Rüyada Doğurmak görmek

Rüyada Doğurmak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Molla Cami: Hamile bir kadın rüyada erkek bir çocuk doğurduğunu görse, o kadın bir kız çocuğu doğurur, Bir kız çocuğu doğurduğunu görse,bir erkek çocuk doğurur. Kız çocuğu tabirce üzüntüden kurtulmaya;erkek çocuk ise üzüntüye işarettir.Bir hasta, rüyada, anasının kendisini doğurduğunu görse, o hasta ölür. Bu rüyayı zanaatkar olan birisi görse, onu zanaat ve işinden menedecek birtakım maniler çıkar. Bu rüyayı fakir bir kimse görse, onu besleyecek ve düşünecek bir adamı çabucak bulur. Eğer bu rüyayı gören adam zengin ise, zevk ve eğlence yüzünden servetini muhafaza edemez ve onun ışlerine bakmak ve nezaret etmek için bir başkası onun üzerine kahren tayin edilir. Bu rüyayı görenin hanımı varsa; hanımının çocuk doğurmayacağına işarettir. Eğerrüyayı görenin hanımı hamile ise, o kadının erkek bir çocuk doğurmasına işarettir. Rüyayı gören düşman ve dava sahibi birisi ise, onun hakim yanında delilinin geçerli olmamasına işarettir.Bir kadın rüyada kendisini agzindan doğurduğunu görse, onun öleceğine ve ruhunun ağzından çıkacağına işarettir.Rüyada kız doğurmak hapis olan bir kimsenin üzüntüden kurtulmasına işarettir.Erkek bir kimse, rüyada bir erkek çocuk doğurduğunu görse, hastalanır.Üzüntüden kurtarır. Düşmanına galip gelir. Kız doğurduğunu gören kimse,her sıkıntıdan kurtulur ve onun neslinden millet ve kabilesi için makamı yüce bir kimse çıkar.Hayvan doğurduğunu ve bu hayvanın kedi olduğunu görse, doğan çocuk hırsız olur.Doğurmak sıkıntı ve hastalıklardan kurtulmaya, aile ve komşulanndan ayrılmaya isarettir.Doğmak rahatlığa, kederden kurtulmaya, borcu ödemeye ve tevbe etmeye işarettir.Rüyada bir erkek çocuk doğurduğunu gören kadın en sonunda ferahlık, sevinç, müjde, ağırlıktan kurtulmaya ve kurtuluşa ermeye işarettir.Kız doğurduğunu görse, izzet, şeref, ucuzluk, bolluk, güçlükten so a kolaylık ve sevinç içerisinde geniş bir nzıkla rızıklanır.Rüyada doğurduğunu gören kimse, fakir ise zengin olur. Zengin ise, üzülür.Bekarsa çabucak evlenir ve hanımı bir çocuk doğurur.Hasta olan bir kimsenin çocuk doğurduğunu görmesi, onun öleceğine işarettir.Fakir, muhtaç, üzüntü ve kederli kimselerin böyle bir rüya görmeleri, üzüntü, sıkıntı ve mihnetten kurtulmaya işarettir. Bu rüya tüccarlar hakkında mallannın gitmesine, misafirler hakkında onların yüklerinin hafiflemesine veakrabasının ölmesine işarettir.Rüyada hamile olduğunu gören kimse, üzülür. Doğurduğunu görse, üzüntüden kurtulur.Rüyada kızı olduğunu gören kimse, borçlanır.Rüyada kızının öldüğünü ve onun için bir kabir kazdığım gören kimse, borcunu öder.


Diyanet: Kişinin rüyasında bir kız çocuğu doğurduğunu görmesi; hayra işarettir. Rüyasında bir erkek çocuğu doğurduğunu gören kimsenin şiddetli keder ve sıkıntıya maruz kalacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında hanımının bir erkek çocuğu doğurduğunu görmesi, eğer hamile ise kız çocuğu doğuracağına, değilse keder ve sıkıntıya uğrayacağına, kişinin rüyasında hanımının kız çocuğu doğurduğunu görmesi; aksine yorumlanır. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir erkeğin rüyasında çocuk doğurduğunu görmesi; o erkeğin kendisine uygun olmayan ağır bir yükün altına gireceğine, sonra da kurtulup düşmanlarına galip geleceğine işaret eder. Bir kadının rüyasında hamile olmadığı halde çocuk doğurduğunu görmesi; o kadının kocasının zengin olacağına delalet eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Bir kadının rüyasında bir kız çocuğu doğurduğunu görmesi; o kadının kocasına bir fayda geleceğine, erkek çocuğu doğurduğunu görmesi; kocasının keder ve sıkıntıya maruz kalacağına yorumlanır. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kadının rüyasında bir erkek çocuğu doğurduğunu ve çocuğun da hemen konuştuğunu görmesi; o kadının dünya ve âhirette selâmete ereceğine, bir yoruma göre de öleceğine, bir kadının rüyasında bir çocuk dünyaya getirdiğini ve çocuğun da hemen konuştuğunu görmesi; Allah'ın o kadına bir çocuk ihsan edeceğine delalet eder.


