Rüyada Göz görmek

Rüyada Göz görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: İnsanın iman nuruna, kalb gözüne, feraset ve sezgi gücüne, Göz ucuyla bakmak kin ve nefrete, Birçok gözü olmak dindar ve salih kul olmaya, Tek gözlü olduğunu görmek, meselelere tek yönden bakmaya, yalnız bir taraftan menfaat beklemeye; dinen zayıflamaya,, erkek kardeşi yahut çocuğu varsa birinin ölmesine yahut doğru sözlü, mümin bir kimseye, Gözlerini yitirmek yardım görmeye yahut çocuğun vefat etmesine yahut kendisini ilgilendirmeyen şeylere bakmamaya, Şaşı göz üçkağıtçı ve yalancı insana, Güzel göz sevinç, neşe ve akllılığa, iman ve ilim aydınlığına, Çirkin göz kötü söz ve nazara, Kirpikleri yolunmuş göz dine zarar vermeye, Bir kirpiğinin yolunması, kendini rezil etmek isteyen düşmana, Sağ göz erkek, sol göz kız çocuğuna, Gözünü çıkardığını görmek bir çınanı deşmeye, bir iltihabı akıtmaya, Göz oymak uzun ömre, Göze perde inmesi üzüntü ve kedere, buna sabrederek erişilecek ecir ve mutlulğa, Gözkapakları malı koruyan her türlü tedbire ve onu gövenceye alan zekata, Gözkapakları sevinç ve mutluluk sebebi olan şeylere, Gözkapaklarının kenarı din ve imanı koruyan tedbir ve amellere, Gözde görülen çapak çocuğa, Gözün zayf görmesi haramlardan mümkün mertebe kaçınmaya, Gözleri yummak haramlardan kaçınıp, farz ibadetleri yerine getirmeye, Göz ağrısı ve ondagözlenen hastalık ve çirkinlik din ve dünyalıktaki noksanlığa, gerçeklere gözlerini tıkayıp batıl şeylerle ilgilenmeye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Gözyaşı.)


Molla Cami: Rüyada görülen göz, kişinin dini ve hidayet ve sapıklık yolunu gören kalb gözüdür. Rüyada gözlerinin kör olduğunu gören kimsenin, çocuğu ölür. Bu rüyayı gören fakir veya hapis ise, yaptığı işi bir daha yapmayacağına işaret eder. Eğer bu rüyayı gören bir fdakete uğramışsa, o kimse kendisini felaketten kurtaracak birisini bulacağına işaret eder. Eğer bu rüyayı yolculuk yapmak arzusunda bulunan veya o anda yolculukta bulunan bir kimse görürse, o kimsenin bir daha vatanına dönmeyeceğine işaret eder. Rüyada bir topluluğun birbirleriyle kavga yaptıklarını ve kendisinin de kör olduğunu gören kimse, kendisiyle uğraşan kimseleri görmez. Rüyada gözlerinin yabancı bir kimsenin gözleri olduğunu görse, o kimsenin gözlerinin görmeyeceğine ve başka birisinin ona yol göstermesine işaret eder. Eğer rüya sahibi o yabancıyı tanıyorsa onun kızını alır veya ondan bir hayır görür. Bir kimse rüyada iki gözünün de kucağına düstüğünü görse, o kimsenin erkek kardeşi, oğlu vs. gibi akrabası ölür. Rüyada gözlerinin ağrıdığım görse, o ağrı onun dininde yaptığı eksiklik ve kusurdur. Gözsüzlüğün noksanlığa işaret etmesi daha fazladır. Borçlu olan bir kimse rüyada gözünü kaybettiğini veya kör olduğunu görse namazım terketmesi veya zekatını vermemesi ya da bir günah işlemesi sebebiyle o kimsenin dinine zarar erişir. Çocuğu olmayan salih bir kimse rüyada gözlemden rahatsız olduğunu görse, para yönünden zarara uğrar. Rüyada gözleriyle yürüdüğünü gören kimsenin hastalanacağına işaret eder. Rüyada gözlerine ilaç sürdüğünü gören kimse, dinini ıslah eder. Bazı tabirciler, rüyada kendi gözlerine ilaç sürdüğünü gören kimse, malını ıslah eder, bazılan da o kimsenin bir çocuğu dünyaya gelir ve o çocuk onların gözlerinin ışığı olur, dediler. Bazı tabirciler ise eğer o kimsenin sürülmüş ve kaybolmuş bir erkek kardeşi varsa onu arzu eder ve onun saflık haberini alarak sevinir, dediler. Bir kimse rüyada gözünün insanların zannetti ki erinden daha fazla kuvvetli ve keskin olduğunu görse, o kimsenin dince gizli olan durumu görünüşünden daha hayırlıdır.Gözlerinde beyazlık bulunduğunu gören kimseye, üzüntü ve keder erişir veya sevdiği bir kimseden aynlır. Rüyada gözlerinde perde bulunduğunu so a bu perdenin açılmasıyla gözlerinin ışıklandığını gören kimse, uzun bir müddetten beri kendisinden ayrılmış bir kimsesiyle bir araya gelir. Eğer bu rüyayı gören üzüntülü ise Allah (C.C.) onun üzüntüsünü giderir.


