Rüyada Çöplük görmek

Rüyada Çöplük görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Çöplük, muhtelif yönlerden gelecek olan dünyalığa delalete eder. Çöplüğe malik olduğunu, evinin çöple dolduğunu yahut çöplükte bulunduğunu gören bekar ise evlenir, yoksulsa miras yahut mala kavuşur; üzüntüde olan bundan kurtulur. Çöplük, herkes için değiişik yönlerden gelecek hayır ve iyiliğe, Çöplükte çıplak olarak bulunmak, kişinin durumunda meydana gelecek üzücü durumlara delalet eder. Çöp, bulunduğu yer için dünyalıktır. (Ayrıca Bakınız; Çöp, Toz.)


Molla Cami: Rüyada çöplük görmek, mala işarettir. Bir kimse çöplükte olduğunu görse veya çöplüğü safın alsa yahut miras olarak eline geçse ya da evini içinde oturulmayacak derecede pislik içinde görse ve o kimse de hasta veya öleceğinden korkuyorsa kurtulur. Yahut da dünya malım toplamaya başlar. Eğer bu rüyayı gören fakirse, zengin olur veya bir mirasa kavuşur. Eğer bekarsa, evlenir. Şayet bunların hiç biri onda yoksa o çöplük onun han ve dükkanına işarettir. Eğer o kimse hakimliğe ehilse, hakim olur. Bazan çöplük, hakim için emin bir şahsın evine işarettir. Çöplük üzerinde çıplak olduğunu gören kimse memur ise, vazifesinden alınır, hasta ise, ölür, zengin ise fakirleşir.


Diyanet: Rüyada çöplük görülmesi; mala yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendisinin çöplükte olduğunu, çöplüğü satın aldığını veya evini çöplerle doldurarak çöplük haline getirdiğini ya da miras yoluyla eline çöplük geçtiğini görse; eğer o kimse hasta ise veya helak olacağından korkuyor ise; o kimsenin hastalığından kurtulacağına veya korktuklarından emin olacağına yorumlanır. Yukarıda anlatıldığı şekilde bir fakirin rüya görmesi halinde o fakirin zengin olacağına veya mirasa konacağına, eğer bekârsa evleneceğine delalet eder. Eğer bu sayılanlar o kimsede yoksa bu takdirde rüyada görülen o çöplük rüya sahibinin han ve dükkân sahibi olacağına işaret eder. Yine böyle bir rüya gören kimse eğer hâkimliğe ehil ise, hâkim olur. Bir kimsenin rüyasında çöplük üzerinde kendisinin çıplak olduğunu görse; eğer o kimse vali ise görevinden alınır, eğer hasta ise şifa bulamayıp ölür, eğer zengin ise fakirleşir.


Nablusi: Rüyada çöplük görmek, mala delalet eder. Bir kimse çöplükte olduğunu görse veya çöplüğü satın alsa yahut miras olarak eline geçse ya da evini içinde oturulmayacak derecede pislik içinde görse ve o kimse de hasta veya helak olacağından korkuyorsa kurtulur. Yahut da dünya malını toplamaya başlar. Eğer bu rüyayı gören fakirse, zengin olur veya bir mirasa kavuşur. Eğer bekarsa, evlenir. Şayet bunların hiç biri onda yoksa o çöplük onun han ve dükkanına delalet eder. Eğer o kimse hakimliğe ehilse, hakim olur. Bazan çöplük, melik için hazineye, hakim için de emin bir şahsın evine delalet eder. Çöplük üzerinde çıplak olduğunu gören kimse vali ise, vazifesinden alınır; hasta ise, ölür; zengin ise fakirleşir.


Seyyid Süleyman: Bkz. Süprüntü.