Rüyada Doktor görmek

Rüyada Doktor görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Anne yahut alim bir kimise, Hastanın yanına doktor girmesi onun iyileşmesine, sağlıklı birinin yanına girmesi hastalanmaya, Doktor, insan karakterinde saklı bulunan ve nefsin derinliklerinde bastırılan olumsuz özellik ve eğilimlerin ortaya çıkmasına, Dokktor oldUğun görmek ilim ehli yahut yönetici olmaya, Doktor bazen insanı rkasından çekiştiren birine, öğütleri etkili olan vaize, çöplüğe, kan aldırmaya, Göz doktoru, dine so adan eklenen hurafeleri temizleyen, insanlara rehberlik yapan kimseye, iyi danışmana, Doktorun kefen satması mesleğinde hile yapıyor olmasına ve teşhisteki yanlışı ile insanın sağlığı ile oynamasına delalet eder.


Molla Cami: Rüyada doktor görmek, alim bir kimseye işarettir.Bir tabibin kendisine ilaç verdiğini gören kimsenin, vücudu sıhhata kavuşur.Aralannda düşmanlık olan kimselerin rüyada doktor görmeleri, düşmanlarını görmeye işarettir.Rüyada görülen doktor, insanın annesidır. Bundan dolayı bir kimse kendi doktorunun öldüğünü görse, o kimsenin annesi ölür.Rüyada hastanın yanına bir doktor geldiğini görse, hastalıktan kurtulur.Doktorun sağlam bir adamın yanına gittiğini gören kimse, hastalanır.Doktor görmek, bazen de, çöpe, çöpçüye, adamı, arkasından çekiştiren ve yüzüne karşı, kaş ve göz işaretleriyle ayıplamaya, haberleri dikkatle araştıran kimseye, harp için hazırlanmış veya bazen galip, bazen de mağlup olan savaşçı birisine işarettir.Rüyada doktor olduğunu gören kimse, haline uygun yüksek bir mevkiye geçer.Bir kimse rüyada hakimin doktor olduğunu görse, o hakim halka karşı çok yumuşak ve faydalı olur.Bir kimse doktorun hakime veya müftüye dönüştügünü görse birtakım belalara duçar olur.Doktor görmek, öğütleri etkili olan vaize, din ve dünya işlerini ıslah eden hakim, müftü ve eğitimciye işarettir.


Nablusi: Rüyada doktor görmek, —müftü ve fakihi görmek doktora delalet ettiği gibi— alim bir kimseye delalet eder.
Bir tabibin kendisine ilaç verdiğini gören kimsenin, vücudu sıhhata kavuşur. Bir alimin kendisine öğüt verdiğini gören kimse, şüphe ve nifakı gönlünden çıkarır ve dinini ıslah eder. Doktor görmek, fakihe delalet eder. Aralarında düşmanlık olan kimselerin rüyada doktor görmeleri, düşmanlarını görmeye delalet eder. Nitekim hastanın rüyada kendisiyle münakaşa eden bir kimseyi görmesi, —doktor olmadığı halde— doktorluk iddiasında bulunan bir kimseye delalet ettiği gibi.
Bir kimse rüyada doktorun bir şehirde bir adamı dirilttiğini görse, doktorluk san'atı o doktorun mesleği üzerine o şehirde yayılmaya başlar. Rüyada görülen doktor, insanın anasıdır. Bundan dolayı bir kimse kendi doktorunun öldüğünü görse, o kimsenin anası ölür. Rüyada hastanın yanına bir doktor geldiğini görse, hastalıktan kurtulur. Doktorun sağlam bir adamın yanına gittiğini gören kimse, hastalanır. Bahusus doktor, o kimseye bazı faydalı şeyler tavsiye ederse: O doktorun bilgisine ve halkın ondan faydalandığına delalet eder. Bazan doktoru görmek, düşmanı gizlendiği yerden çikaran adam gibi tabiatta gizli ve zararlı olan şeyi çıkarmaya delalet eder. Çünkü insan için nefis ve tabiattan daha şiddetli ve daha öldürücü bir şey yoktur.

Doktor görmek bazan da, çöpe, çöpçüye, adamı, arkasından çekiştiren ve yüzüne karşı, el kaş ve göz işaretleriyle ayıplamaya, haberleri dikkatle araştıran kimseye, harp için hazırlanmış veya bazan galip, bazan da mağlup olan savaşçı birisine delalet eder. Rüyada doktor olduğunu gören kimse, haline uygun yüksek bir mevkiye geçer. Bazan da o kimse, emniyet mensuplarından verilen emir ve yasalarla veya mal ve canının gitmesine çalışarak insanları korkutan bir kimse olur.
Doktor görmek, öğütleri müessir olan vaize, din ve dünya işlerini ıslah eden hakim ve müftüye, terbiyeci, muallim, köle sahibi, dabak-cı gibi kimselere delalet eder. Doktor görmek, kan aldırtmakta şifa olduğundan kan alıcıya delalet eder.
Bir kimse rüyada hakimin doktor olduğunu görse, o hakim halka karşı çok yumuşak ve faydalı olur. Bir kimse doktorun hakime veya müftüye dönüştüğünü görse ve o doktor da Müslüman değilse, birtakım belalara duçar olur. Belki tıb bilgisindeki cehaleti ve cesaretinden dolayı bir kimseyi öldürür. Çünkü o doktor rüyada kendisine layık olmayan bir makama yükselmiştir.
Rüyada doktorun kefen sattığını gören kimse, o doktordan sakınsın. Çünkü o doktor katil ve tebabetinde hain bir kimsedir. Bahusus sattığı kefenler güzel kokulu olursa, o doktorun ilaçlarmda hilekarlık yaptığına ve halkın yapılan bu hileden habersiz olduğuna en büyük bir delildir.
Bir kimse rüyada bir doktorun, dabakcıya dönüştüğünü ve hayvan derilerini terbiye ettiğini görse, onun iyi bir doktor olduğuna ve birçok kimselerin onun eliyle iyileştiğine delalet eder. Ancak dabakladığı derilerde kötü bir koku olduğunu görse, onun tıbbî bilgide cahil ve hilekar olduğuna delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada tabip görmek, alim ve ıslah edici bir adamla tabir olunur. Tıp tahsili yaptığını gören, Kur'an öğrenir. (Ayrıca Bkz. Göz Doktoru.)
Doktorun hastayı ilaçla iyileştirdiğini görmek, birini dalaletten kurtarıp hidayete sevkedeceğine delildir.