Rüyada El görmek

Rüyada El görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Diyanet: Rüyada el görülmesi muhtelif şekillerde tabir olunur. Bir kişinin rüyasında kendi eline bir başkasının elinin bitiştiğini görmesi; o kimsenin malının artacağına, kişinin rüyasında iki elinin de açık olduğunu görmesi; o kimsenin cömert olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında sağ elinin kendisiyle konuştuğunu ve ona "Güzel yaptın" dediğini görmesi; o kimsenin geçiminin güzel olacağına, kişinin rüyasında sol elinin kendisiyle konuştuğunu görmesi; kardeşi, hanımı veya ortağının o kimseye kötülük yapacağına, kişinin rüyasında ellerinin konuştuğu sözler kötü olursa, o kimsenin fiil ve amelinin çirkin olacağına delalet eder. Kişinin rüyasında elinde su çıktığını görmesi; o kimsenin mala kavuşacağına, kişinin rüyasında elleriyle bir şeyler alıp-verdiğini görmesi; o kimsenin salih ameller işleyeceğine işaret eder.


Nablusi: Rüyada görülen el, kişinin ihsan, kuvvet, itimad ve istinad ettiği şeyidir. Sağ el rüya sahibinin kuvveti, geçimi, kazancı, malı ve kendisine isnad edilen, bilinen bir şeyidir. Rüyada elinin uzadığını ve kuvvetli olduğunu gören kimse, vali ise, düşmanına galip, gelmesine, yardımcılarının kuvvetli oluşuna ve işleri ve sözündeki nüfuzuna, harcamasında, göndermesinde ve yardımda ona itaat etmelerine delalet eder. Alış-verişçi ve san'at sahiplerinin eli, san'atında mahir, akıllı ve zekî olmasına delalet eder.
Rüyada kendi eline başka bir el bitiştiğini gören kimse, vali ise, malik olduğu şehir ve askerlerin bir misline daha malik olur. Devletten sonra tekrar devlete erişir. Tüccar ve esnaf hakkında da tabir böyledir. Bazan da rüyayı görenin bir çocuğu veya erkek kardeşi yahut bir oğlu doğar ya da onun kayıp olan bir kimsesi gelir. Rüyada gözüyle gördüğü gibi eliyle de gördüğünü görse, o kimsenin kendisine helal olmayan kimse ile cinsî münasebette bulunmasına delalet eder.
Rüyada iki elinin de açık olduğunu gören kimsenin, cömert olmasına ve bütün malını infak etmesine delalet eder. İki elleri üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, kardeşi veya çocuğu ya da ortağından istediği şeye itimad etmesine delalet eder. Sağ elinin altın olduğunu gören kimsenin, kazanç, devlet ve şiddetinin gitmesine delalet eder.

Rüyada sağ elinin kendisiyle konuştuğunu ve ona: «Güzel yaptın» dediğini gören kimsenin, geçiminin güzel olmasına delalet eder. Sol elinin kendisiyle konuştuğunu gören şahsa, kardeşi veya hanımı yahut ortağı kötülük ederler. Ellerinin konuştuğu sözler kötü olursa, o kimsenin fiil ve amelinin çirkin olmasına delalet eder. Eğer va'z ve nasihat ise, korkutmaya delalet eder.
Elini koltuğu altına sokup - çıkardığını ve elinin de nurlu olduğunu gören şahıs, talebe ise, ilimde ilerler, sultan ise, daha yüksek mevkilere nail olur. Tüccar ise, ilerler, şöhrete kavuşur ve doğruluğa erişir. Esnaf veya san'atkar ise, şöhrete kavuşur. Elinden ateş çıktığını gören şahıs, talebe ise, ilminde sultan olur ve düzgün konuşur. Rüyayı gören vali ise, saltanat, kuvvet, kahir ve galebe çalar, tüccar ise, ticaretinde kuvvet ve galibiyete erişir. *
San'atkarlar hakkında da, rüyanın tabiri böyledir. Elinden su çıkan kimse, mala kavuşur. İki el rütbeye, makama, iki erkek çocuğa ve devlete delalet eder. Elleriyle bir şeyler alıp verdiğini gören kimse için de salih amel işlemesine delalet eder.
Sağ el erkek çocuğa ve babaya ve dosta ya da arkadaşlık yaptığı kimselere delalet eder. Sol el, hanıma, anaya, kız kardeşe, kıza ve cariyeye delalet eder. Bir şahıs rüyada iki elinden birisini kaybettiğini görse, o şahıs kaybettiği elinin delalet ettiği kimsesini kaybetmesine delalet eder.

