Rüyada Kapı görmek

Rüyada Kapı görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Oda kapısı kadına,
 • Ev kapısı ev sahibine ve hizmetçiye,
 • Sokak, şehir ve kale kapıları o yerin yöneticisine,
 • Açık kapı rızık ve berekete,
 • Kapalı kapıyı açmak işlerin kolaylaşmasına,
 • açık kapıyı kapatmak zorluk ve sıkıntıya,
 • eve girip kapıyı kapatmak günah ve isyandan korunmaya,
 • Evin kapısını çıkarıp yenisinin katıldığını görmek evi satmaya,
 • Kapı gıcırtısı sırları ifşa etmeye, eşler arasındaki tartışmaya,
 • Sağlam kapı halkası güvenilir ortağa, sadık eşe, zekatla güvence altına alınan mala,
 • çürük ve zayıfhalka güvensizliğe,
 • Kapıyı sürgülemek korkudan emin olmaya,
 • Kapı mandalı iş yapmaktan üşenen hizmetçiye,
 • Kapı sövesi evin reisi yahut o evin işlerine bakan kimseye;
 • sövenin kaybolması evin reisinin vefatına, Kapatmakta güçlük çekilen kapı hanım tarafından gelecek güçlük ve sıkıntıya delalet eder.


  Molla Cami: Rüyada kapı, o evin işlerini yürütene işarettir. Bundan dolayı ev kapısında bir fenalığın meydana geldiğini görse, bu fenalık ev sahibine aittir. Açık kapılar rızık kapılandır. Evlerin kapıları kadınlara aittir. Kilitli kapılar bekar kızlara, açık kapılar ise dul kadınlara işarettir. Demir bir kapıyı kilitlediğini gören kimsenin, bekar bir kızla evlenmesine işarettir. Evin kapısının değiştiğini görmek, ev sahibinin halinin değişmesi iletabir edilir. Evin kapısının düştüğünü yahut dışan çıkarıldığını veya yanmış yada kırılmış olarak görmek, evin idarecisi için bir musibettir. Ev kapısının kapatılmış olarak görülmesi, ev halkı hakkında büyük bir musibete işarettir. Kapının ortasında küçük bir kapının daha olduğunu görmek çirkindir. Yakında o evde hanımı hakkında bir hıyanet vukubulur. Evinin kapısının büyüyüp genişlediğini ve kuvvetli olduğunu görmek, o evinidarecisinin halinin güzel olmasına işarettir. Rüyada ev veya mescidin kapısını görmek, rüya sahibinin bezendiği elbisesine ve durumunu örten malına, burnun koku almayacağı bir hastalığa, sözü neşretmeye, vasıfları Övülen boy ve endamı hoş, kadri yüce nesli çok olan güzel bir kadına veyazikredilen evsafa haiz bir erkeğe işarettir. Bir kimse rüyada kendisi için büyük bir kapı satın alındığını ve kendisinin de o kapının üzerinde olduğunu görse o kimsenin hizmetçisiyle evlenmesine o kimsenin vücuduna, hizmetçisine ya da hanımına bir kötülük gelmesine işarettir. Evinin kapısını arayıp bulamadığını görse, dünya işlerinde hayretedüşer. Bir kapıdan içeri girdiğini görse, eğer düşmanlığı varsa, o kimsenin düşmanlıkta galip olmasına işarettir. Bir kimse rüyada bilinen veya bilinmeyen yerlerden kapıların açıldığım görse, o kimse için dünya kapılan açılır ve talihi doğar, Kapılar haddinden fazla açılmış ise o, evin atılacağına ve harab olacağına işarettir. Eğer kapıların yola açılmış olduğu görülürse, o kimsenin nail olduğu dünyalıktan ister hakkı olsun ister olmasın garipler veumum İnsanlar için hisse çıkarır. Kapı evin içine açılıyorsa, nail olacağı dünyalık başkaları için olmayıp sadece ev halkı içindir.


