Rüyada Hastalık görmek

Rüyada Hastalık görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:


Molla Cami: Rüyada görülen hastalık ayrılığa işaret eder. Bir kimse rüyada kendisinin hasta olduğunu görse, o sene içinde o kimsenin vücudu sıhhatli, dindarlığı ise zayıflar.Bir kimse rüyada hanımının hasta olduğunu görse, o kimsenin hanımının vücudunun sıhhatte ve dininin noksan olmasına işaret eder. Ateşli hastalıklar devlet başkanı tarafından gelecek üzüntüye, gücünün yetmiyeceği nafakaya, muhtelif hastalıklar, azaba ve ibadetlerde tembellik etmeye işaret eder. Hasta olan çocuğun şifa bulması, onun ölümüdür.Bazı tabirciler, rüyada hasta olduğunu gören kimse, düşmanını kahreder. Güzel bir şekilde yaşar ve büyük bir mala erişir, ömrü uzun vesevince işarettir, dediler. Sıkıntı içerisinde olan bir kimse hasta olduğunu görse, sıkıntıdan kurtarır. Diğer kimseler için işsizliğe, zenginler için de ihtiyaca işaret eder. Yolculuk halinde bulunan hasta kimse, ihtiyaçlı ve şehvetli olduğunu görse,arzu ettiği şey güçleşir. Bir kimse rüyada tanıdığı bir kimsenin hasta olduğunu görse, o kimse hastalanır. Tanımadığı bir kimsenin hasta olduğunu görse, rüyayı gören hastala nir ve mal elde eder.


Diyanet: Rüyada hasta veya hastalık görülmesi iyiye delalet etmez. Hasta bir kimsenin rüyasında hasta olup kısa zamanda iyileştiğini görmesi; o kimsenin gerçekten iyileşeceğine, kişinin rüyasında hastalığından şifa bulup hemen evinden dışarı çıktığını görmesi; o kimsenin öleceğine delalet eder. Rüyanızda başınızın ağrıdığını görmeniz; çok günah işlediğinize, rüyanızda gözlerinizden rahatsız olduğunuzu veya gözlerinize ilaç damlattığınızı görmeniz; hayra ve iyiliğe, rüyanızda kulağınızın ağrıdığını görmeniz; zarara uğrayacağınıza yorumlanır. Rüyanızda dilinizin ağrıdığını görmeniz; yalan söylemek suretiyle günaha gireceğinize. Rüyanızda dişinizin ağrıdığını görmeniz; kötü bir haberle karşılaşacağınıza. Rüyanızda vücudunuzun yanlarında ağrı olduğunu görmeniz; gönül kırıklığına uğrayacağınıza delaletle tabir olunur. Rüyada hastalık görülmesi fesada yorumlanır. Bir yoruma göre bir kimsenin rüyasında hastalığının uzadığını görmesi; o kimsenin kıyamet gününde Allah'a kötü bir halde kavuşacağına işaret eder. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında ağrı duymaksızın hasta olduğunu görmesi; o kimsenin o sene içinde vefat edeceğine, rüyasında hasta olup da sonunda iyileştiğini gören kimsenin gerçekten iyileşeceğine yorumlanır. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Kişinin rüyasında zayıf ve hasta olduğunu görmesi; o kişinin dînî görevlerini yerine getirmede kusur ettiğine, üzerinde kul hakkı varsa sahibine vermesi lazım geldiğine işaret eder. Zayıf bir kimsenin rüyasında kendisini şişmanlamış görmesi; hayra delalet eder. Kişinin rüyasında bir yerinin şiştiğini görmesi; o kişinin bir musibete maruz kalacağına yorumlanır. Rüyanızda başınızın ağrıdığını görmeniz; çok günah işlediğinize, itibarınızın ve şöhretinizin noksanlığına, rüyanızda gözlerinizin hasta olduğunu görmeniz; rızkınızın noksanlığına ve kedere maruz kalacağınıza, kulağınızın ağrıdığını görmeniz; zarara uğrayacağınıza işaret şeklinde tabir olunur.


