Rüyada Burun görmek

Rüyada Burun görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Burunda görülen mükemmellik ve güzellik dünyada iyi yaşamaya, Burunda görülen noklanlık ve çirkinlik kişinin işindeki ve davramışlarındaki noksanlık ve çirkinliğe, Burundan malum olan sıvının gelmesi kadri yüce bir insandan iyilik görmeye, Burna sinek vss. girmesi sıkıntıya, burundan böyle bir şey çıkması evlad sahibi olmaya, Burnundan konuşmak nimet ve mevkinin elden gitmesine, Burundan içeri kan vs. gitmesi dünyalık gelmesine, çıkması ise mal kaybına, Burnun büyümesi sermaye artmasına ya da makam terfiine, İki burun ev içinde meydana gelecek tartışmaya, evin çocuğu yoksa iki çocuğa ya da iki kişinin tanıklığını destekler yönde ifade vermeye, Burun uçunun kesilmesi ayıplanacak bir iş yapmaya, hastanın burun ucunun kesilmesi onun ölümüne, Burna kötü bir şey kaçması kişinin öfke ve gazabını yenmesine, Tanınmayan burun beklenmedik bir haber almaya delalet eder.


Diyanet: Rüyada burun görülmesi; murada erileceğine veya ömrün uzun olacağına yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında burnundan sümük aktığını görmesi; büyük ve değerli bir şahsiyetten iyilik ve menfaat göreceğine, kişinin rüyasında burnundan sinek ve benzeri bir şeyin çıktığını görmesi; o kimsenin bir çocuğu olacağına, bir kimsenin rüyasında burnuna bir sinek veya benzeri bir şeyin girdiğini görmesi; iyiye yorumlanmaz.Kişinin rüyasında burnunda bir deliğin olduğunu ve bu delikle burnunun aşağıya çekildiğini görmesi; o kimsenin mütevazi bir kişi olduğuna veya büyüklerden bir menfaat göreceğine delalet eder.Rüyanızda nezleden dolayı burnunuzun aktığını görmeniz; işlerinizde bir duraklama olacağına ve birtakım zorluklara maruz kalacağınıza, rüyanızda burnunuzdan konuştuğunuzu görmeniz; kısmetinizin azalacağına işaretle tabir edilir.Bir kimsenin rüyasında burnundan kan geldiğini görmesi; iki şekilde tabir edilir. Eğer rüya sahibi rüyasında burnumdan kan geldi derse; malının artacağına ve eğer başkası rüya sahibine burnunuzdan an geldi derse; o rüya gören kimsenin malının elinden çıkacağına delalet eder.Kişinin rüyasında burnunun kesildiğini görmesi; beş şekilde tabir edilir. Kendisinin veya evladının sünnet olacağına, bulunduğu mevkiden indirileceğine, bir belâya maruz kalacağına, çocuğunun veya eşinin öleceğine böyle bir rüyanın görülmesi işaret eder.Rüyanızda burnunuzun büyüdüğünü görmeniz; eğer bir mevkide görev yapıyorsanız o mevkinizin daha da yükseleceğine, eğer zengin iseniz daha da fazla zengin olacağınıza, eğer fakir iseniz, zenginleşeceğinize yorumlanır.Rüyanızda burnunuzun güzelleştiğini görmeniz; huzur dolu bir hayat süreceğinize, burnunuzun büyümüş ve siyahlaşmış olduğunu görmeniz; size karşı kin besleyen bir kimsenin tuzağına düşeceğinize, rüyanızda burnunuza bir şey kaçtığını görmeniz; maddî yönden bir zarara uğrayacağınıza ve dolayısıyla çok üzüleceğinize, burnunuzun delindiğini görmeniz; bir kadın (erkek) vasıtasıyla bozuk olan işlerinizi düzelteceğinize, rüyanızda burnunuzun ağrıdığını görmeniz; kötü bir davranışınız sebebiyle yakınlarınızın sevgilerini kaybedeceğinize yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında burnuna halka takıldığını görmesi; eğer hasta ise hastalığının artacağına işaret eder. Hamile bir kadının rüyasında burnunun ağrıdığını görmesi; kendisinin veya çocuğunun öleceğine delalet eder.


