Rüyada Çakmak görmek

Rüyada Çakmak görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya:

 • Bekar için evlenmeye, evli için eşinin hamile kalmasına,
 • Kadının çakmak çakması oğul evladına,
 • Çakmaktan çıkan ve ortama zarar veren ateş küçük tartışmalara delalet eder.


  Molla Cami: Rüyada ateş çakmak, sıhhat ve hakikati meydana çıkıncaya değin bir işi teftiş etmeye işarettir. Bir kadın rüyada çakmak taşı çaktığım ve ateş tutuşturduğunu ve üflemesiyle ateşin parladığını görse, o kadın erkek bir çocuk doğurur.Bir kimse taşı tasa vurarak ondan ateş ve kıvılcım çıktığını görse, kalbi katı iki kimse birbirleriyle şiddetli olarak kavga ederler, insanlar da onlara bakar.Bazı tabirciler de, çakmak taşı çakmak, bekar için evlenmeye, ateşin çıkması hanımının hamileliğine ve onlardan meydana gelecek çocuğa işaret eder. Bazen de, çakmak taşı çakmak, kan koca, iki düşman ve iki ortakarasında meydana gelecek kötü durum demektir.Çakmaktan çıkacak ateş bir elbise veya vücudu yaksa. o evde mal, ırz veya vücudda vaki olacak bir zarara işarettir.


  Diyanet: Bir kimsenin rüyasında çakmak görmesi, istekle tabir edilir. Bir şahsın rüyasında bir çakmağı yanarken görmesi; o kişinin bütün istek ve arzularının gerçekleşeceğine, kişinin rüyasında bir çakmağı çaktığı halde yanmadığım görmesi; o kimsenin hayal kırıklığına uğrayacağına, kişinin rüyasında yeni bir çakmağının olduğunu görmesi; o kimsenin mutlu ve sevinçli bir haber alacağına, bir yoruma göre de bir hediye alacağına yorumlanır. Sâlimî'nin yorumuna göre: Rüyada çakmak görülmesi; hiddete ve öfkeye işaret sayılır. Rüyanızda bir çakmakla bir kişinin sigarasını yaktığınızı görmeniz; o kimseye veya bir başkasına çok öfkelendiğinize, rüyanızda başkasının sigarasını yaktığınızı görmeniz; bu rüyanın aksine tabir edilir. Rüyanızda yerde bir çakmak bulduğunuzu görmeniz; bir iş yerinde arzu etmediğiniz bir olayla karşı karşıya kalacağınıza, bir dostunuz tarafından size bir çakmak hediye edildiğini görmeniz; sizin hakkınızda çok kötü şeyler düşünüldüğüne ve söylendiğine delaletle yorumlanır. İmam-ı Nablusî'nin yorumuna göre: Bir kadının rüyasında çakmak taşı çaktığını, ateş tutuşturduğunu ve üfleyerek ateşi parlattığını görmesi; o kadının erkek bir çocuğunun dünyaya geleceğine delalet eder. Bazı yorumculara göre: Bir kimsenin rüyasında çakmak taşı çaktığını görmesi; o kimsenin eğer bekâr ise evleneceğine, ateşin çıktığını görmesi; o kimsenin eşinin hamile olduğuna ve onlardan dünyaya gelecek çocuklara işaret eder. Rüyada çakmak taşı çakmanın görülmesi; bazen de eşlere, iki ortak ve iki düşman arasında ortaya çıkacak sorunlara ve şerre işaretle tabir edilir. Kişinin rüyasında çakmaktan çıkan ateşin bir elbiseyi veya vücutta herhangi bir yeri yaktığını görmesi; o kimsenin evinde bulunan malına, ırzına veya vücuduna bir zarar geleceğine delalet eder. Eğer çakmaktan çıkan ateşin Kur'an-ı Kerim’i, bir kitap veya defteri yaktığı görülürse; din aleyhine birtakım saldırıların meydana geleceğine delaletle yorumlanır. Bir başka yoruma göre: Rüyada çakmak taşı görmek; bir haber alınacağı ile tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında çakmak taşı görmesi; bazen de o kimsenin uzaktan sıkıcı bir haber alacağı ile yorumlanır. Bir rivayete göre de: Bir kimsenin rüyasında çakmak taşı görmesi; o kimsenin aniden başına bir felâketin geleceğine işaret eder.


  Nablusi: Rüyada ateş çakmak, sıhhat ve hakikati meydana çıkıncaya değin bir işi teftiş etmeye delalet eder. Bir kimse ısınmak için ateş yaktığını görse, saltanata malik olur. Kalbi katı birisi ile kuvvet sahibi birisinden fakirliği sebebiyle yardım talebinde bulunur. Ve ondan istifade etmeyi arzu eder, taş ve çakmağın toplanması o zat ile mezkûr adam arasında işbirliğinin kurulmasına ve bunun devamına delalet eder. Zira taş, kalbi katı, demir de kuvvet sahibi bir kimsedir. Ateş ise sultandır.
  Bir kadın rüyada çakmak taşı çaktığını ve ateş tutuşturduğunu ve üflemesiyle ateşin parladığını görse, o kadın erkek bir çocuk doğurur. Bir kimse taşı taşa vurarak ondan ateş ve kıvılcım çıktığını görse, kalbi katı iki kimse birbirleriyle şiddetli olarak harp ederler, halk da onlara bakar. Zira kıvılcım kılıç ile harp ve sözdür.
  Bazı tabirciler de, çakmak taşı çakmak, bekar için evlenmeye, ateşin çıkması hanımının hamileliğine ve onlardan meydana gelecek çocuğa delalet eder. Bazan da, çakmak taşı çakmak, karı koca, iki düşman ve iki ortak arasında meydana gelecek şerre delalet eder. Çakmaktan çıkacak ateş bir elbise veya bir vücudu yaksa, o evde mal, ırz veya vücudda vaki olacak bir zarara delalet eder. Eğer Kuran-ı Kerim'i yahut bir kitap veya defteri yaksa, din aleyhinde meydana gelecek taarruza delalet eder.

 •