Rüyada Delilik görmek

Rüyada Delilik görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Molla Cami: Rüyada delilik, izzet ve zenginliğe ve dünyanın kendisine yönelmesine ve onu arzu eden kimse için ferahlık ve sevince işarettir.Rüyada bir kimsenin bir şeyin dokunmağı iie aklında noksanlık meydana geldiğini görmesi,faiz yediğine işarettir.Bazıları da, delilik, cennete girmeye işaret eder, dediler.Delilik, rüyayı görenin deliliği nisbetince ona gelecek maldır.Çocuğun deliliği, babası için zenginliktir.Kadının deliliği, senenin ucuzluk ve bolluğuna işarettir.Delilik, aşka işarettir.Delilik acı ve keder verici darbeye işarettir.Yine delilik, güzel davranışa işarettir.


Diyanet: Rüyada delilik, izzet ve zenginliğe ve dünyanın kendisine yönelmesine ve onu arzu eden kimse için ferahlık ve sevince işarettir. Rüyada bir kimsenin bir şeyin dokunması ile aklında noksanlık meydana geldiğini görmesi, faiz yediğine işarettir. Bazıları da, delilik, cennete girmeye işaret eder, dediler. Delilik, rüyayı görenin deliliği nispetince ona gelecek maldır. Çocuğun deliliği, babası için zenginliktir. Kadının deliliği, senenin ucuzluk ve bolluğuna işarettir. Delilik, aşka işarettir. Delilik acı ve keder verici darbeye işarettir. Yine delilik, güzel davranışa işarettir.


Nablusi: Rüyada arızasız meydana çıkan delilik, izzet ve zenginliğe ve dünyanın kendisine yönelmesine ve onu arzu eden kimse için ferahlık ve sevince delalet eder. Rüyada bir kimsenin bir şeyin dokunması ile aklında noksanlık meydana geldiğini görmesi, faiz yediğine delalet eder. Bazıları da, delilik, cennete girmeye delalet eder, dediler.
Delilik, rüyayı görenin deliliği nisbetince ona gelecek maldır. Ancak o kimse o malı kötü arkadaşla sarf ve layık olmadığı vechle infak etmeye çalışır. Denilmiştir ki, delilik, mirastan giyinmektir. Bazıları da saltanata ehil olan kimse için delilik, saltanattır, dediler.
Çocuğun deliliği, babası için zenginliktir. Kadının deliliği, senenin ucuzluk ve bolluğuna delalet eder. Delilik, aşka delalet eder. Delilik acı ve keder verici darbeye delalet eder. Yine delilik, güzel amel işlemeye de delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada divane olduğunu görmek; faizden kazanılacak haram mala işarettir. Bazı tabircilere göre, zenginliğe delalet eder. Saraya tutulup aklını kaybedenin; ya malı yağmalanır, ya belaya çatar, ya büyülenir. Herhalde bir musibete uğrar. Fakat, bir rivayete göre ehil ise, yüksek makamlara gelir, izzet ve hüküm sahibi olur. Yahut mirastan elbise giyer. Sıbyan denilen çağdaki bir çocuğun deliliği, babası için mal ve zenginliktir. Delirmiş bir kadın ise, o yılın feyizli, bereketli ve ucuz olacağına delalet eder.
Kirmani bu rüyayı, alim ve hiddetli bir idareci, azgın hayvan, dini bozuk biri, edepsizliği ile tanınan adam ve inatçı düşmanla tabir eder. Mecnunda çirkin bir hal görmek bu yorumda zikredilenlerin birinin vereceği zarara işarettir. Mecnunun hareketinden zarar görmemek selamet ve emniyete delalettir.
Bazı tabircilere göre, yanındaki mecnundan korktuğu halde zarar görmemek; düşman şerrinden muhafaza olmaktır.
Delirmiş bir kadın dünya ile tabir olunur. Böyle bir kadının rüya sahibine yüzünü dönmesi, feyizli ve bereketli bir seneye işaret eder. Bazı tabircilere göre rüyayı gören, dünyaya teveccüh(*) eder. Kadından korkarsa, eline mal geçer. Delirmiş bir kadından bir şey almak çok hayırlıdır. Arkasını dönüp giden bu kadını takip ettiği halde yetişemeyen; dünya ni'metlerine talip olmasına rağmen, onlardan mahrum kalır. Yetişirse dünyadan istediklerini alır.

Deli bir kadın tarafından çekilen biri bundan sakınır ve kaçarsa dünyada makbul olur. Zahit(**) ruhlu olmasına rağmen dünya ona yönelir.