Nablusi: Burun koku alan bir organ ve rahat yeridir. Çünkü insan vücuduna hava ve güzel kokunun geçişi onun sayesindedir. Bundan dolayı burnun güzelliği ve kokuyu kolayca alması rahat etmeye delalet eder. Rüyada burun görmek, mal, evlat, baba, kardeş, koca, arkadaş gibi insanların zinetlendiği ve iftihar ettiği şeyler üzerine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında burnunu güzel görmesi kendi hali üzerine delalet eylediği söylenen şeylerle beraber halinin güzelliğine de delalet eder. Rüyada burnun siyah veya küçük görülmesi, tabiatı miktarınca perişan ve kahrolunacağına ve birisine buğz etmesine delalet eder. Rüyada güzel koku koklamak, mevki ve itibarının yüksek hatır sahibi olmasıyla tabir edilir.
Rüyada, yüzünde veya bedeninin başka yerlerinde çok burnu olduğunu görenin, rahatı evlat ve etbaının tazelenmesine; burnun altın veya demirden olduğunu görenin işlediği bir günah ve kusurdan kendisine bir belanın geleceğine işarettir. Çünkü günah sahiplerinin burunları kesilir. tövbe edip temizlendikleri vakit şehvet korkusundan dolayı onlar için altın ve gümüş burunlar yapılır. Rüyayı gören tüccar, burnu da altın veya gümüş ise hürmet, izzet, marifet ve çok kazanç sahibi olur.
Bazı kere «burun» rüyası, peygamberin lisanından insana gelecek haber üzerine, bazen de kimsenin bilip muttali olamayacağı haberleri büen bir casusun gelmesine delalet eder.
Bazen de bu rüya, demircilerin geçimlerini temin ettikleri körük üzerine delalet eder. Körüğün eskiyip harap olduğunu gören kimse, nezleye yakalanır. Kötü bir şeyin burnunda çıktığım gören kimsenin sanatı iptal edilir. Bazen burun ve kulak, kendisinde yaş ot ve çamur bulunan tepelere ve sel uğrayan yerlere delalettir. Hasta için burun görmek ferce delalet eder. Bazen burun görmek, ahmaklık ve kibre ve kötü sözlere delalet eder.
Bir kimse rüyada burnunun kısaldığını, sonra büyüdüğünü veya eğrildiğini görse ahmaklığına ve halk arasında kötülenmesine delalet eder. Burnunun ucunun kesilmiş olduğunu gören kimsenin ölmesine veya kendisini halk arasında rezil edecek bir harekette bulunmasına delalet eder. Bunu gören hamile kadın ise, ya kendinin ya da çocuğunun ölmesi ile tabir edilir. Burnunun kanadığını ve bu kanın da elbisesine bulaştığını gören kimsenin eline haram mal geçer. Eğer kan katı ve rüyayı görenin de çocuğu varsa o haranı mal çocuğuna gelir. Rüyada burnuna halka geçirildiğini gören ölür.
İki tane burnu olduğunu gören kimsenin iki tane çocuğu olur. Yahut iki kişinin şahitliklerini temize çıkarır; ya da ehli (ev halkı) ile aralarında muhalefet ve anlaşmazlık zuhur eder.
Rüyada burnunun kesildiğini gören hasta ise ölür. Hasta değilse halinde değişiklikler meydana gelir ve malı elinden çıkar. Bazı tabirciler, demişlerdir.
Burnunun olmadığını görenin merhamet ve şefkati yoktur. Rüyada güzel koku kokladığını gören kimse sevinç ve sürura kavuşur. Rüyayı gören erkeğin hanımı hamile ise bir çocuğu olur. Bazı tabirciler, burun görmeyi ana ve baba ile te'vil etmişlerdir. Kötü bir şeyin burnuna kaçtığını gören kimse gayız ve gazabını yener.


Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyuruyor ki: Burun; mertebe, murat ve ömürle tabir edilir. Onda görülen her hal bunlara göre yorumlanır.
İbn-i Şirin diyor ki: Burnundan sümük aktığını gören, kıymetli ve kudretli bir zattan hayır ve menfaat bulur. Burnundan sinek vb. bir şey çıkanın, çocuğu olur. Sinek vb.'nin burna girmesi hayır değildir.
Burnunda bir delik olup onunla aşağıya çekildiğini gören, mütevazı olur, yahutta devlet idarecilerinden fayda sağlar. Bazı tabircilere göre, bu rüya iyi değildir.
Nevazil olduğunu görenin işleri zorlaşır. Burnundan konuşan elindeki imkanları kaybeder. Burnun ucunun yarılması veya kesilmesi de böyledir. Burnundan kan geldiğini gören, rüyasını anlatırken kelimeleri dikkatli kullanmalıdır. Çünkü, "Burnumdan kan geldi." derse, eline mal girer. "Burnumdan kan gitti" derse, malı elinden çıkar.
Burnun kesilmesi şunlarla yorumlanır: Rüya sahibi yahut evladı için sünnet, itibar kaybı, çabuk ölüm, ayıplanmaya sebep olacak bir bela, karısının veya çocuğun vefatı. Burun kirinin artması kötü, temizlenmesi iyidir.
Burnun büyümesi herkes için hayırdır. Rüyayı görenin malı, mertebesi artar. Fakirse, zengin olur. Burnun küçülmesi, bunun aksidir. Burnunun büyüdükten sonra küçüldüğünü gören, fakre düşer. Hakarete uğrar. Karısı hamileyse, düşük yapar. Burnunun yere düştüğünü görenin, ileride ahlaksız olacak bir kızı dünyaya gelir. Bu yüzden namusu lekelenir.
Burnunu yıkadığını görenin karısı, aynı evde bulunan birisi tarafından aldatılır. Burnundan bir hayvan çıktığını görenin, malik olduğu hayvan yavrular. Elinden çıkmış malı varsa, tekrar bulur.
İsmail'El-Eş'as demiştir ki: Burnun büyümesi itibarın ve mertebenin artması, malın çoğalmasıdır. Güzel bir koku duyanın karısı hamile ise, erkek çocuk doğurur. Sıkıntıdan kurtulur. Kötü bir koku duymak, bunun zıddıdır.
Cabir'ül Mağribi diyor ki: Kendisini burunsuz görenin bir akrabası vefat eder. Bir rivayete göre akrabalarına ilgisiz kalır. İki burnu olduğunu görenin aile fertleri arasında rekabet meydana gelir. Burnunu elinde görmek, gayret ettiği işi elde etmeye işaret eder.