Rüyada Hapishane görmek

Rüyada Hapishane görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Bilinmeyen hapishane dünyaya, Huysuz ve geçimsiz eşe, töhmet altında olmaya,
 • Hapishaneye girmek başını dinlemeye, uzun ömre ve tanıdıklarla bir araya gelmeye,
 • Hapishane kasvete, monoton hayata,
 • Kapalı tutulduğu yerdeki pencere, oradan sızan ışık ve görüllen gökyüzü sevince ve kurtuluşa,
 • Hapishane bazen duaların kabul olmasına, ıstırapla olgunlaşan kimseye,
 • Bir eve hapsolduğunu görmek o evden bir kadınla evlenmeye,
 • Ölünün hapishanede görünmesi arkada borç bırakmış olduğuna,
 • Mahkum olduğunu görmek üzüntüve kedere yahut önemli birinin hak yolunu bulmasına vesile olmaya,
 • Evden uzakta, bilinmeyen bir yerde dar bir yere hapsedildiğini görmek vefat etmeye,
 • Kadının kendini bir yere hapsedilmiş görmesi evlenmesine delalet eder.


  Diyanet: Bir kimsenin rüyasında herhangi bir suçtan dolayı hapishaneye girdiğini görmesi; o kimsenin ömrünün uzunluğuna ve dostları ile bir araya geleceğine, bir kimsenin rüyasında bilinmeyen bir sebepten dolayı hapishaneyi tercih ettiğini görmesi; o kimsenin kendisini günah işlemekten koruyacağına delalet eder. Kişinin rüyasında kendi evi içinde prangaya vurulduğunu görmesi; hayra ve hayırlı olan şeyleri de çocuklarında görmesine, kişinin rüyasında bir hapishane inşa ettirdiğini görmesi; gerçeği ve doğru yolu gösterecek olan bir zat-ı muhterem ile karşılaşacağına ve nefsinin arzu ve isteklerine itibar etmeyeceğine yorumlanır.


  Nablusi: Rüyada görülen hapishane dinî hapishane olursa rüya sahibinin borçla mahkûm edilmesine, eğer siyasî olursa, kötülük veya nifak sebebiyle meydana gelecek üzüntü, keder ve şiddete, meçhul hapishane dünyaya delâlet eder.
  Hapishane şiddetli ve meşakkatli hanıma, şiddet ve meşakkate sebep olan şeylere sükût etmeye ve mânâsız söz söylemekten dilini menetmeye, düşman tarafından meydana gelecek hileye delâlet eder.
  Hapishane itham edilmeye, büyük adamlara yaklaşmaya, kabre, borca, hastalık veya azminde meydana gelen kusur ve tembellik sebebiyle yolculuğu terkederek oturmaya, fakirlik ve rahatsızlığa delâlet eder.
  Rüyada hapishaneye girmek uzun ömre ve dostlarla bir araya gelmeye delâlet eder.
  Hapishane üzüntü ve kederdir. Rüyada hapishaneyi tercih eden kimse günahtan mahfuz olur.
  Hapishaneden çıktığını gören kimse hastalıktan kurtulur. Hapis olan bir kimse rüyac a hapishanenin kapılarının açılmış olduğunu görse hapislikten kurtulur.
  Rüyada, hapishane içerisine ışık giren bir pencere görse veya hapishanenin tavanmm gitmiş ve yıldızların meydana'çıkmış olduğunu görse, yine o kimsenin mpsten k ırtulnusma delâlet eder.
  Rüyada hapishane gr'rmek misafir için afiyet, hasta için ölümdür.
  Rüyada sultana mahsus olan zindanda bulunduğunu gören kimseye kötü bir şey isabet eder. Veya o kimse bir üzüntü ve keder içinde bulunur. Üzüntü ve kederden kurtulması sultan tarafından ümit edilir.

