Rüyada Cennet görmek

Rüyada Cennet görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: cennet görmek camiye, zikir meclisine, hacca, cihada, salih amellere, gerçek ilme ve çarşı-pazara; Cennete girdiğini görmek sevincç ve sürura ermeye, hayır ve berekete, nimet ve güzel rızka nail olmaya, Cennette olduğunu ve oranın meyvelerinden yediğini,, ırmaklarında yüzdüğünü ve gölgesinde oturduğunu görmek salih amellerin güzel sonuçlarını almaya, mutlu evliliğe ve hayırlı evladlara nail olmaya; Cennette gezindiğini görmek hayırlı ve sürekli rızka, şeref ve itbar kazanmaya ve korkudan emin bulunmaya, Cennete girdiği halde oranın nimetlerinden yiyip, sularından içemediığini görmek, alim olduğu, imkanı bulunduğu halde bu ilim ve olanaktan hayırlı yönde istifade etmemeye, Cennetten kovulduğunu görmek fakirlik ve zillete düşmeye, imtihanlara tabi tutulmaya; Cennetin haznedarını görmek sürekli sevince; onun iltifat ve ihsanına nail olmak Allah Teala'nın rızasını kazanmaya, bu meleğin kendile iltifat etmediğini görmek, Cenneti hak ettirecek hal ve davranışları henüz göstermediğine delalet eder.


Diyanet: Rüyanızda cennete girdiğinizi görmeniz; sevince, Allah'ın sizi hayra ve selâmete kavuşturacağına ve her ne muradınız varsa nail olacağınıza yorumlanır.Rüyanızda cennetin kapılarından birisinin yüzünüze kapandığını görmeniz; babanızın veya annenizin ya da yakın bir dostunuzun vefat etmesinin muhtemel olduğuna, cennet kapılarından ikisinin yüzünüze kapandığını görmeniz; dostlarınızdan birisinin vefat edeceğine delalet eder. Rüyanızda cennetin bütün kapılarının yüzünüze kapandığını görmeniz; babanızın veya annenizin size darılmış olacaklarına işaretle yorumlanmaktadır. Bir kimsenin elinde kılıç olduğu halde cennete girdiğini görmesi; o kimsenin sevilmeyen huylarını terk edip iyi bir insan olacağına ve sevap kazandıracak bir iş işleyeceğine, kişinin rüyasında cennetin meyvelerinden yediğini görmesi; o kimsenin hayra, menfaata ve bolluğa kavuşacağına, kişinin rüyasında eliyle cennetin meyvesini topladığını ve yediğini görmesi; o kimsenin ilim öğreneceğine, ama onun ilminden herhangi bir kimsenin istifade edemeyeceğine böyle bir rüyanın görülmesi işaret eder. Bir kimsenin rüyasında cennet hurileriyle birlikte olduğunu görmesi; o kimsenin ölünceye kadar nimet içinde olacağına, kişinin rüyasında cennet bahçelerinde gezdiğini görmesi; o kimsenin bundan sonra kendisini din işlerine vererek muttaki bir kimse olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında cennetin sütünden ve suyundan içtiğini görmesi; o kimsenin rızkının artarak evine bolluk ve bereket geleceğine, bir kimsenin rüyasında cennette bulunan Kevser suyundan içtiğini görmesi o kimsenin düşmanlarına galip geleceğine ve işlerinde de başarılar elde edeceğine delalet eder. Rüyanızda cennete girmek istediğinizi ve fakat bundan men olunduğunuzu görmeniz; sizin dünyada fesat çıkarmaya ve isyan etmeye meyilli olduğunuza, rüyanızda yüzünüze cennetin kapısının kapandığını görmeniz; anne-babanıza âsî olacağınıza, rüyanızda cennete yaklaştığınızı ve sonra da geri döndüğünüzü görmeniz; bir hastalığa yakalanarak öleceğinize, rüyanızda bir meleğin elinizden tutarak sizi cennete