Rüyada İdrar görmek

Rüyada İdrar görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Bakınız; Sidik.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında idrarını tutamadığını görmesi; o kimsenin rızkının ve malının artacağına, kişinin rüyasında idrar darlığı çektiğini görmesi; o kişinin herhangi bir hadise dolayısıyla huzurunun bozulacağına ve sıkıntılarının artacağına yorumlanır.


Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyada uygun bir mahale idrarını yaptığını gören, sıkıntısından kurtulur.
Kirmani'ye göre, kanlı idrar; sakat evlada işarettir.
İdrarının birazını akıtıp birazını tutan, malının bir parçasını telef eder. İdrarını yaptıktan sonra halkın bu idrarı yüzlerini silmek için kullandıklarını görenin, dindar ve ahali nazarında sayılacak bir evladı olur.
Cabir'ül Mağribi diyor ki: İdrarını bir mescidde yapan, mal biriktirir. İdrarını elbisesinin üzerine yapan, malını ailesi için harcar.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Bilmediği bir yere idrarını yapan, tanımadığı bir kadınla evlenir. Kendine ait bir kabın içine idrar yapan, malını neticesinde fayda sağlayacağı yere harcar. Ticari bir eşya üzerine idrar yapan, o eşya sebebiyle zarar eder. Yaptığı idrarın, aynı yerde başkasınınkiyle karıştığını görmek; evlilik yoluyla akraba olmaktır. Damatlıktır. İdrarını sıkıştırdığını gören, karısıyla tartışır. Sıkıştığı halde idrarını yapacak yer bulamayan, parasını gömmek ister. Fakat, münasip bir yer bulamaz.
Rüyasında kendi üzerine birinin idrarını yaptığını görmek; o insandan mal kazanmaktır. Çok idrar yaptığını gören kadın, evlenmek ister. Tanınmış bir zatın idrarını içen, onu çok sever. Sarı renkli idrar; zayıf bir evlada işarettir. Bir yere idrarını yapan, orayla akrabalık kurar. İdrarını mescide veya minbere yapanın çocuğu, halka imam olur.
Bir şişeye yahut leğene idrar yapan, evlenir.
Cafer-i Sadık diyor ki: Bu rüyanın sahibi fakirse zengin olur. Esirse, hürriyetine kavuşur. Köleyse, serbest bırakılır. Gurbetteyse, vatanına döner.
Tüccarsa, zarar eder. Bu rüya alimler ve hakimler için iyi değildir.
Abdulgani'en Nablusi'ye göre idrar rüyası, malı haram yerlere sarfetmek veya uygun olmayan bir kadınla yakınlaşmaktır. İdrarının kolaylıkla aktığını gören, rızkını rahatça kazanır. İdrarının güç aktığını gören, işlerinde acele eder ve münasebetsiz şeylerle uğraşır. İdrarını yaparken bir kısmını tutan, zenginse malından bir parçayı kaybeder. İdrarını uygun bir yere yapan, fakirse zengin olur. Zenginse, zarar eder. Tanınmış bir zat tarafından idrarı içilen helal malından o şahıs için harcar. Şıra işeyen, malını israf eder.
Kan işediğini gören, boşanmış veya evli bir kadınla bilmeyerek münasebette bulunur. Safran işediğini görenin hastalıklı bir oğlu olur. Toprak yahut çamur işeyen, abdestinde ve diğer ibadetlerinde gevşek davranır. İdrarının katı pislik gibi olduğunu gören, ailesinden biriyle fuhuş yapar. Yediklerinin idrarından çıktığını görenin, gayr-ı meşru evladı olur. İdrarını ayak üzerine yaptığını gören, malını şuursuzca harcar. İdrarını gömleğine yapanın bir evladı olur. Bekarsa evlenir. Burnunun içine idrar yapan, belediye memuru olur.

Erkeklik organından, idrar yerine kalem çıkan kişinin evladı, birçok ilme vakıf olur. İdrar yerine yılan çıkarsa, doğacak çocuğu kendine düşmanca davranır. İdrarının çok fazla olduğunu, üzerine bulaştığını, fena koktuğunu veya herkesin önünde idrarını yaptığını gören, rezil olmasına sebep olacak bir iş yapar. İdrar içen; haram kazanır, felakete uğrar veya parasızlık çeker.
Ebu Said'ül Vaaz, idrarını kuyuya yaptığını görenin, helal kazancından kullanacağını söylüyor.
İdrar yapmaya mahsus bir mahale idrarını yapan, sıkıntıda ise Allah'ın yardımıyla selamete ulaşır. Fakirse zengin olur. Zenginse malını sarfeder. Borçluysa, bunu eda eder. İdrarının bir kısmını yapıp bir kısmını tutan, sıkıntıdan kurtulur ama malının bir parçasını kaybeder.
Meçhul bir yere idrarını yapan o bölgeden bir kadınla evlenir. Şişeye, leğene, testiye, meçhul bir kuyuya veya harabeye idrar yapmakta bir kadınla evliliktir. İdrarını denize yapan, hükumete öşr, zekat v.s. verir. Duman işediğini görenin, evlat ve torunları her tarafa dağılır.