Molla Cami: Rüyada kalbinde bir göz bulunduğunu gören kimsenin, dininin icaplarını yerine getirdiğine ve gönlünden dolarak söyleyeceği hikmetli şeylere işaret eder. Rüyada başka bir kimsenin gözünü yediğini gören kimse, o kimsenin malınıyer. Rüyada iki gözünde de kirpik bulunmadığını gören kimse, İslam dinini zedeler. Bir kimse, kirpiğini birisinin yolduğunu görse, o adam onu rezil edecek düşmanıdır. Rüyada göz kapaklarının beyaz olduğunu gören kimsenin, başında veya gözlerinde ya da kulaklarında meydana gelecek hastalığa işaret eder. Vücutta bir göz veya birçok gözler bulunduğunu görmek, eğer o gözler tabii olan göze benziyorsa mala işaret eder. Bazen çok güzel göz görmek sihire, ölüm ve hayat, bazen de aile, akraba ve evladlarını bir araya toplamaya işaret eder.Rüyada gözlerinin güzel olduğunu gören kimse, hidayet, ilim ve basiretle rızıklanır. Eğer yanında hasta olan bir çocuğu yahut hanımı veya sevdiği bir kimsesi varsa hastalıktan iyileşir. Rüyayı gören fakirse zengin olur. Eğer bunların hiçbirisi o kimsede yoksa, durumuna uygun bir memuriyete girer. Bazen rüyada göze ilişen karartılar sıkıntıya işaret eder. Rüyada gözün, yerinden başka bir yere geçmesi, kan akması, bedende meydana gelecek afetlere işaret eder. Rüyada anlatılmaz derecede görülen pek büyük gözler bazen Cenab-ı Hakk (C.C.) tarafından zuhur edecek yardıma işaret eder. Rüyada gözlerin mahvolması hak tarafından inecek azaba işaret eder. Bir kimsenin rüyada kendisinden gizlenen bir kimseye gözü ilişse o kimse o şahsı görür. Rüyada gözünde bir eksiklik hisseden kimse, bazen de ayağında meydanagelen bir zarardan dolayı şikayette bulunur. Sağ göz erkek, sol göz de kız evlada işaret eder. Rüyada göze bir şeyin düşmesi, uyanık olmaya ve kendisiyle iftihar ettiği dostundan ayrılmaya işaret eder. Gözlerinin kulak olduğunu gören kimse, kör olur ve gözüyle gördüğü her şeyi kulağıyla işitir. Rüyada gözlerinde kızartı gören kimse meydana gelen bir hadiseden dolayı kızar.


Molla Cami: Rüyada iki gözünü çıkardığını görse, çok sevdiği çocuğu ondan ayrılır veya mal, çocuk yahut ev ya da malik olduğu ve onlarla göz aydınlığına kavuştuğu bir şeyde sinirlendiği ve kızdığı bir şeyi görür. Rüyada göz oymak uzun ömre işaret eder. Bazen de göz çıkarmak, gözde meydana gelecek ağrıya işaret eder. Bir kimse rüyada vücudunda çokça göz bulunduğunu görse, bunlar, çok dindar ve salih bir kimse olduğuna işaret eder. Kalbinde bir veya bir çok göz bulunduğunu görmenin tabiri de, böyledir. Rüyada tehlikeli bir kımseye göz ucuyla baktığını gören kimse, o kişi hakkında hile yapar ve ona kin tutar. Eğer o tehlikeli kimseye gözlemi açarak baktığını görse, o adam şerli olan o kişinin işlerine nezaret ve yardım eder. Rüyada gözünün demirden olduğunu gören kimse, namus perdesini yırtar ve halk içerisinde ona şiddetli bir keder isabet eder. Gözüyle zina ettiğini gören kimse, namahrem kadınlara bakar. Bir göze baktığını ve bu gözün kendisini hayrete düşürdüğünü gören kimse, dince zararı dokunacak bir iş yapar. Rüyada omuzu veya kürek kemiği üzerinde bir insan veya bir hayvan gözü bulunduğunu gören kimse, kaybolmuş bir malı bulur. Rüyada gözünün esmer renkte olduğunu gören kimse, dostunun hanımına şüpheli bir şekilde bakar. Siyah göz, dindir. Keskin gören göz, insanların hepsi için iyidir. Az görmek sahibinin yakında mala muhtaç olacağına ve boşta kalacağına işaret eder. Çocuğu çok olan bir kimse böyle bir rüya görse, o kimsenin çocuklarının hasta olacaklarına işaret eder.


