Rüyada Kadınlık Organı görmek

Rüyada Kadınlık Organı görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Nablusi: Rüyada kadının tenasül uzvunu görmek, sıkıntı ve mihnet içinde bulunan kimsenin üzüntü ve kederden kurtulmasına, ihtiyaçlı kimsenin ihtiyacını gidermesine, bekar için evlenmeye, yola gitmeye, şirket kurmaya, sırları açıklamaya, madenlere ve gizli şeylere muttali olmaya delalet eder.
Ancak tasarruf hakkı sahibinin olan, ondan başka tasarruf etmesi uygun görülmeyen ve emanet bırakılan kadının tenasül uzvu hapse veya: «Evlere kapılarından gelin.» (Sûrei Bakara, ayet 189) mealindeki ayet gereğince, Allah (C.C.) ancak girilmesini emir buyurduğu evin kaplına delalet eder.
Kadının tenasül uzvu, yönelilen mihrap ve kıbleye, insanın sır kapısına ve hamama delalet eder. Zira, hamamda su, sıcaklık ve perde vardır. İki dağ arasında vadiye, yola bazan öldürücü ve diriltici hastalık ve ilaca delalet eder.
Erkek organı, kadın organına, kadın organı da, kabir, tandır ve fırına delalet eder. Bazan kedere bazan da rüya sahibinin tasarrufunda bulunan kadın organına delalet eder.
Bazan kadın organı ile erkek organı Cehenneme veya Cennete girmeyi gerektiren şeye delalet eder. Çünkü onlar şehvet mahalleridir. Bazan da —kadın organının çeşitli adları olduğundan— şüpheli bir şekilde hamile kalmaya delalet eder.
Sıkıntı içinde bulunan bir kimse rüyada güzel bir kaduı organı görse, sıkıntıdan kurtarır ve onun ihtiyacı gider. Eğer uzak bir yolculuğa giderse orada rahatlığa kavuşur.
Bazan da o kimse eğer şirket kurmayı arzu ediyorsa, rahatlığa erişir. Eğer rüyayı gören gizli ve maden gibi şeyleri keşfedenlerden olursa, maksadına erişir. Bazan rüya sahibi akrabalarını ziyaret eder. Gördüğü kadın organından faydalanırsa, emanet olan bir malda tasarruf eder.
Rüyada cima etse, bazan rüya sahibi hapsedilir. Eğer rüya sahibi üzerine şüpheli bir iş vukubulacak olsa ve o işin hayırlığı ne okluğunu bilmese, ondan hayır ve doğru olan her ne ise meydana gelir ve işine usul-i dairesinde kavuşur. Eğer rüya sahibi günahkarsa tevbe eder ve hidayete erişir. Eğer namazını kılmıyorsa kılmaya başlar. Veya yapılan tavsiyeyi kabul eder. Rüyayı gören hasta ise, ölümü yaklaşır veya sağ olduğu halde kabrini hazırlar.
Rüyada cinsî münasebet yaptığını gören kimse, bazan pişirmek için tandırına yağlı ve etli şeyler, veya hamurunu fırına bırakır. Veya tanımadığı meyveleri ya da lezzetli şeyleri yer. Tanıdığı bir kadının tenasül uzvunu görse, kadınm sırrına muttali olur. Eğer o kadının organını güzel bir şekilde görse, o kadının kocasının veya çocuğunun durumu güzelleşir.
Rüyada erkeklerde kadın organı, kadınlarda da erkek organı görülmesi erkeğin kötü haline ve zillete düşmesine; kadının metanet ve erkek karakterine sahip olduğuna delalet eder.
Bazı tabirciler, — üzüntülü, kederli veya hapis olan bir kimse — rüyada kendisinin kadının organı gibi bir organı olduğunu görse, üzüntü, keder ve hapisten kurtulur. Mahkeme veya düşmanının uzaklaştırılmasını isteyen bir kimse rüyada kadın organı görse, o kimsenin düşmanı zelil ve hakir olur, özellikle cinsî münasebette bulunursa.
Rüyada hanımının organının küçük olduğunu gören kimse, düşmanını kahreder. Hanımının tenasül uzvunun büyük olduğunu görse, düşmanı o kimseyi kahreder.
Tacir olan bir kimse rüyada yaşlı bir kadının organını görse, o tacir ticaretinde zarar eder.
Kadının tenasül uzvu, bal, hurma, veya şarab satıcısıyla tabir edilir. Zira cinsî münasebet şeker mesabesindedir.
Rüyada bir kadının tenasül uzvuna girdiğini gören kimse, ölür.
Bazı tabirciler, kadın organı kan dökücü ve hilekar, gündüzün huşu içinde ve geceleri günah işleyen bir kimsedir, dediler.
Kadın organı ahmak adamla, ahmak adama vurmak ve kamçı ile dövmek de cinsî münasebetle tabir edilir.
Kadının tenasül uzvu, içinde yavrusu olan kuş yuvasiyle tabir edilir. Rüyada bir kuş gören veya bir kuşa malik olan kimse, nikahla bir kadına malik olur.
Tenasül uzvunun kılları, meydana gelecek hayızdır veya hicivli bir şiirdir.
Bir kimse rüyada erkeklik organının kadın organına dönüştüğünü görse o kimsenin kuvvet.ve yiğitliği, acizlik ve zayıflığa dönüşür.

