Rüyada Hayz görmek

Rüyada Hayz görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Nablusi: Rüyada hayız olduğunu gören kimse mahremine yakınlıkta bulunur.
Kadın kendisinin hayız olduğunu görse, günah bir işde bulunur. Yıkansa günahtan tevbe eder, üzüntü ve kederi gider.
Hayızdan kesilmiş, bir kadın bu rüyayı görse, Cenab-ı Hakkın « İbrahimin karısı (hizmet için) ayaktadır. (Bu söz üzerine) güldü. Biz de ona İshaki, İshakin ardından da (torunu) Yakub'u müjdeledik» (Sûre-i Hud, âyet 21.) âyet-i kerîmesi meâlince o kadının bir çocuğu olur. Zira âyete geçen «dahk» kelimesi hayız mânâsına da gelir.
Bir kadın kendisinde hayız kanı olmayan bir kan olduğunu görse, kendisi için bir âdet haline gelen ve kurtulmak istediği halde kurtulması kolay olmayan bir suç ve kabahatta bulunur. Ancak çok çalıştıktan sonra bu kabahattan kurtulabilir. Eğer o kabahat üzerine tevbe etse de tevbesinde sebat etmez.
Bir erkek kendi hakkında bu rüyayı görse yine tâbir aynıdır.
Bir kadın rüyada hayız olduğu halde kocasının kendisiyle cinsî münasebette bulunduğunu görse, kocası ile beraber şehirlerinden çıkarlar.
Bazı tâbirciler, erkeğin kendisini hayız olarak görmesi, yalan söylemesidir, dediler.
Hanımıma hayız olduğunu gören kimse, arzu ve isteklerinden men'edilir, arzusuna kavuşmadan ümidsiz ve mahrum olur.
Bazıları da, hayız kan aldırmak, bazıları ise, şeytandır. Şeytanı gören kadın hayız görür. Çünkü hayız nefret edilen bir kandır, dediler.
Hayız, dinde oruç ve namazda noksanlıktır.
Hayızın hastalıkla tâbir edildiği de söylenmiştir. Hayızdan kesilmiş kadının kendisinden istihza kanı geldiğini görmesi, kocaya delâlet eder. Bu rüyayı gören hayız ise hayız kanı kesilir.
Sidiği tutmayan bir erkeğin rüyada istihaze kam görmesi sidiğini tutmaya muktedir olmasına delâlet eder.
Bazan da hayız ve istihaze uğursuzluk ve güçlüğe ve karı koca arasının açılmasına delâlet eder.
Kısır kadmm rüyada hayız olduğunu görmesi ümidini kestiği halde yeniden bir erkek çocuğa gebe olmasına delâlet eder.
Gebe kadımı hayız olduğunu görmesi erkek çocuk coğûr nasına delâlet eder.
Erkeğin rüyada hayız olduğunu görmesi, kendisine helâl olmayan bir kadınla cinsî münasebette bulunmasına delâlet eder.
Hanımının hayız olduğunu gören kimsenin iş ve sanatında durgunluk olur.


Seyyid Süleyman: Rüyasında hayz olduğunu gören, günah işler. Karısının hayz olduğunu gören, dünya işlerinde müşkülat çeker. Karısı dindarsa, dinini ihmal eder. Rüyasında hayz olduğunu gören kadın, mal kazanır. Hayz olduktan sonra, gusl edip elbise giydiğini gören kadın veya erkek, din ve dünya hayatında selamet bulur.
Kirmani demiştir ki: Hayz halindeki bir kadınla beraber olduğunu görenin, eline mal geçer.
Ebu Said'ül Vaaz'a göre, kısır bir kadın hayz olduğunu görürse; evlada kavuşur.
Bazı tabirciler, hayz rüyasının yalana delalet ettiğini söylemişlerdir.
El Salimi diyor ki: İhtiyar bir kadının hayz olduğunu görmesi, ecelinin yaklaştığına işarettir. Küçük bir kızın hayz olması, bekaretinin gitmesine delalet eder.
Bir başka görüşe göre bu rüya, ihtiyar kadın ve küçük kız için vefattır. Bir kısım tabirci, küçük bir kızın aynı rüyayı görmesini evlilikle yorumlamışlardır.