Rüyada Evlenmek görmek

Rüyada Evlenmek görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Allah (c.c.) tarafından gelecek bir yardıma; yüksek bir makama geçmek için sarf edilen gayrete; borçlanmaya; üzüntü ve kedere;
 • Tanıdık bir kadınla evlenmek, o kadının kocasından menfaat elde etmeye,
 • Tanımadığı bir kadınla evlenmek ev değiştirmeye, maksadının hasıl olmasına ya da vefat etmeye,
 • Ölmüş biriyle evlenmek, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine, Hasta birinin evlendiğini görmesi vefat etmesine,
 • Kendine nikah düşmeyen biriyle evlenmek aile fertlerinin başına geçmeye,
 • Dört kadınla evlenmek Peygamberimizin (s.a.v.) kabrini ziyaret etmeye delalet eder.


  Diyanet: Rüyada evlenildiğinin görülmesi; zenginlikle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında genç bir kimse ile evlendiğini görmesi; o kimsenin çok yakında zengin olarak bolluğa ve berekete kavuşacağına işaret eder. Kişinin rüyasında evlenmek için söz kestiğini görmesi; o kişinin büyük bir kimseden menfaat göreceğine, kişinin rüyasında bir gençle buluşup evlenme kararı aldığını görmesi; o kimsenin muradına ereceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında evli olmayan bir kadına gizlice bir söz söylediğini görmesi; o kimsenin o kadınla evlenmek istediğine, rüyasında evli bir kadınla evlenmek istediğini görmesi; o kimsenin dünyada arzu ettiklerine nail olamayacağına, kişinin rüyasında bir kadınla evlenmek istediğini ve kadının da razı olduğunu görmesi; o kimsenin muradına ereceğine, kişinin rüyasında orta yaşlı bir kadınla evlenmek istediğini görmesi; büyük bir zenginliğe yorumlanır. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında hanımından başka bir kadınla evlendiğini görmesi; o kimsenin o kadının güzelliği derecesinde zenginliğe ve menfaate erişeceğine, kişinin rüyasında bilmediği ve tanımadığı hatta adını bile duymadığı bir hanımla evlendiğini görmesi; o kimsenin ya kendisinin veya evinden birisinin öleceğine işaret eder. Kişinin rüyasında kendisini güvey olmuş görüp eşini göremediğini görmesi; o kimsenin öleceğine, kişinin rüyasında bir ihtiyar hanımla veya kız kardeşi ile evlendiğini görmesi; o kimsenin büyük bir hayra ereceğine, kişinin rüyasında ölmüş bir kadınla evlendiğini görmesi; o kimsenin işlerinin karışacağına ve yaşantısının bozulacağına yorumlanır. Rüyanızda evlendiğiniz erkeğin veya kadının başka dine mensup olduğunu görmeniz; sizin kötü bir kadınla evleneceğinize, rüyanızda evli olan bir kadının başka bir erkekle evlendiğini görmeniz; bir çocuk doğurması ile tabir olunur.


  Nablusi: Rüyada evlenmek, Allah'ü Teala Hazretleri tarafından meydana gelecek bir yardıma delalet eder. Bazan da evlenmek, esarete, borca, üzüntü - keder ve tazminat vermeye veya yüksek bir mevkiye geçmek için çalışmaya delalet eder.
  Eğer rüyada tanıdığı bir hanımla evlense, o şahsın onunla geçimini sağlıyacağı şey hakkında çalışır. Eğer tanımadığı bir kadınla evlense veya rüyada kadını görmese ecelinin yaklaştığına ve bir evden diğer bir eve taşınacağına delalet eder. Eğer amirliğe layıksa amir, valiliğe layık ise vali olur. Veya kendi durumuna uygun bir makama erişir.
  Rüyada evlenmek, şahitler huzurunda olursa Allahü Tcala'ya salih bir amel yapacağına dair söz vermeye delalet eder. Eğer nikah, adetlere uygun olarak çarşıda yapılırsa makama ve kadrim yüceltecek bir şöhrete erişmeye delalet eder. Evlenmek sanatla da tabir edilir. Bundan dolayı bir kadınla evlendiğini ve o kadının öldüğünü gören kimse, bir sanatla meşgul olur. Ve bunu yaparken de zahmet, üzüntü ve kedere düşer.
  Bir kimse rüyada dört kadınla evlense, Peygamberinizin kabrini ziyaret eder. Yahudi bir kadınla evlendiğini gören kimse, bir sanat için çalışır ve günah işlemeye cür'et eder. Hıristiyan bir kadıhla evlendiğini gören kimse, fitneyi gerektiren bir sanata çalışır. Eğer evlendiği kadın ateşperest ise, o kadın dinle ilgisi olmayan bir sanata delalet eder.

