Rüyada Gece görmek

Rüyada Gece görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Zifiri karanlık gece dalalete, Gece dinlenmeye, boş durmaya yahut işsizliğe, Bütün zamanın ayışığı olmaksızın gece olduğunu görmek hayatın yoksulluk içinde geçmesine, Zamanın tamamının gece olduğunu fakat ayışığı olduğunu görmek, devlet başkanı yohut cummhurbaşkanının bütün yetkileri başbakana devretmesine, Geceden gündüze erişmek sevinç ve neşeye, Gece, dargın karı-kocanın birleştirilmesine, Gök gürültülü, şimşekli ve fırtınalı gece, o yerde meydana gelecek sapıklığa, Gece inançsız sultana, gündüz müslüman sultana; gece ile gündüz iki hasıma yada iki adil şahide, Gece monoton hayata, yemin etmeye yahut ölüme, Hastanın sabah olduğunu görmesi iyileşmesine, Kadir, Regaib, Mirac, Beraat ve cuma gecelerini görmek bütün hayır kapılarının açılmasına, ilahi yarım ve ihsana delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen gece, işsizliğe ve boş durmaya işaret eder.Bir kimse rüyada zamanın tamamen gece olduğunu görse, o kimsenin dar geçindigine işaret eder.Eğer gecenin karanlıgının gittigini ve gündüz olduğunu görse ve insanlar da üzüntülü ve kederli olsalar bu üzüntü ve kederden kurtulurlar kuşatma altında iseler kuşatma kalkar,pahalılık içinde iseler, fiyatlar ucuzlar, kimseden şikayetleri varsa, şikayetleri gider.Gece, karı-kocayı bir araya getirmeye de işaret eder. Gündüz karı-kocanın ayrımalarına işaret eder. Karanlık gece, sapıklıktır.Eğer gecenin karanlığı şimşek ve gök gürültüsü ve rüzgarla beraber olursa,bu durumun görüldüğü yerde vaki olacak sapıklığa işaret eder. Bir kimse evinde karanlık görse, o kimse bir yola yolculuk eder.Gece ve gündüz birbirine zıt iki devlet ricaline işaret eder.Bazen gece ile gündüz iki düşman ve iki kuma kadına işaret eder. Bazen de gece, rahatlığa ve gündüz meşakkata işaret eder. Bazen gece nikaha bazende boşanmaya işaret eder.Bazen gece, alış-verişin durgunluguna, gündüz de alış-verişin artmasına kara ve denizde yolculuk yapmağa işaret eder. Bazen de gece denize ve gündüz karaya işaret eder.Bazen gece, ölüme işaret eder. Gündüz de öldükten so a dirilmeğe işaret eder.Bazen de gece ile gündüz iki adil şahide işaret ederler.Rüyada sabah oldu^unu gören kimse hasta ise, hastalıktan kurtulur veyaölür, mahpus ise, hapisten çıkar, günahkar ise günahtan tevbe eder. Ticaretinde durgunluk varsa ticareti canlanır.Gecenin gündüze ginnesi aksiyle tabir edilir.Bir kimse zamanın hepsinin gece olduğunu ve oranın halkı da bundan dolayı üzüldüklerini görse, fakirlik ve ihtiyaçlı olmaca, açlığa ve ölüme işaret eder.Bazen de gece ve gündüz hayır ve kötülükten uzak olan şeyi yaklaştırmağa işaret eder.Bazen de gece ve gündüz pişmanlığı gerektiren şeyi yapmağa işaret eder.Bazen de geceyi görmek zamanın değişmesine, birtakım olayların çıkmasına işaret eder.Gece,esmer kadına, gündüz beyaz kadına ve kadınların hamile oluşuna işaret eder.Geceyi görmek, elbiseye gündüzü görmek de maaşa işaret eder.Bazen de gece işleri gizlemeğe ve korkudan emin olmağa işaret eder.Gece teheccüd namazı kılan ve alışveriş yapanlar için arzusuna kavuşmağa işaret eder.


Nablusi: Rüyada görülen gece, işsizliğe ve boş durmaya delâlet eder.
Bir kimse rüyada zamanın tamamen gece olduğunu görse, o kimsenin dar geçindiğine delâlet eder. Ancak bu tâbir gecede ayın aydınlığı bulunmadığı takdirdedir.
Eğer zamanın hepsinin gece ve ayın da aydınlığı bulunsa, sultanın bütün işleri vezirine bırakmasına, yol kesicilerin, hırsızların ve eşkiyaların vezire meyil ve teveccüh göstermelerine ve onun emir ve reyine itaat ve inkiyad etmelerine delâlet eder.
Eğer gecenin karanlığının gittiğini ve gündüz olduğunu görse ve İnsanlar da üzüntülü ve kederli olsalar bu üzüntü ve kederden kurtulurlar, muhasara altında iseler, muhasara kalkar, pahalılık içinde iseler, fiyatlar ucuzlar, kimseden şikâyetleri varsa, şikâyetleri gider.
Gece karı - kocayı bir araya getirmeye de delâlet eder. Gündüz kârı - kocanın ayrılmalarına delâlet eder. Karanlık gece, sapıklıktır.
Eğer gecenin karanlığı şimşek ve gök'gürültüsü ve rüzgârla beraber olursa, bu durumun görüldüğü yerde vâki olacak sapıklığa delâlet eder. Bir kimse evinde karanlık görse, o kimse bir yola yolculuk eder.
Gece ile gündüz birbirine zıt iki sultana delâlet eder. Gece, kâfir olana; gündüz ise Müslüman bulunana delâlet eder.
Bazan gece ile-gündüz iki düşman ve iki kuma kadına delâlet eder. Bazan da gece rahatlığa ve gündüz meşakkata delâlet eder. Bazan gece nikâha bazan da boşanmaya delâlet eder.

