Rüyada Cenabet görmek

Rüyada Cenabet görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Bakınız; Cünüplük.


Diyanet: Rüyanızda cenabet olduğunuzu görmeniz; işlerinizde hayrete düşeceğinize veya bir yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculuğunuzdan da istediğiniz sonucu alamayacağınıza delaletle tabir edilir. Rüyanızda gusül edip elbisenizi giydiğinizi görmeniz; şaşkınlığınızdan kurtulacağınıza ve arzunuza kavuşacağınıza işarettir. Şimdi ünlü rüya tabircilerinin cenâbetlikle ilgili tabirlerini siz okuyucularıma sunmaya çalışacağım. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında erkeklik uzvundan su renginde, fakat koyu olarak bir şeyin geldiğini görmesi; o kimsenin malının çoğalacağına, kişinin rüyasında rengi mavimtırak, fakat menî kadar koyu olmayan bir şeyin geldiğini görmesi; o kimsenin hayırsız bir mâl kazanacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında erkeklik uzvundan meni geldiğini görmesi; malının artacağına, vedî geldiğini görmesi; eline kalıcı olmayan mal geçeceğine, kişinin rüyasında erkeklik organından gelen bu şeylerin hanımına bulaştığını görmesi; o kimsenin hanımına elbise satın alacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında üzerine sıcak bir meninin bulaştığını görmesi; o kimsenin define bulacağına, kişinin erkeklik organından gelen meninin sarı renkte olduğunu görmesi; o kimsenin hastalıklı bir çocuğunun olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında erkeklik organından kırmızı renkte bir şeyin geldiğini görmesi; o kimsenin ömrü kısa olan bir çocuğunun olacağına, meninin siyah renkte olduğunu görmesi; o kimsenin ev halkına ve diğer aile ferdlerine başkan olabilecek kabiliyette bir çocuğunun olacağına yorumlanır. İbn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Rüyada menî görülmesi mal ve nimetle yorumlanır. Rüyanızda bir kapta dolu meni görmeniz; saklı bir maldan sizin istifade edeceğinize, bir yoruma göre de: Rüyada meni görmeniz; elinizdeki malı harcayacağınıza delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir rüya tabircisine: "Benden meni çıktığını gördüm" dediğini görmesi; o kimsenin elinden mal çıkacağına ve "Benden meni geldi" dediğini görmesi ise; o kimsenin eline mal gireceğine işaret eder. Rüyanın görülüş şekli aynı ise de yorumu sözün söyleniş şekline göre yapılır. Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında meni görmesi; üç şekilde tabir edilir. Rüyasında meni gören kimsenin evlâdı olacağına, eline mal geçeceğine veya elinden mal çıkacağına işaret eder. Bir başka yoruma göre: Kişinin rüyasında cünüb olduğunu görmesi; o kimsenin abdestsiz olarak bir işinde çalıştığını, kişinin rüyasında abdestsiz olarak namaz kıldığını görmesi; o kimsenin ibâdet maksadıyla bir yolculuğa çıkacağına, bazen de o kimsenin dînî yönünün bozuk olduğuna yorumlanır. Rüyada cünüblükten yıkanmak için su bulamadığını gören kimsenin; dünya ve âhiret işlerinde arzu ettiği sonuca varabilmek için birtakım güçlüklerle karşı karşıya kalacağına işaret eder.


Nablusi: Bir kimse rüyada cünüp olduğunu görse o kimse abdestsiz olarak bir ihtiyacı için çalışır. Cünüp olarak namaz kıldığım gören kimse ibadet için yolculuğa çıkar. Bazıları da, o kimsenin dini bozuk olur, dediler. Bazıları ise, kendisini cünüp olarak gören kimsenin isminin bir meseleye karışmasına delalet eder, dediler. Cünüp olduğu halde yıkanmak için su bulamadığını gören kimse, arzu ettiği dünya ve ahiret işlerinde güçlüğe düşer.


Seyyid Süleyman: Rüyasında haramdan cünub olduğunu gören, işlerinde şaşkınlığa düşer. Bir rivayete göre yola gider. Fakat, bu yolculuktan istediğini elde edemez. Gusl edip elbisesini giyen, şaşkınlıktan kurtulur. Muradına erer. Guslünü tamamlayamayan arzusuna nail olamaz.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Mezi (erkeklik organından gelen su renginde koyu sıvı) malın ziyadeliğine işarettir. Vedi, (küçük abdest bozduktan sonra gelen beyazımsı su) devamsız mala delalettir. Meni ise devamı olan malla yorumlanır. Rüyasında bunlardan birinin geldiğini veya üzerine yapıştığını gören, rüyasını yukarıdaki manalara göre nispet etmelidir. Zevcesine bunlardan birinin yapıştığını gören, ona elbise yapar. Rüyasında üzerine sıcak meni bulaştığını gören, hazine bulur. Sarı meni, hastalıklı evlada işarettir. Kırmızı meni görenin çocuğu, az yaşar. Siyah meni, ailesine reis olacak bir evlada delalet eder.
İbn-i Şirin demiştir ki: Meni rüyası mal ve ni'mettir. Bir kap dolusu meni gören, biriktirilmiş bir maldan faydalanır.
Meni rüyalarında ifadeye çok dikkat etmelidir. Çünkü, rüya sahibi "Benden meni çıktı derse" elinden mal çıkar. "Benden meni geldi" derse eline mal geçer.
Cafer-i Sadık cenabet rüyasını evlatla, malla ve mal kaybıyla yorumluyor.
Bazılarına göre meni ve cenabet rüyası, aynı suretde tabir olunur. Mezi ise, mal ve ferahtır. Hayvanlardan biriyle cünub olduğunu görmek; mal ve ni'mettir.