Rüyada Gaza görmek

Rüyada Gaza görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyasında Allah rızası için cihad eden, ailesiyle beraber doğru yolda olur. Rızkı genişler, serveti artar. Gazadan yüz çevirdiğini görmek; ailesi için merhamet azlığına delalet eder.
Kirmani şöyle diyor: Rüyasında gaza edip küffara galip geldiğini gören; şanı yüce, faziletli bir insan olur. Bir memleket halkının gaza eylediklerini görmek; büyük kıymet ve makam sahibi olmaktır. Rüyayı gören, muradına nail olur. Düşmanına karşı galip gelir.
Cabir'ül Mağribi'ye göre: Kefere ile yalnız gaza eylemek; ganimet kazanmaya, düşmanı kahretmeye ve helal rızka işarettir. Küffarla gaza edip muzaffer olduğunu gören; düşmandan mal kazanır, ganimet alır. Yaptığı gazada düşmanına mağlup olduğunu gören; geçim sıkıntısı çeker. Rızkını zorlukla tedarik eder. Gazada küffar eliyle katlonulduğunu görmek; ferah, sevinç helal rızk, uzun ömür gibi güzel manalar taşır. Gazilerle beraber gazaya çıktığını görmek; doğru sözlü olmaya, hak yolunda yürümeye, cömert davranmaya işarettir. Harp sonrası gazadan döndüğünü görmek; sıhhat, selamet, ferah ve sevinçtir. Rüya sahibinin arzusu yerine gelir. Gurbette ise; hayırlısıyla, sıkıntı çekmeden vatanına döner. Hastaysa, sağlığını tekrar kazanır.
Cafer-i Sadık (R.A.) demiştir ki: Rüyada gaza ve cihad etmek altı suretde tabir olunur. Bunlar: Hayır, menfaat, Hz.
Peygamberimizin sünnetine hayatiyet kazandırmak, düşmana karşı zafer, şifa, adil bir devlet başkanına itaat ve ganimet elde etmektir.
Abdulgani'en Nablusi şunları söylüyor: Rüyasında cihad ve gaza ettiğini gören, ailesinin geçimini sür'atle temin eder. Başkaları tarafından methedilir. Güzel bir üne sahip olur.
Başka bir kavle göre de bu rüya sahibi için rızk, hayırlı yol ve saadettir. Bazen, zalimler ve asilerle tartışmaktır.
Cihada gittiğini görmek; ganimete, ahirette fazilet ve yüksek dereceye işarettir. Allah için cihad edip, küffarla vuruştuğunu görmek; ailesi için çalışmaktır. Rüyada, harpte mücadele etmek; geçim için gayret etmeyi temsil eder. Silahıyla cihada gittiğini gören; günahtan çekinir, namazını kılar, zekatını verir, gayretli bir müslüman olur. Halkın cihada çıktıklarını görmek, zafer, şeref ve kuvvet kazanmalarına delalettir. Elindeki kılıçla sağa sola vurarak cihad ettiğini gören, düşmanına galip gelir. Allah yolunda katledildiğini gören; sevinir, feraha çıkar. Rızkını kolaylıkla temin eder ve kazancı bereketli olur. Gazada yüzünün düşman tarafından çevrilmiş olduğunu gören; ailesi için çalışmayı terkeder. Onların ıslahına gayret edemez. Dini ve geçimi bozulur. Dünyası perişan olur. Gazada zafer kazandığını gören; ticaretinden kar sağlar. Cihad ederken toz içinde kalan; ganimet elde eder.
Din düşmanları ile savaşmak; zalimler ve nifak çıkaranlarla mücadele edip onları yenmekle yorumlanır. Denizde cihad etmek yoksulluk, zaruret, tehlike ve iki düşman arasında kalmaya işarettir yahutta denizden rızk temin etmeye çalışmaktır.
Rüyada zalim ve fesatla cihad eden; anasına, babasına, büyüklere yardım eder veya karısını kıskanır. Düşmana karşı yapılan gazaya katılmayan; ya islamı terkeder, ya ana-babasına karşı gelir ya yeminini yerine getirmez yahutta namazını terk eder.