Rüyada Kalp görmek

Rüyada Kalp görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Bakınız; Kalp.


İhya: İnsanın inanç, düşünce ve davranışlarının asıl kaynağı olan kalp, kişinin inanç ve düşünce dünyasını gösterir Kalp zekaya, inanca, sevgi ve nefrete, Kalpde korku olması hakka uymaya, Kalbin parçalanması takva ehli için ilahi aşka, sair insanlar için bir şeye aşırı üzülmeye, bir kimseyi aşırı sevmekten dolayı çekilen ıstıraba, Kalbin kararması kalp katılığı ve inanç zayıflığına, kalp aydınlığı ve ziyası iç huzura, temiz inanca ve mutluluğa, Kalp ağrısı tedbirde kusur etmeye, Kalp hastalığı iki yüzlülüğe; Kalp çarması bir şeyi terk etmeye -evlenmeyi, düşmanlığı yolculuğu, haylazlığı... gibi-, Kalp damarını görmek ruh ve bedenin, kalbin ve gönlün hissettiği sevinç ve üzüntülere delalet eder.


Diyanet: Rüyada kalp görülmesi değişik şekillerde tabir edilir. Bir kimsemin rüyasında kalbinin karnında bulunduğunu görmesi; o kimsenin dini yönünün sağlam olduğuna, kişinin rüyasında kalbinin hızlı bir şekilde attığını görmesi; o kimsenin dünya ve âhiret işlerinin yolunda gittiğine delalet eder. Sıkıntı ve keder içinde bulunan bir kimsenin rüyasında kalbinin parçalandığını görmesi; o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtul cağına, eğer hasta ise şifa bulacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kalbinin çıkarıldığını görmesi; başına gelecek olan bir korkudan dolayı o kimsenin delireceğine ve dini inancının bozulacağına, kişinin rüyasında kalbinin köreldiğini ve karardığını görmesi; o kimsenin gerçekleri göremediğine, anlayamadığına ve doğru yolu seçemediğine işaret eder. Dindar bir kimsenin rüyasında kalbinin olmadığını görmesi; o kimsenin Allah'a bağlılığının devam ettiğine ve Allah'tan korkusunun sürdüğüne delalet eder. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir kişinin başına gelen kötü durumlardan dolayı kalbinin üzüldüğünü görmesi; o kimsenin Allah'ın emir ve yasaklarına candan bağlı olduğuna ve herhangi bir kimsenin kötü duruma düşmesine gönlünün razı olmayacağına, kişinin rüyasında kalbinde bir hastalığın var olduğunu görmesi; o kimsenin kötü bir kişi olduğuna yorumlanır. Rüyanızda Allah'ın emirlerine ve peygamberin sünnetlerine karşı kalbinizin katı olduğunu ve bunları şüphe ile karşıladığınızı görmeniz; sizin büyük bir günah denizine daldığınıza, Allah'ı anmaktan ve Peygamberimizin hadislerini dinlemekten artık sıkılmaya başladığınıza işaret eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyada kalb görülmesi zihin, zekâ, akıl, duyu, zihin ve hüküm ile tabir olunur. Güzel ve çirkin, iyi ve kötü her türlü rüya bunlardan birisi ile yorumlanır. Sâlimî'nin yorumuna göre: Rüyanızda kalbinizin çalındığını görmeniz; dört şekilde yorumlanır. Bunlar da: Sizin şiddetli bir korkuya maruz kalacağınıza, delireceğinize, dininizin fesada gideceğine ve bir musibete maruz kalacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kalbinin siyahlaştığını görmesi; o kimsenin haktan uzaklaştığına, çok günah işlediğine, kişinin rüyasında göğsünün yarılıp kalbinin çıkarıldığını görmesi; o kimsenin zekâ ve anlayışına ve akıldan yoksunluğuna, dini yönden fesada gideceğine, kişinin rüyasında kalbinin yarılıp yıkandığını görmesi; o kimsenin dini yönüm kuvvetli olduğuna, fitne ve fesattan kurtulduğuna işaretle tabir olunmaktadır. Rüyanızda kalbinizin içine güzel kokulu bir maddenin konulduğunu görmeniz; sizin ahlâksız bir kimse olduğunuza, günaha gireceğini-e ve dini yönden fesada gideceğinize yorumlanır. Rüyanızda kalbinizi yaralı, irinli ve çıbanlı bir şekilde görmeniz; bir evden oldukça etkilenip üzüleceğinize veya kalbinizde birtakım kötü fikirlerin türeyeceğine işaret eder. Rüyanızda kalbinizi pişirip yediğinizi görmeniz; sizin herkese iyilik edeceğinize, rüyanızda kalbinizi yumuşak görmeniz; sizin merhamet sahibi birisi olduğunuza, rüyanızda kalbinizi beyaz ve parlak görmeniz sizin iyi kalpli ve iyi niyetli birisi olduğunuza yorumlanır.


