Rüyada Horoz görmek

Rüyada Horoz görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Müezzine, güzel ve etkili söz söyleyen kimseye, yerli yersiz söz söylemeye, evin erkeğine yahut oğul evladına, Horoz ile mücadele etmek biriyle münakaşa etmeye, Horozun ibiği ile kişiye zarar vermesi yaralanmasına, Horoz kesmek namaza önem vermemeye, Horrozun ölmesi müezzinin, hatibin yahut kişinin kendisinin vefatına, Horoz, bulduğu ile yetinen cömert bir kimseye, Kişinin kendini horoz olmuş görmesi vefat etmesine delalet eder.


Molla Cami: Rüyada horoz, sevimli bir erkek çocuktur. Bir kimsenin rüyada aldığı horoz, onunla bir adamın arasını bulmaya işaret eder. Rüyada horoz gören kimsenin, hikmet sahibi bir kimse veya alimlerin yanlarına gidip gelmekle onlardan çok menfaat görmesine işaret eder, denilmiştir. Kendisinin horoz olduğunu gören yakında vefat eder. Bir horozun gagasıyla kendisini bir veya iki kere vurduğunu gören kimseyi öldürür. Horoz, müezzine, yahut hatibe yahut güzel okuyan kimseye işaret eder. Bazen de horoz kendisi yapmadığı halde iyilikle emreden bir kimseye tabir edilir.Bazen de horoz, çok evlenen adama yahut simsara yahut bekçiye işaret eder. Bazı kere horoz, muhtaç olduğu şeyi nefsi için tercih eden cömert bir erkeğe yahut bulduğuyla kanaat eden ve nasibi az, sıkıntısı çok olan kimseye tabiredilir. Bir kimse rüyada bir horoz aldığını görse, o kimsenin erkek bir çocuğu olur, yahut bir ev satın alır, yahut bir kaybı geri gelir veya kaybından haber gelir. Civcivler, hizmetçilere işaret eder.Bir kimse rüyada kırmızı bir horoza rastgeldiğini görse, bir hizmetçiden istifade eder. Bir horoz ile mücadele ettiğini gören kimse, bir kimseyle tartışır. Horozdan kendisine istenmeyen bir şey isabet etmişse, o kimseden de kendisine horozdan isabet eden şeyin miktarınca kötü gördüğü bir şey isabet eder.


Diyanet: Rüyanızda bir horozunuzun olduğunu görmeniz; yabancı bir kimseye söz dinleteceğinize, rüyanızda horoz kestiğinizi görmeniz; düşmanlarınıza üstün geleceğinize, rüyanızda horoz sesi işittiğinizi görmeniz; hayır bir haber alacağınıza yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında elinde bir horoz olduğunu görmesi; o kimsenin bir çocuğu olacağına, kişinin rüyasında beyaz bir horoz görmesi; o kimsenin iyi ve emniyetli bir hizmetçi alacağına işaret eder. Rüyanızda bir horozla kavga ettiğinizi görmeniz; bir başkası tarafından bir felâkete maruz kalacağınıza, rüyanızda bir horoz kestiğinizi görmeniz; hizmetçinizin öleceğine, rüyanızda bir horozu tutup kucakladığınızı görmeniz; sizin iyi ahlâklı bir kimse ile dostluk kuracağınıza delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada horoz görülmesi; cesur ve kahraman bir erkeğe yorumlanır.