Diyanet: Rüyada göz görülmesi genel olarak din ile yorumlanır. Bir kişinin rüyasında kendisini kör olmuş veya gözlerinin çıkmış olduğunu görmesi; o kimsenin büyük bir günah işleyeceğine, bir başka yoruma göre de o kimsenin dünyada mutlu olacağına ve rızkının bolluğuna yorumlanır. Kişinin rüyasında iki gözünün birden beyaz olduğunu görmesi; o kimsenin uzun zaman keder ve üzüntü içinde kalacağına işaret şeklinde tabir olunur. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında gözlerinin değiştiğini görmesi; o kimsenin görüş kudret ve kuvvetini kaybedeceğine, kişinin rüyasında gözlerini kapanmış olarak görmesi; o kimsenin hüzne kapılacağına, kendi dinini bırakıp başka bir dine gireceğine ve Kur'an okumasını unutacağına, kişinin rüyasında aslında kör iken gözlerinin görmekte olduğunu görmesi; o kişinin hak dine gireceğine, kişinin rüyasında kör bir adam görmesi; o kimsenin gurbete çıkacağına yorumlanır. İbn-i Kesîr’in yorumuna göre: Rüyanızda gözlerinizde bir hastalık olduğunu görmeniz; evlâdınızın olacağına, rüyanızda kör bir kişinin elinden tutup gezdirdiğinizi görmeniz; kötü yola düşen birisini o kötü yoldan kurtaracağınıza delalet eder. Rüyanızda tek gözlü bir kimse görmeniz; hayra yorumlanmaz. Çünkü Deccal ve İblis tek gözlüdür. Zengin bir kimsenin rüyasında gözlerinden hasta olduğunu görmesi; o kimsenin malının bir kısmının elinden çıkacağına, bir yoruma göre de o kimsenin hastalanacağına işaret eder. Kişinin rüyasında gözlerinde ağrı olduğunu görmesi; o kişinin din yönünden fesada düşeceğine ve ölüme yaklaşacağına, kişinin rüyasında bu ağrının geçtiğini görmesi; hasta ise iyileşeceğine, dini yönden zayıf ise kuvvetleneceğine yorumlanır.


Nablusi: Rüyada görülen göz, kişinin dini ve hidayet ve sapıklık yolunu gören kalp gözüdür.
Bir kimse rüyada vücudunda çokça göz bulunduğunu görse, bunlar, çok dindar ve salih bir kimse olduğuna delâlet eder.
Kalbinde bir veya bir çok göz bulunduğunu görmenin tâbiri de, böyledir. .
Rüyada şerli bir kimseye göz ucuyla baktığını gören kimse, o kişi hakkında hile yapar ve ona kin tutar. Eğer o şerli kimseye gözlerini açarak baktığmı görse, o adam şerli olan o kişinin işlerine nezaret ve yardım eder.
Rüyada gözünün demirden olduğunu gören kimse, namus perdesini yırtar ve halk içerisinde ona şiddetli bir keder isabet eder. Gözüyle zina ettiğini gören kimse, nâmahrem kadınlara bakar. Bir göze baktığını ve bu gözün kendisini hayrete düşürdüğünü gören kimse, dince zararı dokunacak bir iş yapar.
Bir kimsenin karnı yarılsa ve içerisinde birtakım gözler bulunduğunu görse: «Allah (C.C.) bir adamın içinde iki kalp yaratmadı.» (Sûre-i Ahzap, âyet 4.) mealindeki âyet gereğince o kimsenin zındık olduğuna ve âhireti inkâr ettiğine delâlet eder.
