Rüyada Erkek görmek

Rüyada Erkek görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Tanınan bir adam görmek hayır ve berekettir. Kadın rüyada kendi eşini görürse kocası yahut ondan bir haber gelir. Yaşlı adam -bilinsin yahut bilinmesin- bütün maksatların gerçekleşmesine, öyle birine arkasını dönerek gitmek iyiliklerden yüz çevirmeye,, Orta yaşlı ya da genç erkek güzel çehreli ise hayra, çirkin simalı ise bir şeydan zarar görmeye, bir sıkıntıya girmeye, Bir yerde toplu halde yaşlı ve genç erkekler görmek rahmete vesile olacak gelişmelere, bu topluluğa bir şey vermek insanlara iyilikyapmaya, onlardan bir şey almak rahmet ve bereketin çabuk meydana gelmesine, Kendini genç göstermeye çalışan bir adam görmek kişinin kendi kendini itibardan düşürmesine, kendini oldoğundan yaşlı gösteren bir genç görmek şeref ve izzete delalet eder. (Erkeğin tenasül uzvu için Bakınız; Üreme Organı.)


Molla Cami: üyada erkek kimse görmek, fazilet ve genişliğe ve kudret ve takvaya işarettir. Rüyada görülen erkek insan, eğer tanınıyorsa, yine o kimse ile yahut onun adaşı ile yahut arkadaşı ile ya da halktan onun benzeri ile tabir edilir. Bir kimse rüyada maruf bir adam görse, o adamdan yahut onun benzerinden ya da adaşı bulunan bir kimseden bir şey ümit eder. Eğer o adamdanaranılan bir cevher alırsa umduğu şeyi de almaya işarettir. Eğer bir gömlek alsa kendisi de hükümet erkanından olsa o adamdan memuriyet için söz alır. Eğer ip alsa, o ip de yine söz almaktır. Eğer çocuk v.s. gibi sevilmez bir şey alsa onun o adamdan ümit ettiği şey düşmanlığa döner.


Diyanet: Rüyada erkek görülmesi; hayır ve bereketle yorumlanır. Kişinin rüyasında tanınmış bir erkeği görmesi, o kişinin hayır ve berekete nail olacağına, eğer rüya sahibinin gurbette bir adamı varsa; o kimsenin ya kendisinin veya haberinin geleceğine işaret şeklinde tabir olunmaktadır. Bir kimsenin rüyasında saçı-sakalı siyah beyaz karışımı, yiğit ve tanınmış bir erkeği görmesi; o kimsenin hayır ve berekete erişeceğine, kişinin rüyasında tanınmış bir ihtiyarı görmesi; o kimsenin eline bir şey geçeceğine ve maksadına erişeceğine yorumlanır. Rüyanızda bir ihtiyarın size doğru geldiğini görmeniz; size hayır ve bereket geleceğine, rüyanızda böyle bir ihtiyarın iltifatına mazhar olduğunuzu ve o ihtiyarla konuştuğunuzu görmeniz; işlerinizin yoluna girip arzu ve isteklerinizin yerine geleceğine işaret eder.


Nablusi: Rüyada erkek kimse görmek, fazilet ve genişliğe ve kudret ve takvaya delalet eder. Çünkü Allah Teala Hazretleri erkeği dişiye faziletli kılmıştır. «Erkek için dişinin iki hissesi (vardır)» (Sure-i Nisa, ayet 176) ayet-i kerimesinin meali gereğince erkeğin nasib ve hissesinin fazla olduğunu beyan etmiştir.
Rüyada görülen erkek insan eğer tanınıyorsa, yine o kimse ile yahut onun adaşı ile yahut arkadaşı ile ya da halktan onun benzeri İle tabir edilir. Bir kimse rüyada maruf bir adam görse, o adamdan yahut onun benzerinden ya da adaşı bulunan bir kimseden bir şey ümit eder. Eğer o adamdan aranılan bir cevher alırsa umduğu şeyi de almaya nail olur. Eğer bir gömlek alsa kendisi de hükümet erkanından olsa o adamdan memuriyet için söz alır. Eğer ip alsa, o ip de yine söz almaktır. Çünkü Araplar ahd'e ip derler. Eğer çocuk v.s. gibi sevilmez bir şey alsa onun o adamdan ümit ettiği şey düşmanlığa döner. Bu bahse dair tabirler «insan» maddesinde geçmiştir.
Şurası bilinmelidir ki, rüyada görülen insan, keramete delalet eder. İnsan sınıfından her biri için kendisine mahsus tabir vardır. Bundan dolayı melikleri görmek, galip gelmeye, hakimleri görmek, muhakemeye, valileri görmek, korku ve şiddete, askeri görmek, yolculuğa, sanatkarı görmek, onun imal ettiği şeye ve rızka, kadını görmek fitneye, salih kimseleri görmek, ibadete delalet eder.

