Rüyada Genç görmek

Rüyada Genç görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Rüyada görülen genç, hisleriyle hareket eden düşmana yahut şükrü gerektiren varlık ve kuvvete, Yaşlının kendini genç görmesi noksanlığa, Genç kadın, kendi hemcinsleri için düşmana, iş ve dünyalıkta onunla yarışan birine, İffteli, güzel kadın sevine, zayııf ve çirkin lanı üzüntüye, Bakire genç kız kazancı bol alışverişe, Genç kadının kendini yaşlı görmesi din ve itikadının güzelliğine, Yaşlı kadının kendi gençleşmiş görmesi ibadet hazzına ermesine delalet eder. Tanıdığı yaşlı bir kadını rüyada genç gören hasta ise şifa, bedbin ise mutluluk, bahtsız ise talih bulur.


Diyanet: Yaşlı bir kimsenin rüyasında kendisini genç görmesi; o kimsenin sağlıklı bir şekilde uzun bir ömür süreceğine ve birçok işleri de kolay bir şekilde başaracağına delalet eder.


Nablusi: Rüyada görülen genç adam kişinin düşmanıdır. Eğer o genç beyaz olursa gizli düşmandır. Esmer olursa zengin bir düşmandır, kırmızı olursa yaşlı bir düşmandır. Deylemî kabilesinden olursa, emin bir düşmandır. Köylü olursa, kaba ve hoyrat bir düşmandır. Kuvvetli ve tammadığı birisi ise, kuvvetli ve çetin düşmanlarıdır.
Eğer tanıdığı birisi ise onun düşmanlığının kuvvetli gördüğü gibidir. Eğer zayıf olursa, onun zayıflığı, uyanıklığı halindeki zayıflığıdır. Rüyada genç bir adamın arkasına düşüp ittiğini gören kimse düşmanına zafer bulur. Eğer arkası sıra genç bir adamın geldiğini görsa, düşmanı ona zafer bulur.
Bir kimse rüyada tanımadığı genç bir adamı görse ve ona buğz-etse, kendisi için halkın sevmediği düşmanı ortaya çıkar. Eğer gördüğünde onu sevdiyse, o kimse için halkın sevdiği bir düşman zuhur eder.
Bir kimse rüyada genç bir adamın yukardan aşağıya kendisine baktığını görse, o genç adam rüya sahibine galib gelmeyi başaran bir düşmanıdır. Çünkü o, onun üstündedir.
İhtiyar olan bir kimse kendisinin gençleştiğini görse, ona büyük bir noksanlık isabet eder.
Baliğ olan genç, düşmandır. Çünkü genç, baliğ olduğu vakit kendisine emreden kimsenin sözüne iltifat etmez.
Genç görmek, hileye veya yaramaz bir düşmana, hareket, kuvvet ve cehaletin galebe çalmasına, bazan da nimete ve Allah (C.C.)'a şükretmeye delâlet eder.