Rüyada Halife görmek

Rüyada Halife görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Ahlakı ve ilmi yeterliliğiyle gerçek anlamda bir halife ya da bu özellikleri taşıyan bir halife olduğunu görmek durumunun güzelliğine ve sonunun iyi olmasına yahut ehil ise hilafet ve imamete, Halife, tam anlamıyla olgun insan-I kamile, ilim ve irfan ehlline, Peygamber varisi olan zatlara, Allahu Teala'nın veli kullarına, Halife şuurlu müslüman olmaya, ümmet bilincine ve müslümanların birlik ve dirliğine delalet eder.


Diyanet: Rüyanızda halifelerden birisini güler yüzlü, yumuşak bakışlı ve size tatlı bir sözle söz söylediğini görmeniz; dünya ve âhirette hayır ve berekete, izzet ve şerefe nail olacağınıza, rüyanızda halifelerden birisinin size şeriata uygun bir işi emreder görmeniz; sizin şeref ve kıymetinizin yüksek, dünya ve âhiretteki yerinizin de gayet üstün olduğuna delalet eder. Rüyanızda halifenin size bir mektup yazdığını görmeniz; bir devlet büyüğü tarafından iyilik ve menfaat göreceğinize, rüyanızda halifenin size yeni bir elbise giydirdiğini veya sizi kucakladığını ya da sizi bir ata bindirdiğini veyahut da sizi dünyaya ait bir hediye ile taltif ettiğini görmeniz; sizin üstün bir şerefe ve şana erişeceğinize ve güven içinde olacağınıza işaret eder. Rüyanızda halifenin size sert bir dille bağırdığını görmeniz; dünya işlerinizde üzüntü verecek bir işle karşılaşacağınıza, rüyanızda halifenin size sert baktığını ve suratının asık olduğunu görmeniz; sizin dini yönden noksan olduğunuza ve hata işlediğinize işaret şeklinde tabir olunur.


Nablusi: Bir kimse rüyada lâyıkı veçhile bir halife görse, yahut kendisinin halife olduğunu görse, halinin güzelliğine ve sonunun hayr olacağına delâlet eder.
Halife, din işlerinde ve Resulullah (S.A.V.)in şeriatının hükmünü icra eden kimsedir. Bundan dolayı halifede görülen noksanlık ve aşırdık yürüttüğü işine aittir.
Halifeyi görmek, kötü şeyleri aşikâreye çıkarmaya ve yüksek dereceye delâlet eder.
Rüyada halifeyi gören kimse bir şey ile vaad edilmişse o vaad yerine getirilir ve ümit ettiği şeye nail olur.
Ehil olmadığı halde halka emrettiğini gören kimse emri altında bulunan kimselerin hallerinin bozukluğuna ve halktan ayrılarak zulmetmelerine delâlet eder.
Zulmeden valinin rüyada ölümü şehir halkının emniyette olmasına delâlet eder.
Halife, hâkim, imam, vali ve .âlime göre, başkasına karşı yüksek tarafları bulunan herkese delâlet eder. Ana ve babaya da delâlet eder.
Bazan da halife görmek, sünnete uymaya, din ve takvaya, halktan ayrılıp itikâf etmeye, sözde doğruluğa, nafile ibadete, zikir ve tev-beye günahtan tamamen ayrılarak iç temizliğine, kâfirin Müslüman olmasma iyilikle emredip kötülükten kaçındırmaya delâlet eder.
Rüyada halifenin öldüğünü, yahut süs ve bezeğinin değiştiğini görmek, halifenin delâlet ettiği şeyde noksanlığına delâlet eder.
Kendisinin halife olduğunu gören kimse, mülke ehilse mülke nail olur, hüküm vermeye ehilse hâkim, yahut imam ve vali olur.
Eğer ehil ve lâyık değilse hapis veya hasta olur yahut uzak bir yere yolculuk yapar. Kendi hakkına ya da Allah'ın (C.C.) hakkına muhalefet eder. Bazan da o kimse gençliğinde zayıf, ihtiyarlığında kuvvetli olur.
Allah tarafından yeryüzünde halife olarak tayin edildiğini gören kimse valiliğe ehilse vali olur. Eğer ehil değilse, o yerde büyük bir fitne meydana çıkar ve kan dökenler helak olurlar.
İlim ve takva sahibi olanlar bundan kurtulur.
Kendisinin halife veya imam olduğunu gören kimse izzet ve şerefe yahut ehilse hilâfet ve imamete nail olur. Halifeye döndüğünü görse, bu rüyada hayır yoktur. Ancak halifeliğe lâyıksa bu müstesnadır. Eğer lâyık değilse zillete ve alçaklığa düşer ve işleri dağılır, perişan olur. Hizmetinde bulunan kimse kendi üzerine faziletli olur ve kendisine erişen keder ve musibetten düşmanları sevinirler.
Halifeyi öldürdüğünü gören kimse, büyük bir iş talep eder ve bunda da muvaffak olur.


Seyyid Süleyman: Halifelerden birini güler yüzlü, yumuşak tavırlı ve sükunetle konuşurken görmek; dünya ve ahiret hayatı için hayır ve menfaattir. Rüyayı gören, itibar ve mevki sahibi olur. Bir halifenin kendisine meşru bir iş için buyruk verdiğini gören; iki cihanda selamet bulur. Halifenin kendisine bir sözleşme yazdığını gören; hükümdardan iyilik görür. Layıksa bu şeref ve makama nail olur. Halifenin kendisine hil'at gibi kıymetli bir kaftan veya elbise giydirdiğini, kucakladığını, ata bindirdiğini yahut bir eşya verdiğini gören; itibarı ve paye sahibi olur. Halifenin kendisiyle konuştuğunu görmek; devlet başkanı veya yardımcısının nazarında makbul ve muhterem sayılmaya işarettir. Halifenin kendisiyle çekiştiğini, kavga ettiğini gören, düşmanına karşı galip gelir, ihtiyacı görülür. Fakat, halifenin kendisine öfkeyle ve asık suratla baktığını görmek; dinde eksikliktir.
Cabir'ül Mağribi demiştir k: Rüyasında halife olduğunu gören, layıksa çok yüksek mevkilere ulaşır. Buna mukabil böyle bir vazife için ehil olmayan birinin aynı rüyayı görmesi, kötü şöhrete delalettir yahut fena bir haber alır veya bedelini ödemesi icap eden bir zarara uğrar. Rüyada halife olmak umumiyetle iyi değildir.
Halifeyle bir sofrada oturup, aynı kaptan yemek; üzüntüye işarettir.
Onunla beraber yatan; ya padişaha çok yakın olacağı bir mevkie gelir, ya hükümdar ailesine mensup bir kadınla evlenir veyahutta kendisine padişah tarafından bir cariye verilir.