Rüyada İnci görmek

Rüyada İnci görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Kur'an ilmi ve kıraatine, çocuk ve hizmetçiye, din ve dünya ile ilgili her türlü olgunluk ve güzelliğe, sadık dosta ve faydalı ilme, Fazla inci mal ve dünyalığa, Kadının inci görmesi bekar için evlenmeye, çocuksuzlar için çocuğa, eş ve çocuğu olanlar içiin zenginliğe delalet eder. İnci gerdanlık kadınlar için süs ve güzelliğe, erkekler için halis niyetle yapılan amellere, İnci dizileri Peygamberimizin (s.a.v.) hayat kaynağı olan sünnetlerine, İncili bilezik afiyet, muhabbet ve ihlasta ziyadeliğe delalet eder.


Diyanet: Rüyada inci görülmesi değişik şekillerde tabir olunmaktadır. Danyâl (a.s.)'ın yorumuna göre: Rüyada inci görülmesi; erkek ve kız evlâda işaret eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyada inci görülmesi; güzel bir kadına veya hizmetçiye delalet eder. Bir kimsenin rüyasında birçok incilerinin olduğunu görmesi; o kimsenin çok mala ve nimete sahip olacağına, kişinin rüyasında dizi halinde inciler görmesi; o kişinin ilim ve hikmete, dizi halinde olmayan inciler görmesi ise; o kimsenin Kur'an ilmine sahip olacağına yorumlanır.


Nablusi: Rüyada dizilmiş inci görmek, Kur'an ve ilme veya çocuk ya da kölelere delalet eder.
Rüyada kendisinin inci deldiğini gören kimse, Kur'anı doğru bir şekilde tefsir eder.
İnciyi yuttuğunu veya sattığını gören kimse, Kur'anı unutur. İnci, ilme delalet eder.
Rüyada inci aldığını gören kimse, çok ilim öğrenir ve halk içinde kadir ve şan'ı yüce olur.
Ağzına inci sokan kimsenin dini güzel olur.
Bir kimse rüyada kendi ağzından inci saçtığını insanların ve kendisinin o incileri aldıklarını görse, o kimsenin hikaye söyleyerek halka va'z ve öğüt vermesine ve insanların ondan faydalanmasına delalet eder.
Rüyada kendisine bir inci verildiğini gören kimse, o incinin kıymeti nisbetinde kendi akrabalarından bir kız elde eder ve o kızın cariye olması da ümit edilir.
Rüyada bir inciye malik olduğunu gören kimse, evlenir.
Bir kimsenin emanet bir inci alması ömrü olmayan bir çocuğa delalet eder. Rüyada denizden veya nehirden, — ölçek ile ölçülen, yüklere konulan ve büyük teraziler ile tartılan— birçok inci çıkardığını gören kimse, melikin hazinelerinden veya o nehire mensup kimselerin malından helal mala erişir.
Çok inci hizmetçilere ve miras gözleyen kimsenin kendisine ait olacak birçok mala delalet eder. Çok inci, alim için ilme, vali için valiliğinin devamına; tüccar için ticarete, esnaf ve san'atkarlar için onların san'atlarına delalet eder.

İnci her şeyin kemali ve güzelliğidir.
Rüyada ağaç parçasıyla inci deldiğini gören kimse, kendisine yaklaşması caiz olmayan bir kadına yaklaşır.
Rüyada bir inci yuttuğunu gören kimse, hakikatini bildiği bir şeyde şahitlik yapmaz. Rüyada inci çiğnediğini gören kimse, riyakarlıkla insanları gıybet eder.
Rüyada inci kustuğunu ve onu çiğneyip yuttuğunu gören kimse, insanlara hile yapar ve onları gıybet eder.
Rüyada inciyi bir kuyuya veya bir nehire attığını gören kimse, insanlura, İyilik eder.
Bir kimse rüyada inciyi kabuğundan çıkardıktan sonra inciyi atıp kabuğunu aldığını görse, o kimsenin kabirleri açıp kefen soyduğuna delalet eder.
Rüyada bir hazineyi anahtarla açtığını ve oradan inci çıkardığını gören kimse, bir alime büyük bir mesele sorar.
Bir kimse kendisinin inci saydığını görse, o kimseye meşakkat ve mihnet isabet eder.
Bir kimse rüyada inci görse fazlaca sevinir. Kendisine inci verilen kimse ululuğa erişir. İnci yuttuğunu, sonra çıkarıp attığını gören kimse, her zaman Kur'andan ezberlediği şeyi unutur.
İnci, mal, cariye ve güzel söze delalet eder. İnciden yapılmış kelepçe nikaha veya maldan bir parçaya ya da Kur'andan bir hatim indirmeye delalet eder.
Rüyada inciyi hamama attığını gören kimse, sokak başlarında ve yol üzerlerinde Kur'an okur. İnci yuttuğunu ve onun üzerine ağzını yumduğunu gören kimse, Kur'anı ezberler ve başkasına öğretmekten kaçınır.
Bazı tabirciler bir kimsenin rüyada inci yüklerini yüklenmesi, üzüntüdür, dediler.
Bir kimse rüyada inci yuttuğunu görmesi, o kimsenin ezberleyeceği ilme ve hikmete delalet eder. Rüyada dizilmiş veya dizilmemiş dağınık incileri bir çöplüğe veya bir yola ya da incinin orada bulunması çirkin görülecek bir yere attığını gören kimse, ilmi ehli olmayan kimseye öğretir ve o şekilde ameli de hafife almış olur.
Bir kimse rüyada odun yerine inci ile ateş yaktığını veya onunla ışıklandığını ve tandırı kızdırdığını görse, kendisi için bir adama, üzerine almadığı bir vazifeyi yüklemek için güzel sözlerle, o adamı çalıştırmaya teşvik etmesine delalet eder.
Tabirce incinin büyüğü küçüğünden daha faziletlidir. Bazen de incinin büyüğü Kur'andan uzun surelere delalet eder.
Henüz delimnemiş inci, bakire olan cariyelere delalet eder. İncinin delinmişi kendisinde zahmet olmayan ve çabucak elde edilecek bir rızka delalet eder.
Bazen de inci, akan göz yaşına delalet eder. Çünkü araplar, gözyaşını inciye benzetmişlerdir.
Rüyada görülen büyük inci tanesi hamile kadın için erkek çocuktur. Bundan dolayı bir kimse, hanımının kendisine bir inci verdiğini görse, o kimse hanımından güzel bir erkek çocuğa nail olur. Verilen incinin parlaklığı yoksa, çocuk kız olur.
Eğer hanımından bir inci alsa ve o inciyi bir sandık içinde gizle-se veya üzerine bir bez örtse yine doğacak çocuk kızdır.