Eller, san'atlara ve yazı yazmaya delalet eder. Çünkü san'atkar-lar işlerini elleriyle yaparlar. Katip de eliyle yazar ve bunları yaparken de elleri hareket eder. El, çocuğa, erkek kardeşe, mala, hanıma, ortak ve dosta delalet eder. Bir kimse rüyada elinin kesildiğini ve kendisinden ayrıldığını görse, o kimsenin erkek kardeşi veya dostunun yahut katibinin ölümüne ya da bunlar ile kendi arasındaki ülfet ve muhabbetin sükut etmesine delalet eder.
Bir kimsenin rüyada sağ eliyle bir kimseyi tutuğunu, sonra elini sol tarafına dönderdiğini görmesi, o kimsenin o şahıs hakkında yapacağı ihanet ve hakarete delalet eder. Rüyada elinin uzun olduğunu gören kimsenin, fazilet, ihsan, zulüm ve iyilikle halk'a galip geldiğine delalet eder. Bir kimse rüyada sultan, kendisinin el ve ayağından birinin sağ, diğerinin sol tarafından kestiğini görse, o kimsenin tevbe etmesine delalet eder.
Bir kimse rüyada iki elinden birinin kısaldığını görse, o kimsenin yardım ve ihsan ederken • elini kısa tutmasına delalet eder. Bir kimse rüyada iki ellerini ve ayaklarını sultan kesmeksizin kesilmiş olduklarını görse, o kimsenin müfsit birisi olduğuna delalet eder. Rüyada elinin yok olduğunu gören kimsenin, aşık olduğuna delalet eder. Vali olan birisi, el ve ayaklarının kesildiğini görse, vazifesinden alınır.

Bir kimse rüyada iki eliyle beraber başka bir el veya birtakım ellerin bulunduğunu görse, halkın elleriyle onun hakkında yapacakları lütuf, iyilik, ihsan ve yardımlarına delalet eder. Bazı tabirciler, bu rüya, o şahsın, dost ve arkadaşlarının veya kuvvet ve kudretinin çokluğuna delalet eder, dediler. Ellerinin yumulduğunu gören kimsenin, cimriliğine delalet eder. Elleri üzerinde yürüdüğünü gören kimse, elleriyle geçimi için çalışır.
Bir kimse bir bıçakla ellerini yaraladığını görse o şahsın: «Şimdi onlar bunu görünce kendisini büyük bir varlık olarak tanıdılar (Hayranlıklarından) ellerini kestiler.» (Sure-i Yusuf, ayet 310) mealindeki ayet işaretince bir şeyde taaccüb eder.
Sağ elinin çolak olduğunu gören kimsenin, maişetinin durgunluğuna veya büyük bir günah işlemesine delalet eder. Rüyada elinin altın olduğunu gören kimsenin, elinde bulunan şeyin gitmesine delalet eder. Elinin bir peygamber eli olduğunu görse, Allah (C.C.) onunla bir kavme hidayet bahşeder ve ona hayır ve bereket gönderir Elinin zalim olan birisinin eline dönüştüğünü görse, elinden çıkacak .fenalığa veya ona nisbet edilecek büyük bir zulme delalet eder.
Rüyada büyük bir tas içinde bulunan kanla elini boyadığını gören kimse, bir fitne ve fesatlıkta bulunur. Çünltü cahiliyet devrinde harp yapmak istedikleri zaman, tas içerisinde bulunan kana ellerini daldırırlardı.
Bir kimse kendi elinde başka birisinin eli bulunduğunu görse, o kimsenin başka birisinin kazancını yemesine delalet eder.
Rüyada elinin tamamını veya bazısını yediğini gören kimse, pişman olacağı bir iş yapar veya: «O gün (her) zalim (nedametle) iki elini ısırıp...» (Sure-i Furkan, ayet 27) mealindeki ayet işaretince, o kimse zalim olur. Rüyada kanatla nakışlanmış eli görmek, rüya sahibine isabet edecek zillet ve miskinliğe veya bir ihtiyaca delalet eder.
Rüyada sağ elinin kesildiğini gören kimse, yalan yere yemin eder. Bazan da bu rüya hırsızlığa delalet eder.
Rüyada el ve ayaklarının kesildiğini gören kimse, ölür. Bazan da hapsedilir, veya prangaya vurulur yahut şiddetli bir hastalığa yakalanır. Bazan da bu rüya, fakirlik ve ihtiyaca delalet eder.
Rüyada bir işi sağ eliyle kuvvetli yaptığı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptığını gören kimse, mal ve kuvvete nail ve düşmanına galip gelir.
Bir kimse elinin uzadığını hatta süngü gibi olduğunu görse, o kimsenin zalim olup insanların ırz ve namusunu kötülemesine delalet eder. Eğer bu rüyayı gören melik ise, fazlaca emir ve nehyettiğine ve hükümlerinin tesirli ve geçerli olduğuna delalet eder.
Rüyada elini yummak, bir şey üzerinde ittifak etmeleri lazım gelenlerin rızık ve nafakalarını sarl'ederken cimrilik yaptıklarına delalet eder.