  Nablusi: Rüyada kapı, o evin işlerini yürütene delalet eder. Bundan dolayı ev kapısında bir fenalığın meydana geldiğini görse, bu fenalık ev sahibine aittir. Açık kapılar rızık kapılarıdır.
  Evlerin kapıları kadmlara aittir. Kilitli kapılar bekar kızlara, açık kapılar ise dul kadınlara delalet eder.
  Demir bir kapıyı kilitlediğini gören, evin sağlamlığı ve kapının tehlikeliliği ve ehline faydası nisbetinde bekar bir kızla evlenmesine delalet eder.
  Evin kapısının değiştiğini görmek, ev sahibinin halinin değişmesi ile tabir edüir.
  Evin kapısının düştüğünü yahut dışarı çıkarıldığını, veya yanmış ya da kırılmış olarak görmek, evin idarecisi için bir musibettir. Yerinden çıkarıldıktan veya onda bir değişiklik olduktan soma yine kilitli olarak görmek ev sahibinin bekasına delalet eder.
  Ev kapısının kapatılmış olarak görülmesi, ev halkı hakkında büyük bir musibete delalet eder.
  Kapının ortasında küçük bir kapınm daha olduğunu görmek çirkindir. Yakmda o evde hanımı hakkında bir hiyanet vukubulur. Evinin kapısının çirkin olmayarak büyüyüp genişlediğini ve k ıvvetli olduğunu görmek, o evin idarecisinin halinin güzel olmasına delalet eder.
  Yırtıcı hayvanlardan birinin, üzerine sıçradığını gören kimsenin hanımının peşine fasık kimselerin düşmelerine delalet eder.
  Evinin kapısını arayıp bulamadığını görse, dünya işlerinde hayrete düşer.

  Bir kapıdan içeri girdiğini görse, eğer düşmanlığı varsa, o kimsenin düşmanlıkta galip olmasına delalet eder.
  Bir kimse rüyada bilinen veya bilinmeyen yerlerden kapıların açüdığmı görse, o kapılar haddini tecavüz etmemiş ise o kimse için dünya kapılan açılır ve talihi doğar. Kapılar haddinden fazla açılmış ise o, evin muattal ve harab olmasıdır.
  Eğer kapıların yola açılmış olduğu görülürse, o kimsenin nail olduğu dünyalıktan ister hakkı olsun ister olmasın garipler ve umum insanlar için hisse çıkarılır. Kapı evin içine açılıyorsa, nail olacağı dünyalık başkaları için olmayıp sadece ev halkı içindir.
  Kendisini açık bir evin kapısı üzerinden girdiğini görse, ev sahibinin hanımı ve ailesi üzerine dahil olur. Kapışım normal kapılardan daha fazla genişlediğini görse bir kavmin kendisinden izinsiz evine gireceğine alamettir.
  Bazan kapısının yerinden ayrıldığını görmesi, ev halkı için ahlak ve tabiatının değişmesine ve evvelce bulunduğu durumun hilafına hareket etmesine delalet eder.
  Dar bir kapıdan genişliğe çıktığını gören kimse, geçim sıkıntısından kurtulup gam ve korkulardan emin olur.
  Evinin iki kapısı olduğunu görenin hanımı, fesad çıkarıcı bir kadındır.
  Evinin kapısının tersine açıldığını görse, bu rüya sultan tarafından meydana çıkacak meşakkate, veya harab edilmek suretiyle o evin işlemez hale getirilmesine delalet eder.

  Kapının halkası, bekçi, elçi ve korkutucu mesabesindedir. Kapısının iki halkası olduğunu görenin iki kişiye borcu vardır. Halkayı kestiğini görse bid'ata düşer.
  Kapıların yandığını görse, erkeğin hanımının ölmesine, geçim ve tedbirinin haline uygun ve müsaid olmayışına delalet eder.
  Şehrin kapıları, din ve dünya işleriyle ilgilenen şehrin melikine, bina kapısı ise, binayı yapana veya evin ihtiyaçlaru gidermeyi üzerine alan kimseye delalet eder.
  Ev kapısı ise, orada oturana, mal, köle, cariye, zevce gibi orada sarınıp muhafaza edilen şeyler üzerine delalet eder.
  Bilinmeyen bir kapıdan içeri girmek, düşmana galip ve muzaffer olmaktır.
  Bazan meçhul kapılar, ilme, rızk ve kazanca, yolculuğa, rüyayı görenin hayır ve şer kapılarının açılmasına delalet eder. Kapılardan çıkmak, zikrettiğimiz gibi ayrılıktır. Çıktığı kapı güzelse, hayr ile ayrılığa, çıktığı kapı yıkılmış veya dar ise, serden çıkıp nefsi için kurtuluşu istemesine delalettir. Bazan da kapı, ölüme delalet eder.
  Kapıdan çıktığında genişlik, yeşillik ve güzel kokulara tesadüf etse anketinin güzel olmasına delalet eder. Zulmet, pis hayvan leşi ve ateşle karşılaşsa ahirette azap içerisinde olacağına delalet eder.
  Rüyada kapının açılması işlerin kolaylığma; kapanması, sıkıntı, geçim darlığı ve sebeplerin geçersizliğine delalet eder. Bunların hepsi de akibetin güzel olmasma delalet eder.

