Rüyada Isırmak görmek

Rüyada Isırmak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Yılan, akrep vs. gibi zehirli hayvanların ısırması kötü söz işitmeye, haram kazanca, Bir insanı ısırmak ona aşırı muhabbete yahut refah içinde geçecek ömre, Birini ısırmak bazen kıskanmaya ve aşırı öfkeye, Birini ısırarak, ısırdığı yerden kan çıktığını ggörmek, zararı görülecek kin ve nefrete, Bir hayvanı ısırıp ondan et parçası kopardığını görmek kazanca, Bir hayvan tarafından ısırılmak meşakkat ve sıkıntıya delalet eder.


Molla Cami: Rüyada diş ile ısırmak hiledir. Bazı tabirciler kin ve düşmanlıktır, dediler. Bazıları da ısırmak gerek insan ve gerek hayvan olsun ısırılan şeyi aşırı derecede sevmeye tabir ederler. Isırmak, mihnet ve meşakkata da işarettir. Bir kimse rüyada etini ısırsa ve koparıp atsa, o kimsenin fitne çıkaran birisi olduguna işaret eder.Bir kimse rüyada bir insanın parmak uçlarını ısırdığını görse, o insanın sinirli ve kinli olduğuna işaret eder.Rüyada kendi parmaklarını ısırdığını gören kimse ise, pişman olur. Isırılan yerden kan çıkması günah içerisinde zahmet çekmeye işaret eder. Isırmak, fazla sinirienmeye de işarettir.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında sevdiğinden dolayı ısırdığını görmesi; o kimseye karşı sevgisinin artacağına, eğer ısırmak maksadıyla değilse bu takdirde kin ve düşmanlığın artacağına yorumlanır.


Nablusi: Rüyada diş ile ısırmak hiledir. Bazı tabirciler kir ve düşmanlıktır, dediler. Bazıları da ısırmak —gerek insan ve gerel hayvan olsun— ışınlan şeyi aşırı derecede sevmeye delalet eder, dedi ler. Isırmak, mihnet ve meşakkata da delalet eder.
Bir kimse rüyada etini ısırsa ve koparıp atsa, o kimsenin fitne çı karan birisi olduğuna delalet eder.
Bir kimse rüyada bir insanın parmak uçlarını ısırdığını görse «Aralarında başbaşa kaldıkları vakit de (size karşı olan kinlerin) den dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar.» (Sure-i Ali İmran, ayet 119) mealindeki ayete göre < insanın sinirli ve kinli olduğuna delalet eder.
Rüyada kendi parmaklarını ısırdığını gören kimse ise, pişman olur. Bazı tabirciler o kimse: «O gün (her) zalim (nedametle) iki elin ısıracak» (Sure-i Furkan, ayet 27) mealindeki ayet işaretince zalim olur, dediler.
Isırılan yerden kan çıkması günah içerisinde zahmet çekmeye delalet eder. Isırmak, fazla sinirlenmeye de delalet eder.
Rüyada bir insanı ısırdığını gören kimse, ömrü refah ve surur içinde geçer. Ancak o kimsenin göz veya kalbi ağrır.


Seyyid Süleyman: Rüyasında bir insanı sevgiyle ısıran, o kimseyi çok sever. Isırmak sevgi neticesi değilse, düşmanlık ve kinle yorumlanır. Tanınmış bir kişi tarafından ısırılmak; o zat veya onun benzeri biri yüzünden üzülmektir. Meçhul bir şahıs tarafından ısırılan düşmanından zarar görür. Bir insanı kan çıkarırcasına ısırmak, günaha sebep olacak derecede büyük bir sevgiye delalettir. Parmağını ısırdığını görmek, üzüntü ve pişmanlıktır.
Abdulgani'en Nablusi diyor ki: Rüyada ısırmak ve ısırılmak; şer ve hile, kin, gizli ihanet ve hasetle yani kıskançlıkla tabir olunur.
Bir rivayete göre, ısırmak ve ısırılmak; mihnete işarettir.
Rüyada kendi etini ısırarak koparan ve yere atan, gammazlık eder. Fitne çıkarır, dedikodu yapar. Parmaklarını yan tarafından ısırmak; haset sebebiyle ortaya çıkan düşmanlık ve kine işarettir. Parmağının ucunu ısırmak; pişman olmak veya zulüm etmektir. Isırılan mahalden kan çıktığını gören, günah işler, mihnet çeker.
Rüyasında kendini ısıran, hayatının ilk yıllarında rahat eder. Ömrünün son yıllarında kalp hastalığına ve göz rahatsızlığına duçar olur. Bazılarına göre ısırmak ve ısırılmak, kinle yorumlanır.
Bir beygir tarafından ısırılan, itibar kaybeder. Devenin ısırdığını gören, yolculukta meşakkat çeker. Kara ve deniz hayvanlarından biri tarafından ısırılmak; hayırsızdır. Birini hasetle ısıran, zarara uğrar.