Rüyada elinin kesilmiş olduğunu ve onu muhafaza edip yanından ayırmadığını gören kimsenin bir çocuğu veya bir erkek kardeşi olur. Rüyada kendi elinin başka birisinin elinde olduğunu gören kimse, beşyüz dinarlık mal elde eder. Rüyada elinin kesildiğini gören kimsenin, ailesinden ayrılarak gurbete gönderilmesine veya san'atını değiştirmesine yahut çocuklarının veya başkalarının ona verdikleri maaşı kesmelerine ya da akrabalarını ziyaret etmemesine, bazan da bu rüya, o kimsenin haram ve masiyetten menedilmesine delalet eder.
Yabancı olan birisi rüyada elinin kesildiğini ve kan aktığını görse, o kimsenin eline mal geçer ve vatanına döner. Eğer kan akmazsa bulunduğu yerde kalmayı tercih eder. Rüyada elinin boynuna bağlandığını gören kimse, günah işlemekten menedilir. Rüyada iki elinin de topraklı olduğunu gören kimsenin, malca fakir olduğuna veya çocuk ve erkek kardeş yahut ilim ya da hayırca noksanlığına delalet eder.
Rüyada elinin damarlarından kan çıktığını gören kimse, zengin ise, onun malından damarlarından, akan kan miktarı gider; eğer fa-kirse, o kadar mal kazanır. Rüyada ellerinin mermere dönüştüğünü gören kimsenin işi güçleşir. Rüyada görülen el, ondan meydana gelen san'ata, alış - verişe ve yapılan ahde delalet eder. Bazan da rüyada elini kaybetmek, Allah (C.C.)'dan başka birisinden bir şey istemeye delalet eder.

