Rüyada Gül görmek

Rüyada Gül görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Temiz güğüm, onu gören herkes için hayır ve iyiliğe delalet eder. hatırlanmaya, Gül koklamak sevinç ve feraha, bir kadını öpmeye, misafir ya da mektup gelmesine, Gül tomurcuğu genç kıza, çocuğa ve pek yakında meyadna gelecek sevinçli bir duruma, Hastanınn gül ağacı altında yahut güllerle süslenmiş bir yatakta yattığını görmesi kırk gün so a vefat etmesine, Gülü ağacıyla görmek çetin işlere ve zorlukla birlikte gelecek mutluluğa, Gül toplamak sevince, mal toplamaya delalet eder.


Molla Cami: Rüyada gül görmek, şerefli olan bir adama veya çocuğa yahut kayıp bir kimsenin gelmesine ya da kadına işaret eder.Rüyada gül topladığını gören kimse, hayır, iyilik, sevgi ve nimete kavuşur. Henüz açılmamış gül, hamile olan kadının çocuğunun düşmesiyle tabir edilir. Bazı tabirciler gül, ayrılacak veya elden kaçırılacak kadın ve ticarete yahutdevamlı olmayan ferahlık ve sevince ya da sonu ve vefası olmayan ahde işaret eder, dediler. Rüyada genç bir delikanlının kendisine bir gül sunduğunu görse, o delikanlı, o kimseye bir taahhütte bulunur. Ancak sözünde durmaz. Rüyada gülden basında bir taç olduğunu gören kimse, bir düşmanı ile evlenir. Bir kadın bu rüyayı görse, tabir yine böyledir. Gül, güzel bir isimle yad edilmeye de işaret eder. Gül, ferahlık ve sevince de işaret eder. Hasta olan bir kimsenin rüyada, gülün altında serilmiş veya gülden bir elbise giydiğini görmesi, o hastanın ölecegine işaret eder. Bazı tabirciler, gül, bir misafirin veya bir mektubun gelmesine işaret eder dediler. Gülü kesilmiş ağacında görmek, üzüntü ve kederdir. Bazı tabirciler, ağacıyla olan gül, sarp ve çetin bir millete ve güç işlere işaret eder. Rüyada gül toplamak sevinçtir. Bazen de san gül, hastalığa, kırmızı gül, güzellik ve zinete işaret eder. Kırmızı gül, delil ve iddia edilen şeyin vuzuha kavuşmasınada tabir edilir.


Diyanet: Rüyada gül görülmesi değişik şekillerde tabir olunmaktadır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyada gül görülmesi iki kısma ayrılır. Biri ağacı üzerinde, ikincisi toplanmış olarak. Bir kimsenin rüyasında ağacı üzerinde ve mevsiminde kırmızı gül görmesi; o kişinin çocuğu olacağına, kişinin rüyasında mevsimi dışında gül görmesi; o kişinin evlâdı yüzünden bir kedere maruz kalacağına, kişinin rüyasında bir ağaçtan gül kopardığını görmesi; o kimsenin hüzün ve gözyaşına boğulacağına yorumlanır. Kirmâni'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında ağacı üzerinde kırmızı gül görmesi; o kimsenin neşe ve sevince erişeceğine ve isteklerinin tahakkuk edeceğine, kişinin rüyasında ağacı üstünde san gül görmesi; o kimsenin bir iftiraya uğrayacağına ve herkese gülümseyen bir kadına, kişinin rüyasında ağacı üstünde beyaz bir gül görmesi; o kimsenin ihsana nail olacağına ve yükseleceğine, bekâr bir kimsenin rüyasında ağacı üzerinde veya evinde bir gül görmesi; o kimsenin evleneceğine, kişinin rüyasında ağacı üzerinde veya evinde kırmızı gül görmesi; o kimsenin ev halkı veya yakınları tarafından sevindireceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında başında bir gül görmesi; o kimsenin evleneceğine, ama aralarında geçim olmayacağına, bir kadının rüyasında başında bir gül görmesi; o kadının kocaya varacağına ama hemen ayrılacağına işaret eder. Rüyanızda gül topladığınızı görmeniz; sevince işarettir. Rüyanızda bir bahçeden beyaz gül topladığınızı görmeniz; bir namuslu kadını seveceğinize delalet eder.


