Rüyada Kadın görmek

Rüyada Kadın görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Güzel kadın bollukla geçecek seneye, devamlı olmayan mala,
 • Kadın zevk ve menfaate; tarla, çiftlik, bağ ve bostana,
 • bütün dünya nimetlerine ve yönetme istidadından dolayı sultana,
 • Eve güzel bir kadın girmesi sevinç ve ferahlığa,
 • Genç bir kadının bir erkeğe yönelmesi dünyalığının düzelmesine,
 • Buğday tenli, güzel giyimli genç Arap kadınını görmek her türlü hayır ve ihsana,
 • Şişman kadın bolluk yılına,
 • zayıf kadın kıtlık yılına,
 • Yaşlı kadın dünyaya,acze düşmeye, elden giden ve insana ahreti kazandıran dünyalığa,
 • Yaşlı kadın bazen ümit kesilen şeyin gerçekleşmesine,
 • Bir kadının gördüğü kendinden genç kadın onu çekemeyen düşmanına,
 • Bir adamın, kendi hanımı yanında başka bir adam görmesi eşinin baht açıklığına, mal ve dünyalığına,
 • Kadının kocasına başka bir kadın taktim etmesi, eşiyle arasında bir anlaşmazlık çıkmasına,
 • Kadının erkek elbisesi giydiğini ve bunun kendisine yakıştığını görmesi halinin güzelliğine, yakışmaması halinde maydana gelecek değişikliğe,
 • Kadının kendini erkek olmuş görmesi kocasının huy ve karakterini alarak onunla iyi geçinmesine,
 • Kadının kasdi olarak erkek gibi giyinmesi yahut yabancıların giyim ve kuşamlarını taklid etmesi onların örf ve adetlerini benimsemelisene, onların sevindikleri şeylere sevinmesine ve fitneye,
 • Birden çok kadının kendine doğru yönelmesi dünyanın o kimseye yönelmesine, kadınların yüz çevirip gerisin geri gitmeleri, dünyanın o adamdan yüz çevirmesine, yoksulluk ve çaresizliğe,
 • Kadınlar topluluğunda yahut meclisinde kendi arzusu ile oturduğunu görmek miskinliğe,


  Molla Cami: Rüyada görülen kadın, güzel otursa hayır ve rahatlıkla temin edilecek bir seneye işarettir. Bazen kadın, anbar, mahzen, sandık ve eşyasını içine koyduğu her şeye işarettir. Bazen kadın, kabre işarettir. Bazen de kadın, hapis ve ortağa işarettir. Bazen kadın görmek, yatak veelbise gibi gizli şeylere muttali olan kadına, meyveli ağaca, üzerine bastığı pabuca, kalem ve mürekkebini bıraktığı divite, oturacak yere ve evine işarettir. Rüyada evine güzel bir kadının girdiğini gören kimse, sevinç veferahlığa erişir. Güzel kadın, devamı olmayan maldır, Rüyada genç bir kadının kendisine yöneldiğini gören kimse, geriledikten so a devlet ve talihi yine kendisine yönelir. Rüyada görülen ve tanımadığı buğday benizli, genç, bezekli bir kadının tabirce olan hayırlılığını anlatmak mümkün değildir. Şişman kadın senenin ucuzluk ve bolluk olmasına, zayıf kadın da senenin kıtlık ve pahalılık içinde geçmesine işarettir. Tabirce kadının en iyisi, buğday benizli olan kadındır. Bunlann da tanınmayanı tanınanından daha hayırlıdır. Bir kadının her ne şekilde olursa olsungördüğü genç kadın, onun düşmanı olan bir kadındır. Bir kadının rüyada yaşlı bir kadın görmesi, o kadının artık çalışamadığına işarettir. Yaşlı kadın dünyadır. Bir kimse rüyada güzel bir kadın görse ve onunla söyleşip gülüşse veya o kadın o kimsenin bulunduğu kendi evinde yanına geldiğini görse, ucuzluk ve bolluk bir seneye, eğer fakirse, mal kazanmasına, hapisse kurtulmasına, eğer o kadın mesture ise, gizlice bir habere, eğer onunla beraber def ve saire gibi şeyler varsa, açık ve herkes tarafından bilinen bir hayra işarettir. Tanınmayan kadın, tanınan ve bilinen kadından tabirce daha hayırlıdır. Bir kimsenin bir kadını Allah (C.C.) için insanlara iyilikle emir ve kötülükten nehyettiğini görmesi, dince, iyi bir şeye işarettir. Bir kimsenin rüyada bir şehirde silahlı bir takım kadınlan hayvanlara binmiş bir halde görmesi, o şehire gelecek işçilere işarettir. Bir kimsenin rüyada hanımının satıldığını görmesi, o kimsenin saltanat ve devletinin gitmesine, işlerinin perişan bir hale gelmesine ve so a durumunun düzelmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada kendi hanımıyla beraber başka bir adam görmesi, o kimsenin hanımının baht ve talihli oluşuna, ailesinin zengin, mal ve dünyalıklannın iyi olmasına işarettir. Bir kimsenin rüyada hanımının kendisine başka kadın takdim ettiğini görmesi, o kimsenin hanımından ayrılmasına veya aralarında bir anlaşmazlık çıkmasına işarettir. Rüyada hanımım sırtına aldığını gören kimseye, bir taraftan bir ayıp isabet eder. Bazı tabirciler de o kimse zengin olur, dediler. Uyanıkken görmediği bir kadını rüyada gören kimsenin, malından bir şey kaybolur. So a yine o malı bulur. O kadını öldürdüğünü görse, malının birkısmı gider. Kadınla cinsi münasebette bulunsa, malının hepsi dinden çıkar. Bir kimse rüyada kendi hanımının başkasına verilmiş olduğunu veya onun kendisinden başka bir kimseyle evlendiğini görse, o kimsenin dini gider vesonucu iyi olur. Kadın, rüyada zevk ve menfaattir. Bazı kere kadın, arazi, çiftlik, bağ, bostan ve diğer yenilecek şeylere işarettir.