Rüyada elin güzelliği, baba veya çocuğun halinin güzelliğine yahut temiz mala ve güzel kazanca delalet eder. Bazan da bu rüya, arkadaş ve ahbaplar ile dost olmaya veya onun haline uygun amellere delalet eder. Bazan da elin güzelliği düşmana galip gelmeye delalet eder.
Uyanıkken el ve ayağı olmayan kimse rüyada el ve ayağının olduğunu görse, o kimse yakını veya kendisini seven bir kimseden faydalanır, yahut tahmin etmediği bir yerden rızıklanır. Rüyada iki elini silktiğini gören kimsenin, işini bitirmesine delalet eder. Rüyada elde yağ ve demir görmek, dininin bozulmasına delalet eder. Rüyada elin fazlalığı, hastalığa ve dnun elinden tutacak diğer bir şeye muhtaç olmaya yahut gözleri kör olarak elinde üçüncü bir el vazifesini gören bir bastona muhtaç olmasına delalet eder. İtaatkar birisinin rüyada iki elini kaybettiğini görmesi, Allah (C.C.)'a güzel tevekkül etmesine delalet eder. Rüyada ellerinin çok olduğunu gören kimsenin, haris, temahkar ve dünya malını biriktirmek için fazlaca çabalanma-sına delalet eder. Rüyada elinin yırtıcı bir hayvan eli olduğunu gören kimse, namazı terkederek şehvet ve nefsanî arzularına uyar.
Bir kimsenin rüyada kendisinin solak olduğunu, veya solak olan birisini görmesi,. fayda, rızık ve geçiminin bol olduğuna delalet eder. Çünkü her çetinlikten sonra bir kolaylık vardır. Rüyada elinin kedi eli olduğunu gören kimse, bazan düşmanına zafer bulur ve duvarlara tırmanan ve çıkan bir hırsız olur. Bazan da bu rüya, rüya sahibinin kazancının bayağı olduğuna delalet ettiği gibi, kendisinin de adiliğine delalet eder. Rüyada sağ elinin sol elinden uzun olduğunu gören kimse, yardım ve ihsanda bulunur ve kendisini ziyaret etmeyeni o ziyaret eder.


Seyyid Süleyman: Rüya aleminde el görmenin çok çeşitli tabirleri vardır. Sağ el; insanın geçim sebebi, kazancı, arkadaşı ve alış-verişidir. Sol el; yardımcısı, sadık yakını, ihtiyaçlı günleri için biriktirdiği para ve sevdiği akrabasıdır.
Ellerin uzun olması büyük kudrete işarettir. Ellerini kısa görmek ise, bu tabirin zıddıdır.
İbn-i Şirin (R.A.) demiştir ki: Devlet idarecisi veya yardımcıları için uzun el; uzun ömre, yardımcı ve hizmetkarlarının kuvvet ve kudretine, mal çokluğuna, memlekette tasarrufa, emrinin yerine getirilmesine yani idarecinin muktedir olmasına işarettir. Tüccar için; büyük mülk ve güç, kazanç ve karda artış demektir. Esnaf ve sanatkar içinse maharete delalet eder. Uzun el hırsızdan başka herkes için iyidir. Rüyada elin kısa olması, bu yorumların zıddıdır.
Rüyasında elinin kesilip vücudundan ayrıldığını görenin erkek kardeşi, ortağı, dostu, katibi, hademesi, sevdiklerinden veya akrabalarından biri vefat eder.
Bir rivayete göre, sağ elinin kesildiğini gören, bir insanın hakkına mani olmak için yalan yere yemin eder. Başka bir görüşe göre rüya sahibinin işleri bozularak geçimi zorlaşır yahut akrabalarına iyilik etmez.
İbn-i Kesir'e göre, bu rüyayı gören dindarsa haramdan el çeker yahut yanılarak yalan yere yemin eder. Rüya sahibi dini bozuk ve basit bir insansa ya hırsızlık yapar yahut bununla suçlanır.
Elinin kesik olduğunu ve yanında bulunduğunu gören, muhtemelen oğlundan veya erkek kardeşinden fayda sağlar. Kesik elinin yanında bulunmadığını ve nerede olduğunu bilmeyen bir felaketle karşılaşır. Şayet bu rüyayı gören gurbette ise, para kazanamadan memleketine döner.
Sol elinin kesildiğini gören, akrabasına yardım ve merhamet eder. Ailesinden her türlü hayrı görür. Ellerinin birinin veya ikisinin kırıldığını gören; kendi nefsinde bir belaya duçar olur. Ya malını kaybeder, ya sevdiklerinden biri ölür veya devlet başkanı ile hükumetten zarar görür. İki elini yanında birleştiren; hayırlı ameller işler, günah işlemekten çekinir.
Elinin bileğinden kesilerek alındığını gören; mal yönünden fakir, ilim açısından eksik olur. Evlat veya erkek kardeşten mahrum kalır. Bir elinin, öbür elinden beyaz olduğunu görmek; kötülükten, iyiliğe, bela ve felaketten kurtuluşa, düşmana karşı zafer ve galibiyete işarettir. Sol elini sağ eli gibi rahat kullanan; işlerinde normalin üstünde kudret gösterir. Ellerini yıkayıp temizleyen, kendisine isnad edilen suçtan ve atılan iftiradan temize çıkar. Günahlarından kurtulur. Bir rivayete göre, dünya sevgisi tükenir. Ellerinin yarıldığını gören zenginse, malının bir kısmını kaybeder. Bu rüyayı gören, fakirse ya refaha çıkar, ya zaafa uğrar. Ellerini göğsünün üzerinde kavuşturan; bir dostu yüzünden sıkıntı ve endişeye düşer.