Rüyada omuzu veya kürek kemiği üzerinde bir insan veya bir hayvzn gözü bulunduğunu gören kimse, kaybolmuş bir malı bulur. Rüyada gözünün esmer renkte olduğunu gören kimse, dostunun hanımına şüpheli bir şekilde bakar.
Siyah göz, dindir; elâ göz ise dine muhalefettir. Gök renkli göz, içerisinde bid'at bulunan bir dindir.
Yeşil göz ise bütün dinlere muhalif olan bir dindir.
Keskin gören göz, insanların hepsi için iyidir. Az görmek sahibinin yakında mala muhtaç olacağına ve boşta kalacağına delâlet eder. Çünkü mal göz mesabesindedir.
Çocuğu çok olan bir kimse böyle bir rüya görse, o kimsenin çocuklarının hasta olacaklarına delâlet eder.
Rüyada gözlerinin kör olduğunu gören kimsenin, çocuğu ölür. Bu rüyayı gören fakir veya hapis ise, yaptığı işi bir daha yapmayacağına delâlet eder. Eğer bu rüyayı gören bir felâkete uğramışsa, o kimse kendisini felâketten kurtaracak birisini bulacağına delâlet eder. Nitekim halkın çoğu, körlerin elini tutarak, ona hizmet etmekle rahatlığa kavuştururlar.
Eğer bu rüyayı yolculuk yapmak arzusunda bulunan veya o anda yolculukta bulunan bir kimse görürse, o kimsenin bir daha vatanına dönmeyeceğine delâlet eder.
Rüyada bir kavmin birbirleriyle kavga yaptıklarını ve kendisinin de kör olduğunu gören kimse, kendisiyle uğraşan kimseleri görmez.
Rüyada gözlerinin yabancı bir kimsenin gözleri olduğunu görse, o kimsenin gözlerinin görmeyeceğine ve başka birisinin ona yol göstermesine delâlet eder. Eğer rüya sahibi o yabancıyı tanıyorsa onun kızını alır veya ondan bir hayır görür.
Bir kimse rüyada iki gözünün de kucağına düştüğünü görse, o kimsenin erkek kardeşi, oğlu vs. gibi akrabası ölür.
Rüyada gözleri iri bir kadına malik olduğunu gören kimse, ahmak ve cahil bir kadınla evlenir. İnsanın gözü, çocuğu, dostu yahut dinidir.
Rüyada gözlerinin ağrıdığını görse, o ağrı onun dininde yaptığı eksiklik ve kusurdur. Gözsüzlüğün noksanlığa delâlet etmesi daha fazladır.
Borçlu olan bir kimse rüyada gözünü kaybettiğini veya kör olduğunu görse, namazını terketmesi veya zekâtını vermemesi ya da bir günah işlemesi sebebiyle o kimsenin dinine zarar erişir.
Bir kimse rüyada yüz tane gözü olduğunu görse, o kimsenin elde edeceği yüz dirheme delâlet eder. O gözlerin elinde olduğunu görse, yine onun eline geçecek yüz dirheme delâlet eder.
Göz, itibarlı bir kimsedir. Melikin gözü onun casusudur. Göz, rakip ve kabilede belirli bir adamla da tâbir edilir. Göz, su kaynağı ve mal ile de tâbir edilir. Kâfir olan bir kimse rüyada gözünde eksiklik olduğunu görse, o eksiklik onun mal ve çocuğunda meydana gelir.
Bir kimse rüyada gözlerinin ayaklarına nakledildiğini ve onlarla yürüdüğünü görse, o kimsenin iki kızını iki kölesiyle evlendireceğine delâlet eder.
Çocuğu olmayan salih bir kimse rüyada gözlerinden rahatsız olduğunu görse, para yönünden zarara uğrar.
Rüyada gözleriyle yürüdüğünü gören kimsenin hastalanacağma delâlet eder.
Rüyada gözlerine ilâç sürdüğünü gören kimse, dinini islâh eder.
Bazı tâbirciler, rüyada kendi gözlerine ilâç sürdüğünü gören kimse, malını islâh eder,' bazıları da o kimsenin bir çocuğu dünyaya gelir ve o çocuk onların gözıerirjn ışığı olur, dediler. Bazı tâbirciler ise eğer o kimsenin sürülmüş ve kaybolmuş bir erkek kardeşi varsa onu arzu edeı ve onun sağlık haberini alarak sevinir, dediler.
