Rüyada Cihad görmek

Rüyada Cihad görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Rızık genişliğine, izzet ve şerefe nail olmaya, Cihada gitmek faziyet ve zenginliğe, ahirette yüksek derecelere ermeye, Cihad nefisle barışık olmamaya, nefsin arzu ve isteklerini yerine getirmeyerek insan-i kamil olmaya; Cihaddan kaçtığını görmek zillet ve aşağılanmaya, yoksululk ve mihnete delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Gaza, Harp.)


Molla Cami: Rüyada cihad etmek çoluk çocugunun rızkını temin etmek için gayret göstermeye, güzel isimle medh edilmeye işaret eder.Bazı tabirciler, cihad, rızkın genişliğine işaret eder dediler. Bazı kere de hayır ve sevap yoluna gitmeye, asi ve inatlarla münakaşa ve mücaddeye işaret eder. Bir kimse cihad etmeye gittiğini görse, fazilet ve zenginliğe, ahirette yüksek derecelere işarettir. Allah yolunda savaşıp inançsızlarla dövüştüğünü görse, evlad ve ailesi hususunda gayret içinde bulunur. Kendisini silah ile beraber harbediyor görse, namazını kılan, zekatını veren gayretli bir Müslüman olduğuna işaret eder. Birtakım kimselerin cihad için yola çıktıklanm görse, o kimselerin, kurtuluşa, zafere, makam, izzet ve kuvvete erişmelerine işaret eder.Kılıcım sağa sola sallayarak tek basma düşmanla döğüştüğünü görse, o kimse düşmanları üzerine nusret ve zaferle galip gelir.Allah yolunda öldürüldüğünü görmek, rahat ve sevince ve kolaylıkla rızka nail olmaya işaret eder. Harp içerisinde oldugunu fakat harpten yüz çevirdiğini gören kimse, aile ve akrabaları hususunda cehd ve gayretini, onların hallerini ıslah için gösterdiğiçalışmasını terk eder, dininde bozukluk meydana çıkar ve dünyada sülalezinde ayrılık ve dağınıklık meydana çıkar.Harbi kazandığını gören kimse ticaret ve kazananda faiyda görür. Rüyada din düşmanları ile cihad, zelim ve münafıklarla muhalefet ve düşmanlığa ve onlara galip gelmeye işaret eder. Rüyada, denizde yapılan cihad, fakirliğe, korkuya ve zayıflığa, helak olmaya, iki düşman arasına düşmeye, iki taraftan korkuya, yahut deniz ve denizin işaret ettiği kimseden rızık talep etmeye işarettir. Rüyada azgınlarla savaşmak etmek, din veya anneler ve babalar için imdat ve yardıma yahut hanımı için kıskançlığına işaret eder. Rüyada azgın ve zalimlerin taraftan olduğunu görenin anne babasına muhalefet edeceğinden yahut kendisinin itaat etmesi ve boyun eğmesi lazım gelen itaatten çıkmasından veya namazım terk etmesinden korkulur.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında savaştığını görmesi; çoluk çocuğunun rızkını temin etmek için gayret sarf ettiğine ve güzel bir adla anılmasına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında cihada (savaşa) gittiğini görmesi; o kişinin fazilet ve zenginliğine ve âhirette yüksek bir dereceye nail olacağına, kişinin rüyasında Allah yolunda savaştığını görmesi; aile efradının geçimi için gayret gösterdiğine, bir kimsenin rüyasında silahı ile beraber savaştığını görmesi: namazını kılan, zekâtını veren gayretli bir müslüman olduğuna delalet eder. Kişinin rüyasında birtakım insanların savaşa çıktıklarını görmesi; o kimselerin kurtuluşa, zafere, yüksek bir makama, izzet ve kuvvete kavuşacaklarına, kişinin rüyasında kılıcını sağa-sola sallayarak tek başına düşmanla savaştığını görmesi; o kimsenin düşmanlarına galip geleceğine, kişinin rüyasında Allah yolunda öldürüldüğünü görmesi; o kimsenin rahatlığa ve sevince kavuşacağına ve rızkını da kolay bir şekilde kazanacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir savaşı kazandığını görmesi; o kimsenin ticâretinden ve kazancından faide göreceğine, bir kimsenin rüyasında savaşta düşman tarafına hamle yaptığını görmesi; o kimsenin ganimet malına nail olacağına, kişinin rüyasında din düşmanları ile savaştığını, zalim ve münafıklara muhalefet ettiğini görmesi; rüya sahibinin onlara galip geleceğine yorumlanır. Rüyanızda denizde savaştığınızı görmeniz; muhtaç duruma düşeceğinize, korkuya kapılarak zayıflayacağınıza, helak olacağınıza, iki düşman arasında kalacağınıza ve her iki taraftan da korkuya kapılacağınıza işaret eder. Rüyanızda azgın ve zalimlerin taraftarı olduğunuzu görmeniz; dininizden döneceğinize, yahut ana-babanıza âsî olacağınıza veya namazınızı terk edeceğinize delalet eder.