götürdüğünü görmeniz; Allah'ın huzurunda günahlarınızdan tövbe ettikten kısa bir süre sonra vefat edeceğinize işaretle yorumlanır. Rüyanızda size "Cennete gir" denildiği halde girmekten çekindiğinizi görmeniz; din yolunda yürümekten kaçınacağınıza, rüyanızda "Cennete girer misin?" diye size sorulduğunu görmeniz; bir mirasa konacağınıza, rüyanızda cennete eşinizle birlikte girdiğinizi görmeniz; çok mes'ut bir aile hayatı yaşayacağınıza ve fakirlik nedir bilmeyeceğinize delalet eder. Bir kimsenin rüyasında cennette hurilerle eğlendiğini görmesi; o kimsenin rızkının bolluğuna ve ömrünün de uzun olacağına, kişinin rüyasında Cennet'te Tûbâ ağacının altında oturduğunu görmesi; o kimsenin dünya ve âhirete ait arzularının gerçekleşeceğine, kişinin rüyasında cennette süt veya şerbet içtiğini görmesi; o kişinin bilgili ve zengin olacağına, kişinin rüyasında cennet nimetlerini gördüğü halde yemek istemediğini görmesi; dînî vecibeleri yerine getirme hususunda istekli olmadığına, kişinin rüyasında cennette olduğu halde ateşte yakılarak azap edildiğini görmesi; başkalarına ait haram bir maldan yiyeceğine, kişinin rüyasında cennette kendisine büyük bir köşkün verildiğini görmesi; o kimsenin büyük bir işe atılacağına veya mes'ut bir evlilik yapacağına yorumlanır. Rüyanızda cennetten kovulduğunuzu görmeniz; aile çevrenizden uzaklaşarak uzun yıllar gurbette kalacağınıza ve hayatınızın da türlü zorluklar içinde geçeceğine işaret eder. Buraya kadar cennet görülmesi ile ilgili genel yorumları yaptıktan sonra şimdi de ünlü rüya tabircilerinin bu husustaki yorumlarını ayrı ayrı ele alarak siz okuyucularıma sunmaya çalışacağım. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında cennette yüksek bir yerde olduğunu görmesi; o kimsenin bir âlime veya bir zengine arkadaşlık edeceğine, kişinin rüyasında elinde cennetin anahtarlarının olduğunu görmesi; o kimsenin iman ile öleceğine, kişinin rüyasında cennette olduğunu ve oraya lâyık olmayan bir iş işlediğini görmesi; o kimsenin günah işlediğine, bir hastanın rüyasında cennete girdiğini görmesi; o hastanın öleceğine işaretle tabir olunmaktadır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Rüyada cennet görülmesi daima hayırla tabir edilir. Kişinin rüyasında cennete girdiği, fakat içeri giremediğini görmesi; o kimsenin bir müjde alacağına delalet eder. İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Bir kimseye rüyasında "Cennete gireceksin" denildiğini görmesi; o kimsenin dünyada ilim sahibi olacağına, kişinin rüyasında gülerek cennete girdiğini görmesi; o kişinin Allah'ı çok anacağına, kişinin rüyasında kendisini cennet bahçelerinde dolaşır olduğunu görmesi; ferahlık ve sevince, kişinin rüyasında cennet meyvelerini ağacından koparıp yediğini görmesi; o kişinin toplum içinde sevilen, sayılan bir kişi olduğuna yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında cennetin o güzelim sularından ve şerbetinden avuçları ile içtiğini görmesi; o kimsenin dünya nimetlerinden istifade edeceğine, kişinin rüyasında cennette meleklerin yanına gelerek kendisini selâmladıklarını görmesi; o kimsenin cennete girecek kadar hayır işlerde bulunduğuna, rüyasında cennet hurmasını yediğini gören