Rüyada Kan görmek

Rüyada Kan görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Damardan kan akması zengin için mal noksanlığına, yoksul için eline mal geçmesine,
 • Dişlerden kan çıkması akraba yüzünden üzüntü ve kedere döşmeye,
 • Burundan az kan akması üzüntü ve kederden kurtulmaya, çok kan akması mal noksanlığına,
 • Vücuttaki bir yaradan çıkan,elbise ve bedeni lekeleyen kan haram kazanca; zarar, hasar ve kedere; elbise ve bedeni lekelemeyen kan haram ve şüpheli şeylerden korunmaya,
 • Kılıç, mızrak vb. darbesiyle vücudun iltihaplı kısmından çıkan kan sıhhat ve afiyete, yolcu ise salimeneve dönmeye,
 • Kan içmek haram mala,
 • kan birikmiş bir yere düşmek şüpheli kazanç sağlamaya,
 • Kanın cilt ve deriden acı hissetmeden akması sıhhat ve esenliğe,
 • Hayız kanı genç kız için kocaya, hamile kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilen kadın için hastalığa,
 • Arkadan kan çıkması günahı terk etmeye, bu kan çevreyi ve elbiseyi lekeler ise haram kazancın elden çıkmasına,
 • Yara olmadığı halde vücuttan kan çıkması memur için rüşvet almaya, halktan biri için zarara uğrmaya delalet eder.


  Molla Cami: Kan kuyusuna düştüğünü gören kimse, kana yahut haram mala müptela olur, denilmiştir. Kendi üzerinde kan gören kimsenin üzerine söylenecek yalana işarettir. Herhangi bir kasıt olmadan, kan aldırmaksızın ve yara olmaksızın vücudundan kan aktığını gören kimse zengin ise kanın aktığıkadar malı dinden çıkar, eğer fakir ise o miktarca eline mal geçer. Bir kimse rüyada kan çukuruna düştüğünü görse, onu heyecana ve izdıraba atacak bir kana işarettir. Rüyada görülen burun kanı çok akıcı ve ince otursa, burnu akan kimseye isabet edecek haram mala, eğer kan katı olursa düşük yapılan erkek çocuğa işarettir. Rüyada burnunun kanadığını ve burnunun kanının kendisine fayda vereceğini düşünüyorsa, o kimseyeamirinden hayır isabet eder. Eğer kanın ona zarar vereceği düşüncesi varsa, o kimse amirinden bir söz erişir. Eğer burnundan bir veya iki damla kan aksa, o kan menfaattir. Eğer kanın çıkmasından so a kendisinin kuvveti gitse o kimse fakir olur. Kanın çıkmasından so a kendisine kuvvet gelse o kimse zengin olur. Burnundan akan kanı elbisesine bulaşsa o kimseye kötü mal ve günah isabet eder. Eğer burnunun kanı hiçbir şeye bulaşmasa günahtan kurtulur. Eğer yol üzerine damladığını görse, o kimse malının zekatını verir ve onunla yol üzerinde bulunan fakir fukaraya tasadduk eder. Burnunun kanadığını gören kimse günahtan çıkar. Bazıları, burnunun kanadığını gören kimse hazineye ve büyük mala nail olur, dediler. Bazıları da burun kanı, kişiye reis tarafından gelecek kandır. Bir kısım tabirciler ise, burun kanı, hatıra gelmedik bir yerden üzüntü ve sıkıntıdır, dediler. Rüyayı gören, burnundan akan kan ile kendisinde birrahatlık hissetse bu halde zekat yahut elbise veya şöhrete işarettir. Kan sahibinin hayatına, kuvvet ve malına ve onu teminatı altında bulunduran yardımcıya yahut elbise v.s. gibi şeylerden onu örten giysilere, yahut iyilik ve kötülükten kazandığı şeylere işarettir. Bazen, haddinden fazla çıkan kan, rüya sahibinin yardımcısı bulunan ana baba yahut çocuk ya da ortak tarafından gelen menfaatin kesilmesine işarettir. Bir kimse rüyada kendi kanını içse, o kimseye üzüntü, keder ve meşakkat isabet eder. Adet kam, bekar kız için kocaya, gebe kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilmiş kadın için de hastalığa işarettir. Arkasından kan çıktığını gören kimse günahtan çıkar. Eğer kan kendisine bulaşsa ondan haram mal çıkar, insan kanı ev balkının, ev sahibinin az harcamalarına. Bazen de bu rüya, arkada olan hastalığa işarettir.


