Rüyada Genç Kadın görmek

Rüyada Genç Kadın görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Molla Cami: Rüyada görülen genç kadın, ne şekilde görülürse görülsün kadınlar için yine kadın cinsinden bir düşmandır.Rüyada tanınmayan ve süslü genç kadın görmek, hatıra gelmedik bir yerden sevinç haberi işitmeye işaret eder. Rüyada güzel bir kadın görmek hayır, iyilik, zafer, sevinç ve ferahlığa işaret eder. Yahut çok kazançlı bir alış-veriş yapar. Genç bir kadın, rüyada yaşlı bir kadına dönüştüğünü görse, onun bu rüyasi dinin güzelliğine işaret eder. Yaşlı bir kadın gençleştiğini, kendisine kuvvet ve şehvet geldiğini ve kendisiyle cinsi münasebette bulunulduğunu görse, o kadının dini bağlan kuvvetlenir, eğer yapılan münasebet helalından ise, eğer bu münasebet haram bir yolla olursa, hissettiği kuvvet ve şehveti miktarınca onun dünyaca işi kuvvetleşir. Fakir bir kimse, rüyada yaşlı bir kadını genç olarak görse, eğer o kadın tanınmış birisi ise, rüya sahibi zengin olur. Eğer rüya sahibi talihsiz kimselerden ise, talihi açılır. Eğer rüya sahibi hasta ise iyileşir. Rüyada tanımadığı genç kadını görmek, tanıdığı kadını görmekten tabirce hayırlıdır. Şekil ve endamına önem veren kadın tabirce diğerlerinden daha faziletli ve kuvvetlidir. Eğer gördüğü genç kadın, genç bir hizmetçi olursa, o hizmetçinin hali, güzelliği, elbisesi ve süsü miktarınca bir hayra işaret eder. Eğer gördüğü genç kadın, mesture ise, din ve diyanetle beraber kapalı bir hayra işaret eder. Eğer açık saçık ise, meşhur bir hayra işaret eder. Eğer gördüğü genç kadının yüzünde peçesi varsa, hayırlı ve hayırsız olduğu şüphelidir. Eğer yüzü peçeli olmayıp açık olursa hayır umumi olur. Rüyada inançsız ve genç bir kadın gören kimse, utanmakla beraber sevinç haberi işitir. Eğer asık suratlı bir genç kadın görse, ürkülecek dehşetli bir haber işitir. Zayıf bir genç kadını gören kimseye, üzüntü, keder ve fakirlik isabet eder.


Diyanet: Rüyada genç bir kadın görülmesi ne şekilde görülürse görülsün, kadınlar için yine kadın cinsinden bir düşman ile tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında tanımadığı genç bir kadın görmesi; o ki senin beklenmedik ve hatıra gelmedik bir yerden müjdeli bir haber işiteceğine işaret eder. Genç bir kadının rüyasında yaşlı bir kadına dönüştüğünü görmesi o kadının bu rüyası dînî yönünün güzelliğine, yaşlı bir kadının rüyasında kendisinin gençleştiğini, kuvvet ve şehvetinin arttığını ve kendisiyle ilişkide bulunulduğunu görmesi; o kadının dînî bağlarının kuvvetlendiğine yorumlanır.


Nablusi: Rüyada görülen genç kadın, ne şekilde görülürse görülsün, kadınlar için yine kadın cinsinden bir düşmandır.
Rüyada tanınmayan ve süslü genç kadın görmek, hatıra gelmedik bir yerden sevinç haberi işitmeye delâlet eder. Rüyada güzel cariye görmek hayır, iyilik, zafer, sevinç ve ferahlığa delâlet eder.
Tabirce kadınların en iyisi buğday renkli ve esmer olanlarıdır.
Rüyada tanımadığı genç kadını görmek, tanıdığı kadını görmekten tabirce hayırlıdır. Şekil ve endamına intizam veren kadın tabirce diğerlerinden daha faziletli ve kuvvetlidir.
Eğer gördüğü genç kadın, genç bir cariye olursa, o cariyenin hali, güzelliği, elbisesi ve süsü miktarınca bir hayra delâlet eder. Eğer gördüğü genç kadın, mesture ise, din ve diyanetle beraber kapalı bir hayra delâlet eder.
Eğer açık saçık ise, meşhur bir hayra delâlet eder. Eğer gördüğü genç kadının yüzünde peçesi varsa, hayırlı ve hayırsız olduğu şüphelidir. Eğer yüzü peçeli olmayıp açık olursa hayır umumi olur.
Vücutlu, etli ve canlı genç kadın görmek, umulan hayra kavuşmaya delâlet eder. Rüyada kâfir ve genç bir kadın gören kimse, utanmakla beraber sevinç haberi işitir. Eğer asık suratlı bir genç kadın görse, ürkülecek dehşetli bir haber işitir.
Zayıf bir genç kadını gören kimseye, üzüntü, keder ve fakirlik isabet eder. Çıplak bir genç kadın gören kimse, ticaretinde zarar ederek bütün insanların yanında rezil olur.

Bakire bir kıza rastladığını gören kimse, hâsılatı çok olan bir tarlaya mâlik olur. Yahut çok kazançlı bir alış - veriş yapar.
Genç bir kadın, rüyada yaşlı bir kadına dönüştüğünü görse, onun bu rüyası dinin güzelliğine delâlet eder. Yaşlı bir kadın gençleştiğini, kendisine kuvvet ve şehvet geldiğini ve kendisiyle cinsi münasebette bulunulduğunu görse, o kadının dinî bağları kuvvetlenir, eğer yapılan münasebet helâlından ise. Eğer bu münasebet haram bir yolla olursa, hissettiği kuvvet ve şehveti miktarınca onun dünyaca işi kuvvetle-şir.
Fakir bir kimse, rüyada yaşlı bir kadını genç olarak görse, eğer o kadın tanınmış birisi ise, rüya sahibi zengin olur. Eğer rüya sahibi talihsiz kimselerden ise, talihi açılır. Eğer rüya sahibi hasta ise iyileşir.