  Rüyada zina eden bir kadınla evlendiğini gören kimsenin, zina yaptığına delalet eder. Rüyada kendisine musallat olan ve kalb kıran bir kadınla evlendiğini gören kimse, ağır bir yük altına girer. Dişi bir köpekle evlendiğini gören kimse, çirkin bir iş yapar. Rüyada düğün yapılarak sultanın kızı ile evlendiğini gören kimse, içki veya içkj gibi diğer sarhoş edici şeyleri içer.
  Rüyada bir adam bir kadınla evlendiğini ve o kadını kendi evine götürdüğünü görse, o adam o kadının kocasından mal elde eder. Eğer kadınla evlendiğini ve kendisinin de kadının evine gittiğini görse, kadının evvelki kocası onunla rüyada evlenen adamdan mal ve hayra erişir. Bir kimse rüyada hanımının hamamcıyla evlendiğini görse, o kadın devamlı bir sıtma hastalığına yakalanır. Rüyada sultanın hanımı ile evlendiğini gören kimse ehil ise melik olur. Ehil.değil ise bir vilayete vali olur.
  Rüyada ölmüş bir kadınla evlendiğini gören kimse, ümidini kestiği bir maksadına kavuşur. Hasta olan bir kadın rüyada evlendiğini ve kocasının onu görmediğini, tanımadığını ve kocasına da isminin söylenmediğini görse, o kadın ölür. Yine hasta elar, bir adam rüyada evlense ve evlendiği kadını görmese vs ismi de söylenmese o adam ölür. Rüyada annesini bir adamla evlendirdiğini gören kimse mülkünü satar.
  Hamile olan kadın rüyada evlendiğini görse bir kız çocuğu doğurur.
  Gelin gibi halka gösterilirse, bir çocuk dünyaya getirir. Erkek çocuğu olan kadın rüyada evlendiğini görse, çocuğunu evlendirir. Kocası olmayan veya evli bir kadın rüyada evlense hayra erişir.
  Bir kadın rüyada ölü olan bir şahısla evlendiğini görse, o kadın fakirleşir ve etrafındakiler dağılır. Yine bir kadm ölü olan bir şahsın evine girse ve o kadın ölünün hayatta iken tanıdığı bir kadınsa yine tabir böyledir. Eğer o kadını ölü olan o şahıs tanımıyorsa, o kadının öleceğine delalet eder.
  Rüyada ölü olan bir kadınla evlendiğini ve onun yanına girdiğini gören kimse, kaçırdığı ve ümidini kesmiş olduğu bir işine kavuşur. İşi de o kadının güzelliği nisbetinde olur. Eğer o kadının yanına girme-mişse, o kimsenin işi kadının yanma girdiği zamanki tabirden daha aşağıdır.
  Rüyada bir kadınla evlendiğini ve kendisinin de bir veya birkaç hanımı olduğunu gören kimse evlendiği kadını- görse Veya tamsa, • o kadının güzellik ve endamı nisbetfnde hayır, servet ve devlete erişiR.
  Eğer kadını tanımayıp ve ismi de kendisine söylenmediyse, o kadm da kendisi için hazırlanıyorsa, o adaımn veya eli altında bulunan birisinin öleceğine delalet eder.
  Tanımadığı yaşlı bir adamın kızıyla evlendiğim gören kimse, çok hayra kavuşur. Bir kadm tanımadığı yaşlı bir adamla evlendiğini görse, o kadın da yine çok hayra erişir. Eğer hasta ise iyileşir.
  Rüyada kendisine haram olan ve ölmüş bir kadınla evlendiğini gören kimse, akrabalarını ziyaret eder. Eğer o kadın sağ ise, o şahıs akrabalarını ziyaret etmez.
  Rüyada kendisine haram olan bir kadınla evlendiğini gören kimse, ailesinin önderi olur.
  Rüyada görülen hanım, ortak, düşman, zalim sultan, şiddetli düşman, melik, ya da kara ve denizde binilecek bir binekle tabir edilir. Kara parçası tabirde zevceye delalet ettiğinden dolayı, rahatlık ve zahmetten veya hayır ve serden kara parçasının delalet ettiği şeyi o kadınla tabir et.


