Rüyada Kabe görmek

Rüyada Kabe görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Şerlerden sakınmaya, hayırlı amellere, evlenmeye, emniyet ve güvene, hacca gitmeye, Kur'an ve sünnete; kendisine uyularak hidayet bulunan salih ebeveyne, gerçek alim, evliya ve mürşide yahut cennete, Kabe de namaz kılmak yönetimden iyilik görmeye, düşmannın şerrinden emin olmaya, Kabe'ye bakmak esenlik ve huzura, Onun bir duvarının yıkıldığını görmek dini bir önderin vefatına, Kabe'yi adabına uygun olarak tavaf ettiğini görmek farz ibadetleri hakkıyla yerine getirmeye, sözünün gereğini yerine getirmeye, Kabe'de yanış ve uygunsuz bir iş yaptığını görmek sünnetlere aykırı hareket etmeye, Kabe'nin kendi evine yahut başka yere geldiğini görmek o ev ve yer için sürekli itibar, şeref ve devlete, Onun harap olduğunu görmek namazı terk etmeye yahut tadil-i erkana uymaksızın namaz kılmaya, Kabe'ye doğru yöneldiğini görmek din ve dünyasını ıslah ile hayra ve esenliğe ulaşmaya, Kabe bazen mevsimlere, kentin geniş sokak ve caddelerine, birliktelikleri hayır üzere olan topluluklara delalet eder. ( Kabe'nin Altınoluğu için Bakınız; Oluk.)


Diyanet: Rüyada Kâbe’nin görülmesi devlet başkanı, devlet büyükleri, hâkim, evlenmek ve Kâbe’yi ziyaret etmekle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında Kabe'nin içinde namaz kıldığını görmesi, o kimsenin devlet büyüklerinden birisine yakın olacağına, düşmanlarından kurtulacağına, kişinin rüyasında Kabe'ye girdiğini görmesi; o kişinin bir devlet büyüğünün makamına gireceğine, kişinin rüyasın Kabe'den bir haber aldığını görmesi; o kimsenin devletten işine da bir haber alacağına yorumlanır. Rüyanızda Kâbe’nin duvarlarından birisinin yıkılmış olduğunu görmeniz; devlet büyüklerinden birisinin öleceğine, rüyanızda Kâbe’den bir şey çaldığını görmeniz; sizin haram bir işleyeceğinizi, rüyanızda Kâbe’ye doğru yürüdüğünüzü görmeniz; dini yönünüzün kuvvetli olduğuna delalet eder. Rüyanızda Kâbe’nin üstünde namaz kıldığınızı görmeniz; İslâm Dininden uzaklaştığınıza, rüyanızda Kâbe’yi çiğnediğinizi görmeniz; sünnete karşı tavır aldığınıza, rüyanızda gökten meleklerin yere inerek Kâbe’yi başka bir yere taşıdıklarını görmeniz; o beldede asayişin düzgün olacağına, rüyanızda Kâbe’nin pis olduğunu görmeniz; sizin farzları terk ettiğinize işaret eder. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında Hacer-i Esved'i mesh ettiğini görmesi; o kimsenin Hicaz halkından veya Hz. Peygamber (a.s.)'in neslinden bir zata uyacağına, yani onun izinden gideceğine yorumlanır.


Nablusi: Rüyada Kabe'yi görmek, halife veya bir bakan yahut bir reise ya da evlenmeye delalet eder. Bazan rüyada Kabe'yi görmek, rüya sahibinin Beytullah'a gireceğine delalet eder.
Rüyada Kabe'yi gören kimse, yapacağı hayırlı bir amelle müjdelenir. Ya da işlemeyi arzu ettiği bir serden sakınır.
Bir kimse Kabe'de namaz kıldığını görse, bir reisten veya imamdan' kuvvet alır. Düşman şerrinden emin olur ve hayra erişir.
Rüyada Kabe'ye giren kimse halifenin huzuruna çıkar, oradan bir şey aldığını gören kimse halifeden bir şey alır.
Kabe'nin duvarlarından bir duvarın yıkıldığını görse, halifenin öleceğine delalet eder.
Bir kimsenin rüyada, Kabe'ye varıp orada hac ile alakalı bir şey yapması, o kimsenin Allah (C.C.)'ın farzlarından emrettiği şeye veya kefaret-i yemini yerine getirmek için çaba sarfetmesine delalet eder.
Rüyada Kabe'ye bakmak korktuğundan emin olmaya delalet eder.
Bir kimse rüyada Mekke'de bir vazifeye memur edilse, halifenin işleriyle ilgili bir vazife o kimseye verilir.
Rüyada Kabe'den bir nar çaldığını gören kimse, dinini islah eder.
Mekke'de ölüler arasında olduğuna ve ondan bir şeyler sorduklarını gören kimse, şehld olarak ölür.
Bir kimse rüyada Kabe'de abdest bozduğunu görse, halifeye isabet edecek bir musibete delalet eder.
Rüyada Kabe'nin kendi evinde olduğunu gören kimse, daima saltanat, devlet ve halk arasında şöhret bulur.
Ancak Kabe'nin şeklinde kötü bir hal görse, rüyada ev sahibi için hiç bir havır yoktur. Kendi evinin Kabe olduğunu görse, Kabe Müslümanların önderi, o kimse de onun maiyetinde bulunur.
Bir kimse, Kabe'nin üzerinde namaz kıldığını görse, irtidad eder. Hatmi şerife girip, Kabe üzerinde namaz kıldığını jjören kimse in'am, ihsan ve rütbeye erişir. Mezhebinin kötü dediği ve sünnete muhalil hareket etmesiyle beraber tahsildarlık yapar.
Kabe'de bir hata işlediğini gören kimse, Resûlullah (S.A.V.)'ır sünnet-i seniyyesine muhalif harekette bulunur ve nefsine uyan kim selerin yoluna girer.
Bir kimse rüyada Meleklerin, gökten inip ve Kabe'yi temelindeı kaldırıp bir şehire koyduklarını görse, o yerde bir fitnenin çıkmasına Müslümanların önderinin o şehirde bulunmasına delalet eder.
Bir kimse Kabe'nin harap olduğunu görse, namazını terkeder.
Bir kimse, Kabe'yi tavaf ettiğini veya hacla ilgili bir vazifeyi yap tığını görse, o kimsenin yaptığı vazife miktarınca dinin salahına d( lalet eder.
Bir kimse, Kabe'ye yönelmiş olduğunu görse, din ve dünyasını u lah edecek bir şeye yöneleceğine veya bazı işlere karışmak üzere su tanm bulunduğu tarafa yönelmek üzere bulunduğuna delalet eder.
Bir kimsenin kendisini Sünnet-1 Seniyyenin aksine olarak hac vı zifelerinden bazı şeyleri noksan yaptığını görmesi, o kimsenin nam zında kıbleyi değiştirdiği gibi dinini de değiştireceğine delalet eder.