Rüyasında elleri kesildiği halde acı duymayan, aşık olur. Kalbine birinin sevgisi dolar. Bir elini diğer elinin içine alanın akrabaları, bir nikah vesilesiyle beraber olurlar.
Ellerinin titrediğini görmek; dört surette tabir olunur. Para kazanamamak, kuvvette zaaf ve noksan, hastalık, uzun ömür. Elleri titreyen bir insanın iş yapamaması, herhangi bir şeyi kuvvetle tutamaması bu rüyada dikkate alınır. Ellerinin kuruduğunu görenin, hayrı az olur. Bazı tabircilere göre, iki elinin birden kesilmiş olduğunu gören; uzun bir ömür sürer.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında elini kolunun altına sokup çıkaran, aynı zamanda elinin parlak ve aydınlık olduğunu gören, ehil ise; ilim sahibi olur. Şayet ilim tahsil edebilecek kabiliyette değilse, ticaretinden hayır ve menfaat görür. Koltuğunun altından çıkardığı elinde, ateş olduğunu gören; başında bulunduğu işte kuvvet ve gali-biyete nail olur. Aynı şekilde çıkardığı elinde, su olduğunu görmek; hayırdır. Rüya sahibinin malı artar veya yolcusu gelir. Ellerini yumuk gören; istediği işte müşkülat çeker. Ellerin açık olması ise, cömertlik işaretidir. Ellerinin üzerinde yürüyen, bazı akrabalarına itimat eder. Elinin kendisine güzel bir şey söylediğini görenin, geçimi çok kolay olur. Fakat, elinden kötü bir söz işitenin kazancı, az olur. Darlık çeker.

Bir suçundan dolayı eli kesilen, kötü bir kadına evlilik yoluyla akraba olur veya böyle ahlakı bozuk, fena şöhretli bir kadınla evlenir yahutta kendisine emanet edilen şeye ihanet eder.
İsmail El-Eş'as'ın rüyayla alakalı yorumları ise şöyle: Rüya aleminde, ellerini dindar birinin boynuna dolayan; Allah (C.C.) tarafından hidayete mazhar olur. Tevbe eder ve günahları affedilir. Ellerini inkarcı, bid'at ehli, dinden uzak ve bozguncu birinin boynuna dolayan; ilahi aftan mahrum kalır. Salah ve takvadan uzaklaşır. Dalalet(*) yolunda koşar. Ellerini kil veya sabun ile yıkayan; ümidine nail olamaz. Biri tarafında elinden tutulduğunu gören; o şahıstan yardım görür. Bunun gibi rüya sahibi birinin elinden tutarsa; o kişiye faydalı olur. Bir alim, elinden tuttuğu kafirin hidayete erip müslüman olmasına vesile olur.
Dünyada çirkin olan bir şeyin, rüyada elinin üzerinde meydana geldiğini görmek; hayra yorulmaz. Elin madenden veya tahtadan olması iyi değildir. Tabircilerin çoğuna göre, bu rüyanın sahibi, alış verişinde ve karında kesada uğrar. Geçimi zahmetli olur.
Cafer-i Sadık (R.A.) el rüyasını şunlarla manalandırır: Erkek kardeş, kız kardeş, ortak, evlat, köle, cariye, kuvvet, zenginlik, velayet, memuriyet, mal, hüccet(**), san'at, iş ve amel.