Rüyada Gebelik görmek

Rüyada Gebelik görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Kadın yahut erkeğin kendini gebe olmuş görmesi hayır ve iyiliğe; ilim ve malda ziyadeliğe, Yaşlı kadının gebeliği kıtlıktan so a bolluğa, Genç kızın ve dul kadının kendilerini gebe görmeleri evlenmelerine, Kısır kadının ve erkek hayvanların gebeliği o yyılın kurak geçmesine, Gebe kadın görmek gizli işlere, üzüntü ve kedere delalet eder.


Molla Cami: Rüyada gebe olduğunu gören kadının, malının artmasına, övülmeye,izzet ve şerefe nail olmaya işaret eder.Erkeğin, kendisini gebe olduğunu görmesi, insanlardan gizlediği ve ortaya çıkmasından korkulan ağır bir üzüntü ve kedere işaret eder.Gebelik, gerek erkek gerek dişi olsun, rüyayı gören kimse için dünyaca olan fazlalığa işaret eder.Rüyada gebe kadını görmek, üzüntü ve kedere ve gizli işlere işaret eder.Erkeklerin gebeliği, alim için ilminin fazlalığına, meslek sahibi için hiç kimsenin yapamayacağı bir şeyi yapmasına işaret eder. Bazen de erkeğin gebeliği, onun üzüntü ve kedere düşmesine işaret eder. Bazen de gebelik, aşk ve muhabbete işaret eder.Bazen de rüya, erkekle kadın arasını bir yerde birleştiren kimseye yahuthastalığa ya da evine hırsız girmesine veya çaldığı bir şeyi sahibinden gizlemesine işaret eder.Rüyada erkeğin gebeliği, kendisini iple helak etmesine işarettir. Bazen, okimsenin yanında yabancı ölülerden sevdiği bir kimse defnedilir. Bazen de,mümkün olmayan şeylere yardım etmekle yalancı olur. Bazen, bozuk iman ve itikadını gizler.Bekar kızın kendisini hamile olarak görmesi, kendisi yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete işaret eder. Bazen de o kızın bulunduğu yerde hırsız ve yangın gibi meydana gelecek kötülüğe işaret eder. Bazen de o kızacin dokunmasına veyahut kendisine münasip ve layık olmayan birisine nikahlanmasına ya da uzun müddet evde kalmasına işaret eder.Kısır kadının veya hayvanların erkeğinin gebeliği, senenin kıtlığına, hayrın azlığına, hırsızlar tarafından gelecek fitneye şerrin çok olmasına işaret eder.Kısır kadının yahut erkek hayvanlardan birisinin bir hayvan doğurmasını görmesi, şer ve şiddetin gitmesine ve bir korku ve üzüntünün meydana çıkmasına işaret eder.Bir kimse kendi hanımının hamile olduğunu görse dünya metasından bir şey arzu etmesine işaret eder.Kendisinin hamile olduğunu gören kimsenin mal ve dünyasındaki ziyadeliğe işaret eder.Gebelik, gerek kadın gerekse erkek için her halde iyidir.Dul kadın ve genç kızın kendilerim gebe görmeleri, evlenmelerine işaret eder.


Diyanet: Bir kadının rüyasında kendisinin gebe olduğunu görmesi; o kadının mala veya paraya kavuşacağına, bir erkeğin rüyasında kendisini gebe kalmış görmesi; o erkeğin büyük bir üzüntüye maruz kalacağına işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Kadın olsun erkek olsun bir kimsenin rüyasında kendisinin gebe olduğunu görmesi; o kişinin karnının büyüklüğü nispetinde mala veya dünya nimetlerine nail olacağına yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyasında gebe olduğunu gören kimsenin malının artacağına, rüyada hayvanlardan birinin gebe olduğunun görülmesi ise hayır ve menfaatle tabir olunur.


