Rüyada Hıristiyan görmek

Rüyada Hıristiyan görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Yaşlı hırıstiyan zararsız düşmana, genç olanı ilahi yardıma yahut dost görünen düşmana, Hırisyitan olduğunu görmek hal ve hareketinde onları taklit etmeye yahut dayı ve teyzeye varis olmaya delalet eder.


Diyanet: Rüyada herhangi bir Hıristiyan görülmesi; yardıma veya galibiyete yorumlanır.


Nablusi: Rüyada Hıristiyan görmek, yardım ve galibiyete delâlet eder. İhtiyar Hıristiyan şerrinden emin olunan bir düşmandır.
Bir kimse rüyada kendisinin Hıristiyan olduğunu görse, kendisinde Hıristiyanlığa benzer bir bid'atın bulunmasına delâlet eder.
Bir kimse rüyada Hıristiyan olduğunu görse, o kimse dayı ve teyzesine varis olur.
Üzerinde zünnar olduğunu gören kimsenin erkek bir çocuğu olur. Bir kimse kendisine Hıristiyan isimlendirildiğmi görse, halbuki kendisi de bunu kötü görse, üzerinde de beyaz bir elbisesi, alâmet ve nişanı güzel olsa, o kimse korktuğu şeyden kurtulur.
Hıristiyan görmek, âyetlere ülfet ve sevgisi olan bir kimseye delâlet eder.
Rüyada Hıristiyan olmak, hâkim ve vah olan kimse için galibiyettir.
Rüyada Hıristiyan görmek, dost suretinde birtakım düşmanları görmeye delâlet eder.
Bir kimse rüyada Hıristiyan olduğunu görse, kendisinin de mahkemesi varsa, o kimsenin bâtıl şey üzerine galip ve muzaffer olmasına delâlet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyasında hıristiyan olduğunu gören, dalalete düşer, bid'ate sapar. Hıristiyan gören ise, düşmanına galip gelir. Bir hıristiyanın müslüman olduğunu görmek; onun islamı seçeceğine yahut vefat edeceğine işarettir.
Hıristiyanlarla oturup kalktığını gören, onlara tamamiyle meyleder. Harbeden birinin hıristiyan görmesi, zafere ulaşacağına delalet eder. Bir hıristiyanın başka bir dine girdiğini görmek; onun kendi milletine vefalı olmadığını gösterir. Hıristiyanın minder, mihrab gibi islama mahsus bir yere çıktığını vb. bir durum görmek; üç türlü yorumlanır. Buna göre ya onun başına bir musibet gelir, ya o bölgede dinsiz biri büyük makam sahibi olur veya aynı mahalde bid'at zuhur eder ve islama riayet edilmez. Hıristiyanın Harem-i Şerif'e girmesi, islamı tercih edip, emniyete kavuşacağına işarettir.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Dindar bir insan rüyasında hıristiyan olduğunu görürse, amcasından yahut halasından mirasa konar. Dinden uzak bir insanın aynı rüyayı görmesi, Allah'ın ni'metlerine küfretmesidir. Hıristiyan olduğunu ve önündeki yiyeceklerden yemediğini gören, günah işler ve Allah'ın takdirine razı olmaz.