Rüyada İnmek görmek

Rüyada İnmek görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Yüksek bir yerden inmek, sahip olduğu maddi ve manevi durumu kaybetmesine,
 • Bir tepeden, araç yahut vasıtadan ne derece inmiş ise, o derece amacından uzaklaşmaya,
 • Dağdan aşağı inmek hayır ve güzelliğe,
 • Çatı yahut damdan inmek bulunduğu durumdan uzaklaşmaya,
 • Merdivenden aşağı inmek ticaret ve sanatta gerilemeye,
 • inerken merdivenin kırılması düşmanın o kimseye galip gelmesine delalet eder.


  Molla Cami: Rüyada, yüksek bir yerden aşağıya inmek, insanın, rütbe, hanım, din ve itikat gibi bulunduğu hallerden ayrılmasına işaret eder. Küçük bir tepeden, bindiği bir şeyden veya yüksek bir yerden indiğini görse, indiği yerin miktar ve kıymetine göre, arzu ve isteğinin güçleşmesine işarettir.


  Molla Cami: Rüyada, yüksek bir yerden aşağıya inmek, insanın, rütbe, hanım, din ve itikat gibi bulunduğu hallerden ayrılmasına işaret eder. Küçük bir tepeden, bindiği bir şeyden veya yüksek bir yerden indiğini görse, indiği yerin miktar ve kıymetine göre, arzu ve isteğinin güçleşmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada dağdan aşağıya indiğini görmesi, güzeldir. Bazen yüksekten aşağı inmek, zelil ve perişan olmağa işaret eder. Bazı tabirciler de, bu rüya dinde önder olmakla beraber dünya nimetlerine nail olmaya işaret eder dediler. Rüyada dağdan aşağıya indiğini gören kimse, üzüntüden kurta . Bazı tabirciler ise, bu rüya işlerin bozulmasına ve isteklerin mümkün olmamasına tabirederler. Rüyada yüksek bir yerden veya dam yahut köşkten aşağı indiğini gören kimse bulunduğu halden döner. Bir kimse rüyada, eski bir merdivenden aşağı İndiğini görse, o kimsenin ticaretinde azalma meydana gelir, artık kar edemez.


  Nablusi: Rüyada, yüksek bir yerden aşağıya inmek, insanın, rütbe, hanım, din ve itikad gibi bulunduğu hallerden ayrılmasına delalet eder. Küçük bir tepeden, bindiği bir şeyden veya yüksek bir yerden indiğini görse, indiği yerin miktar ve kıymetine göre, arzu ve isteğinin güçleşmesine delalet eder.
  Bir kimsenin rüyada dağdan aşağıya indiğini görmesi, güzeldir. Bazan yüksekten aşağı inmek «Biz de (kimimiz kimimize düşman olarak inin) demiştik» (Sure-i Bakara, ayet 36) mealindeki ayet işaretince zelil ve perişan olmağa delalet eder. Bazı tabirciler de, bu rüya dinde önder olmakla beraber dünya nimetlerine nail olmaya delalet eder, dediler.
  Rüyada dağdan aşağıya indiğini gören kimse, üzüntüden kurtarır. Bazı tabirciler ise, bu rüya işlerin bozulmasına ve isteklerin mümkün olmamasına delalet eder, dediler.
  Rüyada yüksek bir yerden veya dam yahut köşkten aşağı indiğini gören kimse bulunduğu halden döner.
  Bir kimse rüyada, eski bir merdivenden aşağı indiğini görse, o kimsenin ticaretinde düşüklük meydana gelir, artık kar edemez. Üzerinde bulunduğu zaman merdiven kırılsa, düşmanı ona galip gelir.

 •