Nablusi: Bir melik rüyada hanımı hamile olmadığı halde erkek bir çocuk doğurduğunu görse, o melik hazinelere sahip olur. Hamile bir kadın rüyada erkek bir çocuk doğurduğunu görse, o kadın dişi bir çocuk doğurur. Dişi bir çocuk doğurduğunu görse, erkek bir çocuk doğurur. Kız çocuğu tabirce üzüntüden kurtulmaya; erkek çocuk ise üzüntüye delalet eder.
Bir hasta rüyada, anasırım, kendisini doğurduğunu görse, o hasta ölür. Çünkü çocuk ölü gibi bezlere sarılır. Bu rüyayı sanatkar olan birisi görse, onu san'at ve işinden menedecek birtakım maniler çıkar. Bu rüyayı fakir bir kimse görse, onu besleyecek ve ona himmet edecek bir adamı çabucak bulur. Eğer bu rüyayı gören adam zengin ise, zevk ve eğlence yüzünden servetini muhafaza edemez ve onun işlerine bakmak ve nezaret etmek için bir başkası onun üzerine kahren tayin edilir. Çünkü çocuk başkasının elindedir ve işlerini görmekten de acizdir.
Bu rüyayı görenin hanımı varsa; hanımının çocuk doğurmayacağına delalet eder. Eğer rüyayı görenin hanımı hamile ise, o kadının erkek bir çocuk doğurmasına delalet eder. Rüyayı gören köle ise, efendisinin onu sevdiğine ve bir kusur işlediğinde ona af ve müsamaha ile muamele ederek azad etmemesine delalet eder. Rüyayı gören düşman ve dava sahibi birisi ise, onun hakim yanında delilinin geçerli olmamasına delalet eder.

Bir kadın rüyada kendisini ağzından doğurduğunu görse, onun öleceğine ve ruhunun ağzından çıkacağına delalet eder. Rüyada kız doğurmak hapis olan bir kimsenin üzüntüden kurtulmasına delalet eder. Erkek bir kimse, rüyada bir oğlan çocuğu doğurduğunu görse, hastalanır. Üzüntüden kurtarır. Düşmanına galip gelir. Adi bir kadından kurtarır. Kız doğurduğunu gören kimse, her sıkıntıdan kurtarır ve onun neslinden kavim ve kabilesi için makamı yüce bir kimse çıkar. Hayvan doğurduğunu ve bu hayvanın kedi olduğunu görse, doğan çocuk hırsız olur.
Doğurmak sıkıntı ve hastalıklardan kurtulmaya, aile ve komşularından ayrılmaya delalet eder. Doğmak rahatlığa, kederden kurtulmaya, borcu ödemeye ve tevbe etmeye delalet eder.
Rüyada bir erkek çocuk doğurduğunu gören kadın en sonunda ferahlık, sevinç, müjde, ağırlıktan kurtulmaya ve kurtuluşa ermeye delalet eder. Kız doğurduğunu görse, izzet, şeref, ucuzluk, bolluk, güçlükten sonra kolaylık ve sevinç içerisinde geniş bir rızıkla rızıklanır.
Rüyada doğurduğunu gören kimse, fakir ise zengin olur. Zengin ise, üzüntü ve kedere düşer. Bekarsa çabucak evlenir ve hanımı bir çocuk doğurur. Diğer kimselerin böyle bir rüya görmeleri, onların" hastalanmalarına delalet eder. Hasta olan bir kimsenin çocuk doğurduğunu görmesi, onun öleceğine delalet eder.
Fakir, muhtaç, köle, Üzüntü ve kederli kimselerin böyle bir rüya görmeleri, üzüntü, keder, sıkıntı ve mihnetten kurtulmaya delalet eder. Bu rüya tüccarlar hakkında mallarının gitmesine, misafirler hakkında onların yüklerinin hafiflemesine ve akrabasının ölmesine delalet eder.
Rüyada hamile, olduğunu gören kimse, üzülür. Tazarru ve niyazda bulunur. Doğurduğunu görse, üzüntüden kurtulur. Rüyada kızı olduğunu gören kimse, borçlanır. Rüyada kızının öldüğünü ve onun için bir kabir kazdığını gören kimse, borcunu öder.


Seyyid Süleyman: Kirmani bir kız doğurduğunu görenin, büyük hayra nail olacağını söylüyor. Erkek çocuk doğuran, şiddetli üzüntüye düşer yahut kötü bir söz duyar. Bir rivayete göre vefat eder. Karısının veya cariyesinin erkek doğurduğunu görmek; kız doğurmalarına işarettir. Hamile değillerse kedere duçar olup, daha sonra selamete çıkmaya delalettir. Şayet rüya sahibi bu anılan kadınların kız doğurduklarını görürse, doğacak çocuk erkek olur.
Bazı tefsirciler de bu rüyayı yukarıdaki gibi yorumlamışlardır. Fakat, rüya bazen olduğu gibi çıkabilir. Ağzından çocuk doğuran; hastaysa vefat eder. Bir rivayete göre rüya sahibi, birisi için şefaatte bulunur. Hakkında iyi konuşur.
Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Bir erkeğin rüyasında çocuk doğurduğunu görmesi, taşıyamayacağı ağır bir yük altına girmesine işarettir. Lakin bir süre sonra bundan kurtulur. Düşmanına galip gelir.
Bir kavle göre bu rüya, kötü huylu bir kadından kurtulmaya delalettir. Hamile olmayan bir kadının çocuk doğurması, eşinin zengin olacağının habercisidir.
Kirmani bir kadının kız doğurduğunu görmesinin eşi için mefaate delalet olduğunu söylüyor. Erkek doğurursa zevci, yani eşi bir sıkıntıyla karşılaşır.
Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Bir kadın rüyasında doğurduğu erkek çocuğun hemen konuştuğunu görürse, dünya ve ahirette kurtuluşa erer.
Bir rivayete göre vefat eder.
Doğurduğu kız çocuğunun derhal konuştuğunu gören kadın, Cenab-ı Hakk'ın izniyle kavminin efendisi olacak, sözü geçecek bir evlada kavuşur.