  Kapınm göğe açılması, duanın kabul olması ve günah istemekten kaçınmaya; birçok kapıların göğe açılması ise uzun azab ve intikama ve sıkıntılara işarettir.
  Eğer yağmur yağmıyorsa yağmurun yağmasına, kuraklıktan kuruyan yerlerin hayat bulmasına delalet eder.
  Rüyada, binada ihdas edilen sır kapısı, rüyayı görenin hayır ve serden bulunduğu hale delalet eder. Sır kapısı örtülü ve yapısı güzelse, rüya sahibi sırrını gizlemekle muradına erişir. Eğer sır kapısından içeride olanlar görünürse, sırrını izhar ederek halinin ortaya çıkmasına delalet eder. Bazan sır kapısı, izzete, yüceliğe, cariyeye ve erkek çocuğa delalet eder. Bazan da gizlice sadaka vermeye, Allah ile kendi arasmda olan muamelelerin güzelliğine delalet eder.
  Evinin kapısının yeni olduğunu veya marangozun onu düzelttiğini görse sıhhat ve afiyetle müjdelenir.
  Kapısını kapatmak istediğini, fakat kapatamadığım gören kimse hammı tarafından meydana gelecek bir güçlti'tle karşüaşır.
  Bir kimse, rüyada, bir kavim üzerine bir kapıdan girdiğini görse, o kimse düşmanları üzerine galip ve muzaffer ve düşmanlarının delil ve hüccetleri zail ve batıl olur.
  Bir kimse kapısını çıkarılmış ve onun üzerine başka bir kapı konulmuş olarak görse evini satar.
  Bir eve girip kapısını kırdığını görse, o kimse masiyet ve günahtan kendisini korur.
  İki halkasiyle beraber kapı, borcu için kendisini arayan iki alacaklıya delalet eder.


  Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyurmuştur ki; Kapı rüyada kadınla tabir olunur. Herhangi bir kapının veya kapıların açıldığını görmek, hayır ve ni'mettir. Bu kapılar bilhassa yol üstündeyse, rüya çok çabuk çıkar. Önünde bir evin kapısının açıldığını gören, kudretli bir zattan, mal temin eder ve bunu ailesi için saklar. Evinin kapısının kapandığını, harap olduğunu yahut yandığını gören, büyük bir musibetle karşılaşır. Felakete uğrar. Kapının halkasını çaldığını, herhangi bir şekilde dokunup kaldırdığını, mukabilinde içeriden cevap aldığını, görenin, duası kabul olur. Çaldığı kapının açıldığını gören, Allah'ın yardımıyla düşmanına galip gelir.
  Kirmani demiştir ki: Evin bütün kapılarının tabiri aynıdır. Fakat, sokak kapısının yorumu daha kuvvetlidir. Yeni kapı yaptığını yahut kilitlediğini gören, bir kadınla evlenir. Kapıyı yerinden çıkaran, karısını boşar. Söküp çıkarırsa, evin hanımı vefat eder.
  Bir marangoza yeni kapı ısmarlayan, bakireyle evlenir. Kapıyı kapatamayıp açık bırakmak mecburiyetinde kalan dul bir kadın alır
  Cabir'ül Mağribi diyor ki; Bazı vahşilerin kapısına gelerek, bağırıştıklarını görenin karısına, bazı kimseler göz dikerler. Kapısında iki halka görenin karısı, başkasını sever.
  Cafer-i Sadık buyurmuştur ki; Kapı rüyası; ev sahibi zevceyi ve hizmetkarı, şehir veya kale kapısı; mülkün kapıcısını yahut sahibini temsil eder.

  Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor; Evinde çok fazla kapının açıldığını görenin, işleri bozulur. Kapılar makul sayıdaysa, rüya sahibinin rızkı açılır, işleri düzelir. Kapı halkasının koptuğunu gören, bid'ate sapar. Kapısını kapamak istediği halde kapanmadığını gören, acz gösterdiği bir işten men olunur. Ev kapılarının birçok taraftan açılması, büyük servettir. Ev kapısının sökülerek meçhul bir yere götürüldüğünü görmek; o hanedeki büyüğün bir musibetle karşılaşmasıdır.
  Evinin kapısının yere düştüğünü gören; hastaysa yahut hastası varsa hemen şifaya kavuşur. Bu rüya aynı zamanda müjde, selamet ve hayırlı haberle de tabir olunur. Hane kapısının dışarıya doğru eğilmesi, iyi değildir. Evinin kapısını kapanmış görmek; ailece büyük bir felaketle karşılaşmaktır. Bir kapıyı kapatmaya çalışan fakat, buna muvaffak olamayan, bir kadın yüzünden müşkülat çeker. Sıkıntılar yaşar. Kapının üstündeki küçük kapı, evin kadınlarının kullandığı ayrı bir kapıya işarettir. Bir topluluğun yanına kapıdan giren, hacetine erer. Galip gelir. Dar bir kapıdan geniş bir yere çıkmak; selamet ve hayırdır. Kapıyı aradığı halde bulamayan, işinde gayret ettiği halde başarılı olamaz. Kapının rezelerinin çıkarılmış olduğunu gören, karısını boşar.
  Kapısına bir eşik yaptıran, evlenir. Bildiği bir kapıyı açtığını gören, bir zattan yardım ister, bunun karşılığında ihtiyacı giderilir.
  Kapıyı açmaya çalıştığı halde buna muvaffak olamayan, fayda görmeyeceği güç bir işe girer. Bir kapıyı kapayıp öbürünü açan, yeni bir zevce (kadın eş) alır. Bir müddettir kapalı duran bir kapıyı açan; dertten, tartışmadan kurtulur. Ümit etmediği yerden hayır görür. Farklı bir görüşe göre karısından ayrılır, başka biriyle evlenir. Kapıyı kapamak; zevceden ayrılıktır. Kapıyı mıhladığını gören, karısına yakın olacak derecede sevgi duymaz. Kapısını satan, kölesini satar. Bir kapıdan çıktığını ve geri dönmeyi düşünmediğini gören, bir işten çıkar.
  Önüne geldiği kapıdan girmeyip başka bir kapıdan girdiğini gören dindarsa bir iş talebinde bulunur ve bunu bizzat padişahtan ister. Fakat müşkülata duçar olur. Zorlukla karşılaşır. Bir rivayete göre arzusuna ulaşır, ancak bu imkan devamlı elinde kalmaz. Rüya sahibi ehl-i fesattan ise, günah işler.
  Cami kapısı; kadı zevcesidir, hamam kapısı; hamamcının hanımını temsil eder. Han kapısı; hafif meşrep kadın, kale kapısı; halkın işlerini yapan vazifelidir. Bir rivayete göre, dünyaya delalettir. Dükkan kapısı; esnafın karısıdır, hastane kapısı ise; hekimin zevcesidir.
  Abdulgani'en Nablusi diyor ki; Ev kapısı; hane sahibine, oda kapısı; zevceye, kiler kapısı; hizmetkarlara, mutfak kapısı; rızka delalet eder. Rüyada açık kapılar görmek; geniş rızkla tabir olunur. Oda kapısı; ahlaklı ve dindar bir eştir.
  Kapı eski ve bozuksa evin hanımının ahlakı kötüdür. Odasına yeni bir kapı yaptıran, bakireyle evlenir, eski bir kapı koyduran, dul bir kadın alır. Evliyse ikinci defa izdivaç eder. Oda kapısını yerinden atan yahut satan; karısını boşar. Oda kapısı demirdense, rüya sahibinin karısı iffetlidir, namusludur. Oda kapısındaki bozukluk ve eskilik evin hanımıyla alakalıdır.
