Rüyada Çimenli Ve Sulu Yerler görmek

Rüyada Çimenli Ve Sulu Yerler görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Diyanet: İmamı Nablusî'ye göre: Bir kimsenin rüyasında çayırlı, çimenli ve sulu yerler görmesi; İslâm'la tabir edilir. Bazı yorumculara göre: Bir kimsenin rüyasında çayırlı ve çimenli yer görmesi; o kimsenin rahatsızlanacağına, bir ölünün rüyada güzel bir bahçede görülmesi; onun cennette olduğuna işaretle tabir olunur. Bir kimsenin rüyasında çayırlı ve çimenli bir yerden kirli bir vere çıktığını görmesi; o kimsenin sünnetten ayrılarak masiyet yoluna gireceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında hac mevsiminde bir bahçe içinde olduğunu ve bahçenin meyvelerinden yediğini ve ezan okuduğunu görmesi; o kimsenin hacca gideceğine işaret şeklinde yorumlanır. Böyle bir rüyayı bir kâfirin görmesi halinde onun Müslüman olacağına, günahkâr bir kimsenin görmesi halinde; onun tövbe edeceğine delalet şeklinde yorumlanır.


Nablusi: Rüyada görülen ve tanınmayan çayırlı ve çimenli ve sulu yerler din ve islamdır. Yer yüzünde görülen her yeşilliğin tabiri de böyledir. Bazıları da, bir kimse rüyada çayırlı ve çimenli yer görse, o kimse aniden rahatsızlanır, dediler. Bir ölünün rüyada güzel bir bahçede görülmesi onun cennette olmasına delalettir. Yeşillik ve sulu yerler dünyaya ve dünyanın ziynetine, mal ve çeyizi çok olan zevceye delalet eder. Nebatat ancak yeşillikle bilinen meçhul bir çayır, islama delalet eder. Bazan da bu rüya, peygamberimizin kabri şerifi, zikir halkası, hayırlı topluluklar, hayırlı kimselerin kabri ye Allah-u Teala Hazretleri'ne ibadet edilen faziletli bir yere delalet eder. Bazan da çimenlik yerleri görmek, Kur'an-ı Kerime, ilim ve hikmet kitabına, bazan da cennete delalet eder.
Bir kimse rüyada çimenli ve sulu yerden kirli ve tozlu bir yere çıksa, o adam sünnetten bid'ata, yahut ibadetten masiyete. geçer. Bir kimse bir bahçe içerisinde olduğu ve onun meyvelerinden yediğini görse, eğer bu rüya hac zamanında ise ya da o bahçede ezan okunsa, o kimse hacca gider. Ve bu rüyayı kafir görse Müslüman olur. Günahkar bir kimse görse teybe istiğfar eder. Eğer bunlardan değilse, rüyayı gören, cuma namazı veya cenaze namazı kılmak gibi hayırlı bir iş yapar.