Bir kimse rüyada bir kadının organını eliyle tuttuğunu ve organının erkek organına dönüştüğünü görse, o kadının ahlakı bozulur. Eğer kadının organım daima erkek organı gibi olduğunu görse, o kadın daima diliyle kocasına kahreder, her sözde ve yapılacak her işte onunla münakaşa ve kavga eder.
Rüyada hanımının organını emdiğini gören kimse, cüz'i bir ferahlığa erişir. Tanımadığı bir kadının organını emdiğini gören kimse, sevinç ve ferahlığa erişir.
Tanımadığı yaşlı bir kadının organını gören kimse, dünya işlerindeki üzüntü ve kederden kurtulur.
Hanımının tenasül uzvunu arka tarafından görse, o kimsenin ümid ettiği dostluk ve sevgisi nefret, kin ve uzun süren bir düşmanlığa döner.
Bir kadın rüyada organına su girdiğini görse, o kadının bir çocuğu olur.
Kadının tenasül uzvunun demir veya tunçtan olduğunu görmek, muradına erişmekten ümidini kesmesine delalet eder.'


Seyyid Süleyman: Rüyasında zevcesinin iki cinsiyet organı (ferci) olduğunu gören, iki işe başlar. Birinde muvaffak olur. Öbür işi bozulur. Kendisinde kadın gibi ferc olduğunu gören, alçalır. Böyle bir çift ferce sahip olan kadın tarafından iş görür. Fercinden su aktığını gören kadının çocuğu olur. Fercinin demirden veya başka bir madenden olduğunu gören kadın, kısır kalır. Bu rüya iyi değildir.
Zevcesinin fercinin olmadığını yahut arkasında bulunduğunu görenin, işleri bozulur. Aşağılık durumlara düşer. Bu organın kesildiğini görmek, düşmanın galibiye-tine işarettir. Kadının fercinden ikrah olunacak bir şey çıktığını görmek, hayırsız evlada delalet eder. Çıkan iyi bir şey ise çocuk salihlerden olur. Zevcesinin fercine baktığını gören, şiddet ve zaruretten kurtulur. Bir kadın fercinden ateş çıktığını görürse, hükumette büyük mevki ihraz edecek bir çocuğu olur. Fakat ekmek çıkarsa, tabir iflas ve fakirliktir.
Bir kadının fercinde gördüğü iyi ve kötü her şey kendisine nispet edilir. Kadının fercinden güzel kokular yayılması, onun iffetli olduğuna işaret eder. Çirkin kokular dağılması ise, fuhuşla meşgul rezil biri olduğuna delalettir. Ma'ruf bir kadının fercini sülük veya başka bir hayvanın emdiğini yahut etrafında dolaştığını görmek, onun günahkarlardan olduğuna işarettir. Bu kadın tanınmıyorsa, yorum rüya sahibi ile alakalıdır ve iyi değildir.
Bir rivayete göre akılsız bir adamdan dünyalık almaktır.
Zevcesinin fercini büyümüş görenin evladı ve nesli çok olur. Müreffeh yaşar. Rüya sahibi kadınsa çok çocuk doğurur. Eşi ile güzel geçinir. Fercin küçülmesi, evlattan mahrum kalmak, fakr-ü zarurete düşmekle tabir edilir. Ferci eğri olan kadın, harama meyleder. Beyaz ve semiz ise, iffetlidir. Siyahsa fuhuş ve zina işaretidir. Başka bir renkte ise ruhen hafimeşrep olmakla beraber, fiiliyatta ismetlidir. Yani yaşayışı ahlaksızca değildir. Ancak zihniyeti pek iyi sayılmaz.