Rüyada Çakıl görmek

Rüyada Çakıl görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Hac mevsiminde küçük taş topladığını görmek hacca gitmeye, Elde görülen küçük taşlar zikrullaha ve uyanık bulunmaya, Etekteki küçük taşlar ufak tefek düşmanlıklara, Birkaç küçük çakıl taşı şahitlik yapmaya, Akarsu dibinde görülen çakıl taşları temiz fıtrratlı insanlara, mahdut ama sürekli gelire delalet eder.


Nablusi: Rüyada küçük taşlar, erkeklere, kadınlara, insanların küçüklerine sayılmış beyaz paralara, ilim ve şiirden öğrenmek isteyene, sıkıntı veren şeyleri ezberleyip sıralamaya, hacca, şeytanı taşlamaya, üzüntüye, sebep ve iftiraya delalet eder
Gökten bir kuşun indiğini ve/mescidden bir taş alarak uçtuğunu görmek, mescid halkından veya iyi kimselerden birinin helak olmasına delalet eder. Eğer rüyayı gören hasta ve hayırlı kimselerdense, yahut kendisinden başka hasta olarak o mescidde namaz kılan da yoksa rüyayı görenin ölümüne delalet eder. Kuş, taşı kiliseden alıp uçarsa, tabir isyankar bir hasta için önceki gibidir. Eğer taşı rüyayı görenin evinden veya meçhul bir yerden alarak uçursa, rüyayı görenin veya bir başkasının çocuğu ölür.
Bir kimse, birkaç adet taşları toplayıp elbisesinin içine koysa ve yutsa, taşları, bir mescidden veya bir alimin evi yahut zikir halkasından aldığını görse, topladığı taşların miktarı nispetince, zikir ve ilimden ve Kur'an'dan bir, takım meseleleri ve ayetleri öğrenip ezberler. Eğer o taşları sokak ve pazardan yahut ekilecek yerden ve ağaç köklerinden toplamışsa, o kimsenin uyanıklığındaki adeti ve çalışması miktarınca dünya meyvelerinden yahut ticaretten biriktireceği menfaata yahut dilencilik ve sadakadan eline geçecek mala delalet eder.
Topladığı taşlan denize attığını gören kimsenin denizde malı gider.
Topladığı çakıl taşları bir kuyuya attığını görse, nikah, yahut yemek kablarına yahut deniz mahzenine atsa, kendisiyle bulunan şey ile yahut attığı taş miktarıyla ticaret için mal satın alır ve kendisiyle beraber olan şeyi attığı yer ile ticaretine delalet eder.
Yerden aldığı çakıl taşını," aslan, kaplan, maymun, çekirge ve karga gibi hayvanlara attığını görse, rüyayı da hac aylarında görmüş ise, gelecekte hac yapar ve şeytanı taşlar. Çünkü şeytanı taşlamanın aslı, şeytanın Hz. Adem'e saldırdığı vakit Cebrail (A.S.)'m Hz. Adem'e şeytanı taşlaması emri üzerine sünnet olmuştur. Eğer rüya hac mevsiminde değilse küçük taşlar, rüyayı görenin, düşman veya fasık aleyhinde dua etmesi veya şahitliği ya da sövüp saymasıdır. Çakıl taşlarını ya zikredilen hayvanların dışındaki hayvanlardan, güvercin veya Müslümanlardan bir kimsenin üzerine attığını görse, rüyayı görenin küfürbaz koğucu ve iyi kimse ve namuslu kadınlar hakkında iftira eden birisi olduğuna delalet eder.
Çakıl taşları, insanların alimlerine, bazı tabirciler günahkarın tevbe etmesine, kafirin Müslüman olmasına delalet eder, dediler. Ba-zan da küçük çakıl taşları, şahitliğe delalet eder. Çünkü bu taşlar Resûlullah'ın (S.A.V.) avucunda teşbih etmişlerdir. Bazan da küçük taşları yüklenmek, kum hastalığı gibi hastalığa, yollara ve orada yürümek, şer ve düşmanlığa, bazan da, ölüme delalet eder.
Çünkü bu taşlar, kabirlerin üzerine konulur.
Bazan da küçük taşlar, maaşcılara, ölçü ve tartı yapılan v.s. gibi şeylere delalet eder. Katı söze de delalet eder. Çok olarak görülen küçük taşlar meşguliyetli insanın meşgalesidir. Kulağında küçük taşların olduğunu ve bunu da kulağı dışarı attığını görse, batıl bir. söz işitir, fakat aldırış etmez.


Seyyid Süleyman: Bkz. Taş.