Bazan gece alış-verişin durgunluğuna, san'at ve yolculukların muattal kalmasına; gündüz de alış-verişin artmasına kara ve denizde yolculuk yapmağa delâlet eder. Bazan da gece denize ve gündüz karaya delâlet eder.
Bazan gece ölüme de delâlet eder. Çünkü Allah (C.C.), uyuyanların nefislerini ve onların ruhlarının bedenle olan dış ilişkilerini keser. Gündüz de öldükten sonra dirilmeğe delâlet eder.
Bazan da gece ile gündüz iki âdil şahide delâlet ederler. Çünkü gece ile gündüz halka şahitlik ederler.
Rüyada sabah olduğunu gören kimse hasta ise, hastalıktan kurtulur veya ölür, mahpus ise, hapisten çıkar, günahkâr veya kâfir ise günah ve küfründen tevbe eder. Ticaretinde durgunluk varsa ticareti canlanır.
Gecenin gündüze girmesi aksiyle tabir edilir. Bir kimse zamanın hepsinin gece olduğunu ve oranın halkı da bundan dolayı üzüldüklerini görse, fakirlik ve ihtiyaçlı olmağa, açlığa ve ölüme delâlet eder.
Bazan da gece ve gündüz hayır ve serden uzak olan şeyi yaklaştırmağa delâlet eder. Çünkü gece ve gündüz her yeniyi eskitmekte ve her uzağı yaklaştırmaktadırlar.
Bazan da gece ve gündüz mev'iza ve edepçe pişmanlığı gerektiren şeyi yapmağa delâlet eder. Bazan da geceyi görmek zamanın değişmesine, birtakım olayların çıkmasına delâlet eder. Gece siyah kadına, gündüz beyaz kadına ve kadınların hamile oluşuna delâlet eder.
Geceyi görmek, elbiseye gündüzü görmek de maaşa delâlet eder.
Bazan da gece işleri gizlemeğe ve korkudan emin olmağa delâlet eder. Ancak rüya sahibi yolculuk yapıyorsa bu durumda onu ihata edecek zulme delâlet eder. Çünkü gece: «Andölsun: bürüğü pürtüğü zamanın geceye» (Sûre-i Leyi, âyet 1.) mealindeki âyet işaretince yemine delâlet eder. Gece teheccüd namazı kılan ve alışveriş yapanlar için arzusuna kavuşmağa delâlet eder.
Bir kimse rüyada gece uyuduğunu veya kendisinin geceleyin oyun aletleriyle meşgul olduğunu görse, bu rüya nimetin gitmesine, olay, hâdise, belâ ve zahmetin çokluğuna delâlet eder. Kadir gecesi gibi mübarek geceleri rüyada görmek, bütün hayırlarla müjdedir. Eğer bu rüyayı gören hazine arıyorsa, ona muvaffak olur. Beraat miraç ve cuma gecelerini görmek de böyledir.


Seyyid Süleyman: Rüyada gece ve gündüz, yani karanlık ve aydınlık görmek; İbn-i Şirin tarafından şöyle yorumlanmıştır: Karanlık gece görmek, hüzün ve gamdır. Mehtaplı, aydınlık, yıldızların parladığı bir gece ise; ferah, sevinç ve rahat geçimdir. Karanlık gecede, cadde olduğunu zannettiği belirsiz bir yoldan gittiğini gören; dinde doğru yol üzerindedir.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Geceyi aydınlık ve gündüz gibi güneş doğuyor görmek; hayır, menfaat ve murada nail olmaktır. Bütün dünyayı gece karanlıklar içinde görmek, o bölge ahalisinin üzüntü, korku ve endişe içinde kalacaklarına işarettir. Evini karanlık görmek; uzun yolculuğa delalet eder.
İçinde bulunduğu karanlığın, birden aydınlığa dönüştüğünü gören; sıkıntı ve üzüntüsünden kurtulur. Günahkarsa, tevbe eder. Fakirse, zengin olur. Zalimse, merhamete gelir. Kafirse iman eder. Karanlıkta iken aydınlığa gelen fakat, sonra yine karanlığa giren Allah korusun münafık(*) olur.
Cafer-i Sadık buyurmuştur ki: Rüyada karanlık, beş türlü tabir olunur. Bunlar: Küfür, hayret, işlerde güçlük, talihsizlik, günah ve dalalettir. Karanlıktan aydınlığa çıktığını gören kimse, dindar ve fakirse, zengin olur. Günahkar veya kafirse hidayete erer. Dünyayı gündüz ışıklar içinde gören; işlerinde doğru bir yol tutar. Ömrü uzun olur. Hayır ve hasenat işler. Makam ve itibar sahibi olur. Parlak, debdebeli bir günde bulunduğunu gören; gam ve kasavetten kurtulur.
Zevk, sevinç ve refah içinde olur.