Rüyada Bulut görmek

Rüyada Bulut görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

İhya: Çeşitlerine göre tabir edilir: İnsana görünce ürperti veren katran rengi, siyah bulut ilahi gazaba, şiddet ve fitneye, Yağmur bulutu bolluk ve berekete, Kümülüs türü beyaz bulutlar iyi amele, Eve giren ve onun her tarafına yayılan bulut, ilim ve hikmetinn, mal ve servetin ev halkının tamamına ve gelecek nesillere geçerek devam etmesine, Eve bir bulut parçasının girmesi oraya ziyarete gelecek salih ve kadri yüce bir insana, Bulutu tutup yere indirmek yüksek ilme, üstün bir dereceye ermeye, Bulutun gölgesinde olduğunu görmek, o yılı bolluk ve bereket ile geçirmeye, Buluttan elbise dikip giymek ilim, hikmet, refah ve diğer dünya nimetlerine, Bulutun üzerine binmek saliha bir kadınla evlenmeye, evli ise hacca gitmeye ya da arzu ettiği hayra ermeye, Başın üzerinde görülen bulut yüce mertebeye, insanlara etki yapan hak ve doğru söze, İzerinden bir bulut geçmesi sözünde duran keremli bir insandan iyilik görmeye, Buluttan bir parça almak mal ve mülkün artmasına, Bulutun üzerine binmek değişik ilimlere ve mutluluğa, Bulutun bir kimseye doğru yönelmesi her türlü hayırlı müjdeye, Bulutun üzerine ev yapmak ilim ve hikmetle birlikte mala, Bulut olup kendinden yağmur yağdığını görmek insanlara ilminden ve irfanından gelecek faydaya, Bulutun yere düşmesi şiddetliyağmura, sel felaketine ve düşman istilasına, Bulutun güneşi örtmesi devlet başkanının ölümüne, azline, devrilmesine ya da onu yönetimden düşürecek bir yenilgiye, Bulut toplamak, onları yüklenmek yahut onlarla konuşmak ilim ve hikmet sahibi olmaya, Bulu


Diyanet: Rüyanızda başınızın üzerinde bir bulut görmeniz; yüksek bir mevkiye getirileceğinize ve bulunduğunuz toplum içinde sözünüzün dinleneceğine işaretle tabir edilir. Rüyada bulut görülmesi; halkın kurtuluşu olan İslâm'a, insanların hayat kaynağı olan su ve yağmura yorumlanmaktadır.Rüyanızda başınızın üzerinden bir bulut geçtiğini görmeniz; makam ve mevki sahibi bir kimse ile tanışacağınıza ve bu vesile ile işlerinizi daha da ilerleteceğinize, rüyanızda bir bulutun evinizin üzerinde durduğunu görmeniz; evinize hayırlı bir misafirin şeref vereceğine, rüyanızda bulutların bulunduğunuz şehri tamamen kapladığını ve bol miktarda yağmur yağdığını görmeniz; gerek evinizin, gerek bulunduğunuz şehrin bolluğa ve berekete kavuşacağına delaletle tabir edilmektedir.Rüyada bulut görülmesine ünlü rüya tabircileri farklı yorumlar getirmişlerdir. Bunları ayrı ayrı ele alarak okuyucularımıza sunmaya çalışacağım. Ibn-i Sîrîn'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında havada bulutların güzelliklerini görmesi; o kimsenin âlimlerle sohbet edeceğine, eğer bu rüyayı bir devlet büyüğü görmüş ise; o devlet büyüğünün yabancı ülkelere elçiler gönderip haberleşmek isteyeceğine, rüyasında evine bir bulut parçasının girdiğini gören kimse, bir âlimi evine misafir edeceğine yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında havada bir bulutu tutup yere indirdiğini görmesi; o kimsenin âlim olacağına ve yüksek bir mertebeye erişeceğine delalet eder.Rüyasında kendisinin bulutların içinde olduğunu görmesi; içinde bulunduğu seneyi bolluk ve bereket içinde geçireceğine, kişinin yasında buluttan elbise dikip giydiğini görmesi; o kimsenin ilim sahibi olacağına, nimet ve bolluğa ereceğine işaretle tabir edilir.Kişinin rüyasında gökyüzünü bulutların kapladığını ve yağmur yağdığını görmesi; o bölge halkının zahmet ve meşakkat çekeceğine işaret eder.Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyanızda gökyüzünde olan bulutları topladığınızı veya onları yüklendiğinizi ya da onlarla konuştuğunuzu görmeniz; ilim sahibi olacağınıza, bolluk ve mutluluğa erişeceğinize delalet eder.Kişinin rüyasında bulutların önünde olduğunu ve fakat onları toplayamadığını görmesi; o kimsenin âlimlerle dost olacağına ve fakat onlardan faydalanamayacağına yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında siyah ve korkunç bir bulut görmesi; o bölge halkına Allah'ın gazap edeceğine, kişinin rüyasında evinde bir bulutun yayıldığını görmesi; ev halkı arasında bilginin ve zenginliğin oluşuna yorumlanır. İsmail el-Eş'as'ın yorumuna göre: Rüyanızda yağmur bulutu görmeniz; bereket, hayır ve ucuzluğa delalet eder. Rüyanızda gökyüzünde bulunan bulutun bir kısmını aldığınızı görmeniz; servetinizin artacağına, rüyanızda bulutun üzerine bindiğinizi görmeniz; çeşitli bilgiler öğreneceğinize ve huzurlu olacağınıza işaret eder.Bir kimsenin rüyasında herhangi bir bulutun kendisini karşıladığını görmesi; emniyet, adalet ve müjdeye delaletle yorumlanır. Kişinin rüyasında bulutların yere düştüklerini görmesi; şiddetli yağmur yağıp seller olacağına veya o yeri düşman istilâ edeceğine yorumlanır. Rüyada gökyüzünde bulutun güneşi örttüğünü görmek; devlet başkanının öleceğine, yenilgisine veya görevden çekileceğine delaletle tabir edilir.Câfer-i Sâdık'ın yorumuna göre: Rüyada bulut görülmesi dokuz şekilde yorumlanır/Rüyasında bulut gören kimsenin; hikmete nail olacağına, bir kuruma veya bir yere başkan tayin edileceğine, bir devlet büyüğü olacağına, rahmete erişeceğine, namuslu bir kişi olduğuna, yokluğa, fitne ve belâya maruz kalacağına delil sayılır.Bazı tabircilerin yorumlarına göre: Rüyada bulut görülmesi rahmete alâmet sayılır. Rüyanızda gökyüzünde bulut görmeniz ve c bulutla birlikte hareket ettiğinizi, yani bulutun gittiği tarafa sizin de gittiğinizi görmeniz; bilmediğiniz ve beklemediğiniz bir yerden mirasa konacağınıza, rüyanızda bulutun renk değiştirdiğini görmeniz; hayatınızda hiç beklemediğiniz birtakım değişikliklerin olacağına işareti şeklinde yorumlanmaktadır.Rüyanızda gökyüzünü kaplayan bir buluttan yağmur yerine kar yağdığını görmeniz; karın yağdığı yere bir felâketin geleceğine, rüyanızda buluttan yağmur yerine süt yağdığını görmeniz; bereketli bir senenin geleceğine, buluttan bal yağdığını görmeniz; mutlu ve huzurlu günler idrâk edeceğinize yorumlanır.Kişinin rüyasında bir bulut üzerine binerek gökyüzünde bir gezinti yaptığını görmesi; o kişinin imanının kuvvetli olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bulut üzerine ev yaptığını görmesi; o kimsenin helâlinden dünyalık kazanacağına, kişinin rüyasında bulut üzerine bir köşk yaptığını görmesi; o kimsenin bir hikmetten dolayı günah işlemekten sakınacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında elinde yağmur yağan bir bulut görmesi; o kimsenin hikmete nail olacağına ve hikmetli sözler konuşacağına işaretle tabir edilir.Kişinin rüyasında kendisinin bulut olduğunu ve insanlar üzerine yağmur yağdırdığını görmesi; o kişinin mala kavuşacağına ve insanların da onun malından istifade edeceğine, bir kimsenin rüyasında bir bulutun yükseldiğini ve insanlar üzerine altın yağdırdığını izlemesi; o kimsenin hikmete nail olmuş bir kişiden dünya işlerine ait terbiye öğreneceğine yorumlanır.Rüyanızda yağmuru olmayan bir bulut görmeniz; eğer vali olmaya lâyık iseniz; insafı, merhameti ve adaleti olmayan bir vali olacağınıza, tüccar iseniz; ticâretinizde hakka riayetsizlik yapacağınıza, âlim iseniz; ilminizde kıskanç olacağınıza, eğer sanatkâr iseniz; sanatınızı güzel yapacağınıza delalet eder.Bir kimsenin rüyasında mevsimsiz kırmızı bulut görmesi; o beldenin insanlarına sıkıntı, fitne, fesat veya bir hastalığın isabet edeceğine, kişinin rüyasında bulutu karlı olarak görmesi; üzüntü ve kedere maruz kalacağına, bir kimsenin rüyasında beyaz bir bulut görmesi; o kimsenin sâlih amel işlediğine, bir bulutun yeryüzünden gökyüzüne doğru yükseldiğini görmesi; o kimsenin yolculuk yapacağına işaretle tabir edilir.Kişinin rüyasında buluttan bir şey aldığını görmesi; o kimsenin ilim ve hikmetten nasibini alacağına ya da ziraî işlerle fazla uğraştığına ve arazisinin çok olduğuna yorumlanır. Hulâsa bulut, üzüntü, sıkıntı ve korkuların gitmesine ve iyiliklerin ortaya çıkmasına delaletle tabir olunur.


