Rüyada Gem görmek

Rüyada Gem görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: İşte tedbirli olmaya, malın zekatına ve mali durumla ilgilenen kimseye, Gem vurulmuş eyerli ata binmek ehil olanlar için yöneticiliğe, dierleri için işi sevk ve idarede başarılı olmaya, Atın geminin yere düşmesi işlerin bozulmasına, Kendi ağzına gem vuruulmuş görmek gereksiz sözlerden kaçınmaya ya da sözüne itibar edilmemeye delalet eder.


Diyanet: Rüyanızda hayvan gemi görmeniz; iş ve memuriyet hayatınızda birtakım ilerlemeler kaydedeceğinize veya bugünlerde evlenme şansınızın artacağına, rüyanızda bir hayvana gem vurduğunuzu görmeniz; yaşantınızın her sahasında gerilemeler olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında gemle bir ata bindiğini görmesi; o kimsenin bir vilâyete vali olacağına, kişinin rüyasında kendi ağzına gem vurulduğunu görmesi; o kimsenin boş sözlerden dilini tutacağına ve böylece de kendisini selâmette bulacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kendi atının geminin düştüğünü veya elinden gittiğini görmesi; o kimsenin işlerinin perişan olup bozulacağına veya şeref ve namustan yoksun bir kadın ile evleneceğine işaret şeklinde tabir edilir.


Nablusi: Rüyada gem görmek, san'atkâr için terbirli olmaya ve malca kuvvete delâlet eder. Gem, melikin emrine muhalefet etmeyen seyisine delâlet eder.
Rüyada semer vurulan ata gem ile bindiğini gören kimse, bir vilâyete vali olur. Oraya yemin ettirilip teminat alınmadan kimse sokulmaz. Gem ve göğüslüğün bezeksiz olması, o kimsenin mütevazi ve içinin dışından hayırlı olmasına delâlet eder.
Rüyada kendi ağzına gem vurulduğunu gören kimse, boş şeylerden dilini muhafaza eder ve kendisini selâmette tutar. Eğer bu rüyayı görenin diğer bir kimse ile mahkemesi varsa, getirdiği deliller boşa gider.
Bir kimse rüyada atının geminin kesildiğini görse, o kimsenin atına bakan kölesi ölür. Gem, atın delâlet ettiği kimsenin namusuna bazan da onun malını muhafaza eden zekâtına delâlet eder.
Rüyada kendi atının geminin düştüğünü veya elinden gittiğini gören kimsenin, işleri perişan olur ve durumu bozulur, veya onun hanımı haram olur. Ya da izzet ve namustan yoksun bir kadın onun nikâhı altında bulunur.
Bir kimse rüyada kendisine gem vurulduğunu görse, günah işlemekten men'edilir. Bazan da bu rüya oruç tutmağa delâlet eder. Çünkü oruç, tutan için bir nevi gemdir. Kesilmiş gem, melikler için iyidir. Melik olmayanlar için onda hayır yoktur.


Seyyid Süleyman: Rüyasında atının geminin kırıldığını veya kaybolduğunu gören, şeref ve makamını kaybeder. Ağzında atlar gibi gem olduğunu görmek; tevbe, oruç ve fena sözden çekinmekle tabir olunur.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Hizmetkarın ağzında gem görmek; edeple yorumlanır. Birinin ağzına gem vuran; onu terbiye eder.
Cafer-i Sadık (R.A.) diyor ki: Rüyada gem görmek, şeref, mevki, oruç, sükut ve ağır başlılıkla tabir edilir.