Rüyada Emanet görmek

Rüyada Emanet görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Birine emanet bir şey bırakmak sırlarını ona açmaya, Kişinin kendi eşine emanet bir şey vermesi ve eşinin onu saklaması hamile kalmasına, aldığı emaneti iade etmesi halime kalmamasına, Emanet bazen insanoğluna, onun yaratılış gayesine; emanete ihanet etmmek kulluğun bilincinde olmamaya, ahdini yerine getirmemeye; emanete sahip çıkmak, İslam dininin prensiplerine göre tanzim edilen bir hayat yaşamaya delalet eder.


Molla Cami: Rüyada bir kimsenin bir adama emanet mat bırakması, o adamın o kimsenin sırrına vakıf olmasına işarettir. Bir kimsenin, rüyada emanetini bir ölüye bırakması, o kimsenin sırrını gizleyip ifşa etmeyecek bir kimseye şöylemesine işarettir. Bazen bu rüya emanetin zayi ve mahvolmasına işarettir. Rüyada emaneti bir hayvana bırakmasının tabiri de böyledir. Bir kimsenin rüyada emanetini, onu korumaya ehil olmayan bir kimseye bırakması, onun sırrını ifşa edeceği birisine şöylemesine işarettir.Bir kimsenin rüyada cüzdanını bir adama emanet bıraktığını görmesi, onun o adama sırlarını şöylemesine işarettir. Bazı tabirciler kendisine emanet bırakılan kimse gelip ve emaneti bırakan da mağluptur, dediler. Bir kimse rüyada birisine bir şey emanet olarak bıraktığını görse, o kimse o adamı kahreder. Bir kimse rüyada hanımına bir şeyi emanet olarak verdiğini ve hanımı da onu muhafaza ettiğini görse, hanımının ondan hamile olmasına işarettir.


Diyanet: Emanet ile ilgili rüyalar değişik şekillerde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir şeyini bir başkasına emanet olarak bıraktığını görmesi; o kimsenin gizli sırlarına vakıf olacağına işaret şeklinde tabir olunur. Kişinin rüyasında bir şeyini hanımına emanet olarak bıraktığım görmesi; o kimsenin hanımının hamile kalacağına, eğer hanımın kendisine verilen emaneti almadığı görülürse; hamile kalmayacağına delalet eder. Bir kısım rüya yorumcuları, kendisine emanet bırakılan kimsenin galip emanet verenin ise mağlup olduğu şeklinde yorumlarlar. Bir kimsenin rüyasında emanetini, onu korumaya layık olmayan bine verdiğini görmesi; o kimsenin sırlarını ifşa edecek birisine söyleyeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında cüzdanını bir başkasına emanet olarak bıraktığını görmesi; o kimsenin o adama sırlarını söyleyeceğine delalet eder. Burada görülmektedir ki, bir kimsenin rüyasında cinsi ne olursa olsun bir başkasına bir şeyi emanet olarak verdiğini görmesi; genel olarak sır verme şeklinde tabir edilmektedir.


Nablusi: Rüyada bir kimsenin bir adama emanet mal bırakması, o adamın o kimsenin sırrına vakıf olmasına delalet eder. Bir kimsenin, rüyada emanetini bir ölüye bırakması, o kimsenin sırrını gizleyip ifşa etmeyecek bir kimseye söylemesine delalet eder. Bazan bu rüya emanetin zayi ve mahvolmasına delalet eder. Rüyada emaneti bir hayvana bırakmasının tabiri de böyledir.
Bir kimsenin rüyada emanetini, onu korumaya ehil olmayan bir kimseye bırakması, onun sırrını ifşa edeceği birisine söylemesine delalet eder. Bir kimsenin rüyada cüzdanını bir adama emanet bıraktığını görmesi, onun o adama, sırlarını söylemesine delalet eder. Bazı tabirciler kendisine emanet bırakılan kimse galip ve emaneti bırakan da mağluptur, dediler.
Emanet bırakılan şey de emanet bırakanın emanet bırakılana kahrıdır. Bundan dolayı bir kimse rüyada birisine bir şey emanet olarak bıraktığını görse, o kimse o adamı kahreder. Çünkü o kimse için o adamı aramaya kuvveti vardır.
Bir kimse rüyada hanımına bir şeyi emanet olarak verdiğini ve hanımı da onu muhafaza ettiğini görse, hanımının ondan hamile olmasına delalet eder. Eğer hanımını, emaneti ona iade ettiğini veya söylediği sırrını ifşa etiğini görse, o kadının ondan hamile olmamasına delalet eder.