Rüyada Buğday Satıcısı görmek

Rüyada Buğday Satıcısı görmek ile alakalı tabirler aşağıda yer almaktadır. Kaynaklara göre sıralanmıştır.

Osmanlica bilen eleman lazim.. Tikla detaylari oku!

Diyanet: Bir kimsenin rüyasında bir buğday satıcısı görmesi; eğer buğday satın almaya ihtiyaç yoksa o kimsenin varlıklı ve şerefli bir kimse olduğuna, eğer buğday satın almaya ihtiyaç varsa, o kimsenin zillete düşeceğine işaret eder. Rüyasında buğday sattığını gören bir valinin işinden uzaklaştırılacağına ve kardeşler olarak aralarında ayrılık çıkacağına yorumlanmaktadır.Rüyasında buğday satandan buğday satın aldığını gören kimsenin; devlet başkanından bir iş isteyeceğine, rüyasında para görmeden buğday sattığını gören kimsenin; dünyada zühd ve takvaya sarılacağına ve Allah'ın kendisine verdiği nimetlere de şükredeceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında buğdaya sahip olduğunu ve ihtiyacı olmadığından dolayı da ona el sürmediğini görmesi; o kişinin izzet ve şerefe nail olacağına işaret eder.Bir kimsenin rüyasında buğday aramak için geldiğini ve ona da muhtaç olduğunu ve buğdaya da el sürdüğünü gören kimsenin; hüsrana ve sıkıntıya maruz kalacağına delalet eder. Eğer böyle bir rüyayı gören vali ise görevine son verilir. Kişinin rüyasında bir buğdaycı görmesi; o kimsenin zorluktan kolaylığa, doğrulukla hazırlığa, rızka ve gül amele yöneleceğine delalet eder.


Nablusi: Rüyada buğday satıcısını görmek, mal sahibi şerefli ve muhterem kimseye delalet eder, (şayet buğdayı satın almaya ihtiyacı yoksa.) Eğer buğdayı satın almaya ihtiyacı varsa, rüyayı gören zillete düşer. Bir vali rüyada buğday sattığını görse, işten uzaklaştırılır ve kardeşleri arasında tefrika meydana gelir. Bazıları, buğday satıcısı, meliklerin kendisine boyun eğdiği bir meliktir veya tüccarın reisidir, yahut ücretlilerin kendisine itaat ettikleri sanatkarlardır, dediler: Buğday satandan buğday satın aldığını gören kimse, sultandan bir iş talebinde bulunur. Rüyada para gör-meksizin buğday sattığını gören kimse dünyada züht ve takvayı seçer ve Allah'ın kendisine verdiği nimetlerine şükreder. Çünkü her şeyin parası şükürdür. Buğdaya malik olduğunu, ihtiyacı olmadığından ona el sürmediğini gören kimse izzet ve şerefe erişir, çünkü buğday yiyeceklerin en şereflisidir. Buğday aramak için geldiğini ve ona da muhtaç olduğunu, buğdaya el sürdüğünü gören kimseye hüsran ve sıkıntı erişir. Vali ise işinden alınır. Buğdaycıyı görmek, çetinlikten kolaylığa, doğrulukla hazırlığa, rızka ve güzel amele delalet eder.