Rüyada Elma görmek

Rüyada Elma görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Evlada, kişinin dünyalığına yahut temiz yüzlü, temiz yürekli insanlara, Tatlı elma yemek helal rızka, ekşisini yemek üzüntüye yahut şüpheli kazanca ya da bağırıp çağırmaya, Elmayı ısırmak kazanç, fayda ve menfaate, Elma hediye edilmesi arzusuna nail olmaaya, Sayılı elma mahdut miktardaki paraya, Elma toplamak, asil ve cömert birinden dünyalığa, Ev veya mescid gibi yerlerde elmayı koklamak kadın ve eerkek için evlenmeye, Elma ağacı kişiye yakın olan müslüman kardeşine, Elma fidanı dikmek bir yetimin bakım ve terbiyesini üstlenmeye delalet eder.


Diyanet: Rüyada yeşil bir elma görülmesi evlâda, kırmızı renkte bir elma görülmesi büyük bir kimseden gelecek menfaate, beyaz renkte bir elma görülmesi ticarî işlerden gelecek kazanca, sarı renkte ve ekşi bir elma görülmesi hastalığı ve dermansızlığa işaret şeklinde tabir olunur. Kişinin rüyasında bir elmayı ikiye böldüğünü görmesi; iki ortak veya karı ile koca arasında ayrılık olacağına delalet eder. Kişinin rüyasında ağacından kırmızı bir elma koparıp yediğini görmesi; o kimsenin bir kız evlâdı olmasının muhtemel olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisine ekşi bir elmanın verildiğini görmesi; düşmanlık ile, tatlı bir elmanın verildiğini görmesi; dostluk ile tabir edilir. Tatlı olması şartı ile rüyada elma görmek veya yemek bütün rüya tabircilerinin ittifakıyla hayra ve mala yorumlanır. Rüyada elma ağacı görülmesi toplumla iyi geçinmeye ve ibâdeti seven bir kişiye delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir elma ağacı diktiğini ve büyüttüğünü görmesi hayra yorumlanır. Bazı yorumculara göre rüyada elma ağacı görülmesi; insanın çalışkanlığına işaret eder. Kişinin rüyasında bir elma ağacına sahip olduğunu görmesi; o kimsenin elde etmeye çalıştığı şeye nail olacağına, bir kimsenin rüyasında bir elma ağacına çıktığını görmesi; o kimsenin menfaat göreceğine, indiğini görmesi ise; o menfaatten mahrum olacağına işaret şeklinde yorumlanır.


Nablusi: Rüyada elma görmek, evlada ve güzel yüzlülere delalet eder. Elma, kişinin hizmeti ve arzu ettiği şeydir ki, tabir de bu istikamettedir. Mesela, rüya sahibi sultan olursa, gördüğü elma onun mülkü, tüccar olursa, ticaret ve kazancı, ziraatçı ise, ziraatı ile tabir edilir. Kendisine bir elma geldiğini veya elmayı verdiğini görse vasfolunduğu kadar arzu ve isteği sebebiyle bir şeye nail olur. Bazı tabirciler, tatlı elma helal rızk, ekşi elma haram rızktır, demişlerdir.
Sultanın kendisine elma attığını gören kimseye arzu ettiği bir şeyin, — sultan tarafından— müjdesini getiren bir insana delalet eder.
Elma ağacı, insana yakın mü'min bir kimsesidir. Bundan dolayı bir kimse elma ağacı ektiğini görse, bir yetimi terbiye eder. Elma yediğini gören, insanların baktığı bir malı yer. Elma topladığını görse, medhedilmeye layık, şerefli ve aziz bir kimseden mala erişir. Sayılı elma, sayılı paraya delalet eder.
Mescidde elma kokladığım gören, evlenir. Tabir, kadın için de böyledir. Günah işlenen bir mecliste kadının elma kokladığım görmesi, halkın diline düşüp kötü şöhret kazanmasına delalet eder.
Bir kadın, tanıyıp bildiği yerde elma yediğini görse, güzel bir çocuk doğurur.
Rüyada elmayı ısırmak, hayır ve ihsana, kazanca, faideye ve menfaate kavuşmaktır. Elma, dostlarla da tabir edilir. Bazı tabirciler, elma yediğini gören kimsenin bir düşmanı olur, dediler.
Elma çok şehvete de delalet eder. Ekşi elma dağınıklığa, zararlara, bağırıp çağırmaya, ekşi elma ağacı da yine bağırma ve feryad etmeye delalet eder.


Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin (R.A.) demiştir ki: Rüyada görülen elma, yeşil renkte ise evlada işaret eder. Elmanın rengi kırmızıysa, devlet başkanı yahut üst kademedeki insanlar sayesinde menfaat temin etmeye delalet eder. Beyaz elma gören, ticaretinden fayda sağlar. Rengi sarı veya lezzeti ekşi ise, hastalık ve kuvvet kaybıdır. Bir elmanın ikiye bölünmesi; iki ortağın ayrılmasıdır. Ağaçtan elma koparıp yiyenin bir kızı olur.
Kirmani'ye göre rüyasında kendisine ekşi bir elma verilen, elmayı verenin düşman olduğunu bilmelidir. Elma tatlıysa; veren sadık bir dosttur.
Cabir'ül Mağribi için elma rüyası, gaibten veya göz önünde bulunan bir şeyden haber almaktır. Elma tatlı ise; haber iyi, ekşi ise; haber kötüdür.
Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Rüyada elma görmek; insanın işinde ve sanatında lutuf, yardım ve gayrete delalet eder. Eğer rüya sahibi melik ise, rüya memleketle alakalıdır. Bu tabir; tüccarın ticareti, ziraatçinin ekinleri ve diğer meslekler için de geçerlidir. Bir elmayı yiyen, işinin erbabı olur. Bir rivayete göre, rüya sahibi muradına erer.
Bazılarına göre elma; evlat, menfaat, hastalık, cariye, mal, hükumet, himmet ve haberin temsilcisidir. Bir elmaya herhangi bir sebeple sahip olan veya onu yediğini gören; arzusuna nail olur. Rengi ne olursa olsun eline bir elma geçenin, kendine benzeyen bir evladı olur. Bir başka görüşe göre, bu rüyayı görenin eline mal geçer.

Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Hükümdar ve vali, rüyada gördükleri elmaların sayısı kadar hüküm sürerler. Abbasilerden Hişam Bin Abdülmelik, halife olmadan önce rüyasında ondokuz buçuk elma aldığını görmüş, rüyasını zamanının tabircilerine anlatınca, kendisine o elmaların adedince hükumet edeceğini söylemişlerdir. Rüyanın yorumu aynen vaki olmuştur. Bir rivayete göre elma rüyası, herkes için murattır. Bazılarına göre tatlı elma; helal mal, ekşi elma; haram maldır. Elmanın adedi ise, sayılır paradır. Rüyasında elmayı alıp saklamak; bilahare telef olacak mala işarettir. Fakat, onlardan yerse menfaat temin edilecek mala delalet eder. Ağaçtan elma koparan; güzel şöhret sahibi birinden mal kazanır. Başka bir ağaçtan elma topladığını gören, sözünde durmayan biriyle anlaşma yapar. Bir melikin yani devlet idarecisinin kendisine elma verdiğini görene, melik tarafından bir haber gelir.