Bir kimse rüyada gözünün insanların zannettiklerinden daha fazla kuvvetli ve keskin olduğunu görse, o kimsenin dince gizli olan durumu görünüşünden daha hayırlıdır.
Bir kimse rüyada gözünün insanların zannettiklerinden aşağı olduğunu veya gözlerinin zayıfladığını ve halkın onun bu durumunu bilmediklerini görse, o kimsenin dinince gizli bulunan durumları görünüşünden daha aşağıdır.
Gözlerinde beyazlık bulunduğunu gören kimseye, üzüntü ve keder erişir veya sevdiği bir kimseden ayrılır.
Rüyada gözlerinde perde bulunduğunu, sonra bu perdenin açıl-masiyle gözlerinin ışıklandığını gören kimse, uzun bir müddetten beri kendisinden ayrılmış bir kimsesiyle bir araya gelir. Eğer bu rüyayı gören üzüntülü ise Allah (C.C.) onun üzüntüsünü giderir.
Bir kimsenin rüyada gözlerinin gök renginde olduğunu görmesi, suçlu olduğuna delâlet eder.
Rüyada kalbinde bir göz bulunduğunu gören kimsenin, dininin icaplarını yerine getirdiğine ve gönlünden doğarak söyleyeceği hikmetli şeylere delâlet eder.

Bir oğlu ve bir de kızı olan bir kimse, rüyada gözünün birinin diğer bir gözünün içine girdiğini görse, onların aralarını ayırsın ve bir yerde bulunmalarma müsaade etmesin.
Rüyada başka bir kimsenin gözünü yediğini gören kimse, o kimsenin malını yer.
Rüyada iki gözünde de kirpik bulunmadığını gören kimse, İslâm dinini zedeler.
Bir kimse, kirpiğini birisinin yolduğunu görse, o adam onu rezil edecek düşmanıdır.
Rüyada göz kapaklarının beyaz olduğunu gören kimsenin, başında veya gözlerinde ya da kulaklarında meydana gelecek hastalığa delâlet eder.
Vücutta bir göz veya birçok gözler bulunduğunu görmek; eğer o gözler tabii olan göze benziyorsa mala delâlet eder. Çünkü gözde diyet cezası vardır.
Bazan çok güzel göz görmek sihire, ölüm ve hayata, bazan da aile, akraba, evlâd ve etbaını bir araya toplamaya delâlet eder. Bazan rüyada göz yemek, pişmiş yumurta yemeğe delâlet eder.
Göz, kelimelerin birbiriyle olan ilgisi dolayısıyla ölüm haberine de delâlet eder. Rüyada pişmiş göz, rızıktır.
Rüyada gözlerinin güzel olduğunu gören kimse, hidayet, ilim ve basiretle rızıklanır. Eğer yanında hasta olan bir çocuğu yahut hanımı veya sevdiği bir kimsesi varsa hastalıktan iyileşir.
Rüyayı gören kâfir ise, Müslüman, fakirse zengin olur. Eğer bunların hiçbirisi o kimsede yoksa, durumuna uygun bir memuriyete girer.
Bazan rüyada göze ilişen karartılar sıkıntıya delâlet eder.
Rüyada gözün, yerinden başka bir yere geçmesi, kan akması, yara ve kabarcık gibi bedende meydana gelecek âfetlere delâlet eder.
Yolculukta bulunan ve susuz kalacağından korkan bir kimse rüyada bedeninde bir takım gözlerin bulunduğunu veya yerden birtakım gözler kaldırıldığını görse, o kimse şuyu bulur ve ondan faydalanır.
Rüyada anlatılmaz derecede görülen pek büyük gözler bazan Ce-nab-ı Hak (C.C.) tarafından zuhur edecek inayete delâlet eder.
Rüyada gözlerin mahvolması hak tarafından inecek azaba delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada kendisinden gizlenen bir kimseye gözü iliş-se, o kimse o şahsı görür. Nitekim halk arasında: «Gizlenmiş olan filân kimse gözüme ilişti» denir.
Rüyada gözünde bir eksiklik hisseden kimse, bazan da ayağında meydana gelen bir zarardan dolayı şikâyette bulunur. Çünkü âşık olan bazı kişiler sevgilisinin ziyaretini «yüz ve gözümün üstüne sürünerek onun ziyaretine gittim» sözüyle mübalâğalı bir şekilde anlatırlar.
Sağ göz erkek, sol göz de kız evlâda delâlet eder.
