Rüyada Kabir görmek

Rüyada Kabir görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Kabir yaptığını görmek ev tamiratı yapmaya, Kabri sadece görmek hapse yahut inzivaya çekilmeye, Canlı olarak kabre girmek, bir ölünün veresesinden ev satın almaya, Bekarın kabir kazması bir kadını hileyle nikahlamaya, Ölünün defnedildiği kabrin tam üzeriinde ayakta durduğunu görmek büyük bir günah işlemeye, Bilinmeyen ve etrafı açık bir alana kazılan kabir kişinin ahiret evine, bunun içine girmiş ise ecelinin yaklaşmasına, Kabri satın aldığını fakat içine girmediğini görmek evlenmeye, Bir kabrin bir yere gittiğini görmek, o mezarın vereselerinden birinin orada ev alarak yerleşmesine, Dikilmiş bir kefenle kabre defnedilmek evlenmeye, Dam üstünde, çatı vs. gibi yerlere kabir kazmak uzun ömre, Kabir ziyareti hapishane ziyaretine, Bir kabri açtığını görmek, orada medfun bulunan kimsenin iş, meslek ve meşrebine talip ve sahip olmaya, Esasen ölmüş birini kabirde ölü bulmak arzu ve isteğine kavuşamamaya, Peygamberimizin mübarek kabirlerini açtığını görmek, terkedilmiş sünnetleri ihya etmeye, derinlere doğrukazıp, kemiklerine ulaştığını görmek, sünnet işliyorum zehabı ile bid'atlere sapmaya ve dinde aşırı gitmeye, Ölülerin kabirlerinden kalkıp evlerine doğru gittiğini görmek umut edilmeyen güzel şeylerin gerçekleşmesine delalet eder.


Diyanet: Rüyada kabir görülmesi hapishane ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir mezarlıkta bulunduğunu görmesi, o kimsenin bir suçtan dolayı emniyet güçlerince aranmakta olduğuna, kişinin rüyasında bir mezarlıkta bir cenazenin gömülmekte olduğunu görmesi; o kimsenin tutukluluk halinin sona ereceğine, yani tahliye edileceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında büyük bir mezarın üzerinde ayakta durarak mezar taşındaki yazıları okuduğunu görmesi; o kimsenin büyük bir günah işlediğine, kişinin rüyasında mezarlık olmayan büyük bir alanda kabir kazdığını görmesi; o kimsenin ecelinin yakın olduğuna yorumlanır. Rüyanızda bir mezar yeri satın aldığınızı ve ölmeden önce o yerde mezarınızı kazdırarak yaptırdığınızı ve üzerine adınızı yazdırdığınızı görmeniz, tanıdığınız bir hanımla evleneceğinize, rüyanızda bir kabri bir mezarlıktan alıp başka bir mezarlığa naklettiğinizi görmeniz; sizin Veya çocuklarınızın o yerde bir ev yaptıracaklarına, rüyanızda kendi evinizin çatısında bir mezar kazdığınızı görmeniz; ömrünüzün uzun bacağına delalet eder. Bazı tabircilere göre: Rüyada kabir görülmesi eve yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir kabirde yatıp kalktığını ve orayı ev olarak kullandığını görmesi; o kimsenin fakirleşeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında aile ferdlerinden birisine veya kendisine bir kabir kazdığını veya kazdırdığını görmesi; o kimsenin o şehirde kendisi ve aile ferdleri için bir ev yaptıracağına veya satın alacağına, kişinin rüyasında aile kabristanlığına giderek orada ailesine ait kabirleri onardığını ve topraklarını düzelttiğini görmesi; o kimsenin sağlıklı ve uzun olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında aile mezarlığında olduğunu ve mezarların üzerine çiçek diktiğini ve suladığını görmesi; o kimsenin bir çocuğu olacağına, kişinin rüyasında bir kabristanda kuşların su içmek içir mezar taşlarına yapılan su çukurlarına kuşların su içmeye geldiklerini ve su bulamadıklarını görmesi; orada yatmakta olan ölülerin duâ beklediklerine yorumlanır. Rüyanızda