kimsenin; dünyada huzurlu bir ömür geçireceğine böyle bir rüyanın görülmesi işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bütün dünya insanlarının cennete girdiklerini görmesi; o beldede ucuzluk olacağına, devletin âdil davranacağına, gıda maddelerinin bolluğuna ve bereketine işaret eder. Kişinin rüyasında cennetten kovulduğunu görmesi; o kimsenin fakir duruma düşeceğine delalet eder. Rüyanızda cenneti cehenneme attığınızı görmeniz; bağınızı ve bahçenizi satacağınıza ve parasını yiyeceğinize, rüyanızda kendinizi cennet köşklerinden birinde olduğunuzu görmeniz; bir kuruma veya bir yere başkan olacağınıza ya da güzel bir hanımla evleneceğinize yorumlanır. Rüyada cennetin ırmaklarından içmek değişik şekillerde tabir edilir bir kimsenin rüyasında su nehrinden içtiğini görmesi; rızka, süt nehrinden içtiğini görmesi; fıtrata, şarap nehrinden içtiğini görmesi; Allah sevgisinden meydana gelen sarhoşluğa ve Allah'ın haram kıldığı şeylere nefret duymaya, bal nehrinden içtiğini görmesi; Kur'an'a işaret eder. Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerîm'inde bu ırmaklardan şöyle söz etmektedir: "(Küfürden)sakınanlara va'd edilen Cennetin hali (şu): Orada tadı ve kokusu bozulmayan bir sudan ırmaklar var; tadı değişmeyen bir sütten ırmaklar var; içenlere lezzet veren şa-rabdan, (sarhoşluk vermeyen tatlı içkiden) ırmaklar var; saf süzme baldan ırmaklar var..." (Muhammed Sûresi: 15). Bir kimsenin rüyasında cennetin saraylarına girdiğini görmesi; o kimsenin yüksek mertebeye nail olacağına, övünülecek bir işe girişeceğine hür hanımlarla evleneceğine, genişliğe, bolluğa ve zenginliğe kavuşacağına yorumlanır. Rüyanızda Tûbâ ağacının gölgesinde oturduğunuzu ve ona yaslanarak durduğunuzu görmeniz; gideceğiniz yerin iyi bir yer olacağına, bendinizi ibâdete vereceğinize işaretle tabir olunur. Rüyanızda Sidre-i Müntehâ'yı görmeniz; maksat ve arzunuza erimeğinize delalet eder. Kişinin rüyasında cennete girdiğini görmesi; bazen de şehid olacağına, özellikle harp aletleriyle birlikte cennete gireni gören kimsenin şehid olarak öleceğine yorumlanır.


Nablusi: Cenneti görüp fakat oraya girmediğini gören kimsenin rüyası onun için hayır ameliyle müjdedir. Bu rüya insaf sahibi ve zalim olmayan kimseye mahsustur. Bazıları, «Cenneti açıkça gören kimse, arzu ve istediği şeye nail olur ve ondan üzüntü ve keder gider» demişlerdir.
Cennete girmek isteyip fakat bundan men edildiğini gören kimse, niyet ve kastettiği hac ve cihattan yahut üzerinde ısrar ettiği günah ve kusurdan tövbeyi murat ettiği halde, bunlardan men edilir. Cennet kapılarından birisinin, üzerine kapandığını gören kimsenin ana ve babasından birisi vefat eder.
Cennetin bütün kapılarının üzerine kapanıp açılmadığını gören kimse, ana ve babasına asi olduğuna ve ondan razı olmadıklarına delalet eder. İstediği kapıdan cennete girdiğini gören kimsenin ana ve babasının kendisinden razı ve hoşnut olduklarına delalet eder.
Cennete girdiğini gören kimse her iki dünyada emniyet ve sevince erişir. Cennete girdiğini gören kimsenin eceli ve ölümü yakın olur.
Onu cennete sokan kimsenin elinde tövbe ederek günahlardan temizlenmek nasip olur, (şayet o kimseyi tanırsa) demişlerdir.