Nablusi: Rüyada kalb görmek, adamın kahramanlığına, emir vermesine, oyun oynamasına, cesaretine, akıllı, zekî, cömert ve müsamahakar olduğuna, ahlak, tabiat ve adetine delalet eder.
Bir kimse rüyada kalbinde korku bulunduğunu görse: «Nihayet (ona izin çıkıp da) kalblerinden korku giderildiği zaman (birbirine) «Rabbiniz ne buyurdu?» derler» (Sûre-i Sebe, ayet 23) mealindeki ayetin işaretince, o kimsenin hakka uymasına ve doğru yolu bulmasına delalet eder.
Kalb, vücudun meliki, din, dünya, gizli ve aşikar yönleriyle vücudu koruyan, vücut için lüzumlu tedbirleri alan ve vücudun sır yeridir. Bundan dolayı rüyada kalb de iyilik ve kötülükten görülen şeyin miktarınca tabiri vücuda aittir.
Bir kimse rüyada kalbinin karnında çıktığını görse, o kimsenin dini güzel olur. Bazı tabirciler; kalbler, kadınlarla tabir edilir, dediler.
Rüyada kalbinin parçalandığını gören kimse, hasta ise hastalığından ve sıkıntılarından kurtulur.
Kalb, rüya sahibinin hanımına delalet eder. Çünkü kadın, malik olduğu her şeyinin idarecisidir.
Kalb insanın dini ve zekasıdır. Bundan dolayı bir kimse kalbinde göz bulunduğunu görse, o kimsenin, akıl, zeka ve anlayışına, dindarlığına ve güzel şekilde konuştuğuna delalet eder. Bazan da kalb insanı seyyidine veya emirlerine ya da işlerini yürüten kimseye delalet eder.

Bir kimse rüyada kalbinin karnından kaçırıldığını görse, arız olacak bir korkudan dolayı kalbinin perişan veya aklının gideceğine ya da dininin bozulacağına delalet eder.
Kalbinin karardığını veya perdelendiğini gören kimsenin, sapıklardan olduğuna, kalbinin mühürlendiğine, hakikati anlayamadığına ve gözleriyle hak yolunu görmediğine delalet eder.
Rüyada kalbinin parçalandığını gören kimse, korku, zühd ve takva sahibi ise, o kimsenin Cenab-ı Hakka olan kalbî rabıtasının devam ettiğine ve Allah (C.C.)'dan korku üzere bulunmasından dolayı onun Allah'a olan bağlılık ve rabıtasına hiç bir şeyin manî olmayacağına delalet eder. Bazan, o kimsenin sevdiği bir kimsenin kötü olan haline üzülmesinden dolayı gönlünün parçalanmasına; bazan da, o kimsenin kalbini başka bir kimsenin sevgisi kaplamış olmasından dolayı, o kimsenin Allah'ı anmasına manî olduğuna delalet eder.
Kalb, tedbir almaya da delalet eder. Bundan dolayı rüyada kalbinde bir ağrı bulunduğunu gören kimse, aldığı tedbirde fenalık ve kötülük eder.
Bir kimse kalbinde bir hastalık bulunduğunu görse, o kimsenin münafık olduğuna delalet eder. Sultanın kalbi kendi askeridir.


Seyyid Süleyman: Rüyada kalp görmek; Zihin, zeka, idrak, din, amir ve hakimle tabir olunur.
Salimi demiştir ki; Bu rüya dinde salah, doğru mantık ve güzel kelam ile yorumlanır. Kalbin çalınıp, götürülmesi; şunlarla tabir olunur; Büyük korku, cinnet, dinde fesat ve musibet. Rüyasında kalbini siyah gören, dalalete düşer. Çok günah işler. Kalbin üzerinde bir kılıf, örtü vb. görmek te böyledir. Kalp hidayeti görmez.
Göğsünün yarılıp kalbinin çıkarıldığını gören, akıl ve idraktan mahrum olur veya dini bozulur. Rüya sahibinin amir yahut hakimi varsa ondan ayrılır. Kalbinin yarılıp yıkandığını gören, dinde doğru yolu bulur. Kalbinin içine güzel kokulu veya tatlı bir madde konulduğunu görmek; imanın nuruyla nurlanmaya ve işlek zekaya işarettir. Kalbin içine fena bir şey dolması bu yorumun tersidir.
Kalbi kan ve irin içinde yaralı görmek; bir sebepten dolayı elem duymak ve mahzun olmaktır. Belki de rüya sahibinin içinde fesat fikirler meydana gelir. Kalbini pişirip yiyen, Allah'ın kullarına müşfik davranır. Hep iyilik eder. Kalbi çiğ yemek, bu yorumun tersidir. Kalbin taş gibi olması merhametsizliğe delalettir. Yumuşak kalp, şefkat ve cömertlik ifadesidir. Beyaz parlak kalp; temizlik ve iyi niyetin temsilcisidir.


"(Ey Resulüm), senin saadetin için, göğsünü (hikmetle doldurup) genişletmedik mi?"
EL İNŞİRAH SÛRESİ 1.
Ayet

"De ki, Allah dilediği kimseyi şaşırtır ve kendisine kalbi ile yöneleni hidayete erdirir."
ER RA'D SÜRESİ 27. Ayet

"Bunlar Allah'ın zikri ile kalpleri huzura kavuşarak iman edenlerdir. Evet bilin ki ancak Allah'ı anmakla kalpler yatışır ve huzur bulur."
ER RA'D SÜRESİ 28. Ayet

"Allah bir adamın göğsünde iki kalp yaratmamıştır."
EL AHZAP SÜRESİ 4. Ayet