Bazan da erkek görmek, Allah Teala Hazretlerinin, «Yerde yürüyen hiç bir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiç bir kuş hariç olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir.» (Sure-i En'am, ayet 38) mealindeki ayeti kerimesi ile zikri geçen insanlardan başka beyan buyurduğu şeylere delalet eder. Bundan dolayı salih bir kimseyi görmek, hayvan ve kuşlardan salih bir şeye delalet eder. İyi hayvahın yahut kuşun çok hayırlı bir insana delalet ettiği gibi. Zira insanda kuşlara, vahşi hayvanlara ve başkalarına benzeyen ahlak ve tabiat vardır.
Bazan da insan görmek biçilmiş ziraata delalet eder. Nitekim Allah Teala Hazretleri, «Allah sizi yerden ot (gibi) bitirdi», buyurmuştur. (Sure-i Nuh, ayet 17) Bil ki, veliler, rüyada ademoğullarının şekillerim görüp onları simalarıyle tanısalar Allah indinde makamlarının noksanlığına delalet eder. İnsan oğlunu görmek, şüpheli kazanca delalet eder. Çünkü onların kazançları muhteliftir. Yine insan oğlunu görmek acaip binaya yahut güzel ve makbul sanata delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüya aleminde tanınan bir erkek görmek hayır ve berekettir. Rüya sahibinin gurbette tanıdığı varsa; ya kendi gelir, ya haberi ulaşır. Bildiği bir ihtiyarı rüyasında gören ve onunla konuşanın hayır bereket, mal ve rızkı ziyadeleşir. Saç ve sakalı siyah beyaz kıllarla kaplı, iri vücutlu tanınmış bir erkek; hayır ve berekete delalet eder. Bu şahsın vücudu ne kadar iriyse temsil ettiği hayır ve bereket o nispette büyük olur. Meçhul, bilinmeyen bir ihtiyar, insanın eline geçen herhangi bir şeye işaret eder. Bu ihtiyarın haşmet, heybet ve vekarı ne derece çoksa; hayır da o kadar büyüktür. Rüya sahibi bütün arzularına vasıl olur. Fakat, saçı sakalı tamamen ağarmış, hiç siyahı kalmamış bir ihtiyarın ifade ettiği hayır; daha az ve zayıftır.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüya aleminde ihtiyar görmek; dört surette tabir olunur. Bunlar: Hayır, bereket, ihtiyacın karşılanması ve emniyettir.
Rüyasında şerefli bir ihtiyarın kendisine doğru geldiğini görene; hayır ve bereket öyle gelir. Böyle bir ihtiyarın iltifatına ve hitabına muhatap olanın; işleri yoluna girer, maksadına nail olur. Bu ihtiyardan kaçan, ona arkasını dönen yahut onun kendisine sırt çevirdiğini gören; hayır, bereket, emniyet ve maksadından uzaklaşır.
Rüyasında tanıdığı veya bilmediği genç yahut orta yaşlı bir erkeği, bütün azaları yerinde, güzel yüzlü ve tebessüm ederken görmek; hayırdır.
Lakin, böyle bir erkeği; çatık kaşlı, asık suratlı yahut organlarından biri noksan olarak görmek; yukarıdaki tabirin aksidir. Düşmana delalet eder. İhtiyar ve gençlerden müteşekkil bir topluluk görmek; hususan onlardan hayır ve takvaya ait bir söz işitmek; rahmet ile yorumlanır. Bu cemaatten birinin, kendisine bilhassa iyi bir şey verdiğini görmek; rahmet ve bereketin süratle hasıl olacağına delalet eder. Eğer rüya sahibi bir şey vermişse, topluluğa hayrı dokunur.
Gençlik taslayan, gençler gibi giyinen ve kendisi genç gibi göstermeye çalışan bir ihtiyarı gören, eliyle şeref ve izzetini azaltır. Kendini ihtiyarlar safında gören, onlar gibi hareket eden bir genci görmek ise; şeref, itibar ve kuvvetin artmasına delalet eder. İhtiyar bir hastanın kendini genç görmesi, şifa bulacağının işaretidir. Bir kavle göre ise, rüya sahibi vefat eder. Bir genç rüyasında sakalının birdenbire ağardığını görürse halk kendisine hürmet eder.
Bir ihtiyar beyaz saç ve sakalının siyaha döndüğünü görürse kuvveti artar. Bahtiyar olur.