Rüyada göze bir şeyin düşmesi, uyanık olmaya ve kendisiyle iftihar ettiği dostundan ayrılmaya delâlet eder.
Gözlerinin kulak olduğunu gören kimse, kör olur ve gözüyle gördüğü her şeyi kulağıyla işitir. Çünkü körün gözü, kulağındadır.
Rüyada gözlerinde kızartı gören kimse meydana gelen bir hâdiseden dolayı kızar.
1
Rüyada bir gözünü çıkardığını gören kimse, yara ve çıban gibi kendisinde bulunan bir iltihabı akıtmaya delâlet eder. İki gözünü çıkardığını görse, çok sevdiği çocuğu ondan ayrılır veya mal, çocuk yahut ev ya da malik olduğu ve onlarla göz aydınlığına kavuştuğu bir şeyde sinirlendiği ve kızdığı bir şeyi görür.
Rüyada göz oymak uzun ömre delâlet eder. Bazan da göz çıkarmak, gözde meydana gelecek ağrıya delâlet eder. Rüyada insanın, başkası hakkında yaptığı bir şey bazan da kendisine ait olur.


Seyyid Süleyman: Rüyada göz görmek dinle tabir olunur. Uyku aleminde gözlerinin görmediğini veya yerinden çıkmış olduğunu gören; büyük bir günah işleyerek gözünü islama kapatmıştır. Fakat, bir rivayete göre dünyada saadeti ve rızkı çok olur. Başka bir görüşe göre, çocuklarını kaybeder. Bir kısım tabirci, bu rüya sahibinin marifet ve idrak kabiliyetinin az olduğunu, etrafındaki insanların kıymetini bilmediğini söylemişlerdir. Rüyasında iki gözünün beyaz olduğunu gören uzun zaman üzüntü çeker.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Göz; insanın dini, hidayeti, hak ile batılı birbirinden ayırması ve ileri görüşlülüğü ile tabir olunur. Rüyasında gözlerini garip ve değişik bir vaziyette gören; gözlerinin kuvvetini kaybeder. Gözlerinin herhangi bir madenden olduğunu gören; üzüntüye düşer. Gözlerini kapanmış gören; islamı terkeder, başka bir dine girer. Kur'an'ı unutur. Amayken görmeye başlayan; hidayete erer. Hakk'a iman eder. Gözlerin açılması tabirciler tarafından şunlarla yorumlanmıştır. Din, mal, evlat, ileri görüşlülük, iman, irşat yani Hakk yolunu öğretmek ve şifa.
İbn-i Kesir şöyle diyor: Gözlerinin kör olduğunu görmek gurbete delalettir. Birinin görmeyen gözlerini tedavi etmek istemesine karşı çıkan, buna mani olan; haram bir fiil işler. Bu rüyanın aksini gören, muradına nail olur yahut günahlarına tevbe ederek Hakk'ın rahmetine erişir. Bir kadının bu rüyaları görmesi yukarıdakiler gibi yorumlanır.
Ayrıca kadının kocasını da temsil eder.
Bir kısım tabirci hastalıklı göz rüyasını, evlatla tefsir etmişlerdir. Sağ göz; erkek, sol göz; kız çocuğunu temsil eder. Bir amayı elinden tutup götüren; dalalete düşen birini doğru yola getirir. Kendisini tek gözlü gören büyük bir günah işleyerek dininin yarısını kaybeder yahut kardeşinden menfaat bekler veyahutta ya oğlu, ya erkek kardeşi vefat eder. Belki de malının yarısını kaybeder. Başka bir kısım tabirciye göre, bu rüyayı gören; ömrünün yarısını geçirmiştir. Meşhur bir Hadise göre Cennet'e girer.
İbn'ül Eş'as diyor ki: Rüyada tek gözlü olmak; çok kötüdür. Çünkü iblis ve Deccal tek gözlüdürler.
Gözlerinden hasta olduğunu gören dindar ve zenginse buna mukabil evladı ve erkek kardeşi yoksa, malı sebebiyle bir musibete uğrar yahut hastalanır. Gözlerinde ağrı olduğunu gören; dinde fesada düşerek helak olma derecesine gelir. Ağrının azlığı ve çokluğu buna göre yorumlanır. Gözlerindeki ağrının azaldığını yahut geçtiğini görmek; din ve itikadın artmasıdır. Rüya sahibi Allah'ın izniyle acilen şifasına kavuşur. Gözlerini tedavi etmek; şunlarla tabir olunur: Dinde selamet, malda artış, göz aydınlığı, uzaktaki biradere kavuşmak ve evlat sahibi olmak. Süslemek maksadıyla gözlerine sürme çeken; kendisine manevi güzellik kazandıracak bir emri yerine getirir. Bekarsa; evlenir, fakirse; eline helal mal geçer yahut iki hanım sahibi olur.
