Rüyada İbrahim (a.s.) görmek

Rüyada İbrahim (a.s.) görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Allah yolunda hicret etmeye, iyiliği emir ve kötülükten alıkoymak için her türlü sıkıntıya göğüs germeye, feragat ve fedakarlığa, cömertlik ve alicenaplığa, asalet ve dirayete, bereket ve bolluğa, İslam ahlak ve faziletine, uzun ömür ve hayırlı nesle, Onnu görmek saliha bir kadınla nikahlanmaya ve düşmana galip gelmeye, hak yoldan ayrılan kimseleri dinlememeye ve her türlü batıl düşünce ve putçuluğa karşı direnmeye ve insanları 'Hanif Dini' olan İslama davet etmeye delalet eder.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında İbrahim (a.s.)'ı görmesi; o kimsenin derecesiz bir bahtiyarlığa, hayır ve berekete, hidâyete erişmeye ve hayırlı evlâdlara sahip olacağına, eğer rüya sahibi sıkıntılı bir hayat yaşıyorsa; o kimsenin refah dolu günlere ve mutluluğa erişeceğine yorumlanır.


Nablusi: Hz. İbrahim (A.S.) 'ı görmek hayır, bereket, ibadet, kemal, rızık, ikram ve mübarek binalara ihtimam, salih nesil, emr-i bil ma'ruf, nehy-i ani'l münker, ilim, hidayet, Allah'a itaat uğrunda aile ve akrabasından hicret etmektir.
Hz. İbrahim (A.S.)'ı görmek, şefkatli babaya delalet eder. Çünkü O, İslamın babasıdır; bizi «Müslüman» ismiyle isimlendiren de O'dur. Bazen de O'nu görmek, meşakkat ve şiddete düşüp ondan kurtulmağa, insanların arasını ıslaha, yahut da hayır umduğu bir iş için meşakkat çekmesine delalet eder. Eğer rüyayı gören astronomi alimi veya rüya tabircisi ise ilminde hata ve noksanlık meydana gelir.
Bazı kere Hz.'İbrahim (A.S.)'ı görmek, rüya sahibinin işinin şeriata uygun olması ve hayrı muhafaza etmesine ve kötü arkadaştan ayrılmaya delalet eder. Bazen de O'nu görmek, Allah için sevgi ve muhabbete delalet eder.
Hz. İbrahim (A.S.), rüyayı görenin azalarından birini tuttuğunu görse eğer o aza hastalıklı ve rahatsızsa Allah ona afiyet verir ve şikayetini giderir. Hz. İbrahim'i görmek, hac etmeye işarettir.
Rüyasmda O'nu gören hanım ise çocuğu yüzünden kocası ona hayırsızlık yapar. Yahut kadınm evlatlarından bazısına şiddet yapılır da ondan kurtarır. Bazan, rüyayı görenin bir kaç evladı varsa onlardan birisi rüya sahibi yüzünden hanımını boşar.
Rüyada kendisinin İbrahim (A.S.
) olduğunu yahut O'na arkadaş olduğunu gören düşmanları tarafından bir belaya giriftar olur, fakat bundan kurtarılır. Bazı kere de O'nu gören velayet ve imamete erer ve. bu işlerinde adil olur. Yahut da imam ve halife gibi zatlarla arkadaş olur. Veya bunlardan ümit kestiği halde rızıklanır. Ya da büyük bir zat tarafından gönderilen bir elçiyle müjdelenir.
İbrahim (A.S.)'ı gören kimse düşmanına galip gelir. Mü'mine bir hanımla nikahlanır. O kimseye melik tarafından darlık, şiddet isabet eder de ondan kurtulur.
Kendisini, Hz. İbrahim (A.S.)'ın çağırdığını ve O'na doğru «buyur» diyerek gittiğini gören kimsenin derecesi yüksek olur. Fakat O'na icabet edip gitmediğini gören veya kendisini tehdid edip korkuttuğunu veya O'nu dargın bir vaziyette gören kudreti yettiği halde hacca gitmez, veya namazı terkeder, halifeyi ta'neder ya da münafık bir kimse olur. Hz. İbrahim'i gören kafirse Müslüman, isyankar ise tevbe-kar olur. Namazını terkeden kimse ise tekrar namaza başlar.
Hz. İbrahim (A.S.) suretine girdiğini veya O'nun elbiselerini giydiğini görse o kimseye belalar erişir. Çok kere O'nu görmek, üzüntü ve kederin gitmesine, hayrın gelmesine, düyada bolluk içinde geçinmeye ve hidayete delalet eder. Bazı tabirciler, «Hz. İbrahim (A.S.)'ı görmek, babaya isyan etmektir», demişlerdir.


Seyyid Süleyman: İbrahim (A.S.)'ı görmek Hacca, bir kavle göre de hükumet yüzünden zahmete uğramaya delalettir. Bazı tabirciler için bu rüya, ana ve babaya muhalefet etmeye işarettir. Bir kısım yorumcu ise rüya sahibinin Allah (C.C.)'ın muhabbetine mazhar olacağını, kederden kurtulup dünyada büyük hayra ulaşacağını söylemişlerdir.