Nablusi: Rüyada hissedilen hastalık «Kalplerinde bir maraz vardır onların.» (SûlM-i Bakara, âyet 10.) mealindeki âyet gereğince nifak'a delâlet eder.
Bir kimse rüyada kendisinin hasta olduğunu görse, o sene içinde o kimsenin vücudu sıhhatli ve dini noksan olur.
Savaşan birisi rüyada kendisinin hasta olduğunu görse, yaralanır.
Bir kimse rüyada hanımının hasta olduğunu görse, o kimsenin hanımının vücudunun sıhhatte ve dininin noksan olmasına delâlet eder.
Bir hasta rüyada kendisinin yağ içinde yuvarlandığım veya bir domuza, deveye veya öküze bindiğini görse, o hastanın öleceğinden korkulur.
Ateşli hastalıklar sultan tarafından gelecek üzüntüye, kuruma (vücutta meydana gelen susuzluk) hastalığı, gücünün yetmiyeceği nafakaya, muhtelif hastalıklar, azaba ve farzlarda tembellik etmeye delâlet eder.
Hasta olan çocuğun şifa bulması, onun ölümüdür.
Bir kimse rüyada bir şehir halkının hepsinin hasta olduklarını ve ihtiyaçları için çalışacak kimselerin bulunmadığını görse, o şehir muhasara edilir.
Bazı tâbirciler, rüyada hasta olduğunu gören kimse, düşmanını kahreder. Güzel bir şekilde yaşar ve büyük bir mala erişir, ömrü uzun ve sevince nail olur, dediler.
Sıkmtı içerisinde olan bir kimse hasta olduğunu görse, sıkıntıdan kurtarır. Diğer kimseler için işsizliğe, zenginler için de ihtiyaca delâlet eder. Çünkü her hasta, muhtaçtır.

Yolculuk halinde bulunan hasta kimse, ihtiyaçlı ve şehvetli olduğunu görse, arzu ettiği şey güçleşir. Çünkü doktorlar tarafından hastaların istek ve arzularına müsaade edilmemektedir.
Bir kimse rüyada tanıdığı bir kimsenin hasta olduğunu görse, o kimse hastalanır. Tanımadığı bir kimsenin hasta olduğunu görse, rüyayı gören hastalanır ve nifakla mal elde eder.
Hastalık, tevbe, dua, niyaz ve aşk hastalığıdır. Hastalık aşk, aşk ise hastalıktır.
Bazı tâbirciler, hasta olduğunu gören kimse, sıhhat bulur.
Bir kimse rüyada iki oğlunun da hasta olduğunu görse, o kimsenin gözleri ağarır.
Başka birisiyle düşmanlığı olan bir kimse kendisinin hasta olduğunu görse, düşmanı kendisine galip gelir.
Rüyada babasının hasta olduğunu gören kimsenin, başı ağarır. Çünkü baş, baba mevkiindedir.
Bir kimsenin rüyada hasta olduğunu görmesi, o şahsın bâtıl ve bozuk şeylerle çok uğraştığına delâlet eder.
Bazı tâbirciler, rüyada hastalığmm uzadığını ve günahlardan temizlenmiş bir hasta olduğunu gören kimse, ölür ve güzel bir halle Allah (C.C.)'a kavuşur, dediler.
Bazı tâbirciler, hastalık o hastalığın derecesine göre rüya sahibine isabet edecek üzüntü ve kederdir, dediler.
Bazı tâbirciler de, o kimse bir şeyden korkar ve o sene içinde arzusunun meydana gelmesini ümid ve arzu eder, dediler.

Bir kimse sultanın hastalığını görse, dininin bozulduğuna delâlet eder, eğer böyle olmazsa, o sene içerisinde ölür.
Melikin hastalığı himmetinin zayıflığına veya mağlûp olmasma delildir.
Kadının hastalığı kocasından boş olmasıdır. Nitekim erkeğin hastalığı çocuğu olmaması için meniyi dışarıya bırakmasına delâlet ettiği gibi.
Âlimlerin hastalığı dince zayıflıktır, öğretmen ve muallimin hastalığı çocukların ondan ayrılmasıdır.
Küçük çocuğun hastalığı üzüntüye ve ebeveyni için de keder ve sıkıntıya delâlet eder.
Ölmesi arzu edilen kimsenin hastalığı üzüntü ve kederden kurtulmaktır.
Hayvanın hastalanması çocuk ve köle gibi hayvana delâlet eden şeylerle faydalanılmamasına delâlet eder.
Halkta görülen salgın hastalık, kıtlık, pahalılık ve geçimlerin durgunluğuna, bazan da doktor ve kefen satıcıların faydalanmalarına delâlet eder.
Birisine rüyada bir adamın hastalığından şikâyet edilmesi o kimseye o adam tarafından yönelecek üzüntü ve sıkıntıya delâlet eder. Ancak şikâyet edecek adam eğer o kimsenin uyanıkken düşmanı ise, bu halde o kimsede ferahlık, rahatlık ve sevinç meydana gelir.