Cennete girdiğini gören kimse mihnet ve taatla çevrilmiş ve gizlenmiştir, şeklinde tabir edenler de vardır. Bazı tabirciler ise, bu rüyanın sahibi, kavmin büyükleri, şereflileriyle arkadaş olur ve insanlarla güzel geçinir. Allah'ın farz ettiği şeyleri tamamıyla yerine getirir.
Bir kimse kendisine «Cennete gir» denildiği halde girmediğini görse, o kimsenin dinini terk etmesine delalet eder.
Bir kimseye «Sen cennete girersin», denilse, o kimse mirasa ve kendisini Firdevs-i alada görse, ilim ve hidayete nail olur. Tebessüm ederek cennete girdiğini gören kimse, Allah'ı çok zikreder. Güya kılıcını kından çıkararak cennete girdiğini gören kimse, iyilikle emreder, kötülükten nehyeder, nimet, medh ve sevaba nail olur. Tuba ağacı altında oturduğunu gören her iki dünyada da hayra nail ve cennet bahçelerinde olduğunu gören kimse ihlas ve kamil imana sahip olur.
Cennet meyvelerinden yediğini gören kimse, yediği meyve kadar ilimle rızıklanır. Cennetin su, şarap ve sütünden içtiğini gören, hikmete, ilme ve zenginliğe nail olur. Cennetin sergilerine yaslandığını görenin rüyası, hanımının iffetli, namuslu ve halinin hoş olduğuna delalet eder. Cennete ne zaman girdiğini bilmeyen dünyada bulunduğu müddetçe izzet ve nimete nail olur. Cennetin meyvelerinden birini yerden alıp başkasına verdiğini gören kimse, amel etmediği ilmini amel edecek birisine öğretmeye delalet eder.
Cenneti cehenneme attığını gören kimse, bağ ve bostanını satar, parasını yer, Kevser suyundan içtiğini gören kimse reisliğe nail olup, düşmanlarına galip gelir. Kendisini cennet köşklerinden birinde görse, reis olur veya güzel bir kadınla evlenir.

Cennet kızlarından bir kızı cima ettiğini ve cennet gılmanları da etrafında tavaf ettiğini görse, bir memleket ve nimete nail olur.
Cennetin hazinedarını görmek sevinç ve nimete, yaşadığı müddetçe temiz yaşayışa ve belalardan emin olmaya delalet eder. Meleklerin onun yanına girip kendisine cennette selam verdiğini gören kimse, onu cennete götürecek bir amel işlemiş olmasına ve hüsn-i hatimeyle öleceğine delalet eder.
Cennete girmeyi görmek, cennete girmeye vesile olacak amel işlemeye delalet eder. Cennette muz ağacının meyvesini yediğini ve gölgesinde oturduğunu görse, maksadına nail olur.
Cennetin sütünden, içki ve şarabından yahut sularından içtiğini görse, hikmete ilme ve nimete, güzel itikada ve sünnet-i seniyeyi işlemeye muvaffak olur. Rüyayı gören kafir ise Müslüman olur, asi ise günahından tövbe ve istiğfar eder. Yahut haram kazançtan helal kazanca geçmeye delalet eder. Rüyada cennete girmek, Allahu Teala ile hüsn-i muameleye ve iyi mükafata, bazen da verasete delalet eder.
Cennete girmek bazen güçlüklerden, üzüntü ve kederden kurtuluşa delalet eder. Hasta bir kimse cennete girdiğini görse hastalığından iyileşir. Bazı kere de cennete girmek, helal mala, ailesi için iyilik etmeye ve Allah'tan korkmaya delalet eder. Cennete girmek, bağ ve bahçeye sahip olmaya faydalı ve menfaat şeylerin eline geçmesine ve rızka delalet eder.

Cennete girmek, bazı kere de üzüntü ve kederin gitmesine delalet eder. Rüyada insanların hepsinin cennete girdiklerini görmek, senenin bolluk ve ucuzluğuna, hükümdar tarafından adalete, meyve, hububat ve ziraata gelecek berekete delalet eder.