Nablusi: Rüyada bulut, halkın hayat ve kurtuluşu olan İslama delalet eder. Bulut halkın hayatı kendisiyle devam eden su ve yağmuru yüklü bulunduğundan dolayı Allah-u Teala'nın (C.C.) rahmetine sebeptir. bazen bulut, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, fıkıh ve hikmete delalet eder. bazen bulut, askerlere, halkın mahlukatın yaratılmasına vesile olan suyu yüklenmesinden dolayı arkadaşlara, bazen da yiyecek ve giyecek gibi su ile biten şeyi taşımasından dolayı deveye delalet eder. bazen da yer ve gökten başka yani rüzgar ile su üzerinde yürüyen gemilere, bazen hamile kadınlara veya yağmura delalet eder.
Eğer bulut siyah olursa onunla beraber ses veya yıldırım bulunursa sultanın vergi almasına, işkence ve emirlerine delalet eder. Bir kimse rüyada evinde bir bulut görse yahut odasında kendi üzerine bir bulut inse, eğer o kimse kafir ise, Müslüman olur. Mümin ise nimet ve hükme nail olur. Yahut çocuk istiyorsa hanımı hamile olur. Ya da karada kervan ve kafilesi, denizde gemisi varsa, onlar gelirler.
Bulutların üstüne bindiğini gören kimse, saliha bir kadınla evlenir. Yahut arzu ve isteği varsa yolculuk ve seyahat eder ya da hacca gider. Kendisinde bu arzular olmayıp ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle şöhret bulur. İlim de talep etmiyorsa, o kimse asker sevk eder. Yahut layık ise, izzet ve yüksekliğe erişir.
Bunlar da olmaz ise, kendisi sultana iltica etmiş kimselerden ve piyade sınıfından ise, sultan onu iyi ve makbul bir hayvana bindirir.
Halkın suya muhtaç olduğu bir zamanda birbirini takip eden yağmur bulutlarının gelmesi, onlarda azaba dair bir işaret ve alamet yoksa, o yere halkın gelmesini beklediği bir emir gelir. Yahut oraya askerler gönderilir veya kafileler gelir. Eğer bulutlar yere, evlere, harmanlara yahut ağaç ve nebatat üzerine düşse, sel ve yağmur çekirge veya serçe kuşlarının meydana çıkmasına delalet eder. Bununla beraber mezkûr bulutlarda katı ve şiddetli rüzgar, ateş, taş, yılan ve akrep gibi üzüntü ve kedere delalet eden hoşlanılmayacak şeyler var ise, o yer halkı aleyhinde meydana gelecek, onları yerlerinden çıkaracak yağmaya yahut yolculuklarında vefat eden bir takım kimselerin ölüm haberlerinin onlara gelmesine delalet eder. Ya da onlara yüklenecek güç tekliflere ve zimmete ya da onların nebatat, hububat ve maişetlerine zarar ve ziyan getirecek çekirgelere veya taun ve vebaya ya da onların arasında yayılacak ve ilan olunacak bid'at mezheplere delalet eder.
Bazı tabirciler, bulut kuvvetli melik, şefkat ve merhametli sultan veya alim ve hakim bir kimsedir, dediler. Bir kimse rüyada bulutlara karıştığını görse, vasfettiğimiz kavimden bir kimse ile arkadaşlık yapar. Bulutu yediğini gören kimse, bir adamdan helal mal ve hikmetli bir şeyle menfaatlenir.