  Diyanet: Rüyada kan görülmesi haram mal ile tabir edilir. Bir kişinin Ayasında bir yerine kan bulaştığını görmesi; o kimsenin mal sahibi olacağına, bir kimsenin rüyasında kendi gömleğine bir başkasının kanının bulaştığını görmesi; o kimsenin arkasından ona ait birtakım konuşmalar geçtiğine işaret eder. Rüyasında gömleğinin bir hayvan kanıyla lekelendiğini görmesi; bir hırsız tarafından o kişiye bir yalan söz söylendiğine, kişinin yasında bir vahşi hayvan tarafından gömleğinin yırtıldığını ve hayvanın kanı ile lekelendiğini görmesi; o kimsenin düşmanı tarafından bir söz işiteceğine delalet eder. Rüyasında gömleğine eti yenilen bir hayvanın kanının bulaştığını görmesi; o kimsenin itibarlı bir kişiden yalan söz işiteceğine işaret eder.


  Nablusi: Rüyada görülen kan, haram mala yahut rüya sahibinin işlediği günaha, yahut kendisiyle günah kazanılacak bir fiile delalet eder. Bundan dolayı kana bulandığını gören kimse mal sahibi olur. Yahut haram mal ve büyük günah içinde bulunur.
  Eğer rüyada kendi gömleğinde bilmediği yerden gelmiş bir kan olduğunu görse, o kimse üzerine ilmî olmayan bir yerden yalan bir söz söylenir.
  Gömleğinin kedi kanıyla bulandığını gören kimseye bir hırsız tarafından yalan bir söz söylenir. Eğer kendi gömleğini aslan ve yırtıcı bir ha3'van kanıyla bulaştığını görse, o kimseye galip olan zalim bir kimse yalan bir söz söyler. Eğer gömleğini koç kanıyla bulaştığını görse, ona şerefli, zengin ve kuvvetli bir kimse yalan bir söz söyler. Yalandan sonra kanın nisbetince haram mala nail olur.
  Kanm, rüyada cild ve deriden akması sıhhat ve selamett'r. Eğer rüyayı görenin kaybı varsa, yolculuktan sağ salim döner.
  Bazı tabirciler, bir kimse vücudundan kan çıktığını ve yara olduğunu görse, o kimseye beden sağlığı ve çok mal gelir. Eğer kaybol-muşsa sağ olarak döner, hayır ve sevince nail olur. İnsan kanı içtiğini gören kimse mal ve menfaata nail olur ve bütün fitne ve belalardan kurtuluşa erer.
  Bazı tabirciler, insan kanı içtiğini gören kimse günahtan ve yaramaz hareketlerden kaçınır ve çirkin işlerden kurtulur, dediler.
  Kan kuyusuna düştüğünü gören kimse, kana yahut haram mala müptela olur, denilmiştir.
  Kendi yerinde kandan bir çukur olduğunu görse, o kimsenin kanı o yerde dökülür. Kendi üzerinde kan gören kimsenin üzerine söylenecek yalana delalet eder.
  Herhangi bir kasıt olmadan ve kan aldırmaksızın ve yara olmaksızın vücudundan kan aktığını gören kimse zengin ise kanın aktığı kadar malı elinden çıkar, eğer fakir ise o miktarca eline mal geçer.
  Bir kimse rüyada kan küpüne yahut testisine ya da kan çukuruna düştüğünü görse, onu heyecana ve ıstıraba atacak bir kana delalet eder.
  Rüyada testide göçülen kan hayız olan bir kadındır. Eğer testinin başı bir bezle sarılı ise o bez hayız- kanım gidermek için kullanılan ezdir.
  Kan, sahibinin hayatına, kuvvet ve malına ve onu teminatı altında bulunduran yardımcıya yahut elbise v.s. gibi şeylerden onu örten giysilere, yahut iyilik ve kötülükten kazandığı şeylere delalet eder.
  Bazan da kan, çıkmasıyla sahibinin zayıf bırakan menisine delalet eder. Bazan da, kan, yemek için haram mala delalet eder.
  Bazan, haddinden fazla çıkan kan, rüya sahibinin yardımcısı bulunan ana baba yahut çocuk ya da ortak tarafından gelen menfaatin kesilmesine delalet eder, yahut malı azalır yahut giysilerinden bir şeyi sata1; ya da hanımı veya başka kimselerden sevdiği birisini terke-der ve- ayrılır.
  İnsanın kanı bedeninde deveran ettiği gibi, şeytanına delalet eder. Şeytan onun evinde düşmanı gibidir.