Nablusi: Rüyada gül görmek, şerefli olan bir adama veya çocuğa yahut kayıp bir kimsenin gelmesine ya da kadına delâlet eder
Rüyada gül topladığını gören kimse, hayır, iyilik, sevgi ve hikmete kavuşur. Rüyada bir bahçeden beyaz bir gül kopardığını gören kimse, takva sahibi bir kadını öper.
Kırmızı bir gül koparsa, oynak bir kadını öper. Rüyada sarı bir gül kokladığını gören kimse, hasta bir kadını öper.
Çok gül, birbirini takip eden öpüşlere delâlet eder.
Henüz açılmamış gül, hâmile olan kadının çocuğunun düşmesiyle tâbir edilir.
Bazı tâbirciler gül, ayrılacak veya elden kaçırılacak kadın ve ticarete yahut devamlı olmayan ferahlık ve sevince ya da sonu ve vefası olmayan ahde delâlet eder, dediler.
Rüyada genç bir delikanlının kendisine bir gül sunduğunu görse, o delikanlı, o kimseye bir taahhütte bulunur. Ancak sözrnde durmaz.
Rüyada gülden başında biı taç olduğunu gören kimse, bir düşmanı ile evlenir. Bir kadın bu rüyayı görse, tâbir yine böyledir.
Yere düşmüş gül, dünyanın devanı ve bekası olmayan ziynetidir. Gül, güzel bir isimle yâd edilmeye de delâlet eder.
Gülyağı, zekâya, dinç bir dimağa, halka yakınlığa, mütevazi ve yumuşak olmaya delâlet eder.
Gül, ferahlık ve sevince de delâlet eder.
Hasta olan bir kimsenin rüyada, gülün altında serilmiş veya gülden bir elbise giydiğini görmesi, kırk gün sonra o hastanın öleceğine delâlet eder. Çünkü gülün mevsimi kırk gündür.

Bazı tâbirciler, gül, bir misafirin veya bir mektubun gelmesine delâlet eder, dediler.
Gülü kesilmiş ağacında görmek, üzüntü ve kederdir. Bazı tâbirciler, ağacıyla olan gül, sarp ve çetin bir kavme ve güç işlere delâlet eder.
Rüyada gül toplamak sevinçtir. Bazan da sarı gül, hastalığa, kırmızı gül, güzellik ve zinete delâlet eder. Kırmızı gül, delil ve iddia edilen şeyin vuzuha kavuşmasma da delâlet eder.


Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin demiştir ki: Ağacı üzerinde gül görmek; evlada işarettir. Toplanmış gül ise üzüntüdür. Gözyaşıdır. Mevsiminde ağacı üzerinde gül kırmızı görenin, bir evladı olur. Mevsimi dışında gül gören; çocuğu yüzünden üzülür. Bir ağaçtan gül koparan, hüzünlenip ağlar.
Kirmani diyor ki: Ağacı üzerinde kırmızı gül; başkanlık, sevinç ve emrin yerine getirilmesidir. Ağacı üzerinde sarı gül görmek; dini bozuk ve ahlaksız bir kadına delalettir. Ağacı üzerinde beyaz gül ise, makam ve itibardır. Mevsiminde, ağacı üzerinde ve evinde gül görmek; evliliktir. Bu rüyayı gören, aynı zamanda evladı sayesinde sevinir. Ağaç üzerinde kırmızı gül ise, aile ve akraba tarafından sevinmektir.
Cabir'ül Mağribi'ye göre gül; umumiyetle iyi değildir. Sözünü tutmayan, yardım sevmeyen vefasız bir adama işarettir.
İsmail El-Eş'as için gül görmek; gurbetteki birinden haber almaktır.
Cafer-i Sadık (R.A.) şöyle diyor: Gül, rüyada şunların temsilcisidir. Güzel evlat, sadık dost, alçak tabiatli vefasız bir adam ve güzel hizmetçi. Rüya sahibi kadınsa eşi güzeldir.
Gül, aynı zamanda mal ve şeref demektir. Bundan başka, boşanan eş, vefat eden evlat, telef olan mal yahut kaybedilen ferahtır. Başında bir gül veya reyhan gören; evlenir. Fakat, ayrılır. Gül toplamak, sevinçtir. Beyaz gül; namuslu bir kadını sembolize eder. Kırmızı gül toplayanın karısı, eğlenceyi sever. Gül sarı ise; kadın doğru yol üzerindedir.
Gül goncası koparmak evladın ölümüdür.