Nablusi: Rüyada gebe olduğunu gören kadın, kendi işlerine devam ederek bundan dolayı malının artmasına, övülmeye, izzet ve medhe nail olmaya delâlet eder.
Erkeğin, kendisini gebe olduğunu görmesi, insanlardan gizlediği ve fazlalaşıp ortaya çıkmasından korkulan ağır bir üzüntü ve kedere delâlet eder.
Gebelik, gerek erkek gerek dişi olsun, rüyayı gören kimse için dünyaca olan fazlalığa delâlet eder.
Rüyada gebe kadını görmek, üzüntü ve kedere ve gizli işlere delâlet eder.
Erkeklerin gebeliği, âlim için ilminin fazlalığına, sanatkâr için hiç kimsenin yapamayacağı bir şeyi yapmasına delâlet eder. Bazan da erkeğin gebeliği, onun üzüntü ve kederine ve düşmaniyle komşuluğuna delâlet eder. Bazan da gebelik, aşk ve muhabbete delâlet eder.
Bazan da rüya, erkekle kadın arasını bir yerde birleştiren kimseye yahut mahallinden başka yere bir şey ekmeye yahut vücudunun bir yerinde su toplanmakla hastalığa düşmesine ya da evine hırsız girmesine veya çaldığı bir şeyi sahibinden gizlemesine delâlet eder.
Rüyada erkeğin gebeliği, kendisini iple helak etmesine, yahut yetişmemiş hurma yemekle mutazarrır olmasına delâlet eder. Bazan, o kimsenin yanında yabancı ölülerden sevdiği bir kimse defnedilir. Bazan da, mümkün olmayan şeylere yardım etmekle yalancı olur. Bazan, bozuk iman ve itikadını gizler.

Bekâr kızın kendisini hamile olarak görmesi, kendisi yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete delâlet eder. Bazan da o kızın bulunduğu yerde hırsız ve yangın gibi meydana gelecek şerre delâlet eder. Bazan dahi o kıza cin dokunmasına veyahut kendisine münasip ve lâyık olmayan birisine nikâhlanmasına ya da kocaya varmadan bekâretinin izale edilip uzun müddet evde kalmasına delâlet eder.
Kısır kadının veya hayvanların erkeğinin gebeliği, senenin kıtlığına, hayrın azlığına, hariciler ve hırsızlar tarafından gelecek fitneye şerrin çok olmasına delâlet eder. Kısır kadının yahut erkek hayvanlardan birisinin bağırıp çağıran bir hayvan veya Tuşencel kuşu doğurmasını görmesi, şer ve şiddetin gitmesine ve onların doğurduğu yerde, bir korku ve üzüntünün meydana çıkmasına delâlet eder.
Bir kimse kendi hanımının hamile olduğunu görse dünya meta-ından bir şey arzu etmesine delâlet eder.
Kendisinin hamile olduğunu gören kimsenin mal ve dünyasındaki ziyadeliğe delâlet eder.
Gebelik gerek kadın gerekse erkek için her halde iyidir.
Yaşlı kadının gebeliği silâh deposudur. Çünkü bazı tâbirciler, işsizliktir, bazıları da, kıtlık ve korkaklıktan sonra ucuzluk ve bolluktur demişlerdir.
Dul kadın ve genç kızın kendilerini gebe görmeleri, evlenmelerine delâlet eder.


Seyyid Süleyman: Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Bir kadının kendini gebe görmesi; maldır. Aynı rüyayı erkek görürse, hüzün ve kederle yorumlanır.
Bazı tabircilere göre, ister erkek, ister kadın olsun karnın büyüklüğü nispetinde mal ve ni'mete delalet eder. Henüz büluğ çağına girmemiş bir erkek çocuğun kendini gebe görmesi babası ile, böyle küçük bir kızın aynı rüyayı görmesi annesi ile tabir olunur.
Kirmani şöyle diyor: Rüyasında gebe olduğunu görenin; malı artar. Zevcesinin hamile olduğunu görenin; dünya ile alakalı bir talebi olur. Bu rüya; gerek erkek, gerek kadın için iyidir. Bir hayvanın hamile olduğunu görmek; hayır ve menfaattir.