Sultanın hizmetçisi olmayan bir kimse Kabe'yi kendi evinde gc se, o kimse hayırlı ve saliha bir kadınla evlenir.
Kabe namaza da delalet eder. Çünkü Kabe, namaz kılanların kı leşidir. Kabe mescit ve camiye de delalet eder. Çünkü Kabe, Allah' evidir.
Kabe İslam, Kur'an, Sünnet, Mushaf-i Şerif, alim baba, Seyj koca ve ana gibi kendilerine uyulmakla hidayete erişilecek kimsele delalet eder.
Bazan Kabe, Cennete delalet eder. Çünkü Kabe Allah'ın evid Cennet de Allah'ın evidir. Cennete kavuşmak İse, ancak Kabe'ye j nelmekle mümkün olur.
Bazan da Kabe mevsim, cemaat, sokak ve geniş mevkilere delalet eder.
Bir kimse rüyada Kabe, kendisinin evi olduğunu görse, o kimsenin nail olduğu devletine veya bildiği ilmine ya da yaptığı bir amelinden dolayı insanların ona koşup ziyaretine gideceğine ve kapısının kalabalık olacağına delalet eder. Eğer bu rüyayı gören köle ise, efendisi onu azad eder.
Kabe'yi tavaf ettiğini veya bir alime veya ibadet ehli bir kimseye yahut ebeveynine ya da zevceye veya efendisine hizmet eder.


Seyyid Süleyman: Abdulgani'en Nablusi demiştir ki: Bu rüya, halife, vezir, reis, hakim, evlilik Hac ve müjdeyle yorumlanır. Kabe'nin dahilinde namaz kılan, üst seviyedeki idarecilere yakın olur. Düşmanından kurtulur. Hayra erişir. Kabe'ye girmek; halifenin veya büyük bir idarecinin huzuruna çıkmaktır. Kabe'den bir haber almak; devlet başkanından hayır görmektir. Kabe duvarlarından birinin yıkılması, büyüklerden birinin ölümüne işarettir. Kabe'ye geldiği halde, Hac ibadetlerinden bir şey yapmayan; farzlarında kusurlu davranır. Kabe'ye bakan, korkularından kurtulur. Kabe'den bir şey çalmak; haram işlemeye delalettir. Kabe'ye doğru yürümek; dinde selamettir. Kabe'de def-i hacet ettiğini gören, musibete uğrar. Bir felaketle karşılaşır. Kabe'yi evinde görmek; itibar, kudret ve heybete işarettir. Hanesinde Kabe'yi fena bir halde gören, felakete uğrar. Evinin Kabe olduğunu gören, müslümanların imamına intisap eder, bağlanır. Kabe'nin üstünde namaz kılmak; islamdan dönmektir. Hareme dahil olup, Kabe'nin damı üzerinde namaz kılan, sünnete muhalif kötü bir inanışa sapar. Bununla beraber büyük bir makama gelir. Kabe'yi çiğneyen, sünnete aykırı davranır batıla yönelir.
Meleklerin gökten inerek Kabeyi başka bir yere götürdüklerini görmek; o mahalde güvenin yerleşeceğine işaret eder. Kabe'nin yıkılmış olduğunu gören, farzlarını terkeder. Kabe'yi tavaf edip, bir ibadeti eda eden, dinde selamet bulur.
Kabe'ye karşı duran, din ve dünya işlerinde doğruyu bulur. Devlet hizmetinde olmayan birinin Kabeyi evinde görmesi, hayırlı ve dindar bir kadınla evlenmesidir.
Kabe; namaz, mescid, cami, islam, Kur'an, sünnet, alim, ana, baba, efendi zevc ve Cennetle tabir olunur. Ayrıca bkz. Tavaf ve Mekke-i Mükerreme.