ölmediğiniz halde ölüp kabre gömüldüğünüzü görmeniz keder ve sıkıntıya maruz kalacağınıza, rüyanızda kefenlenmiş bir şekilde bir mezarda yattığınızı görmeniz; bir hanımla evleneceğinize delalet eder. Rüyanızda bir kabiri açmak için kürekle toprağı kaldırdığınızı görmeniz; o kabirde yatan ölünün hayatta iken yaptığı işleri yapmaya özen göstereceğinize, rüyanızda bir mezarlıkta ölülerin kabirlerinden çıktıklarını görmeniz; eğer mevsim kurak geçiyorsa, havanın yağmurlu olacağına ve o yıl hububatın bol olacağına işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında kendisi veya bir başkası için bir mezar kazıldığını ve kazdığını görmesi; o kimsenin oturduğu yerde bir ev yaptıracağına, kişinin rüyasında bir mezarı öptüğünü görmesi; o kimsenin ömrünün uzun ve sağlıklı olacağına yorumlanır. Rüyanızda ölmeden evvel bir mezara gömüldüğünüzü görmeniz; sizin hapishaneye gireceğinize veya işlerinizde zorluklar meydana geleceğine, rüyanızda ölü gibi gömüldüğünüzü, fakat üzerinizin örtülmediğini görmeniz; eğer kadın iseniz evleneceğinize ve eğer erkek iseniz hapse gireceğinize delalet eder. Rüyanızda bir kabristanlıkta mezarlar arasında dolaştığınızı ve açık olan mezarlara girip çıktığınızı görmeniz; kötü insanların evlerine gireceğinize ya da tutuklanacağınıza, rüyanızda bir kapalı mezarı kazdığınızı ve içinden yaşayan bir adam çıktığını görmeniz; sizin sevince kavuşacağınıza yorumlanır. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bu başkası tarafından bir mezara sokulduğunu görmesi; o kişi tarafından bir tehlikeye atılacağına, kişinin rüyasında kendisinin bir mezara konulduğunu görmesi; o kimsenin bir ev satın alacağına, kişinin rüyasında bir mezarda üzerine toprak örtüldüğünü görmesi; o kimsenin mal sahibi olacağına delalet eder. Rüyanızda bir mezarlıkta toprak kazdığınızı görmeniz; sizin çok yasayacağınıza, rüyanızda bilinmeyen bir yerde birçok mezarlar görmeniz; birtakım kötü insanlarla karşılaşacağınıza, rüyanızda bir mezarın üzerinde bir yeşillik görmeniz; o mezarda yatan ölünün rahmet ve nimet içinde olduğuna yorumlanır. Rüyanızda bir mezarlığa giderek ibret aldığınızı görmeniz; işlerinizde insaflı hareket edeceğinize, rüyanızda mezara girip de, tanınmış bir kişinin kabrinin kendi evinize dönüştüğünü görmeniz; sizin kabir sahibinin yakınlarından bir hanımla evleneceğinize, rüyanızda zengin bir kişinin kabri üzerinde ayakta durduğunuzu görmeniz; sizin dünyalığa kavuşacağınıza, rüyanızda bir mezarlıkta mezarlar arasında dolaşarak onlara selam verdiğinizi görmeniz; iflas ederek dilenecek duruma düşeceğinize delalet eder. Bazı yorumculara göre: Rüyanızda bir mezarda olduğunuzu ve üzerinizde bir şeyin yazılı bulunduğunu görmeniz; sizin tutuklanacağınıza, rüyanızda kendinizi mezarda görmeniz; sizin sıkıntı içinde olduğunuza yorumlanır. İbn-i Sîrin'in yorumuna göre: Rüyanızda bir mezara konulduğunuzu görmeniz; sıkıntıya düşeceğinize, rüyanızda açık bir mezarda olduğunuzu görmeniz; uzun bir yolculuğa çıkacağınıza ve birtakım menfaatler elde ederek döneceğinize, rüyanızda kendi mezarınız üzerinde ayakta durarak kendinize baktığınızı görmeniz; hatalarınızdan kurtulacağınıza, rüyanızda bir mezarda Münker-Nekîr tarafından sorgulandığınızı görmeniz; bir meseleden dolayı mahkemeye düşeceğinize işaret eder.Rüyanızda bir mezardan çıkarıldığınızı ve tekrar mezara konulduğunuzu görmeniz; devlet başkanından hayır göreceğinize ve sonra da tutuklanacağınıza yorumlanmaktadır.