  Diyanet: Rüyada kadın görülmesi hem hayır ve hem de şerle tabir olunur. Rüyanızda güzel bir kadın görmeniz; rahat ve hayırlı bir sene geçireceğinize işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda evinize güzel bir kadın geldiğini görmeniz; sevinç ve mutluluk duyacağınıza, rüyanızda genç bir kadının kendinize doğru geldiğini görmeniz; yeni bir imkâna ve şansa kavuşacağınıza yorumlanır. Rüyanızda şişman bir kadın görmeniz; o senenin bol ve bereketli olacağına, rüyanızda zayıf bir kadın görmeniz; bu rüyanın aksine yorumlanır. Bir kadının rüyasında başka bir kadını görmesi; o kadının bu rüyası düşmanla tabir edilir. Rüyanızda siyah bir kadın görmeniz hayra yorumlanmaz. Rüyanızda birtakım kadınları atlara binmiş olarak görmeniz; birçok işçinin o yere çalışmak maksadıyla geleceklerine yorumlanır. Rüyanızda tanımadığınız bir kadın görmeniz; malınızın bir kısmının elinizden çıkacağına ve sonradan tekrar elde edeceğinize, rüyanızda eşinizin size başka bir kadını tanıttığını görmeniz; hanımınızdan ayrılacağınıza veya aranızda bir anlaşmazlık çıkacağına işaret eder Rüyanızda karınızı sırtınızda taşıdığınızı görmeniz; eşinizden sakladığınız bir sırrınızın bulunduğuna, rüyanızda tanımadığınız bir kadını öldürdüğünüzü görmeniz; malî durumunuzun bozulacağına, iflâs edeceğinize yorumlanır. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyada kadın görülmesi zevk ve menfaatle yorumlanır. Rüyanızda bir kadının erkek elbisesi giyerek erkek gibi hareket ettiğini görmeniz; arkadaşlarınız arasında beğenildiğinize, eğer kadının giydiği erkek elbisesi kendisine yakışmıyor ise; o kadının halinin değiştiğine, rüyanızda birçok kadınların size geldiklerini görmeniz; sizin büyük bir iş adamı ve devlet işlerinde söz sahibi olacağınıza, rüyanızda kadınların size sırt çevirdiklerini görmeniz; bu rüyanın aksi ile tabir edilir.