İnci, kadın için hayırdır. Rüyayı gören kadın nikahlı değilse, inci, evlenmesine; kadının çocuğu yoksa, inci, çocuğunun olmasına; kocası ve çocuğu varsa, o kadının zengin olmasına delalet eder.
Bir kimse, mücevheratı cam yerine, inciyi sedef yerine satın alsa, o kimsenin dünyayı ahirete ve günahı taata tercih etmesine delalet eder. Bu rüyayı ahirete ve günahı taata tercih etmesine delalet eder. Bu rüyanın aksi, tabirin aksinedir.
Ancak, inci çok zaman Kur'ana, ilme, güzel söze, köle ve cariyeye, evlad ve mala delalet eder. Bundan dolayı bir kimse bir inci deldiğini görse, Kur'an'ı hak ve doğru olarak tefsir eder.


Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyada inci görmek; evlada işarettir.
İbn-i Şirin demiştir ki: İnci, güzel bir cariyeye veya zevceye delalettir. Birçok inciye malik olduğunu gören, büyük mal ve ni'mete nail olur.
Bazı tabircilere göre, dizili olmayan inci; Kur'an'la, dizili inci ise, ilim ve hikmetle yorumlanır. İnci yediğini gören, Kelam-ı Tevhid veya hikmet ile gizlenir yahut Kur'an'ı unutur. Rüyasında inciyi ateşe atan, ehil olmadığı halde ilim ve hikmet öğretmeye kalkar. İnci bulanın, güzel bir evladı olur. İri bir inciye sahip olmak; büyük mala, onu satmak; ilme delalettir. Bu rüya hayırdır. İncisini ayağının altına atan, kızını ona layık olmayan biriyle evlendirir. Şayet bu inci kırılırsa, kızı vefat eder veya eşinden ayrılır. Rüyasında delik bir inci bulanın, kızı olur. İnci delik değilse, doğacak çocuk erkektir.
Kirmani diyor ki: Diziyle inci bulan, Kur'an okur ve öğretir. Bir rivayete göre inci, ilim öğrenmek ve öğretmektir. Tane halinde bir takım inci bulanın, evlatları ve hizmetkarları çok olur. Berrak suda iri ve yuvarlak inciler görmek; güzel bir eş ve cariyedir.
Bir kısım tabirci, iri taneli inciyi rızkla yorumlamışlardır. Bağlı ve kutu içinde kapalı inci, üzüntü ifadesidir. İnci yutan, ilim ve hikmet sahibi olur. Ağzından inci çıktığnı görmek; vaaz ve takvadır. Çöplük gibi bir yerde dökülmüş inciler gören, ilimle alay eder.
Herhangi bir şekilde yere yahut başka uygunsuz bir yere dökülmüş inci görmek te yukarıdaki gibi tabir olunur. Elinde bir inci görenin eşi hamile ise kız doğurur.
Ebu Said'ül Vaaz şöyle bir hadise naklediyor: İbn-i Şirin'e rüya anlatmak üzere bir şahıs gelir. Rüyasında, ağzına inci sokan iki adam gördüğünü bunlardan birinin ağzına koyduğu inciyi evvelkinden daha küçük olarak dışarıya çıkardığını, diğer kişinin ise, ağzına attığı inciyi ilk halinden daha büyük olarak çıkardığını söyler. Bunun üzerine İbn-i Şirin: İnciyi ağzından küçük olarak çıkaran şahıs benim. Çünkü, ben duyduğumu söylerim. İnciyi asıl halinden daha büyük olarak ağzından çıkaran ise, yalancıdır. İstediğini büyüterek söyler cevabını vermiştir. Dizilmiş inci; Kur'an ve ilimdir. Rüyasında inci deldiğini gören, birçok dalda ilim tahsil eder ve bunları halka beyan eder. Bir nehire yahut denize inci atmak; halka iyilik etmektir.
Cafer-i Sadık diyor ki: Rüyada inci görmenin sekiz yorumu vardır. Bunlar: Kur'an, hikmet, ilim, maharet, helal mal, güzel bir eş, asil evlat ve sadık dosttur.
Denize dalıp inci çıkaran, devlet başkanı ve yardımcıları sayesinde mal temin eder. Ayrıca rüya, ilim ve hikmete delildir.