Nablusi: Rüyada kabir görmek, hapse; hapishane de kabre delalet eder. Rüyada bir kabir yaptığını gören kimse, bir ev tamir eder.
Cenaze görmeksizin kabre girdiğini gören kimse, bir ölünün veresesi tarafından satılan bir evi satın alır.
Bekar olan bir kimse rüyada kabristan kazdığını görse, hile ile bir kadınla evlenir.
Rüyada bir kabir üzerinde ayakta durduğunu gören kimse «Onlardan ölen hiçbir kimseye ebedî dua etme (defn veya ziyaret için) kabrinin başında da durma» (Sûre-i Tevbe, ayet 84) mealindeki ayet işaretince büyük bir günah işler.
Bir kimsenin rüyada duvar olmayan bir yerde kazdığı kabir, ahi-ret evidir. Eğer kazdığı o eve girerse o kimsenin ecelinin yakın olmasına delalet eder. Eğer o kabire girmezse, bu rüyanın sahibine bir zararı yoktur.
Rüyada bir kabir satın alarak içine girmediğini gören kimse, bir kadına nikahla malik olur veya bir cariye satın alır.
Bir kimse,"rüyada bir kabrin bir yerden diğer bir yere gittiğini görse, kabir sahibinin evlad ve torunlarından birisinin orada bir ev yapmasına delalet eder.
Tanınan kabirler, hakkın emrine; meçhul kabirler de: «Sen kabirlerde olanlara da işittirecek değilsin!» (Sûre-i Fatır, ayet 22) mealindeki ayet işaretince münafık bir kavme delalet eder.
Rüyada dam üstünde bir kabir kazdığını gören kimsenin, ömrü uzun olur.
Rüyada kabirleri ziyaret eden kimse hapishaneyi ziyaret eder.

Rüyada kabirler üzerine yağmur yağması, Allah (C.C.)'ın rahmetinin tecelli ettiğine delalet eder.
Rüyada bir kabir yaptığını gören kimse, evlenir.
Rüyada bir kabri mesken yaptığını gören kimse, orada ikamet etmesine delalet eder.
Kabirler, uzak yolculuklara, üzüntü, keder, korkunç yer, zevce ve hapishanelere delalet eder.
Rüyada kendisi veya başka biri için bir şehirde bir kabir kazdığını veya kendisi için bir kabir kazıldığını gören kimse, o şehirde bir bina yapar veya o şehirde ikamet eder.
Bir kimse rüyada bir kabrin gedik ve açık yerlerini tamamen kapadığını görse, o kimsenin ömrü uzun ve daima sıhhatte olur.
Rüyada ölmeden kabre defnedildiğini gören kimseye, üzüntü ve keder erişir. Veya işlerinde sıkıntıya düşer. Yahut hapsedilir.
Dikilmiş bir kefenle beraber bir kabir içinde defnedilmiş olduğunu gören kimse, bir kadınla nikahlanır.
Rüyada bir ölünün kabrini açtığını gören kimse, o ölünün yol ve mesleğini talep ve onun yoluna uyma arzusunda bulunur. Eğer o ölü alimse o kimseye ilim ve hikmet erişir. Eğer zengin ise o kimseye mal ve zenginlik erişir. Eğer kabrinde ölüye rastlasa ve onun diri olduğunu görse, o kimseye erişecek malın haram olduğuna ve isabet edecek ilim ve hikmetin de doğru olduğuna delalet eder.
ölmüş bir insanı kabirde ölü olarak bulan kimse maksad ve muradına erişemez.
Rüyada Resulullahın (S.A.V.
) kabr-i şeriflerini açtığını gören kimse, Resulullahın (S.A.V.) unutulmuş olan bir sünnetini ihya eder. An, cak Resulullahın (S.A.V.) kemiklerine kavuşuncaya kadar açsa ve onları kıracak olsa bu halde o kimse o sünneti açarken bid'at ve sapıklığa düşer.
Tanımadığı ölülerin kabirlerinden sıçrayıp kalktıklarını ve evlerine doğru gittiklerini görse, mescitte bulunanların çıkmasına yahut rüya sahibinin oturduğu şehir halkından şerli kimselerin Müslüman olmasma yahut ziraatçilerin ektikleri şeyin bitmesinden ümitsiz bulundukları hububatın bitmesine delalet eder.
