Rüyada Çekirge görmek

Rüyada Çekirge görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Gökyüzünde görülen ve bulut halinde uçan çekirge sürüsü, o bölgeye gelecek azap ve isabet edecek üzüntüye, Yeryüzünde görülen, yürüyen ve fakat uçamayan çekirge, zarar verme fırsatı bulamayan düşmana, Zararsız olarak görülen çekirgeler korku ve sıkıntıdaan kurtulmaya, Çekirge yemek rızka, Onları bir kap içinde görmek nakit paraya, Güneş ışığına engel olmayan ve siyah bir bulut kümesi oluşturmayan çekirge sürüleri yağmura delalet eder.


Diyanet: Rüyada çekirge görülmesi muhtelif şekillerde yorumlanmıştır. Çekirge Allah'ın askerlerine ve azaba delalet eder. Ayrıca çekirge Hz. Mûsâ (a.s.)'ın mucizelerindendir. Bir kimsenin rüyasında bir yerden çekirge çıktığını veya havada uçtuğunu görmesi; o yere inecek kötü bir askere veya zarar verecek bir yağmurun yağacağına yorumlanır. Bazen de rüyada çekirge görülmesi; yeryüzünün nebatattan mahrum olmasına işarettir. Rüyanızda çekirgenin geldiğini görmeniz, Allah'ın azabının geleceğine, rüyanızda bir yerde çekirge yenildiğini veya çekirgeden bir şey alındığını görmeniz; sizin rızıklanacağınıza, rüyanızda çekirgeleri bir çanak içine dökülmüş halde görmeniz; altın ve gümüşe, rüyada etrafta dolaşan zararsız çekirgeler görmeniz ise; keder ve üzüntüye maruz kalacağınıza yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında üzerine altın çekirge yağdığını görmesi; Allah'ın o kimseye zayi olmuş malının bedelini vereceğine ve keder ve üzüntülerinden kurtulacağına delalet eder. Bazı yorumculara göre: Rüyada çekirge görülmesi; ekmek pişiren fırıncının halkın yiyeceği ekmeğe hile yapacağına ya da bir fitne çıkacağına işaret eder. Rüyanızda karada veya buğdayda gördüğünüz çekirge; helak olmaya, zorluğa ve işsizliğe yorumlanır. Rüyada çekirge görülmesi bazen de iri taneli yağmura işaret eder. Bir rivayete göre de: Rüyada çekirge görülmesi; sebatsızlıkla tabir edilir. Rüyanızda bir tarlaya çekirge sürüsü konduğunu görmeniz; halen yapmakta olduğunuz işinizden ayrılacağınıza, eğer tüccar iseniz ticâretinizi bırakacağınıza, eğer evli iseniz eşinizden ayrılacağınıza yorumlanır. Rüyanızda bir çekirgeyi elinize aldığınızı görmeniz; sizin başka bir işe gireceğinize veya yeniden ticârete başlayacağınıza işaretle tabir olunur. Bir rivayete göre: Rüyada çekirge görmeniz, gerçekleşmesini ümid ettiğiniz bir işinizin sonuçsuz kalacağına, bir yalanla karşılaşacağınıza, fakat daha sonra gönül rahatlığına kavuşacağınıza işaret şeklinde yorumlanır.


Nablusi: Rüyada çekirge, azap ve Allah'ın askeridir. Çünkü çekirge Musa (A.S.)'ın mûcizelerindendir. Rüyada biryeSrde çekirgenin çıktığını veya eza ve cefa vererek gökte uçtuğunu görmek, o yere inecek kötü bir asker veya zararlı bir yağmurun yağmasına delalet eder. Çekirgenin henüz uçmayanları, ahlak ve gidişatları kötü ve çekirgeden şerli ve fena olan askerdir. Bazan da çekirge, yeryüzünün nebatattan yoksun olmasına delalet eder.
Rüyada çekirgenin geldiğini görmek, Allah'ın azabının geleceğine delildir. Rüyada bir yerde çekirge yediğini yahut çekirgeden bir şey alındığını görmek, rüyayı görenin rızıklanacağı bir rızka delalet eder. Çekirgenin bir çanak içerisine dökülmüş görülmesi altın ve gümüşe delalet eder. Hiç bir şekilde zarar vermeyen ve her tarafta görülen çekirge üzüntü ve kederin gitmesine ve bahtiyarlığa delalet eder.
Üzerine altın çekirge yağdığmı gören kimseye zayi olmuş malının bedelini Allah'u Teala ihsan eder. Eğer üzüntü ve kederi varsa bundan halas olur. Bazıları da çekirge, ekmek pişiren kimsenin, halkın yiyeceğine hainlik etmesine delalet eder, dediler. Bazıları da, çekirge, bir fitne yahut düşmandır, demişlerdir.
Kara ve ekinde görülen çekirge helak olmaya, güçlüğe ve işsizliğe delalet eder! Çünkü çekirgenin nebatat üzerine gelmesi onları if-sad eder. Çekirge diğer insanlar hakkında şerli insan ve kötü ahlaklı kadınların kendisine muvafakat etmesine delalet eder.
Çekirgeyi alıp bardak veya testi içerisine koyduğunu gören kimsenin eline mal ge- • çer ve bu malı bir kadın için harcar.
Çekirge, kavgada birbirine karışan askerdir. Bazan da çekirge, ev ve tavana düştüğünde yağmura delalet eder. Görülen çekirgeler insanlarla yahut yer ile gök arasında gerçekten çok olurlarsa bu rüya azabdır. Ancak insanlar onları toplar yahut yerlerse ve çekirgelerin bir zararı da olmazsa o zaman bu çekirgeler, insanlara gönderilecek rızkın çokluğuna ve geçimlerinin bolluğuna delalet eder. Bazan da, gönderilecek rızkın serçe, bağırtlak kuşu, kudret helvası, mantar ve yağmur gibi gökten gelen rızıklar olmasına delalet eder, demişlerdir. Bazı tabirciler de, düşmanın pusuya gizlenip büyük bir ordu ile mal gasbetmesine delalet eder, dediler. Bazan da, çekirge helal rızka delalet eder. Çekirgeyi yediğini görene asker tarafından az bir hayır isabet eder. Rüyada görülen ufak tefek çekirgeler insanlarm avamlarının kavgalarına delalet eder. Bazan da çekirge, büyük damlalı yağmura delalet eder. Bazan da çok çekirge aldığını gören kimse, bir kadın nikah edip evlenmesi için çok söz söyler.


Seyyid Süleyman: Rüyada uçan çekirge görmek; askere, pişmiş çekirge görmek; altın ve gümüş paraya, bir rivayete göre mal ve mülke işarettir. Çekirge yediğini görmek hayır ve menfaattir.
Bir kaba çekirge doldurmak; kazancı artırmaya delalettir.
Ebu Said'el Vaaz demiştir ki: Rüyada çekirge görmek, kavga, fırtına, yağmur, çok söz ve bela ile yorumlanır. Bir yerde çekirge topluluğu görmek o bölgeye inecek musibete işarettir. Çekirgeyi tutmak ve yemek maldır. Toplayıp bir kaba doldurmak mal biriktirmektir. Çekirgelerin zarar vermedikleri görmek ise sevinç ve feraha işarettir.