üzerine bindiğini gören kimseye, sultan tarafmdan bir zarar gelir. Kaplanla cima yaptığını gören kimse, zalim bir kavimden olan fasıka bir kadına musallat olur. Evinin içerisinde bir kaplan bulunduğunu gören kimsenin evine, fasık bir kimse hücum eder.
Rüyada bir kaplan veya pars avladığını gören kimse, fasık bir adamdan menfaat elde eder. Bir kaplanın kendisini ısırdığını gören kimseye, ısırdığı miktarda bir zarar isabet eder.
Kaplan erkek bir adama delalet eder. Kaplan kadına da delalet eder. Bu tabir ise kaplanın renginin değişmesinden dolayıdır.
Kaplan hile sahibi bir kimsedir. Kaplan hastalığa ve göz ağrısına delalet eder. Kaplan sütü, onu içen kimse için meydana çıkacak düşmanlıktır. Kaplan, düşmanlığı şiddetli inatçı bir düşmandır. Kaplanın, kin ve düşmanlığı arslandan daha fazladır.
Rüyada kaplan ile mücadele veya mukatele ettiğini gören kimse, kaplan gibi düşmanlıklı bir kimse ile münakaşa yapar.
Rüyada kaplan gören kimse, günahlarından istiğfar eder.
Kaplan, halkın kendilerinden korktukları bir.kavme ve feryad etmeye delalet eder.
Kaplan, fen bilgilerini bilen bir gurup insana da delalet eder.
Bu tabir kaplanda çeşitli renk ve beneklerin bulunmasından dolayıdır.

Bu tabir kaplanda çeşitli renk ve beneklerin bulunmasından dolayıdır.


Seyyid Süleyman: Bu rüya kuvvetli bir şahısla yorumlanır.
Kirmani bir kaplana binmeyi şunlarla manalandırıyor; Yüksek mevki, kıymet, itibar ve zafer. Rüyada kaplan sütü görmek; düşmandan korkmaktır, ayrıca rüya sahibinin akıbeti hayırlı olur. Kaplan eti maldır. Derisi, kemiği, kılı; düşmanın malıdır. Bir kaplanı öldüren, işlerinde doğru yoldan ayrılır. Bir rivayete göre, kaplan sütü harpte ve başka alanda şöhrettir.
Bazıları kaplan rüyasını, zararsız düşmanla tabir etmişlerdir. Kaplanın yorumu arslanınkine benzer. Ancak, kaplan düşmanı daha kuvvetle temsil eder.
Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Kaplan görünen düşman ve zalim bir idarecidir. Kaplana binen; layıksa, büyük bir makama gelir.
Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla ifade ediyor; Kuvvetli düşman, ondan elde edilen mal ve devlet idarecilerinden korkmak.