Gözlerine uygun olmayan bir şeyle sürme çeken, gayr-ı meşru münasebetlerde bulunur.
İbn-i Kesir ve Nafi şöyle söylüyorlar: İnsanın gözü; evlat, eş, arkadaş ve dinle yorumlanır. Dindar bir şahsın gözünü kaybetmesi; zekatını vermemesi namazını kılmaması ve başka büyük günahlar işlemesidir. Yüz adet gözü olduğunu veya gözünü eline aldığını gören; zengin olur. Gözde ağrı görmek, dinde noksandır. En kötüsü amalıktır.
İbn-i Fuzale demiştir ki: Göz; insanın itibarıdır. Göz rüyası, insanın rakibini ve su kaynağını temsil eder. Melek gözü casustur. Salih bir insanın gözünde musibet olduğunu görmesi, evladı yoksa malına nispet edilir ve servetinde keder olur. Bir kafirin gözünde noksan olduğunu görmesi; malı ve evladıyla yorumlanır. Gözlerini ayaklarında gören ve onlarla yürüyen; iki kızını, iki işçisiyle evlendirir. Gözünü alıp götürdüklerini gören hastalanır. Gözlerini tedavi eden dinini ıslah eder veya bir erkek evlada kavuşur ve onu çok sever yahut gurbetteki biraderinden haber alarak sevinir.
Rüyasında gözlerini bilinenden daha kuvvetli gören; dini vazifelerini gizli olarak eda eder. Bu onun için daha hayırlıdır. Gözünde leke ve zayıflık olduğunu ve halkı bundan haberdar etmediğini görmek; yukarıdaki yorumun tam aksidir. Gözlerindeki beyazlığın açıldığını gören; gurbetteki yakınıyla birleşir. Üzüntüsünden kurtulur. Gözlerde beyazlığın mevcudiyeti, bunun aksidir.
Gözünde mavi bir leke gören; günahkardır. Kalbinde göz görenin içine hikmetli sözler doğar ve bunları etrafa duyurur. Bir şahsın gözünü yediğini görmek; onun malını yemektir. Gözlerinde kirpik olmadığını görmek; dinden uzaklaşmaktır. Kirpiklerini yolan; düşman tarafından üzülür. Göz kapaklarının beyazladığını görmek; baş, göz veya kulakta hastalık habercisidir.
İnsan bedeninde normal görünüşlü göz veya çok çeşitli gözler görmek; mala delalet eder. Bazı tabircilere göre, güzel göz; sihir, hayat ve ölümle yorumlanır. Gözler aile efradı, akrabalar vb. ile de tabir olunur. Gözlerin güzel olması; hidayet, ilim ve ileri görüşlülüktür. Rüya sahibinin hastası varsa, şifaya kavuşur. Kafirse imana gelir. Bu herkes için iyi bir rüyadır. Makam ve zenginliktir. Bazı görüşlere göre, gözleri bedenin herhangi bir yerinde görmek; musibet ve yaralı hastalıktır. Tarif edilmeyecek kadar büyük göz gören; Allah'ın inayetine, lutfuna kavuşur. Gözlerin bulunduğu yeri dümdüz görmek; Allah'ın gazabına uğramaktır. Gözdeki arıza, ayak hastalığına da delalet eder. Gözün bir şahsın üzerine düşmesi, o kişiyi görmektir.
Gözde kir ve çapak; uykusuzluğa ve gurur duyulan bir arkadaştan ayrılmaya işarettir. Gözlerinin kulaklarına dönüştüğünü gören; ama olur. Gözde kırmızılık görmek; öfkelenmeye sebep olacak bir hadiseyle karşılaşmaktır. Gözünün patladığını gören; bir hatasından dolayı ceza görür.
İki gözünün patladığını gören; sevgili evladından ayrılır yahut evladında veya malında mekruh (çirkin, günah) bir hal meydana gelir. Gözün patlaması bazı tabirciler için uzun ömürdür. Göz çıkarmak; görme kabiliyetinde bir rahatsızlığa işarettir.