Cennete girmek, şehitlik mertebesine ermekle de tabir edilir. Harp aletleri olduğu halde cennete giren şehit olarak ölür. Kitapla beraber cennete girdiğini görmek ilim ve güzel amele delalet eder. Cennete mal ve yürüyen hayvanlarla girdiğini gören kimse, malının zekatını vermek sayesinde cennete girer.
Hanımı ile beraber cennete girdiğini görmek, dünyada hanımı ile iyi geçinmeye delalet eder.
Zikir ve teşbihle cennete girdiğini gören kimse, teheccüd namazı, teşbih ve taksidi sebebiyle cennete girmesine delalet eder. Reyyan kapısından cennete girdiğini gören kimse orucu sebebiyle cennete girmeye nail olur. Rüyada cenneti görmek, camiye, zikir meclisine, sokak ve pazarda kazanç yapmaya, hacca, cihada, iyilikle emredip kötülükten nehyetmeye, ilme ve güzel amele delalet eder.
bazen da cennet, düşmandan korunulup muhafaza edinilen kalkana delalet eder. Rüyada cennetin nehirlerinden içtiğini, meyvelerinden yediğini veya ağaçların gölgesinde gölgelendiğini yahut cennetin hurilerinden bir şey gördüğünü görse, ilim, hidayet, rızık, mülk, nesil ve uzun ömre nail olmaya, yahut şehit olarak ölmesine delalet eder.

Cennet nehirlerinden içilen şey tabirce muteber tutulur. Şöyle ki, su nehri rızka; süd nehri fıtrata; şarap nehri, Allah sevgisinden meydana gelen sarhoşluğa ve Allah'ın haram kıldığı şeylere buğzet-meye, bal nehri ise ilim ve Kur'an'a delalet eder. Cennet meyvelerinden yemek, güzel amellerin neticesine, hanımına ve hayırlı evlada delalet eder.
Tuba ağacının gölgesinde oturup gölgelenen ve ona dayanarak durduğunu gören kimsenin gideceği yerin hoş ve güzel olmasına delalet eder. bazen da ağacın altında oturmak, kendisini ibadete hasretmeye, arkadaş dost ve rütbe makam sahibi kimselerden menfaatlan-maya delalet eder. Sidre-i Münteha, kendisi için vaat edilen her şeyden maksat ve arzusuna erişmeye delalet eder.
Cennet ağaçları bazen da ilmiyle amel eden kimseye, mürşid insanlara hurilere delalet eder. Cennet ağaçlarına sahip olduğunu, yahut o ağaçlardan bir şey yaptığım görse, evlat ve kadınlardan sahip olur. İnsanların- havassı için huri görmek, Allah'tan başka şeylerle ilişkisi olup onlara kapılıp kalmasına delalet eder. İdarecilerin rüyada huri görmeleri, onların işlerine yahut, meskenlerine, geçimlerinin bolluğuna ve çeşit çeşit zevklerine dünyada nail olacaklarına delalet eder.
Cennetin köşklerine girdiğini görmek, yüksek rütbeye nailiyete, İftihar edilecek işe girmeye, hür kadınlarla evlenmeye, genişlik ve zenginliğe ve güzel akıbete delalet eder.
Cennetin haznedarı Rıdvan (R.A.)'ı görmek, melikin haznedarına, hayırlı haberle ortaya çıkacak sefirine, vaadin yerine getirilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve duanın kabul edilmesine delalet eder.
Cennete girip onun meyvesinden yemediğini, nehirlerinden içmediğini gören kimsenin, sahip olduğu ilimden faide görmemesine delalet eder.