Seyyid Süleyman: Kirmani'ye göre rüyada zayıflık ve hastalık görmek dinde bozukluktur. Bir rivayete göre batıl inançların artmasına delalettir.
İbn-i Şirin (R.A.) demiştir ki: Ağrı hissetmeksizin hasta olduğunu gören, o yıl ölmez.
Bazı tabircilere göre hastalığının uzadığını gören, Allah'ın huzuruna fena bir şekilde çıkar. Hastalık, üzüntüdür. İyileştiğini gören; şifaya kavuşur. Bundan başka, hastalıktan kurtularak kimseyle konuşmadan evinden dışarıya çıkan; vefat eder. Mühim bir şahsiyeti hasta görmek; iyi değildir. Şayet rüya sahibinin bu şahısla arasında bir davası varsa, kaybeder. Harpte bulunan bir kişi bu rüyayı görürse, yaralanır.
Cabir'ül Mağribi diyor ki: Zayıf ve huysuz olduğunu gören, farz ibadetlerinde kusur eder. Üzerinde hak varsa, sahibine vermez.
Bir başka rivayete göre, kendini aciz bir halde görmek; kudret ve himmette zayıflıktır. Karısının hasta olduğunu görmek; onun dindarlığına işarettir. Zayıf bir kimsenin kendisini şişmanlamış görmesi, hayra delalet eder. Zayıflamak iyi değildir.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Hastalık rüyası; ferah ve zaferdir. Rüyasında tedavi olan kimse fakirse, zengin olur. Fakat zenginse, fakir düşer. Bu rüya büyükler için iyi değildir.
Rüyasında verem olduğunu veya vücudunda şişlik bulunduğunu görmek; hayra yorulmaz. Hasta şikayet ederse karşılaşacağı üzüntü daha büyük olur.
Baş ağrısı büyük günaha işaret eder.

Alında ağrı hissetmek; itibar, makam ve şöhret kaybıdır.
Gözde hastalık, rızkın azalması ve üzüntüdür. Tedavi olmak; selamettir.
Kulağında ağrı duyan; zarar görür.
Dil ağrısı, yalan söylemeye ve sözle günaha girmeye delalettir.
Ağzında hastalık gören, söylediği sözü inkar eder yahut ağır hastalığa veya üzüntüye düşer.
Dişi ağrıyan, bir akrabası yüzünden sıkılır.
Kalbinde acı duyan; haram yer, sıkıntı hisseden; tevbe eder.
Kirmani (R.A.) demiştir ki: Rüyada kalbinin ağrıdığını görenin, malı artar.
Arkası ağrıyanın rüyası, hayır değildir. Rüya sahibi ihtiyarsa; hakikaten hasta olur. Arkasının bükülmüş olduğunu gören, fakir düşer.
Yan taraflarında ağrı hissedenin, kalbi kırılır.
Ciğerinde hastalık olduğunu gören kimsenin, ailesine şefkati az olur. Onlara ehemmiyet vermez yahut evladın-dan üzülür.
Elinde acı veren bir hastalık gören; biraderine, dostuna ve ortağına ihanet eder.
Parmağında zaaf gören, namazını edada kusur eder.
Göğsünde ağrı gören, ailesini ihmal eder.
Vücudunun herhangi bir yerinde kulunç gören, ailesinin rızkını temin etmekte müşkülat çeker.
Karnında sancı olduğunu gören, akrabasını çok sever.
Göbeğinde ağrı gören, karısına kötü muamele eder.
Dalağı hasta olan, malını israf eder.
Akciğer hastalığı, ecel habercisidir.
Uyluğunda ağrı olanın, bir yakını hastalanır.

Ebu Said'ül Vaaz'a göre, rutubet sebebiyle ortaya çıkan hastalık, dinde noksana işaret eder. Ateşli hastalıklar; devlet idarecileri yüzünden üzülmektir. Kuru hastalıklar; dine aykırı bir şekilde mal israfına delalettir. Mide şişkinliğini gören; etraftan borç alır ama, bunları ödemeğe gayret etmez.
Ana ve babayı hasta görmek; iyi değildir. Bir rivayete göre talihi yaver gitmez. Hastaya hizmet ettiğini gören, sevap kazanır veya kendi arzusuyla dini bozuk birine yakın olur.