Bir rivayete göre, dindar bir insanın kendisini tek gözlü görmesi; iyi bir müslüman olduğuna delalettir. Fasık birinin bu rüyayı görmesi, iyi değildir yahut ağır bir hastalık ölüm veya kederdir. Rüyada ama olmak; bazen zenginlikle tabir olunur. Bazen de dinde noksanla yorumlanır. Fakir için servettir. Bir hafız kendini ama olarak görürse; Kur'an-ı unutur. Bir kafir tarafından kör edildiğini görmek; iyi değildir. Kafir kendini ama görürse; üzülür. Ama olup, yeni elbiseler giyen; vefat eder. Rüyasında kendini ama görmek; gaza ve hac borcuna da işaret eder.
Bir kısım tabirciler, iki gözün kör olmasını; güzel bir şöhret, itibar veya ilimle yorumlamışlardır. Bir amayı kıbleye arkasını dönmüş görmek; onun dalalette olduğuna işarettir. İki gözün kör olması, karı koca arasındaki geçim bozukluğuna da delalettir. Bu hal bazen sükuta, esrarı (sırları) muhafaza etmeye işarettir. Gözdeki beyazlığın kalkması, gizli bir işin aşikar olmasına da delildir.
Din ve Allah yolundaki birinin, iki gözünü kör görmesi; dünyaya ehemmiyet vermemesidir. Gurbette bulunan, iki gözünün kör olduğunu görürse; memleketine dönemez.
Hapisteki biri bu rüyayı görürse, hürriyetine kavuşur. Bazen de rüya sahibi muradına eremez.
Çocukların gözüne münasip olmayan bir maddeyle sürme çeken; onların namuslarına göz diker. Gözlerindeki bir noksanı halktan saklayan, iki yüzlü biridir. Gözlerinin birbiri içine girdiğini gören kimse, oğlu ve kızı varsa; onları yalnız bırakmamalıdır. Aralarında bir fenalık hasıl olur. Bir gözünden yiyen; malından yer.
Abdulgani'en Nablusi demiştir ki: Vücudunda birçok gözler olduğunu gören, dinde ileri derecelere ulaşır. Kalbinde göz veya gözler görenin dini kuvvetlenir. Bir adama dikkatle bakmak; ona haset etmektir. Ona gözlerini açan; işlerinde yardım eder. Gözünün demirden olduğunu görenin sırrı, halk arasında yayılır. Rüya sahibi üzüntüye uğrar. Gözüyle işitip kulağıyla gören; karısını ve kızını kötü yola düşürür. Bunun ticaretini yapar. Bir göze bakıp beğenmek; günah işlemeye delalettir. Karnı yarılarak içinden gözler çıktığını gören; kafir olur. Ensesinde hayvan yahut insan gözü görenin eline, beklemediği bir yerden mal geçer. Gözünü çivili görenin karısına dostları kötü niyetle bakar.
Kalbinde göz veya gözler gören onların parlaklığı derecesinde din ve iman kuvvetine kavuşur. Gözüyle zina ettiğini gören, kadınlara bakıp haram işler.
Gözlerinde zayıflık görenin evladı varsa, hasta olur. Gözlerini kaybeden çocuğunu kaybeder.
Şayet rüya sahibi fakir veya mahpus ise selamete çıkar. Bir daha da böyle üzüntü görmez. Mazlum ise yardım görür. Gözlerinin kucağına düştüğünü gören çocuğunu, biraderini veya başka bir yakınını kaybeder.
Siyah göz; din, şehla göz; dine muhalefet, mavi göz; dinde bid'at, yeşil göz; dinlere muhalif, batıl bir inanışla tabir olunur.
Gözün kuvvetli olması, herkes için iyidir. Gözde zayıflık; fakirliğe işarettir. Bu rüyayı görenin evladı varsa; hasta olur. Savaş sırasında gözlerinin bağlı olduğunu gören; bu durumdan rahatsız olmaz. Başka bir insanın gözlerini kendinde gören, görme kabiliyetini kaybeder. Yolda başkalarının yardımıyla yürür. Şayet gözlerini kendinde gördüğü şahsı tanıyorsa; kızını onunla evlendirir. Gözleri büyük bir kadına sahip olanın, evleneceği kadın aptal biridir. Bir kavim ile kavga edileceği sırada gözlerinin kapalı veya bağlı olduğunu gören, kimseyi kendisiyle dövüşecek durumda görmez.