Rüyada Çakır Kuşu görmek

Rüyada Çakır Kuşu görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Diyanet: Rüyanızda çakır kuşu görmeniz; erkek çocuğa, değerli ve şerefli devlet başkanına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir çakır kuşu yavrusu görmesi; o kimsenin çok değerli bir çocuğunun olacağına, çakır kuşunun kendi ardına düştüğünü görmesi; o kimseye yiğit bir kimsenin kızacağına işaret eder. Çakır kuşunun görülmesi bazen de zalim, kuvvetli ve şiddetli bir kimse ile yorumlanmaktadır. Rüyanızda sakin bir çakır kuşu görmeniz; sizin ganimetten mal elde edeceğinize işaret sayılır. Avlanan her hayvanın rüyada görülmesi de böyle tabir edilir. Kişinin rüyasında avcı bir doğana rast gelmesi ve doğanın da kendisine itaat ettiğini görmesi; o kimsenin bir memuriyete gireceğine, fakat dînî yönünün de bozulacağına yorumlanır. Rüyada avcı olmayan ve itaat da etmeyen bir doğan görülmesi; rüya sahibinin buluğ çağma gelmeden vefat edecek bir erkek çocuğunun dünyaya geleceğine işaretle tabir olunur. Bir başka yoruma göre: Rüyada çakır kuşunun görülmesi; izzete, saltanata, düşmana karşı zafere, arzu ve isteklere kavuşmaya, evlâda, hanıma, köle, câriye ve güzel şeylerle bezenmeye, sıhhate, keder ve üzüntülerden kurtulmaya yorumlanır. Rüyada çakır kuşunun görülmesi bazen de ölüme işaretle tabir olunur.


Nablusi: Rüyada çakır kuşu görmek, erkek çocuğa ve kadri yüce, heybetli, şerefli ve zalim bir padişaha delalet eder. Çakır kuşunun yavrusu, değerli bir çocuktur. Çakır kuşunun, kendi ardına düştüğünü gören kimseye yiğit birisi kızar. Çakır kuşu zalim, kuvvetli ve şiddetli bir kimseye de delalet eder. Çakır kuşunu sakin bir halde görse, ganimet elde eder.
Avlanılan her hayvanın tabiri de böyledir. Çünkü onlar av ve ganimet için yaratılmıştır. Rüyada avcı bir doğana rasgeldiğini ve doğanın kendisine itaat ettiğini görse, memuriyete nail, dini bozulmakla da zalim birisi olur. Avcı olmayan ve kendisine itaat etmeyen bir doğana rastladığım gören kimsenin, —bulûğ çağma ermeden — ölecek erkek bir çocuğu olur.
Çakır kuşu, izzete, saltanata, düşmana galip gelmeye, arzulara kavuşmaya, evlad, hanım, köle, cariye ve güzel şeylerle bezenmeye,sıhhata ve üzüntülerden kurtulmaya delalet eder. Bazan da çakır kuşu — diğer kuşları avladığından dolayı— ölüme delalet eder. Doğan kuşu, hapsedilmeye, kelepçe vurulmaya, az yiyip içmeye delalet eder. Talim ettirilmiş çakır kuşu, diğerlerine nisbetle halkın güzel konuşmasına delalet eder.