Bulutları topladığım gören kimse, vasfedil-diği gibi bir adamdan hikmete nail olur. Buluta malik olduğunu gören kimse, hikmet ve mülke nail olur.
Bir kimse rüyada buluta karışsa ve ondan bir şey almasa, o kimse alimler ile oturur, onlarla sohbet eder, onların ilimlerinden bir şey almaz. Buluta bindiğini gören kimsenin, işi ve şansı yüce, ilim ve hikmette kadri yüksek olur. Çocuğunun buluttan olduğunu görse, onun dünyası hikmettendir. Dünyasının bulut olduğunu görse, çalışma ve hayreti hikmetle olur. Silahının buluttan olduğunu gören kimse, çok delil ve burhan ile uğraşır. Eğer rüyayı gören anlatılan tabirlere layık değil ise, mezkûr tabir onun çocuğu, reisi, arkadaşı veya benzeri hakkında meydana çıkar. Eğer bulut siyah olursa, büyüklükle beraber hikmet, mürüvvet ve sevinçtir. Bulutla beraber sıkıntı ve korku varsa o kimseye hakim ve kuvvetli bir adam tarafından korku ve sıkıntı erişir.
Bulut üzerine bir ev yaptığını görse, o kimse hikmet ve yükseklikle beraber helalinden dünyalığına nail olur. Bulut üzerine bir köşk yapsa, istifade edeceği bir hikmet sebebiyle günahlarından kaçınır. Hayırlara ve cennette köşklere nail olur. Elinde yağmur yağan bulut olduğunu görse, yine hikmete nail olur. Lisanından hikmetli söz çıkar. Kendisinin bulut olduğunu görse ve halka yağmur yağdırsa kendisi mala nail olur, halk da onun malından istifade eder.
Bulutun yükseldiğini ve üzerine altın yağdırdığını görse, o kimse hikmetli bir adamdan dünya işlerine ait terbiye öğrenir. Yağmur olmayan bulutu görmek, valiliğe layık olan kimse için, insaf ve adaletsiz bir vali olduğuna delalet eder. Ticaretçi olan kimse için satacağı veya zimmetinde olacağı bir şeyde hakka riayetsizlik eder. alim ise, ilminde kıskanç olur. Sanatkar ise, sanatını devamlı ve kuvvetli yapar.
Bulut, halk üzerine fazilet ve meziyetleri olan ve halka daima varit olan sultanlardır. Rüyada gökten bir bulutun indiğini genişleyerek her tarafa yağmur yağdırdığını görse, imam veya halife olan zat, o yere adaletli bir kimseyi vali tayin eder. Eğer bulut siyah olur veya yağmur yağdırırsa, vali adaletli olur. Eğer beyaz olup yağmur yağdırırsa vali adil ve mübarek olur.
Bazı tabirciler eğer bulutu vaktinde görürse, o kimse hayır, bereket, nimet ve mala nail olur, dediler. Bulutu, vaktinde ve yağmur yağdırdığı halde görse, Allah-u Teala Hazretleri (C.C.) o şehirde rızkı geniş eder. Eğer halk kıtlık halinde iseler, Allah-u Teala (C.C.) onlara rızkı geniş eder ve kıtlığı kaldırır. Yağmursuz siyah bir bulut görse, o kimse menfaata nail olur.
bazen bulut şiddetli soğuğa veya mahzunluğa delalet eder. Mevsimsiz kırmızı bulut görse, o şehire veya mahalle halkına bir sıkıntı, fitne veya bir hastalık isabet eder.
Eğer göğü yerden gökyüzüne kalktı ve şehir üzerine gölge ettiğini görse, hayır ve berekete delalet eder. Rüyayı gören yolculuk yapmak istiyorsa onun isteği yerine gelir yolculuğundan salimen döner. Eğer neşesiz ise, sevinçten arzu ettiği şeye erişir. Sultanın emri ile bir kavimle muharebe halinde ise zafer bulur. Bulutu karanlık olarak görse, üzüntü ve kedere düşer. Onun üzerine bütün işleri mübarek olur.