Rüyada bir kafirin veya bid'at ehli bir kimsenin ve zimmilerden birisinin kabrini açtığını gören kimse, sapıklıların yollarında gitmeyi arzu eder. Veya hile ile haram mala karışır. Eğer kabri açtığında murdar ve pis kokulu bir İaşeye yahut siyah bir çamura ya da çokça insan pisliğine rastlasa, o kimsenin bozuk ve yaramaz bir arzusuna kavuşmasına delalet eder.


Seyyid Süleyman: Kirmani'ye göre rüyasında kendisi için kabir kazdığını veya kabir kazıldığını gören, oturduğu şehirde ev yaptırır. Kabri örttüğünü gören, uzun ve sağlıklı bir ömür sürer. Ölmeden kabre konulduğunu gören, zindana girer yahut işlerinde zorluk çeker. Bir kabre defnedildiği halde üstünün örtülmediğini gören kadın, evlenir. Erkekse, kısa bir müddet hapis yatar. Kabirler arasında dolaşan, açık kabirlere girip çıkan; bid'ate sapmış insanlarla beraber olur yahut hapse girer.
Tanıdığı bir şahsın kabrini kazan; o zatın yoluna girer. Bir adamın kabre girdiğini fakat daha sonra oradan çıkıp kendisini kovduğunu gören rüya sahibi, bir mahpus tarafından suçlanır. Bilhassa dindar bir insan, rüyasında kapalı bir kabri kazdığını ve içinden sağ bir adamın çıktığını görürse, hayırla karşılaşır, sevinir. Rüyasında sevgili Peygamberimizin Kabr-i Şeriflerini kazan; Sünnet-i Seniyeden unutulmuş olanları tekrar hayata geçirir ve halka faydalı olur. Fakat, O'nun şerefli bedenlerine kadar ulaşmak; iyi değildir. Efendimiz (S.A.V)in organlarından birine zarar veren; dalalete düşer. Bid'at çıkarır. Dinde bozgunculuk eder.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında birisinin kendini kabre koyduğunu gören, onun yüzünden tehlikeye düşer. Bir kabre bırakıldığını gören, ev satın alır. Kabirde üzerine toprak örtülen, mala nail olur. Kabristanda toprak kazdığını gören, çok yaşar.
Meçhul bir yerde birçok kabirler görmek; münafıklarla tabir olunur. Bilinen kabirler, Emr-i Hakk'tır. Kabrin üzerindeki yeşillik, oradaki mevtanın rahmette olduğunun habercisidir.
Girdiği kabristandan ibret aldığını gören, işlerinde merhametli davranır. Aksi ise Emr-i Hak'dan gaflet etmektir. Tanıdığı bir adamın kabrinin kendi evine dönüştüğünü gören, o şahsın bir akrabasıyla evlenir. Zengin bir kişinin kabri üzerinde ayakta duran, mal sahibi olur. Kabristanda mezarlar arasında dolaşan iflas ederek, dilenir.
Bazı tabircilere göre, üzerinde bir şey yazılı kabirde olduğunu gören, müebbed hapse mahkum olur ve orada kalır. Kabirde olmak sıkıntıyla tabir olunur.
İbn-i Şirin diyor ki: Rüyasında kabre konulduğunu gören, meşakkate düşer, sıkıntı çeker. Kabirde bulunduğu halde, üzerinin örtülü olmadığını gören; uzun bir sefere gider. Bu yolculuktan hayır ve menfaat bulur. Mezarı üzerinde ayakta durup, kendine bakan, günahlarından kurtulur. Kabirde olup, Münkir ve Nekir (A.S.) tarafından hesaba çekilen; bir meseleden dolayı sorguda kalır. Şayet sual meleklerine doğru cevap verirse, sorgulanacağı meseleden korkmaz. Fakat, meleklere cevap verirken hata yapması; hayra yorulmaz. Kabirden çıkarıldığını, ardından tekrar kabre konulduğunu gören; devlet idarecilerinden yardım görür. Lakin, sonra hapse girer.
Bu tabir, devlet idaresinde olanlar ve büyüklerin yakınında bulunanlar için geçerlidir. Rüya sahibi devlette değilse, önce hayırla karşılaşır. Ardından zarara uğrar. Kabristana yağmur yağması Allah'ın rahmetidir. (Ayrıca Bkz. Türbe.)