Nablusi: Rüyada görülen horoz, evin sahibi ve erkeğidir. Nitekim rüyada görülen tavuk evin kadınıdır. Horozun kölesidir. Bundan dolayı bir kimseye rüyada bir horoz pilici verilse o kimsenin köle bir çocuğu doğar.
Bazı tâbirciler, horoz, köle neslinden harpçı bir kimsedir, bazıları da, yaramaz tabiatlı bir kimsedir ki, bazan güzel söz söyler, bazan da çirkin söz ve menfaatsız olarak bağırır, demişlerdir. Bazı tâbirciler ise, horoz, sevimli bir erkek çocuktur, dediler.
Bir kimsenin rüyada aldığı horoz, onunla bir adamın arasını bulmaya delâlet eder.
Horoz kestiğini gören kimse müezzinin davetine icabet etmez.
Rüyada horoz gören kimsenin, hikmet sahibi bir kimse veya âlimlerin yanlarma gidip gelmekle onlardan çok menfaat görmesine delâlet eder, denilmiştir.
Kendisinin horoz olduğunu gören yakında vefat eder.
Bir horozun gagasıyle kendisini bir veya iki kere vurduğunu gören kimseyi arab olmayan birisi öldürür.
Eğer görülen horoz çatal ibikli beyaz olursa, o kimse müezzin olur.
Bazı tâbirciler bir kimse kendisinin horoz olduğunu görse köle veya vakitleri bilen bir müezin olur, dediler.
Horoz, müezzine, yahut hatibe yahut güzel okuyan kimseye delâlet eder. Bazan da horoz kendisi yapmadığı halde iyilikle emreden bir kimseye delâlet eder. Çünkü horoz namaz vakitlerini hatırlatır ve kendisi namaz kılmaz.

Bazan da horoz, çok evlenen adama yahut çok bağıran simsara yahut bekçiye delâlet eder.
Bazı kere horoz, muhtaç olduğu şeyi nefsi için tercih eden cömert bir erkeğe yahut bulduğuyla kanaat eden ve nasibi az, sıkıntısı çok olan kimseye delâlet eder.
Rüyada, evine bir horozun girip evde olan arpaları topladığını görse, müezzinin bir şeyini çalmasına delâlet eder.
Küçük horozlar, küçük kölelere yahut çocuklara, yahut köle ya da evlâtlara delâlet eder.
Dişi yavrular, cariye yahut kölelere, yahut hizmetçilere delâlet eder.
Kuş topluluğu, esarete ve bir yerden sürüp gidermeğe ve kölelerden gelecek mala delâlet eder.
Bir kimse rüyada bir horoza malik olduğunu görse, o kimsenin erkek bir çocuğu olur, yahut bir köle veya bir ev satın alır, yahut bir kaybı geri gelir veya kaybından haber gelir. Yahut horozon delâlet ettiği kimse hatip, müezzin, simsar, teşrifatçı, veya bekçi olur.
Horozdan irkildiğini veya horozun gagaladığını gören kimse sayılan kimselerden bir şiddet görür.
Bir kimse rüyada kırmızı bir horoza rastgeldiğini görse, kaçak bir köleden istifade eder.
Bir horoz ile mücadele ettiğini gören kimse, arab olmayan bir kimseyle münakaşa eder.
Horozdan kendisine istenmeyen bir şey isabet etmişse, c - kimseden de kendisine horozdan isabet eden şeyin miktarınca kötü gördüğü bir şey isabet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyasında horoz sahibi olduğunu gören; yabancı bir adama hakim olur, onun üzerinde nüfuz kurar. Horozu öldürdüğünü gören, düşmanını yener. Horoz sesi, hayırlı habere işarettir.
Kirmani'ye göre horoz; evlat yahut köleyle tabir edilir. Üzerine bir horozun hücum ettiğini gören, bazı düşmanları yüzünden üzülür.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Elinde bir horozu olduğunu görenin, bir evladı doğar veya bir müezzinle arkadaş olur.
El Salimi diyor ki: Beyaz horoz dindar ve güvenilir bir köledir. Horozla kavga eden, bir adam yüzünden felakete uğrar. Bir horozu kestiğini görenin; varsa kölesi, yoksa evladı yahut bir akrabası vefat eder veya hastalanır. Horozu tutup kucaklayan, himmeti yüksek bir zatla ahbap olur.
Ebu Said'ül Vaaz horozu, kahraman bir adamla tabir etmiştir.