Rüyada Geyik görmek

Rüyada Geyik görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Kadının geyik görmesi çok sevimli ve güzel evlada, Geyik ve yavrusu mala, borçtan kurtulmaya, bekar için evlenmeye, Başının geyik başı olduğunu görmek reis ve yöneticiliğe delalet eder.


Molla Cami: Kadınların rüyada gördükleri geyik, ister erkek ister kız olsun güzel evlada işaret eder. Bir kimse rüyada geyik yavrusunu avlasa veya kendisine hediye olarak verilse yahut satın alsa, o kimse bir rızka erişir. Yahut bekarsa evlenir veya bir çocuku olur ya da borçlusuna galip gelir. Geyik aldığını gören kimse, mirasa kavuşur ve çok hayra erişir. Eğer annesi bir çocuk bekliyorsa erkek bir çocuk doğurur. Geyiği kendi evine soktuğunu gören kimse, oğlunu evlendirir. Geyiğin derisini yüzdüğünü gören kimse, terbiyeli bir kadına fenalık eder. Bir kimse geyiğin, üzerine sıçradığını görse, o kimsenin hanımı her şeyde ona isyan eder. Rüyada bir geyiğe malik olduğunu gören kimse, helal bir mala malik olur veya hur ve iffetli bir kadınla evlenir. Rüyada geyik görmek, vakar ve heybete, düşmanı kahredip onu zelil etmeye işaret eder. Bu rüyayı görenin yiyip içeceği helal maldan olur. Bir kimse başının geyik başı olduğunu görse vali veya başkan olur.


Diyanet: Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada geyik görmek; kötülük gelecek, gururlu bir eşe, güzel ve güzelliğine oldukça güvenen bir dosta yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir geyik yakaladığını veya kendisine bir geyik verildiğini görmesi; az önce tarifi yapılan bir kadınla evleneceğine veya öyle bir dostla tanışacağına işaret şeklinde tabir olunur. Kişinin rüyasında bir geyik tutup evine getirdiğini görmesi; o kişinin evine kötülük getirecek birisini soktuğuna, kişinin rüyasında geyik eti yediğini görmesi; o kişinin çok mal elde edeceğine işaret şeklinde yorumlanır.


Nablusi: Kadınların rüyada gördükleri geyik, ister erkek ister kız olsun güzel evlâda delâlet eder.
Bir kimse rüyada geyik yavrusunu avlasa veya kendisine hediye olarak verilse yahut satın alsa, o kimse bir rızka erişir. Yahut bekârsa evlenir veya bir çocuğu olur ya da borçlusuna galip gelir. Geyik aldığını gören kimse, mirasa kavuşur ve çok hayra erişir. Eğer anası bir çocuk bekliyorsa, erkek bir çocuk doğurur.
Rüyada geyik kestiğini gören kimse, bir cariyenin bakireliğini giderir. Geyiği kendi evine soktuğunu ören kimse, oğlunu evlendirir. Geyiğin derisini yüzdüğünü gören kimse, terbiyeli ve Arap olan bir kadına fenalık eder.

Bir kimse geyiğin, üzerine sıçradığım görse, o kimsenin hanımı her şeyde ona isyan eder. Rüyada bir geyiğe malik olduğunu gören kimse, helâl bir mala malik olur veya hür ve iffetli bir kadınla evlenir.
Rüyada geyik görmek, taç, vakar ve heybete, düşmanı kahredip onu zelil etmeye delâlet eder. Çöl, dağ ve serhatlarda dolaşıp helâl lokma yiyen garib bir insana delâlet eder. Bu rüyayı görenin yiyip içeceği helâl maldan olur. Bir kimse başının geyik başı olduğunu görse vali ve reis olur.


Seyyid Süleyman: Ebu Said'ül Vaaz'a göre bu rüya, zararlı olabilecek mağrur zevce ve güzelliğine güvenen cariye ile tabir olunur. Bir geyik tuttuğunu yahut hediye edildiğini gören; böyle bir kadınla evlenir. Tuttuğu geyiği evine götüren; oraya kadınla beraber zararı getirir. Geyik eti görmek ve yemek bol maldır.