Nablusi: Rüyada harp etmek çoluk çocuğunun rızkım temin etmek için gayret göstermeye, güzel isimle medh edilmeye delalet eder. Bazı tabirciler, cihad, rızkın genişliğine delalet eder dediler. Bazı kere de hayır ve sevap yoluna gitmeye, asi ve inatlarla münakaşa ve mücadeleye delalet eder.
Bir kimse cihad etmeye gittiğini görse, fazilet ve zenginliğe, ahirette yüksek derecelere nail olur. Allah yolunda harbedip küffarla dövüştüğünü görse, evlat ve ailesi hususunda cehd ve gayret içinde bulunur. Çünkü dövüşmeye gayret, kazanca gayrettir. Kendisini silah ile beraber harp ediyor görse, namazını kılan, zekatını veren gayretli bir Müslüman olduğuna delalet eder.
Birtakım kimselerin cihad için yola çıktıklarını görse, o kimselerin, kurtuluşa, zafere, makam, izzet ve kuvvete erişmelerine delalet eder. Kılıcını sağa sola sallayarak tek başına düşmanla dövüştüğünü görse, o kimse düşmanları üzerine nusret ve zaferle galip gelir. Allah yolunda öldürüldüğünü görmek, rahat ve sevince ve kolaylıkla rızka nail olmaya delalet eder.
Harp içerisinde olduğunu fakat harpten yüz çevirdiğini gören kimse, aile ve akrabaları hususunda cehd ve gayretini, onların hallerini islah için gösterdiği çalışmasını terk eder, dininde bozukluk meydana çıkar ve dünyada aşiret ve kabilesine tefrika ve dağınıklık isabet eder. Harbi kazandığını gören kimse ticaret ve kazancında faide görür.

Bir kimse harpte bulunsa ve düşman tarafına hamle yaptığını, hücum ettiğini görse, ganimet malına nail olur. Rüyada din düşmanları ile cihad, zelim ve münafıklarla muhalefet ve düşmanlığa ve onlara galip gelmeye delalet eder. Rüyada, denizde yapılan cihad, fakirliğe, korkuya ve zayıflığa, helak olmaya, iki düşman arasına düşmeye, iki taraftan korkuya, yahut deniz ve denizin delalet ettiği kimseden rızık talep etmeye işarettir.
Rüyada azgınlarla harp etmek, din veya analar ve babalar için imdat ve yardıma yahut hanımı için kıskançlığına delalet eder. Rüyada azgın ve zalimlerin taraftarı olduğunu görenin İslam dininden döneceğinden yahut ana babasına muhalefet edeceğinden yahut kendisinin itaat etmesi ve boyun eğmesi lazım gelen itaatten çıkmasından veya namazını terk etmesinden korkulur.


Seyyid Süleyman: Bkz. Gaza.