Rüyada Kanat görmek

Rüyada Kanat görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Erkek evlada, rütbeye, mal ve elbiseye, Kişiye ağırlık veren ve uçmak için gerekli rüzgarı bulamayan kanat işlenen günahların ağırlığına delalet eder.


Molla Cami: Rüyada kanat, erkek evlattır. Bundan dolayı iki kanadı olduğunu gören kimsenin iki erkek çocuğu dünyaya gelir. Kanat, elbisedir. Elbise de tabirde, maldır. Bazen de rütbeye işarettir. Rüyada kanadının olduğunu ve bununlauçtuğunu gören kimse, kuvvet ve kudretle yolculuk yapar. Kanadı olduğunu fakat uçmadığını görene bu rüya hayırlıdır. İki kanat, mal ve iki çocuktur. Bundan dolayı kanadının kırıldigını gören kimsenin çocuğu hasta olur. Kanadının yerinden koparıldığını görenin çocuğu ölür. Kanat, mal veyolculuktur. Bazen de kanat, rüya sahibi için akrabaları tarafından gelecek acıya işarettir. Kanadının kendisine ağırlık verdiğini ve uçamaz hale geldiğini gören kimsenin günah işlemiş olduğuna işarettir.


Nablusi: Rüyada kanat, erkek evladdır. Bundan dolayı iki kanadı olduğunu gören kimsenin iki erkek çocuğu dünyaya gelir.
Kanat, elbisedir. Elbise de tabirde, maldır. Bazan yelek, iyi ve kıymetli et ile tabir edilir. Bazan da rütbeye delalet eder. Çünkü bir ata sözünde, ufalan kimse falancanın kanadiyle uçtu» denilir. Bazan da yelek, ekinden biten şeylere delalet eder.
Rüyada kanadının olduğunu ve bununla uçtuğunu gören kimse, kuvvet ve kudretle yolculuk yapar. Kanadı olduğunu fakat uçmadığını görene bu rüya hayırlıdır.
İki kanad, mal ve iki çocuktur. Bundan dolayı kanadının kırıldığını gören kimsenin çocuğu hasta olur. Kanadının yerinden koparüdı-ğını görenin çocuğu ölür.
Kanat, mal ve yolculuktur. Bazan da kanat, rüya sahibi için akrabaları tarafından gelecek yara ve acıya delalet eder.
Kanadınm kendisine ağırlık verdiğini ve uçamaz hale geldiğini gören kimsenin günah işlemiş olduğuna delalet eder.