Cennetten kovulduğunu görmek, Adem (A.S.)'ın hikayesinden ötürü fakirliğe giriftar olmasına delalet eder. Cennette tavaf ettiğini gören kimsenin rızkının genişliğine, şanının yüceliğine korku ve tehlikelerden emin olmasına delalet eder. Korku halinde olan kimsenin cennete girdiğim görmesi korkudan emin olmasına, üzüntü ve kederde ise üzüntü ve kederinden kurtulmasına, eğer bekar ise evlenmesine delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyasında Cennete girdiğini gören, feraha çıkar. Sevinir. Hayra ve emniyete nail olur. Cennet meyvelerinden yemek te böyledir. Cennet meyvesini eliyle toplayıp yiyen, din tahsili yapar. Fakat, halk onun ilminden istifade etmez. Cennet hurileriyle beraber olduğunu görenin, iyi işleri kolaylaşır. Cennette oturduğunu gören, son nefesine kadar ni'met ve izzet içinde yaşar. Cennete girmek istediği halde men edildiğini gören, dünyada fesada ve isyana düşer. Yüzüne Cennet kapısını kapanması da böyle yorumlanır. Rüya sahibi asi olur.
Cennete yaklaştığını fakat, yoldan döndüğünü gören, hasta olur ve vefat eder. Meleklerin elinden tutup kendisini Cennete götürdüklerini gören, tevbe eder ve yakın zamanda ahirete göçer. Rüyasında kendisine "Cennete girer misin?" denildiğini gören, miras yer.
Tuba ağacının altında oturan, dünyada ve ahirette muradına erer. Cennete şerbet veya süt içen, alim, hakim ve zengin olur. Cennet ni'metlerini yemekten çekinen, dalalete düşer (günahkar olur, yoldan çıkar). Birine cennet meyvesi veren, onu ilminden ve malından faydalandırır. Cennette olduğu halde ateşe atıldığını gören, birinin malından haram yer.
Cabir'ül Mağribi şöyle diyor: Cennet-i Rıdvan'ı görüp memnun olan, büyük sevince ve ni'mete nail olur. Bulunduğu yüksek bir mekanın Cennet olduğunu zanneden; adil bir sultanla, faziletli bir alimle veyahutta zengin biriyle karşılaşır.
Cennete döndüğünü gören, Hakk yoluna yönelir. Cennet anahtarlarını elinde tutan, İslam ve tevhid üzerine vefat eder. Cennette münasebetsiz bir durum içinde olduğunu gören, günah işler. Bir hastanın Cennete girdiğini görmesi, onun vefatına işarettir.
Abdulgani'en Nablusi diyor ki: Cenneti gördüğü halde içeri girmeyenin rüyası hayırlı amellerinden dolayı müjde olarak yorumlanır. Bu insaf sahibi, adil insanların göreceği bir rüyadır. Cenneti rüyasında olduğu gibi tamamen gören, bütün arzularına kavuşur. Kederden kurtulur. Cennete girmek istediği halde bundan men edilen, önceden özendiği halde hacca gitmekten vazgeçer. Cihaddan kaçar veya günahına tevbe etmez. Cennet kapılarından birinin yüzüne kapandığını gören, ebeveyninden birini kaybeder. İki kapı birden yüzüne kapanırsa, hem anası hem babası ölür. Cennet kapılarının hepsinin yüzüne kapandığını görenin, ana babası kendisine dargın demektir. Cennete istediği kapıdan giren şahıs, ana babasını çok memnun etmiş, onların rızasını kazanmıştır. Cennete girmiş olduğunu görenin ebeveyni, emniyet ve sevinç içinde bulunurlar. Cennete alındığını görenin, eceli yakındır. Kendisini tutup Cennete alan zat vasıtasıyle tevbe ve istiğfar eder.
İbn-i Kesir demiştir ki: Rüya sahibi, cömert ve iyi insanlarla beraber olur. Herkese iyi davranır. Allah (C.C.)'ın emirlerini yerine getirir.