Rüyada görülen beyaz bulut, iyi amele delalet eder. Yeryüzünden göğe doğru yükseldiğini gördüğü bulut, yolculuğa delalet eder. Yolculukta bulunan kimse hakkında, onun yolculuğundan dönmesine ve gizli şeylerin meydana çıkmasına delalet eder. Kırmızı bulut, işsizliğe, karanlık bulut üzüntü ve kedere, siyah bulut şiddetli soğuğa yahut üzüntüye, bazen da kırmızı bulut, o şehre girecek askere ve hilelere delalet eder. »Bir kimse rüyada buluttan bir şey aldığını görse, ilim ve hikmetten büyük bir şeye erişir. Yahut ziraat ve arazisi fazla olur. Buluta bindiğini yahut bulut üzerinde yürüdüğünü görse, o kimse bütün hikmetleri idrak eder.
Bulutun kendisini karşıladığını gören kimse, iyi amele, adalete, sevinmeye her türlü üzüntü ve kederden kurtulup rahata kavuşmaya delalet eder. Rüya sahibi fesatçı kimse ise, o kimseye erişecek azaba delalet eder.
Bir kimsenin rüyada bulutun güneşi örttüğünü görmesi, melike isabet edecek kahır ve hastalığa veya saltanatından azledilece-ğine delalet eder. Cafer-i Sadık, bir kimse kendi gömleğini buluttan olarak görse, Allah (C.C.)'m nimeti o kimseyi kaplar, dedi.
Bulut üzüntü, sıkıntı ve korkuların gitmesine, iyiliklerin meydana çıkmasına delalet eder. Çünkü bulutlar sulama vaktinde veliler için sıcaklık ve hararetten korumakta nebiler için meydana çıkan hallerdendir. bazen da bulut «Görmedin nü şu hakikati ki Allah (C. C.) bulutları (dilediği yere) sürüyor. Sonra aralarında bir imtizaç hasil ediyor.» (*) ayet-i kerîmesinin işareti ile ülfet ve sevgiye delalet eder.

(*) Sûre-i al-i İmran, ayet: 161.


Seyyid Süleyman: Başının üstünde bir bulut parçası görenin kıymeti büyük, sözü geçkin olur. Üstünden bir bulut geçen, emanete ihanet etmeyen, sözünde duran, vefalı bir şahsa arkadaş olur. Ondan hayır ve menfaat görür.
İbn-i Şirin demiştir ki: Havada bulutları sevkettiğini gören, alimlerle ve filozoflarla sohbet eder. Bu rüyayı gören padişah yahut vezirse, bir yere elçi gönderir. Etrafındaki memleketlere hayır yapar. Hanesine bulut parçası girdiğini gören, bir alimi veya hakim bir zatı misafir eder. Havadaki bulutu tutup, yere indiren, alim olur. Yüksek mertebeye ulaşır. Kendisini bulutun gölgesinde gören, o yıl hayır ve bereket içinde yaşar. Buluttan elbise dikip giyen; ilme, hikmete, ni'mete ve refaha nail olur. Semayı bulutların kapladığını ve o bulutlardan yağmur yağdığını görmek, o bölgede yaşayanların meşakkat çekeceklerine delalet eder.
Kirmani şöyle diyor: Bulutlar topladığını, onları yüklendiğini yahut bulutlarla konuştuğunu gören; ilme, hikmete, refaha ve saadete erişir. Bulutların önünde olduğu halde onları toplamaya muktedir olamayan, alimler ile arkadaş olur. Fakat bu zatlardan istifade edemez. Siyah ve korkunç bulutlar, o bölge halkına Allah-ü Teala'nın gazap edeceğine işarettir. Evine bir bulutun yayıldığını görenin evlatları, torunları ilim, hikmet ve mal sahibi olurlar.
İsmail bin El-Eş'as diyor ki: Korkunç görünüşlü siyah bulut, şiddet ve zarurettir.
Yağmur bulutu bereket, hayır ve ucuzluktur. Buluttan bir kısmını alanın, malı artar. Bulutların üzerine binmek, bir çok ilme ve saadete delalettir. Bulutun kendisini karşıladığını gören, her türlü sıkıntıdan kurtulur. Bu rüya, sahibi için müjdedir. Eğer rüyayı gören dinden uzak bir insansa, eziyet çeker, ceza görür.
Bulutun yere düşmesi; şiddetli yağmurların yağacağına, seller meydana geleceğine, zarara uğranılacağına ve düşman istilasına işaret eder. Bulutun güneşi örtmesi, hükümdarın vefatına, mağlubiyetine veya zevaline delalettir.
Cafer-i Sadık bulut rüyasını şunlarla tabir ediyor: Hikmet, riyaset, mülk, rahmet, iffet, azap, kıtlık, pahalılık, bela ve fitne.