Rüyada Dizler görmek

Rüyada Dizler görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Nablusi: Rüyada görülen diz, kişinin maişet ve talebindeki şiddet ve zahmeti ve işindeki dert ve elemdir. Bir kimsenin diz derisinin kuvvetli olarak görülmesi, o kimsenin maişetçe kuvvetine delalet eder.
Dizinin derisini soyulmuş ve yüzülmüş görse, o kimse geçiminde zahmet ve meşakkate düşer. Dizinin derisinin katı olduğunu yahut onda şiş, kir ve pas gibi şey olduğunu görse o kimse geçiminde zahmete uğrar ve zahmetle topladığı malı telef olur.
Dizler bedenin kuvvet ve hareketi ve işinin iyiliğidir. Dizlerinin sıhhatli ve sağlam olması yolculuğa ve başka harekete ve onun bulunacağı bir işe ve vücut sıhhatine delalet eder. Dizlerinde ağrı veya hastalık hissetmesi, dizlerin işteki ağırlığına, rüya sahibi hasta ise ölümüne delalet eder. Diz, yolcunun bineğidir.
Tabirci! Dizde meydana gelen hali tabirde yukarıda zikrettiğimiz şeylere göre yap.
Dizler, kardeş ve ortak ile tabir olunur. Bazan da iş sahibi olan şahıslar ile, ayaklar da onların hizmetkarları ile tabir olunur. Bazan da diz rükü ve sücudu tamamlamaya, insanın alış verişine, hareket ve sükunetine, yolculuğuna, makamına, maldan biriktirdiği ve sarf ettiği şeye, sıhhat, ülfet ve muhabbete delalet eder.
Bir kimse dizinin büyüdüğünü, kemiğinin kuvvetlendiğini yahut halinin güzel olduğunu görse, eğer o kimse üzüntü, ve kederli ise Allah Teala onu üzüntü ve kederden halas eder.
Bazı kere de bu rüya o kimsenin namaza devam edip, adap ve şartları ile kılmasına delalet eder. Eğer dizinin yerinden ayrıldığını yahut kırıldığını ya da onda yara ve çıban ve akıcı kan olduğunu görse, o kimsenin hareketsizliğine, yahut sakin bir halde kalmasına delalet eder. Eğer yolculuk niyetinde ise bundan vazgeçer.
Bazan da malından istifade etmesi mümkün olmaz, eğer kendisi ile başkası arasında bir muhabbet ve dostluğu varsa ondan ayrılır. Bazan da bu rüya, onun binek ve hayvanının muattal kalmasına delalet eder.


Seyyid Süleyman: Bu rüya; insanın geçimi, arzusu ve gayreti ile tabir olunur. Dizlerde görülen iyi ve kötü her durum bu sembollere göre yorumlanır.
Kirmani demiştir ki: Diz; insanın işlerindeki davranışlarını düzenlemekte ve geçim kaynağını tedarik etmede yardımcı organı olduğundan, görülen rüyada bu husus dikkate alınmalıdır.
Dizlerini veya bir dizini şiş görmek; geçim kaynağını temin etmekte zorluğa veya arzusuna ulaşmakta müşkülata delalettir. Dizlerini yaralı ve çıban içinde gören; işinde ve gayretinde tembel davranır. Diz kapaklarını büyük görmek; sermayenin artmasına işarettir. Küçülmüş görmek ise, bu tabirin aksidir.