  Nablusi: Rüyada görülen kadın, güzel olursa hayır ve rahatlıkla temin edilecek bir seneye delalet eder.
  Bazan kadın, anbar, mahzen, sandık, ve eşyasını içi ıe k(ydiğu her şeye delalet eder.
  Bazan kadın, kabre delalet eder. Çünkü insan anasından doğduğu gibi kabre girer.
  Bazan da kadın, hapis ve ortağa delalet eder. Çünkü kadın zevk ve malca erkeğe eşlik eder.
  Bazan kadın görmek, yatak ve elbise gibi gizli şeylere muttali olan kadına, meyveli ağaca, içine ip sarkıttığı kuyuya, üzerine bastığı pabuca, kalem ve mürekkebini bıraktığı divite, oturacak yere ve evine delalet eder.
  Rüyada evine güzel bir kadının girdiğini gören kimse, sevinç ve ferahlığa erişir. ;
  Güzel kadın, devamı olmayan maldır. Çünkü güzellik değişip bozulur.
  Rüyada genç bir kadının kendisine yöneldiğini gören kimse, geriledikten sonra devlet ve talihi yine kendisine yönelir.
  Rüyada görülen ve tanımadığı buğday benizli, genç, bezekli bir Arap kadınm tabirce olan hayırlılığını anlatmak mümkün değildir.
  Şişman kadın senenin ucuzluk ve bolluk olmasına, zayıf kadın da senenin kıtlık ve pahalılık içinde geçmesine delalet eder.
  Tabirce kadının en iyisi, Arap ve buğday benizli olan kadındır. Bunların da tanınmayanı tanınanından daha hayırlıdır.
  Bir kadının her ne şekilde olursa olsun gördüğü genç kadın, onun düşmanı olan bir kadındır.
  Bir kadının rüyada yaşlı bir kadın görmesi, o kadının artık çalışamadığına delalet eder. Yaşlı kadın dünyadır.
  Bir kimse rüyada güzel bir kadın görse ve onunla söyleşip gülüş-se veya o kadın o kimsenin bulunduğu kendi evinde yanına geldiğini görse, ucuzluk ve bolluk bir seneye, eğer fakirse, mal kazanmasına, ha-pisse kurtulmasına, eğer o kadın mesture ise, gizlice bir habere, eğer onunla beraber def ve saire gibi şeyler varsa, açık ve herkes tarafından bilinen bir hayra delalet eder. Tanınmayan kadın, tanınan ve bilinen kadından tabirce daha hayırlıdır.
  Bir kimsenin bir kadını Allah (C.C.) için insanlara iyilikle emir ve kötülükten nehyettiğini görmesi, dince, iyi bir şeye delalet eder.
  Bir kimsenin rüyada siyah ve hür bir kadın görmesinde hayır yoktur. Ancak o kadın cariye olursa, o zaman bu rüya hayırsız değildir.
  Bir kimsenin rüyada bir şehirde silahlı bir takım kadınları hayvanlara binmiş bir halde görmesi, o şehire gelecek işçilere delalet eder.
  Bir kimsenin rüyada hanımının satıldığını görmesi, o kimsenin saltanat ve devletinin ondan gitmesine, işlerinin perişan bir hale gelmesine ve sonra durumunun düzelmesine delalet eder.
  Bir kimsenin rüyada kendi hanımıyla beraber başka bir adam görmesi, o kimsenin hanımının baht ve talihli oluşuna, ailesinin zengin, mal ve dünyalıklarının iyi olmasına delalet eder.

  Bir kimsenin rüyada hanımının kendisine başka kadm takdim ettiğini görmesi, o kimsenin hanımından ayrılmasına, veya aralarında bir anlaşmazlık çıkmasına delalet eder.
  Rüyada hanımını sırtına aldığını gören kimseye, bir taraftan bir ayıp isabet eder. Bazı tabirciler de o kimse zengin olur, dediler.
  Uyanıkken görmediği bir kadını rüyada gören kimsenin, malından bir şey kaybolur. Sonra yine o malı bulur. O kadını öldürdüğünü görse, malının bir kısmı gider. Kadınla cinsî münasebette bulunsa, malının hepsi elinden çıkar.
  Bir kimse rüyada kendi hanımının başkasına verilmiş olduğunu veya onun kendisinden başka bir kimseyle evlendiğini görse, o kimsenin dini gider ve sonucu iyi olur.
  Kadın, rüyada zevk ve menfaattir. Erkeğe hakim olduğundan dolayı sultana da delalet eder. Bazı kere kadın, arazi, çiftlik, bağ, bostan ve diğer yenilecek şeylere delalet eder.

 •