  Seyyid Süleyman: Kirmani rahmetullah demiştir ki: Bekar bir erkeğin rüyada evlenmesi, evlendiği kadının güzelliği nispetinde hayır ve menfaattir. Rüya sahibi nüfuz, itibar, mevki ve servete kavuşur. Hiç tanımadığı o zamana kadar görmediği ve ismini bile sormadığı bir kadınla evlenmek; evinden veya yakın çevresinden birinin yahut bizzat rüya sahibinin vefatına işaret eder. Damat olduğu halde, zevcesini görmeyen hatta tanımayan ve güvey olduğunu deliller göstererek anlatmaya çalışan; vefat eder.
  İhtiyar bir kadınla yahut akrabasıyla evlendiğini görmek; büyük hayırdır. Bu rüyanın tabiri kadın için de aynıdır. Evlendiğinden halkın haberi olmayan ve zevcesini göremeyen hasta, vefat eder. Ölümü güzel olur. Merhametli bir kadınla evlenen ailesine seyyit ve reis olur. Ölmüş bir kadınla evlendiğini görenin ümidini kestiği bir işi tekrar hayat bulur. Fakat, evlendiği halde, gerdeğe girmezse; bu işteki muvaffakiyeti devam etmez.
  Bazılarına göre, nikah caiz olmayan ölmüş bir kadınla izdivac eden; akrabasına iyilik eder. Buna mukabil nikah düşmeyen sağlıklı bir kadınla evlenen; akrabalarından ayrılır. Alakaları kesilir. Kadının evli bir erkekle evlenerek gerdeğe girmesi; o kadının işlerinin karışacağına, halinin değişeceğine işarettir. Bir ölüyle kendi evinde gerdeğe giren kadın, vefat eder.
  Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Evlilik rüyası, zenginliğe delalet eder.
  Evlendiği kadının vefat ettiğini gören; kendisine üzüntü ve sıkıntı getirecek bir iş için çalışır.
  İzdivac ettiği kadının Yahudi olduğunu gören; günaha girmesine sebep olacak bir işe başlar. Hıristiyan bir kadınla evlenen, batıl bir sanata yönelir. Mecusi (ateşe tapan) bir kadınla evlenen; dinini terk etmesine, yoldan çıkmasına sebep olacak bir işle meşgul olur. Rüyasında zina eden bir kadınla evlendiğini gören; fahişe ile evlenir. Huysuz ve ahlaksız bir kadınla evlenen; öldürülür. Başka bir adamın karısıyla evlenip, beraberce kadının ilk kocasının yanına gittiklerini görenin izzeti, refahı ve geçimi bozulur. Rahatı sona erer.
  Evli bir kadının rüyasında tekrar evlendiğini görmesi, üç türlü tabir olunur: Kadın hamileyse kız doğurur, kızının evlenmesi için gayret eder yahut eşiyle arasında tartışma çıkar. Evlendiği kadını öpen; şerefe, izzete ve çok büyük mala sahip olur. Rüyasında, süslenerek bir erkeğe evlenmek üzere gittiğini fakat, o erkeğe ulaşamadığını gören kadının eceli yakındır. Şayet kadın, rüyasındaki eşine ulaşır ve birbirlerine yakınlık gösterirlerse menfaat ve murattır.
  Herhangi bir hayvanla evlendiğini gören; hayvan gibi bir kadınla izdivac eder.

 •