  Bazan da, kan, hastadan çıkan kanın kırmızılıktan göklüğe ve sarılığa dönmesi gibi ölüm anında insan üzerine galip olan şeye delalet eder.
  Bir kimse rüyada kendi kanını içse, o kimseye üzüntü, keder ve meşakkat isabet eder. Yahut borcu borç ile öder, nitekim bir ata sözünde, «falan kimse kanı kan ile yıkar» denilir. Ya da o kimse düşmanına galip gelir.
  Kanın çıkması uğursuzluk ve şiddettir. Rüyada, zaruret vaktinde kanın çıkması rahat, üzüntü ve kederin gitmesidir.
  Hayız kanı, bekar kız için kocaya, gebe kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilmiş kadın için de hastalığa delalet eder.
  Arkasından kan çıktığını gören kimse günahtan çıkar. Eğer kan kendisine bulaşsa ondan haram mal çıkar. İnsan kanı ev halkının, ev sahibinin az harcamalarına. Bazan da bu rüya, arkada olan hastalığa delalet eder.


  Seyyid Süleyman: Vücudunda yara olmadığı halde, kan aktığını gören; memuriyette ise, rüşvet alır ve verir. Halktan birinin aynı rüyayı görmesi zararla yorumlanır. Kanın yaradan çıkması, keder ve ziyandır.
  Kirmani diyor ki: Rüyasında kan içtiğini gören, haram kazanır veya haksız yere kan döker. Vücudunun bir yerinden çıkan kanın, cesedini ve elbisesini lekelediğini görmek te haramla yorumlanır. Şayet kan bir yerini lekemezse, günahtan kurtulur. Yüzden akan kanın leke yapması da, harama işarettir. Rüya sahibinden akan kan; tanıdığı birini lekelerse, Ona malını verir. Kanının lekelediği kişiyi tanımıyorsa, zarar görür. Bir kılıç yahut mızrak darbesiyle aldığı yaradan kan çıktığını gören, sıhhate kavuşur. Malı artar, gurbetteyse memleketine selametle döner.
  Damarlarından kan aktığını gören bir zengin, malını kaybeder. Aynı rüyayı fakir görürse, durumu düzelir. Üreme organından kan aktığını görenin karısı çocuk düşürür. Mak'addan çıkan kanın elbiseyi ve bedeni lekelemesi; haram mala işaret eder. Dişlerinden kan çıkan, akrabası yüzünden üzüntü çeker.
  Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Bir yere toplanmış kanın içine düştüğünü gören, haksız yere katillikle suçlanır. Bir bölgede kan deresi veya kan çeşmesi görmek; orada kan döküleceğinin işaretidir.
  Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Burnundan kan aktığını görenin kazancı haram olur.
  Çok kan akıp rüya sahibinin elbisesini kirletir ve bitkin düşmesine sebep olursa tabir; fakirliktir. Akan kan zaafa sebep olmayacak kadar az ise, rüyayı gören sıkıntıdan kurtulur.
  Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Burnundan ince bir kan aktığını görmek, haram maldır. Kan koyu ise, hamile kadın çocuk düşürür. Gözlerden kan akması, hüzün ve ayrılıktır. Kan altını da temsil eder.

 •