  Ev kapısındaki değişiklik, rüyayı görenin halinde meydana gelecek farklılığa işarettir. Ev kapısının söküldüğü halde yerinde durduğunu görenin, işleri düzelir. Ev kapısının yerine duvar örüldüğünü gören, eşi yüzünden büyük bir musibete düşer. Sokak kapısının güzel bir şekilde büyümesi, sağlamlaşması rüya sahibinin durumu-nun kuvvetlenmesine delalet eder. Evinin kapısını arayıp bulamayan, işlerinde müşkülat çeker. Sıkıntılar yaşar. Bir kapıdan girenin, davası varsa üstün gelir. Bildiği veya bilmediği yerlerde kapılar açıldığını gören, dünyadan nasibini bol bol alır. Hanesinde luzumundan fazla kapılar görenin ev düzeni bozulur, bereketi kaçar. Cadde veya yola açılan kapılar görmek; kazancı hayır için harcamaktır. Kapılar evin içine açılırsa, kazanç evde kalır. Bir eve kapının üzerinden atlayarak giren, o hanedeki kadına göz diker veya sırrını merak eder. Hane kapısının diğerlerine nispetle çok genişlediğini görmek; o eve izinsiz girileceğine delildir.
  Sokak kapısının yerinden yok olması, hane sahibinin vefatına yahut durumunun bozulmasına işarettir. Dar bir kapıdan geniş yere çıkan, sıkıntıdan kurtulur. İki kapılı ev, orada yaşayan kadının ahlaksızlığına işarettir. Sokak kapısının ardına kadar açık olması, hükumetten zarar görmeye veya o hanenin harap olmasına delalettir.
  Kapının halkası; kapıcı, elçi ve haberciyle tabir olunur. Kapısında iki halka görenin, iki kişiye borcu vardır. Kapısının halkasını kırıldığını gören, bid'ate sapar. Dine zarar verir. Sokak kapısının yandığını gören, karısını kaybeder veya tedbirsiz davranır yuhut geçimi iyi olmaz.
  Bir rivayete göre meçhul kapılar görmek; ilim, erzak, kar, sefer, hayır ve şerdir. Başka bir görüş ise ev kapısını ölümle tabir ediyor. Kapıdan çıktığı yerin güzel olduğunu gören, ahiretini kazanır. Açık kapıyı kapamak; zarurete düşmeye delalettir. Yeni veya tamir edilmiş kapı, sağlıkla yorumlanır. Evinin kapısının yerinde başka bir kapı gören; ya eşini boşar yahutta evini satar. Evine girip kapısını kapayan, günahlardan uzak olur.
  Hane kapısının düştüğünü, dışarıya doğru kopup devrildiğini, yandığını yahut kırılıp parçalandığını görmek, o ev sahibine gelecek bir felaketin habercisidir. Bir canavarın kapıdan içeriye girdiğini görenin haremine kötü, ahlaksız insanlar kastederler. Şehir ve kale kapılarından girmek, düşmana karşı zafer kazanmakla yorumlanır.
  Şehir ve kale kapıları o beldenin hükümdarı ile tabir edilir. Sağlam ve yeni bir kapıdan çıkan, hayırdan çıkar. Dar veya yıkık kapıdan çıktığını gören, selameti arzular. Çıktığı kapıdan sonra çöplerle veya ateşle karşılaşan, ahirette azap çeker.
  Kapalı kapıyı açmak, işlerin kolaylaşmasıdır. Girdiği kapıdan bir kavmi gören, düşmanlarını yener. Gök kapısının açıldığını görmek; duanın kabulüne, günahlardan uzaklaşmaya, kuraklıktan kurtulmaya işarettir. Bir rivayete göre gizli kapı; izzet, itibar, cariye ve köleye delalettir. Başka bir kavle göre, gizli verilen sadakaya veya bir insanla iyi münasebet kurmaya işarettir. Hanede sonradan ihdas edilmiş, iyi yapılmış kapalı bir kapı gören, sırrını saklayıp muradına erer. Bu kapıdan evin içinin görülmesi ise, rüya sahibinin esrarının ve halinin aşikar olacağına delalet eder. Kapısının koptuğunu ve yerine başka bir kapı takıldığını gören, ya karısını boşayıp başkasıyla evlenir yahutta evini satar.

 •