  Sultana mahsus olan hapishaneden çıktığını gören kimse, misafir ise onun uyanık hareket etmeyip, gaflette bulunduğuna, eğer hasta ise hastalığmm uzamasına delâlet eder.
  Bazı tâbirciler bir kimse rüyada zindanda olduğunu görse Yusuf Aleyhisselâmm kıssasına binaen o kimsenin dualarının makbul olmasma üzüntü ve kederden kurtulmasına delâlet eder.
  Bir kimse rüyada yeri şekil ve hey'eti meçhul bir hapishane olduğunu ve oradan çıkmadığını görse o hapishane onun kabridir.
  Bir kimse rüyada kendisinin meçhul bir zindandan veya dar bir evden geniş bir yere çıktığını görse, eğer rüya sahibi hasta ise veya bir sıkıntı içinde bulunuyorsa onun hastalıktan kurtulmasına ve sıkıntıdan rahata kavuşmasına delâlet eder.
  Bir kimse rüyada evi içerisinde prangaya vurulduğunu görse, o kimse hayra erişir ve hayırlı olan şeyleri çoluk çocuğunda görür.
  Rüyada bilmediği bir evde hapsolunduğunu gören kimse o evden bir kadınla evlenir ve ondan eline mal ve evlâd geçerek istifade eder.
  Kendisini prangaya vurulduğunu ve sıkıntı içerisinde bulunduğunu gören kimse korktuğundan ve kaçındığı şeylerden kurtulur.
  Rüyada bir hapishane yaptığını gören kimse hak ve doğru yolu gösteren bir zatla karşılaşır ki, onun mahalle ve şehir halkı o zata uymaları sebebiyle nefsanî arzularını terkederek doğru yola dönerler.
  Hapishane hamama da delâlet eder.

  Bazan hapishane kişiyi tasarruf ve hareketten meneden hastalığa, gururlanmaya, batıl ve beyhude şeylere itimat edip aldanmaya, bazan da cehenneme delâlet eder. Çünkü cehennem günahkâr ve kâfirlerin zindanıdır.
  Bir kimse rüyada bir ölünün zindanda olduğunu görse, o ölü kâfir ise onun cehennemde olduğuna, Müslüman ise günahı ve üzerinde ödenmemiş kul hakkı ve borcu olması sebebiyle cehennemde hapis bulunduğuna delâlet eder.
  Hayatta olan bir kimse rüyada kendisinin hapishanede olduğunu görse, o kimse karada veya denizde yolculuk yapmak arzusunda ise yağmur veya rüzgâr yahut düşman ya da bir korkudan dolayı yahut sultan tarafından verilecek bir emre binaen kendisini yolculuğundan menedecek bir maniin çıkmasına delâlet eder. Eğer yolculuk yapmak arzusunda değil ise kilise, küfür ve bid'at evi veya meyhane ve umumhane gibi bir yere girer. Ve orada Allah (C.C.)'a isyan eder.


  Seyyid Süleyman: Rüyasında bilmediği bir zindana giren, vefat eder. Bildiği tanıdığı bir zindana giren, sıkıntıya düşer veya hastalanır.
  Kirmani demiştir ki: Dindar bir insanın bildiği bir zindana girmesi; din, mevki ve menfaattir. Rüya sahibi dinden uzak, fesat bir insansa; malını ve itibarını kaybeder, üzüntüye duçar olur. Padişaha ait bir zindanda olduğunu görenin, dine aykırı, çirkin bir buyruk dolayısıyla tasası büyük olur. Yolcuysa, seferinde müşkülat çeker. Hastaysa, şifaya kavuşması uzun zaman alır. Zindandan çıkmak; bütün bu zorluklardan kurtulmaya işarettir.
  Bazı tabircilere göre, zindan; kabul olan duaya delalettir. Bir odada hapis olduğunu gören, hayırla karşılaşır. Eve benzeyen bir zindanda olduğunu gören, evlenir, kadın sayesinde mala ve evlada nail olur. Zindanda olduğunu gören kadın, evlenir. Şayet hanım evliyse, başka yönden bir hayır bulur. İyi bir yerde kapalı olduğunu ve buradan çıkmak istediği halde başaramadığını gören, feraha çıkar, borcunu öder, ni'met sahibi olur. Hapisten ve zindandan kurtulduğunu gören, din ve hayatında selamet bulur. Her türlü çirkin halden mekruh fiilden uzaklaşır. Meçhul bir zindandan veya dar kapıdan çıkmak; her bakımdan hayırdır. Zindandan çıktığını fakat, oraya dönmek istediğini gören, kötü işlere niyetlenir. Tekrar zindana girdiğini gören, günah işlemeye devam eder.
  Cafer-i Sadık (R.A.
  ) buyurmuştur ki: Bilinen bir zindan veya hapishane görmek; murada nail olmak ve güzel bir akıbete ulaşmaktır. Fakat bu yer meçhulse; gam ve kabirdir. Buradan kaçtığını gören, ya dertlerinden kurtulur veya vefat eder. Girdiği zindandan çabucak çıkan arzusuna hemen kavuşur.

 •