Kendisine "Cennet'e gir" denildiği halde girmeyen, dini terkeder. "Cennete gireceksin" denildiğini gören, miras yer. Firdevs-i Ala'da bulunan, hidayete ve ilme nail olur. Cennet'e gülerek giren, Allah-ü Teala Hazretlerini çok çok zikreder. Kılıcını çekip Cenete giren, Allah'ın emirlerini bildirir. Kötülükten men eder. Halkın övgüsünü kazanır. Sevaba girer. Ni'mete kavuşur. Tuba ağacının altında oturan, dünyada ve ahirette hayra nail olur. Kendisini Cennet bahçelerinde gören, samimi ve olgun bir dindar olarak yaşar. Cennnet meyvelerini yediğini gören, ilimle rızıklanır. Cennet suyundan, şarabından ve sütünden içen, ilim, hikmet ve servet sahibi olur. Cennet'te bir yatak üzerine dayandığını görenin, namuslu bir karısı olur. Cennet'te bulunduğunu ama, ne vakit girdiğini bilmediğini gören; hayatı boyunca ni'met içinde yaşar. Cennet meyvelerinden yemesi yasaklanan şahsın, dini bozulur.
Cennet meyvelerini toplayıp başkalarına yedirdiğini gören, ilmiyle başkalarını faydalandırır. Fakat, kendisi ilminden istifade edemez. Cennet'te bir bostan tarh eden, bir bostan satıp, ürününü yer. Kevser şarabından içen, başkanlık makamına gelir ve düşmanını yener. Cennet'te bir köşkte oturan; ya büyük mevki sahibi olur yahutta güzel bir kadınla evlenir. Cennet kadınlarından biriyle nikahlanmak, ni'met ve mertebedir. Cennet-i Rıdvan'ı görmek, selamet ve refahtır.
Meleklerin Cennet'te yanına gelip selam verdiklerini gören, Cennet'e girmesine vesile olacak bir hayır işler. Cennet hurmasından yemek, altında oturmak; murada kavuşmaktır.
Kevser nehrinden içen, ilme nail olur. Sünnete uyar yahutta ahlaksız karısından ayrılır, iyi bir kadınla evlenir. Helal kazanca yönelir.
İbn-i Fuzale demiştir ki: Rüyada Cennet'e girmek, Allah-ü Teala'nın mükafatına delalettir. Cennet'e girdiğini gören, hasta ise şifa bulur. Bir kavle göre, miras yer. Darlıktan kurtulur.
İbn'ül Eş'as diyor ki: Cennet'e girmek, helal mala, berekete, kederden kurtulmaya ve itikatlı olmaya işarettir.
Halkın tamamının Cennet'e girdiğini görmek, ucuzluğa, adalete ve berekete; kılıçla yahut mızrakla Cennet'e girmek; şehit olarak göçmeye delalet eder. Kitapla bera-ber Cennet'e girdiğini gören, ilmiyle amel eder. Malla veya hayvanla Cennet'e girmek, zekatı verip, sevap kazanmaya işarettir. Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederek Cennete giren, teheccüd ve tesbihle Cennete hak kazanır. Bab'ül reyandan Cennete girmek, oruçla Cennetlik olmaya delalettir. Zevcesiyle giren, iyi davranışlı bir insandır.
Cafer-i Sadık'a göre Cennet; cami, zikir meclisi, hac, cihad, ilim ve iyi amelle tabir olunur.
Cennet nehirlerinden su nehri; rızka, süt nehri; fıtrata, şarap nehri Allah-ü Teala'nın güzelliği ile sarhoş olmaya, bal nehri; ilme ve Kur'an'a işarettir.
Bazılarına göre Cennet ağaçları alimler ve mürşitlerle tevil olunurlar. Cennet köşklerine girmek; yüksek makama, iyi akibete, şerefe ve hurrelerle(*) izdivaca delalettir.
Sidret'ül Münteha'yı görmek vaadedilen şeylere erişmektir. Cennet meyvelerinden yemek; hayırlı amellerle, evlilikle ve evlatla yorumlanır. Cennet'e girememek, oradan kovulmak vb. zarurete düşmeye delalettir. Cennette dolaşmak; geniş rızk, büyük şeref ve emniyettir.